Slide kinh tế quốc tế chương (4)

slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chuơng 4 học thuyết kinh tế tư sản cổ điển anh

slide bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chuơng 4 học thuyết kinh tế tư sản cổ điển anh
... 140 0 1500 1600 Lịch sử học thuyết kinh tế 1700 1800 1900 Kinh tế học sản cổ điển Anh 2000 A Học thuyết kinh tế trị sản cổ điển Anh II Những đặc điểm học thuyết kinh tế sản cổ điển Anh ... A Học thuyết kinh tế trị sản cổ điển Anh I Hoàn cảnh đời kinh tế học sản cổ điển Anh II Đặc điểm kinh tế học sản cổ đỉển Anh III Học thuyết kinh tế William Petty IV Học thuyết kinh tế ... V Học thuyết kinh tế David Ricardo: VI Đánh giá chung B Học thuyết kinh tế trị sản hậu cổ điển: Lịch sử học thuyết kinh tế A Học thuyết kinh tế trị sản cổ điển Anh I Hoàn cảnh đời kinh tế...
 • 24
 • 649
 • 2

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 4: Tài chính công

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 4: Tài chính công
... Khái niệm  Tài công hoạt động thu, chi tiền tệ NN nhằm thực chức có quan hệ mật thiết với nhà nước quản phát triển kinh tế xã hội quốc gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ công Vai trò tài công - Thực ... Thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương + Chi tiêu phủ: G (trong GDP) – gắn với phát triển ngành; kinh tế, xã hội + Chính sách thuế tác dụng điều tiết hoạt động ngành kinh doanh, vùng ... với công xã hội + Chính sách thuế tác động đến thu nhập người dân; + Chi tiêu phủ tác động đến phát triển người dân - Cung cấp sản phẩm, dịch vụ công giá rẻ miễn cho người dân Nguyên tắc quản lý...
 • 50
 • 393
 • 0

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 4 docx

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 4 docx
... vốn đầu t - ổn định kinh tế (chỉ tiêu lạm phát; ổn định cung cầu; ổn định thu - chi ngân sách; việc làm) - Chuyển dịch cấu kinh tế: + Ngành + Lãnh thổ + Thành phần kinh tế + Trình độ công nghệ ... công ty) Đổi quản nâng cao hiệu SXKD DNNN 34 Cải cách hành nhà nớc cải cách? Mục tiêu cải cách Nội dung cải cách hành chính: - Cơ cấu tổ chức - Thể chế hành - Cán công chức - Tài công 35 ... qun kinh t - ti chớnh, v tra, kim tra; c bit l cỏc quy nh i vi mt s lnh vc cú nhiu tiờu cc, tham nhng, tht thoỏt nh: u t xõy dng c bn; qun lý, s dng t ai; qun cỏn b, cụng chc; qun ngõn...
 • 35
 • 1,534
 • 11

bài giảng phương pháp định lượng trong kinh tế chương 4 điều hành dự án bằng pert cpm

bài giảng phương pháp định lượng trong kinh tế chương 4 điều hành dự án bằng pert cpm
... hoạch, điều hành thực kiểm tra dự án mở rộng Sử dụng Pert để điều hành dự án mở rộng trung tâm, gồm bước sau: Bước 1: Xác định hoạt động dự án dự kiến thời gian hoàn thành chúng 172 Xác định tất ... lạc quan, hợp lý bi quan Phương pháp điều hành dự án có tính ngẫu nhiên phương pháp PERT ba ước lượng (PERT three estimate method) Phương pháp sử dụng loại thời gian ước lượng: Thời gian lạc quan ... ngẫu nhiên 4. 3.3 Xác định đường găng 4. 3 .4 Sự thay đổi thời gian hoàn thành dự án 4. 3.1 Dẫn nhập 185 Đối với dự án lặp lặp lại, dựa vào liệu khứ kinh nghiệm, ước tính xác thời gian hoàn thành hoạt...
 • 48
 • 1,127
 • 0

Lịch sử các học thuyết kinh tế-chương 4

Lịch sử các học thuyết kinh tế-chương 4
... Smith V Học thuyết kinh tế David Ricardo: VI Đánh giá chung B Học thuyết kinh tế trị tư sản hậu cổ điển: Lịch sử học thuyết kinh tế A Học thuyết kinh tế trị tư sản cổ điển Anh I Hoàn cảnh đời kinh ... lương công nhân) Lịch sử học thuyết kinh tế 14 A Học thuyết kinh tế trị tư sản cổ điển Anh IV Học thuyết kinh tế Adam Smith: Lý luận kinh tế hàng hóa (tt): d Lý luận thu nhập: Dựa học thuyết thu nhập ... phẩm “Những nguyên lý trị kinh tế học , trở thành đỉnh cao học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Lịch sử học thuyết kinh tế 17 A Học thuyết kinh tế trị tư sản cổ điển Anh V Học thuyết David Ricardo Lý...
 • 24
 • 419
 • 0

Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chương 4 (tt)

Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chương 4 (tt)
... phương pháp trừu tượng hóa khoa học, lôgíc lịch sử, phân tích, tổng hợp…   Các thuyết 2.1 Lý thuyết giá trị-lao động Trong học thuyết kinh tế K Marx, lý thuyết giá trị - lao động có vị trí ... Marx đề năm giả định sau đây:  Toàn kinh tế nước kinh tế tư chủ nghĩa túy, nghĩa mối quan hệ kinh tế xã hội gồm có mối quan hệ nhà tư công nhân  Các thuyết      Toàn tư cố định chuyển ... khác điều có ý nghĩa khoa học cách mạng, giải nhiều vấn đề mà nhà kinh tế học trước ông không vượt qua lợi nhuận bình quân, địa tô tuyệt đối 2 Các thuyết  2.6 Lý thuyết CNTB ĐQ CNTB ĐQ Nhà...
 • 21
 • 167
 • 0

Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chuơng 4 HV công nghệ bưu chính viễn thông

Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế chuơng 4  HV công nghệ bưu chính viễn thông
... V Học thuyết kinh tế David Ricardo: VI Đánh giá chung B Học thuyết kinh tế trị tư sản hậu cổ điển: Lịch sử học thuyết kinh tế A Học thuyết kinh tế trị tư sản cổ điển Anh I Hoàn cảnh đời kinh tế ... phẩm “Những nguyên lý trị kinh tế học , trở thành đỉnh cao học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Lịch sử học thuyết kinh tế 17 A Học thuyết kinh tế trị tư sản cổ điển Anh V Học thuyết David Ricardo Lý ... tích kinh tế, coi kinh tế trị khoa học nghiên cứu đạo đức xã hội Sử dụng nhiều tài liệu, số liệu thiếu khoa học, phi lịch sử để nghiên cứu Lịch sử học thuyết kinh tế 23 B Học thuyết kinh tế trị...
 • 24
 • 240
 • 0

Bài giảng toán kinh tế chương 4 nguyễn ngọc lam

Bài giảng toán kinh tế chương 4  nguyễn ngọc lam
... dnf dxn 93 C4 ĐẠO HÀM – VI PHÂN Ví dụ: Tìm đạo hàm cấp n: y = ex y = ax y = lnx y = x Một vài công thức:  y  sin x  y  sin( x  n )  (n) y  cos x  y  cos( x  n ) (n) 94 C4 ĐẠO HÀM – ... y = sin2x 90 C4 ĐẠO HÀM – VI PHÂN Đạo hàm hàm số ngược: Cho y = f(x) có đạo hàm x, f’(x) ≠ có hàm số ngược 1 ' -1 x = f (y) thì: (f )y  ' fx Ví dụ, tìm đạo hàm y = arcsinx 91 C4 ĐẠO HÀM – VI ... d   v v2 96 C4 ĐẠO HÀM – VI PHÂN Công thức tính xấp xỉ: Nếu f(x) khả vi x |x| gần ta có: f(x+x) – f(x)  f’(x)x hay f(x+x)  f(x) + f’(x)x Ví dụ: Tính gần (15,8)1 /4 Định nghĩa: Cho...
 • 34
 • 106
 • 0

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế chương 4 hồi qui và tương quan

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 4 hồi qui và tương quan
... pháp hồi qui tương quan 2- Nhiệm vụ phương pháp hồi qui tương quan * Nhiệm vụ tổng quát: - Là phương pháp toán học vận dụng thống để biểu phân tích mối liên hệ tương quan tượng kinh tế xã ... Vẽ đồ thị Đường hồi qui thực tế Đường hồi qui thuyết 13 Phương trình hồi qui: yx = a + bx Trong : x : Trị số tiêu thức nguyên nhân yx : Trị số điều chỉnh tiêu thức kết y theo quan hệ phụ thuộc ... tế xã hội Nhiệm vụ cụ thể (nội dung pp hồi qui tương quan) : a/ Xác định phương trình hồi qui: bước B1 : Dựa vào phân tích luận để giải thích tồn thực tế chất mối liên hệ: + Các tiêu thức nghiên...
 • 32
 • 288
 • 0

nguyên lý thống kê kinh tế chương 4

nguyên lý thống kê kinh tế chương 4
... bình xí nghiệp tháng năm 20 14 Bài giải Ta lập bảng sau: Số ngày (ti ) Số công nhân (yi) Từ 1 -4 đến 9 -4 400 Từ 10 -4 đến 14- 4 40 5 Từ 15 -4 đến 20- 04 408 Từ 21 -4 đến 30 -4 10 40 6 Số công nhân trung bình ... trung bình tháng tính theo công thức là: (40 0 * 9) + (40 5*5) + (40 8* 6) + (40 6 *10) y= = 40 4, 43 + + + 10 Vậy số công nhân trung bình tháng 4/ 20 14 4 04 người Ví dụ 2: Có tài liệu sinh viên khóa ... dụ 1: Có tài liệu công nhân xí nghiệp tháng 4- 20 14 sau: Ngày 1 /4 40 0 công nhân Ngày 10 /4 nhận thêm công nhân Ngày 15 /4 nhận thêm công nhân Ngày 21 /4 cho việc công nhân từ hết tháng không thay...
 • 52
 • 181
 • 0

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4
... hóa thay đổi giống nước có môi trường kinh tế / kỹ thuật tương tự  Sự lẩn tránh rủi ro &ø tính cứng rắn – nước có tôn giáo, lòch sử, ngôn ngữ phát triển kinh tế tương tự dẫn đến văn hóa tương tự ... quen – cách vật làm, ⇒Cách cư xử – dùng thực chúng 14 2.5 VĂN HÓA VẬT CHẤT (MATERIAL CULTURE)  Là đối tượng người làm  Cơ sở hạ tầng kinh tế – giao thông, thông tin, nguồn lượng  Cơ sở hạ tầng ... Cách biệt quyền lực CAO TRUNG BÌNH - THẤP Nhà quản trò Độc tài, gia trưởng Làm việc vài thuộc cấp Bình đẳng, dân chủ Làm việc nhiều thuộc cấp Cấu trúc kinh doanh Kiểm soát chặt chẽ, thiếu bình...
 • 40
 • 906
 • 16

slide bài giảng kinh tế quốc tế chương 4 thuế quan một hình thức bảo hộ mậu dịch

slide bài giảng kinh tế quốc tế chương 4 thuế quan một hình thức bảo hộ mậu dịch
... CHƯƠNG 4: THUẾ QUAN MỘT HÌNH THỨC BẢO HỘ MẬU DỊCH Thuế xuất (Export tariff) Thuế quan (TARIFF) Thuế nhập (Import tariff) Thuế quan bảo hộ: Phương pháp tính:  Thuế tính theo số lượng: Đánh thuế ... -3 -4 Nhà nước: S P Chi phí SX +3 Q Tác động thuế quan bảo hộ: D S P Pd Pw(1+ t ) Pw Q1 Q3 Q4 Q2 Nhà sản xuất: +1 Người tiêu dùng: -1 -2 -3 -4 Nhà nước: Quốc gia: +3 -2 -4 Tác động thuế quan bảo ... SH+F H N B I 30 40 Dx 50 Tác động thuế quốc gia lớn X Y PD=1,6 PB=PB’=1 1’ 60 E Pw=0,8 2’ 40 E* E’ 50 60 X Tác động chung thuế quốc gia lớn Thuế quan tối ưu trả đũa TỶ LỆ BẢO HỘ THỰC TẾ (1) VAW d...
 • 26
 • 265
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh
... LA CHN CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc kinh doanh: Mc tiờu + cỏch thc, ng t mc tiờu Vy mc tiờu cao nht ca doanh nghip l gỡ??? MC TIấU CA DOANH NGHIP Gim chi phớ T sut sinh ... phớ cao CC CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc u im Nhc im Chin lc ton cu (chin lc chun húa ton cu) Gim chi phớ, khai thỏc hiu ng To c hi cho i th cnh ng kinh nghim v khai thỏc kinh t a im tranh ... lp mt chi nhỏnh nc s ti, cụng ty s hu 100% v kim soỏt hon ton Liờn doanh: doanh nghip chia s quyn s hu vi mt i tỏc khỏc kinh doanh trờn th trng nc ngoi PHNG THC THM NHP Thõm nhp thụng qua hp...
 • 23
 • 318
 • 1

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 4: Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 4: Kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa
... 1940)  Cải tạo hội chủ nghĩa: Xây dựng quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa  Xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa hội: Công nghiệp hoá hội chủ nghĩa 12 Cải tạo hội chủ nghĩa Liên Xô ... Chương - KINH TẾ LIÊN XÔ I Đặc điểm kinh tế nước Nga trước cách mạng tháng Mười 1917 II Kinh tế Liên Xô thời kỳ xây dựng chủ nghĩa hội (1917-1955) III Kinh tế Liên Xô thời ... tư chủ nghĩa Nga (1861-1913) Kinh tế nước Nga tư chủ nghĩa giai đoạn 1914-1917 Thời kỳ xây dựng kinh tế hội chủ nghĩa (1917 - 1955) 4 Những cải biến kinh tế sau Cách mạng Tháng Mười (1917-1918)...
 • 21
 • 1,609
 • 8

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 4 - nghệ thuật đàm phám kinh tế quốc tế

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 4 - nghệ thuật đàm phám kinh tế quốc tế
... www.themegallery.com I.Nguyên lý nghệ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế Tất bên thắng Tùy ứng biến Không dồn đối thủ đến chân tường Con người chủ thể ... định tới thắng lợi đàm phán Thông tin đối thủ thông tin nội dung mà muốn thảo luận WIN-WIN Phải xác định rõ mục tiêu đàm phán luôn bám sát theo đuổi mục tiêu suốt trình đàm phán Company Logo www.themegallery.com ... Tách người khỏi đàm phán Hãy cố gắng giải trực tiếp vấn đề người; đừng nên để vấn đề trở thành nhượng nội dung đàm phán Company Logo Tất bên thắng qua thương lượng thành công Đàm phán dựa sở khách...
 • 17
 • 267
 • 1

Xem thêm