Hỏi và trả lời môn Kinh tế Thương mại

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 1

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 1
... tập môn KTVM Khoa KTVTB Trình Bày Phần : Lí thuyết Giới thiệu chung môn học vi 1. 1 Kinh tế học vi mối quan hệ với kinh tế học vĩ - Kinh tế học (KTH) có phận quan trọng KTH vi KTH ... , tạo điều kiện cho kinh tế vi phát triển 1. 2 Đối tượng nội dung KTHVM - KTHVM môn khoa học kinh tế , môn khoa học cung cấp kiến thức lí luận phương pháp kinh tế cho môn quản lí doanh nghiệp ... kinh tế vĩ phụ thuộc vào hành vi kinh tế vi , KTQD phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp , tế bào kinh tế , tế bào sống chịu ảnh hưởng kinh tế vĩ Kinh tế vĩ tạo thành hành lang môi...
 • 27
 • 112
 • 0

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 2

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 2
... Đối tượng nội dung kinh tế học vĩ - Kinh tế học vĩ môn khoa học kinh tế, môn khoa học hay cung cấp kiến thức lý luận phương pháp kinh tế cho môn quản lý doanh nghiệp nganh kinh tế quốc dân ... BÀI TẬP LỚN Môn: Kinh tế vi A Phần1 - Lý thuyết I Giới thiệu chung môn kinh tế vi ? Kinh tế học môn ngành khoa học giúp cho người hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách ... kinh tế Kinh tế vĩ tạo hành lang, tạo môi trường, tạo điều kiện cho kinh tế vi phát triển Trong thực tiễn kinh tế quản lý kinh tế, giải vấn đề kinh tế vi mô, quản lý kinh tế vi hay quản...
 • 29
 • 79
 • 2

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 3

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 3
... 2 13 2 13 2 13 Q2 ( − 10Q + 500)dQ = Q dQ − 10 ∫ QdQ + 500 ∫ dQ ∫ 10 10 0 2 13 2 13 2 133 Q 2 13 60 532 47 − 5Q + 500Q = − × 2 13 + 500 × 2 13 = 0 30 30 30 → PS = 629926,2 − 60 532 47 12844 539 = (USD) 30 30 ... ∫ 10 10 2 13 2 13 2 13 214 214 87697 Q 214 − 5Q + 500Q = 2 13 2 13 30 2 13 30 87697 176416 = 30 30 Vậy doanh nghiệp đạt lợi nhuận cực đại thặng dư tiêu dùng CS = 4 536 ,9(USD) , thặng 12844 539 12980646 ... Hay 30 00 − = 30 Q ↔ Q − 144Q − 75000Q + 138 000 = Đường chi phí bình quân ATC = Q1 = 35 4 ↔ Q2 = -212 ,3 ( loại ) Q3 = 1,8 Ta thấy Q3 < Q1 nên hãng bán với sản lượng Q = 35 4 với giá bán Q 35 4 P = 30 00...
 • 27
 • 74
 • 0

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 5

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 5
... Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB - KTHVM nghiên cứu tính quy luật , xu vận động hoạt động KTVM , khuyết tật kinh tế thị trường (KTTT) vai trò điều tiết Do khác với môn khoa học kinh tế vĩ , kinh ... LAC phản ánh quy kinh tế doanh nghiệp 17 Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB LAC LAC LAC LAC LAC Quy kinh tế LAC Q Quy kinh tế với hiệu ... quan hệ chặt chẽ với , môn khoa học quản lí kinh tế quản lí doanh nghiệp xây dựng cụ thể dựa sở lí luận phương pháp luận có tính khách quan KTVM Xây dựng khoa học kinh tế vĩ phải xuất phát thúc...
 • 23
 • 90
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 2) và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 2) và hướng dẫn trả lời
... kinh tế thương mại Vì mối quan hệ kinh tế ngày trở nên phức tạp? - Các mối quan hệ kinh tế ngày trở nên phức tạp vì: Thứ nhất: Ngày xuất nhiều chủ thể thuộc thành phần kinh tế khác tham gia vào ... hội thương mại doanh nghiệp Ở tầm vi mô: thể vai trò thương mại đầu vào thương mại đầu a Vai trò TM đầu vào: - Là khâu qtrình sx KD DNSX TM đầu vào có vai trò qđịnh tới kết sx Thông qua thực thương ... chóng Câu 14: Các loại hình kinh doanh hàng hóa, ưu nhược điểm biện pháp thúc đẩy kinh doanh * Theo mật độ kinh doanh: Kinh doanh chuyên môn hóa: Loại hình kinh doanh chuyên môn hóa: loại hình kinh...
 • 41
 • 492
 • 3

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 1) và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 1) và hướng dẫn trả lời
... kinh tế nhiều thành phần Xuất phát từ kinh tế nhiều thành phần nước ta cho thấy diện nhiều thành phần kinh tế tham gia thực hoạt động kinh tế, thành phần : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh ... định hướng XHCN +) Từ kinh tế đóng sang kinh tế mở bảo đảm quyền tự chủ DN kinh doanh +) Khuyến khích phát triển thành phần kinh tế, từ kinh tế thành phần phát triển thành kinh tế năm thành phần ... hình kinh tế huy (nề kinh tế KHH tập trung Liên bang Xô viết đưa vào vận hành để phát triển kinh tế mô hình kinh tế coi mô hình kinh tế nước XHCN thời đại đó) - Trong trình phát triển kinh tế thị...
 • 42
 • 661
 • 0

BÀI GIẢNG THAM KHẢO MÔN KINH TẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ: CHƯƠNG I

BÀI GIẢNG THAM KHẢO MÔN KINH TẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ: CHƯƠNG I
... t i  Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp ĐẶC I M DOANH NGHIỆP THƯƠNG M I DỊCH VỤ Kh i niệm  Hoạt động thương m i hoạt động lưu thông, phân ph i hàng hóa nước quốc tế  Hoạt động dịch vụ ngành kinh ... Ưu i m i u kiện vận dụng  Ưu i m  Bộ máy kế toán gọn nhẹ  Tiết kiệm chi phí  i u kiện vận dụng  Tổ chức sản xuất kinh doanh tập trung  Đủ phương tiện kỹ thuật cho việc xử lý thông tin ... Báo cáo t i riêng  Báo cáo t i tổng hợp  Báo cáo t i hợp M i báo cáo t i gồm:     Bảng cân đ i kế toán Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo t i Vận dụng...
 • 26
 • 76
 • 0

Đề kiểm tra môn kinh tế thương mại

Đề kiểm tra môn kinh tế thương mại
... vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho đồng bào có đất sản xuất, ổn định đời sống b, Chính sách đầu tư , tín dụng c, Chính sách phát triển nguồn nhân lực d, Chính sách thuế : Các hoạt động kinh ... hội, giáo dục truyền thống cho hệ sau, tạo ổn định thể chế trị cho đất nước Đây tiền đề vững cho phát triển kinh tế nói chung an sinh xã hội bền vững nói riêng Chúng ta nói đến Xóa đói giảm nghèo ... phần đảm bảo An sinh xã hội lâu dài bền vững đặt bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam Chủ đề:Có thể thấy, BHXH sách An sinh xã hội lớn, thực tế cho thấy đối tượng hưởng lợi từ BHXH chủ yếu tầng lớp...
 • 11
 • 424
 • 0

dề kiểm tra môn kinh tế thương mại

dề kiểm tra môn kinh tế thương mại
... có thẩm quyền khác để giải theo trình tự sau: Thanh tra viên lao động; Chánh tra sở; Chánh tra Bộ lao động thương binh - xã hội (quyết định tra cuối cùng) – theo Điều Mục II Nghị định 04/2005/NĐ-CP ... trường hợp phải thay đổi cấu công nghệ Đây trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động lí kinh tế Điều phù hợp với kinh tế thị trường mà doanh nghiệp phải thay đổi quy trình công nghệ hay thay đổi cấu ... ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động đề giải tranh chấp lao động tập thể Đây tượng xã hội tồn khách quan kinh tế thị trường Căn vào quy định pháp luật đình công, đình công phân...
 • 14
 • 296
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG
... sản phẩm tăng lên 10 ngàn đồng số lượng sản phẩm bán trung bình giảm 120 sản phẩm hay không? 4.Hãy kiểm định phù hợp hàm hồi quy với mức ý nghĩa 5.Từ kết ước lượng, cho biết tuần giá bán không ... số lượng sản phẩm bán nhiều nhất? 6.Người ta ước lượng mô hình sau: (u sai số ngẫu nhiên), có hệ số Với mức ý nghĩa , cho biết mô hình nói lên điều gì? Cho biết giá trị tới hạn: HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN ... nói lên điều gì? Cho biết giá trị tới hạn: HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT PGS.TS LÊ ANH VŨ GIẢNG VIÊN RA ĐỀ TS.PHẠM VĂN CHỮNG ...
 • 3
 • 601
 • 3

Câu hỏi kiểm tra điều kiện môn kinh tế vi mô

Câu hỏi kiểm tra điều kiện môn kinh tế vi mô
... để ngừng kinh doanh V.2 ĐIỀU TIẾT TRONG THỰC TẾ TOP Vi c điều tiết giá mức Pt hình 6.11, 6.12 khó thực thực tế khó xác định điểm cắt đường chi phí biên đường cầu đường dịch chuyển điều kiện thị ... Hạn chế độc quyền vi c làm cần thiết độc quyền gây thiệt hại kinh tế Hạn chế độc quyền vấn đề quan trọng kinh tế học ứng dụng Các ngành công nghiệp phục vụ tiện ích điện lực, vi n thông, v.v thường ... cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cách hạn chế hành vi hạn chế cạnh tranh Luật cạnh tranh chống độc quyền nước ta phân biệt năm loại hành vi hạn chế cạnh tranh...
 • 11
 • 1,049
 • 8

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô
... Nhật bản? Điều xảy kinh tế VN mà đồng đô la Mỹ giảm? Kinh tế dài hạn a Sử dụng hình Solow để giải thích tượng sau chiến tranh giới lần thứ tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức Nhật nhanh so ... luận lập luận c Gần số nhà kinh tế lo ngại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tái xuất mà kinh tế giới vào suy thoái Anh chị cho biết nhà kinh tế lại lo ngại vấn đề (HD: sử dụng hình số nhân sách tài ... suất bối cảnh kinh tế suy thoái nay? b Trong bối cảnh suy thoái kinh tế Mỹ, số nhà kinh tế cho cần phải kích thích kinh tế thông qua khoảng chi tiêu để gia tăng sản lượng theo hình số nhân Trong...
 • 3
 • 889
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx
... sau: ˆ Y = 2. 27404 + 0 .22 22 X + 0.5447 Z ( 0, 20 98) ( 0,0550 ) ( 0, 121 5) N = 10, R = 0,961 a) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? b) Theo bạn hệ số chức vụ có ảnh đến lương không? c) Kiểm định giả ... − 2 R s biến động nghịch chiều  (a) Hệ số (b) Nếu − R tăng lên chứng tỏ việc đưa thêm biến vào làm giảm độ xác ước lượng  (c) Nếu − R giảm chứng tỏ việc đưa thêm biến vào tốt (d) Đại lượng 2 ... câu hỏi sau: ^ Sử dụng hai tính chất thống kê ước lượng LS: (1) E ( β k ) = E ( β k + ^ Var ( β k ) = ∑c nk ε n ) ; (2) đánh giá sai số ước lượng s2 Khi đó, ta đến nhận định đưa thêm biến giải...
 • 3
 • 380
 • 2

các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng

các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng
... MUA = MUB Câu 42: Đường cầu co giãn nhiều, đường cung co giãn người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế Đúng◊ Câu 43: Chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng toàn chi phí cho hoạt động công cộng thông ... chi tiêu công cộng theo nghĩa hẹp◊ Câu 44: Chính phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa định trả lời câu hỏi sản xuất nào? sai trả lời câu hỏi sản xuất ... ngang ngưỡng nghèo quốc tế NHTG xác định Câu 28: Nếu nước có ngưỡng nghèo tỉ lệ đói nghèo khoảng cách nghèo Sai nước khác kinh tế khác ngưỡng nghèo khác nên dùng số để so sánh◊ Câu 29: Phân phối theo...
 • 14
 • 556
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 118 2015 TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư số 02 2012 TT-BTCThông tư 21 2015 TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghềThông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư 01 2016 TT-BTC quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016.Thông tư 103 2015 TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩuThông tư liên tịch 01 2016 TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đìnhThông tư 09 VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sảnThông tư 125 2015 TT-BTC quy định quản lý trạm thu phí Phú Bài, TT HuếThông tư 31 2015 TT-NHNN về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàngThông tư 145 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, Tiền GiangThông tư 16 2016 TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 59 2015 NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựngThông tư 17 2016 TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di độngThông tư 06 2015 TT-BTP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứngThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựngThông tư 49 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân PhúThông tư 02 2016 TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000Thông tư 02 2016 TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụngThông tư 24 VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm về phát triển thủy sảnThông tư 28 VBHN-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyệnThông tư 01 2016 TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú