slide tài chính tiền tệ (1)

đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế.doc

đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế.doc
... GTGT 10 % 44 Ngày 30 /11 , Trích khấu hao tài sản cố định tháng 11 cho toàn doanh nghiệp (Lập Bảng phân bổ khấu hao tháng 11 /N ) 45 Ngày 1/ 12, Phiếu nhập kho số :Nhập kho 12 1 m3 NVL chưa trả tiền cho ... tháng 12 /N ) 58 Ngày 31/ 12, Phiếu chi số :Xuất quỹ TM trả lương tháng 12 cho cán công nhân viên (Tương tự tháng 10 ) 59 Ngày 31/ 12, Uỷ nhiệm chi số :Chuyển TGNH trả tiền điện tháng 12 phận cho Sở ... Ngày 25 / 12 , Giấy báo có số : Ngân hàng báo khoản tiền lãi tiền gửi doanh nghiệp hưởng 98.800.000đ 55 Ngày 29 / 12 , Phiếu chi số Chi tiền mua sách báo định kì cho phận QLDN 500.000đ 56 Ngày 29 / 12 ,...
 • 6
 • 2,440
 • 9

Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Chương 7 Tài chính quốc

Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Chương 7 Tài chính quốc tê
... 1 Những vấn đề chung tài quốc tế 1.1 Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm tài quốc tế 1.3 Vai trò tài quốc tế Các quan hệ tài quốc tế chủ yếu 2.1 Đầu tư trực ... trợ quốc tế không hoàn lại 2.4 Các quan hệ tài quốc tế khác Một số tổ chức tài quốc tế chủ yếu Những vấn đề chung tài quốc tế 1.1 Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm tài ... quốc tế Tài quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia hoà nhập kinh tế giới Tài quốc tế mở hội cho quốc gia phát triển kinh tế xã hội Tài quốc tế giúp nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài 2 Các...
 • 12
 • 709
 • 2

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 - Bảo hiểm

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 - Bảo hiểm
... loại bảo hiểm kinh doanh Căn vào đối tượng bảo hiểm + Bảo hiểm tài sản: Là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm giá trị tài sản + Bảo hiểm người: Đây hình thức bảo hiểm có đối tư ợng bảo hiểm ... hạn nhà bảo hiểm phải trả tiền bồi thường cho người bảo hiểm tai nạn bảo hiểm xảy 5.2.2.5 Bảo hiểm phí: số tiền người tham gia bảo hiểm phải đóng góp cho người bảo hiểm đối tượng bảo hiểm 5.2.2.6 ... tiền bảo hiểm: + Giá trị bảo hiểm: số tiền đánh giá giá trị đối tượng bảo hiểm theo thoả thuận nhà bảo hiểm người tham gia bảo hiểm + Số tiền bảo hiểm: khoản tiền tính cho đối tượng bảo hiểm, mà...
 • 17
 • 674
 • 2

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Thu nhập của doanh nghiệp thương mại

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Thu nhập của doanh nghiệp thương mại
... ô lãng phí tài sản doanh nghiệp 5.3 Một số loại thu DNTM 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Thu xuất khẩu, nhập Thu tiêu thụ đặc biệt Thu giá trị gia tăng Thu thu nhập doanh nghiệp 4.3.1 Thu xuÊt ... kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian định 4 .1.2 Kết cấu chi phí DNTM Chi phí kinh doanh: toàn khoản chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ định CFKD doanh nghiệp ... giá tính thu thu TTĐB giá tính thu NK cộng với thu NK phải nộp đơn vị hàng hóa  Thu suất thu TTĐB quy định biểu thu Nhà nước quy định từ 10% đến 80% Thu TTĐB hàng nhập tính khác: Thu TTĐB...
 • 23
 • 371
 • 0

trắc nghiệm tài chính tiền tệ 1(co dap an)

trắc nghiệm tài chính tiền tệ 1(co dap an)
... nghiệp tài hộ gia đình tất sai 14 công ty tài thuộc về: tài trung gian tài doanh nghiệp B C CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TIỀN TỆ Đồng tiền sau có chức tiền tệ giới : A VND C USD B THB (Thái Lan) D ... hàng hoá B Tiền tệ phương tiện để thực mở rộng quan hệ quốc tế C Tiền tệ công cụ để phục vụ cho mục đích người sỡ hưũ chúng D Tất đđiều 19 Cung tiền tệ : Cung tiền tệ khối lượng tiền cung ứng ... vị vị tiền tệ lưu hành song song nhau? a Đúng b Sai 29.Muốn cho tiền tệ thực tốt chức “Phương tiện trao đổi” phải có nhiều tiền tệ tốt? a Đúng b Sai 30 .Tiền hàng hóa có đặc điểm giá trị tiền với...
 • 15
 • 1,617
 • 0

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1.2

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 1.2
... chớnh Doanh 10 10 1.2. 2 Vai trũ ca tin t - Tiền tệ phương tiện để mở rộng, phát triển sản xuất trao đổi hàng hoá - Tiền tệ phương tiện để thực mở rộng quan hệ hp tỏc quốc tế - Tiền tệ phương tiện ... www.ebookvcu.com B mụn Ti chớnh Doanh Nghip 1 .1.2 Cỏc hỡnh thỏi tin t 1 .1.2. 1 Húa t Hng húa úng vai trũ l tin t Bao gm: +Húa t phi kim loi +Húa t kim loi 1 .1.2. 2 Tớn t L loi tin bn thõn nú khụng mang ... trao i hng húa - Thụng qua quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏc hỡnh thỏi giỏ tr trao i 1.1 .1.2 Khỏi nim - Theo Mark, tiền tệ loại hàng hoá đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung để đo lường biểu giá trị...
 • 14
 • 1,156
 • 28

CÂU hỏi tài CHÍNH TIỀN tệ 1

CÂU hỏi tài CHÍNH TIỀN tệ 1
... CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH Câu 21 Anh (Chị) trình bày tiền đề định đời, tồn phát triển tài chính? Câu 22 Anh (Chị) phân tích chất tài chính? Câu 23 Anh (Chị) trình bày chức phân ... giá trị tài chính? Câu 24 Anh (Chị) trình bày chức giám đốc – kiểm tra đồng tiền trình phân phối tài chính? Câu 25 Hệ thống tài gì? Anh (Chị) trình bày tiêu thức chủ yếu khâu tài chính? Câu 26 ... ngân sách nhà nước? CHƯƠNG 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu 45 Anh (Chị) trình bày chất tài chinh doanh nghiệp? Câu 46 Anh (Chị) trình bày vai trò tài doanh nghiệp? Câu 47 Nhân tố hình thức pháp...
 • 4
 • 225
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx
... nên câu 2 2: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a phát hành trái phiếu quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 2 3: ... hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào khái niệm sau: “Ngân ... nhiên tăng Câu 16 : yếu tố sau phù hợp với nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách: a ổn định lâu dài, giản đơn b phù hợp với thông lệ quốc tế c rõ ràng, chắn, đảm bảo công d ba ý câu 17 : khẳng...
 • 12
 • 253
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ 1 docx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 docx
... hội d Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14 : thu ngân sách nhà nước : a mặt hoạt động ngân sách nhà nước b phân chia nguồn tài quốc gia ... quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 23: từ trước năm 19 88, việt nam thường sử dụng biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách: a phát hành tiền b vay nước c phát ... d chi phúc lợi xã hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào...
 • 12
 • 139
 • 0

Trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 1( có đáp án)

Trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 1( có đáp án)
... khác tài sản thực tài sản tài chính? A .Tài sản tài đánh giá giá trị tài sản thực làm giảm giá trị B .Tài sản thực giá trị tài sản tài C .Tài sản thực tài sản hữu hình tài sản tài không D .Tài ... IMF Câu Khối lượng tiền tệ tính lỏng cao kinh tế: A Tiền mặt tiền gửi kỳ hạn B Tiền mặt tiền gửi không kỳ hạn C Tiền mặt tiền gửi kỳ hạn, kỳ phiếu ngân hàng D Tiền mặt tiền gửi tiết kiệm, ... dụng quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy tiêu dùng chủ thể kinh tế Câu 10 Hệ thống tài cấu thành phận sau A Thị trường tài chính, chủ thể tài chính, sở hạ tầng tài B Thị trường tài chính, ...
 • 37
 • 3,009
 • 2

BT trac nghiem tai chinh tien te (1) doc

BT trac nghiem tai chinh tien te (1) doc
... theo hàng hoá khác là: a) 10 ổ bánh mỳ b) gà c) Nửa gà d) Không có ý TL: c) Trong tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp Trật tự xếp theo mức độ khoản giảm...
 • 12
 • 100
 • 0

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt
... Nội dung 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 2 Thu NSNN 3. 3 Chi NSNN 3. 4 Bội chi NSNN 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 1.1 Khái niệm NSNN 3. 1.2 Đặc điểm NSNN 3. 1 .3 Vai trò NSNN 3. 1.1 Khái niệm ... đảm bảo công xã hội 3. 2 Thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu NSNN 3. 2.2 Phân loại thu NSNN 3. 2 .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN 3. 2.4 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu ... 3. 2 .3 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN     Nguyên tắc ổn định lâu dài Nguyên tắc đảm bảo công Nguyên tắc rõ ràng chắn Nguyên tắc đơn giản 3. 3 Chi NSNN 3. 3.1 Khái niệm chi NSNN 3. 3.2...
 • 24
 • 201
 • 0

thảo luận tài chính tiền tệ 1.2 potx

thảo luận tài chính tiền tệ 1.2 potx
... nhập cá nhân Thuế dánh vào việc sử dụng tài sản nhà Nhà nước: Thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế đánh vào tài sản: Thuế nhà đất, thuế tài sản * Lệ phí: Là khoản thu mang tính ... linh hoạt sách tài tiền tệ, có giải pháp kịp thời nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát Thứ : Tiếp tục thực giải pháp an sinh xã hội Thư : Làm tốt công tác đạo điều hành Tài ngưyên thiên ... loại tài nguyên cụ thể phức tạp nguyên tắc chung dựa lợi nhuận mà đơn vị khai thác thu về, chi phí xã hội từ việc khai thác tài nguyên hệ thống tài sản áp dụng cho đối tượng Doanh thu từ thuế tài...
 • 13
 • 80
 • 0

tài chính tiền tệ 1.2 - ODA - nhóm 1 pot

tài chính tiền tệ 1.2 - ODA - nhóm 1 pot
... USD) 19 93 1. 860,80 816 ,68 413 19 94 1. 958,70 2.597,86 725 19 95 2. 311 ,50 1. 443,53 737 19 96 2.430,90 1. 597,42 900 19 97 2.377 ,10 1. 685, 81 1.000 19 98 2 .19 2,00 2.444,30 1. 24 2 19 99 2 .14 6,00 1. 503 ,15 1. 350 ... ngân Nhóm Tài tiền tệ 1. 2 2000 2.400,50 1. 772,02 1. 650 Ðể sử dụng nguồn vốn ODA cam kết, từ 19 93 - 20 01, Chính phủ Việt Nam ký kết với nhà tài trợ Ðiều ước quốc tế cụ thể ODA trị giá 14 ,72 ... nước vay) + Thời hạn vay nợ dài (từ 20 - 30 năm) + Có thời gian ân hạn (từ 10 - 12 năm) Nhóm Tài tiền tệ 1. 2 - ODA cho vay hỗn hợp: khoản ODA kết hợp phần ODA không hoàn lại phần tín dụng thương...
 • 16
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài chính tiền tệ 1trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 1trắc nghiệm tài chính tiền tệ 1đề thi môn tài chính tiền tệ 1đề thi trắc nghiệm tài chính tiền tệ 1bài tập trắc nghiệm tài chính tiền tệ 1đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 1nhập môn tài chính tiền tệ 1môn tài chính tiền tệ 1đề thi nhập môn tài chính tiền tệ 1 2đề thi nhập môn tài chính tiền tệ 1giáo trình nhập môn tài chính tiền tệ 1giáo trình nhập môn tài chính tiền tệ 1 2câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ 1câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học