Slide kinh tế quốc tế chương (3)

slide bài giảng luật kinh tế chương 3 pháp luật về công ty

slide bài giảng luật kinh tế chương 3 pháp luật về công ty
... Duy M CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY- Giới thiệu NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM CÁC LOẠI CÔNG TY THEO LUẬT DOANH ... ỨC CHUNG V Ề CÔNG TY VÀ PHÁP LU ẬT V Ề CÔNG TY 1.Khái niệm công ty Các loại công ty giới Sự phát triển pháp luật công ty Việt Nam Novembe Nguyễn Ngọc Duy M Kh ni ệm công ty Công ty hiểu liên ... M 34 T ổ ch ức l ại công tyCác hình thức tổ chức lại Chia công ty Tách công ty Hợp công ty Sáp nhập công ty Chuyển đổi công ty Novembe Nguyễn Ngọc Duy M 35 Giải thể công tyKhái niệm Giải thể công...
 • 84
 • 2,051
 • 3

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 3: Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 3: Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước
... thống nhất, tạo thành chỉnh thể đồng để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Bộ máy công ty Vs Bộ máy tổ chức nhà nước Bộ máy công ty Vs Bộ máy tổ chức nhà nước Cổ đông – Người dân HĐQT – Cơ quan dân ... nhiệm vụ quản nhà nước nhóm bộ: - Bộ quản theo ngành: Là quan nhà nước có trách nhiệm quản ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại v.v - Bộ quản theo chức Các có chức phối ... nhược điểm phương pháp bầu cử Theo quản điểm bạn, Phương pháp tốt, Bộ máy Nhà nước quan nhà nước - Bộ máy nhà nước hệ thống quan nhà nước từ TW đến địa phương , tổ chức theo nguyên tắc thống nhất,...
 • 46
 • 311
 • 0

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 3 pdf
... VỀ KINH TẾ Phương pháp kinh tế a) Khái niệm: Các phương pháp kinh tế quản kinh tế nhà nước phương pháp tác động gián tiếp nhà nước thông qua đòn bẩy kinh tế lợi ích kinh tế lên đối tượng quản ... phát triển kinh tế 11 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ Khái niệm: Các phương pháp quản nhà nước kinh tế tổng thể cách thức tác động có chủ đích có nhà nước lên hệ thống kinh tế quốc dân, ... cho kinh tế sống động, phát triển 15 cạnh tranh II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ Phương pháp kinh tế c) Hình thức:  Phân định rõ ranh giới chức quản kinh tế vĩ mô nhà nước với chức kinh...
 • 19
 • 3,656
 • 31

Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx

Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx
... 2001 - 2006 1 3 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Phân loại: Dãy số thời kỳ dãy số thời điểm – Dãy số thời kỳ: dãy số phản ánh mặt lượng tượng kinh tế - xã hội qua thời ... cách thời gian Dãy số bình quân trượt Hàm xu Biểu biến động thời vụ Dự báo thống ngắn hạn 1–2 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm Dãy số thời gian dãy số ... niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Yêu cầu xây dựng dãy số thời gian: Nội dung phương pháp tính tiêu qua thời gian phải thống - Phạm vi tượng nghiên cứu qua thời gian phải trí -...
 • 23
 • 1,882
 • 14

Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 3 Phạm Hải Châu

Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 3 Phạm Hải Châu
... November 11, 20 13 Khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng kinh doanh Luật chung: Bộ luật dân 2005; Luật chun ngành: Luật Thương mại, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh doanh bất ... sản, Bộ luật hàng hải Monday, November 11, 20 13 Quan hệ luật chung luật chun ngành: Luật chun ngành ưu tiên áp dụng trước luật chung Nếu luật chun ngành khơng qui định áp dụng qui định luật chung ... hợp đồng khơng vi phạm điều cấm pháp luật Monday, November 11, 20 13 35 + Chủ thể tham gia hợp đồng phải hồn tồn tự nguyện + Hình thức hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật Nếu hợp đồng...
 • 95
 • 118
 • 0

Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 3 TS đỗ thị hải hà

Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 3  TS đỗ thị hải hà
... VỀ KINH TẾ Phương pháp kinh tế a) Khái niệm: Các phương pháp kinh tế quản kinh tế nhà nước phương pháp tác động gián tiếp nhà nước thông qua đòn bẩy kinh tế lợi ích kinh tế lên đối tượng quản ... hành quản kinh tế nhà nước cách tác động trực tiếp định dứt khoát mang tính bắt buộc nhà nước lên đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đặt b) Vai trò:  Xác lập trật tự cho đối tượng kinh tế ... nghiệp nhà nước Các chuyên gia đầu ngành khoa học  Vai trò: Là đầu vào quan trọng - - phát triển kinh tế 11 II CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ Khái niệm: Các phương pháp quản nhà nước kinh tế...
 • 19
 • 198
 • 0

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế chương 3 các tham số đo lường thống kê

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 3 các tham số đo lường thống kê
... Các tham số đo lường thống Đo mức độ đại biểu Đo độ biến thiên Số bq cộng Khoảng biến thiên Số bq nhân Phương sai Mốt Độ lệch tiêu chuẩn Trung vị Hệ số biến thiên I – Các tham số đo mức ... dự đo n TK Chú ý: Các tham số có ý nghĩa tính từ tổng thể đồng chất 2 – Các tham số đo mức độ đại biểu 2.1 - Số bình quân cộng (Bình quân số học – arithmetic mean) a/ Điều kiện vận dụng : Các ... nhiều dãy số phân phối Cách xác định M0 Xác định lượng biến biểu có tần số lớn dãy số phân phối, M0 VD 3: M0 = xi fi 21 25 30 32 35 40 42 15 22 30 25 26 - Đối với dãy số có khoảng cách tổ (Chỉ...
 • 43
 • 332
 • 2

Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3

Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3
... KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ NHÀ NƯỚC (MACROINTEGRATION) 2.1 Khái niệm 2.2 Nguyên nhân 2 .3 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế 2.4 Những vấn đề liên kết kinh tế quốc tế 2.1 KHÁI NIỆM Là liên kết kinh ... 14 LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ TƯ NHÂN (MICROINTEGRATION) 4.1 Khái niệm 4.2 Nguyên nhân 4 .3 Các hình thức công ty quốc tế 4.4 Đặc điểm phát triển công ty quốc tế 4.5 Hội nhập kinh tế quản lý chiến ... 15 4.1 KHÁI NIỆM Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân hình thức liên kết kinh tế quốc tế tầm vi mô để lập công ty quốc tế 16 4.2 NGUYÊN NHÂN Tránh rủi ro bất ổn chu kỳ kinh doanh nội đòa nh Sự gia...
 • 24
 • 321
 • 1

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 3

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 3
... 2 .3 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế 2.4 Những vấn đề liên kết kinh tế quốc tế 2.1 KHÁI NIỆM  Là liên kết kinh tế hình thành sở Hiệp đònh ký kết hai nhiều Chính phủ nhằm lập liên minh kinh ... 4.1 KHÁI NIỆM  Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân hình thức liên kết kinh tế quốc tế tầm vi mô để lập công ty quốc tế 16 4.2 NGUYÊN NHÂN  Tránh rủi ro bất ổn chu kỳ kinh doanh nội đòa  Sự gia ... thấp 14 LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ TƯ NHÂN (MICROINTEGRATION) 4.1 Khái niệm 4.2 Nguyên nhân 4 .3 Các hình thức công ty quốc tế 4.4 Đặc điểm phát triển công ty quốc tế 4.5 Hội nhập kinh tế quản lý chiến...
 • 24
 • 987
 • 9

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu
... xuụi dũng: Doanh nghip u t vo nhng c s kinh doanh nc ngoi cú chc nng tiờu th u m doanh nghip sn xut nc Cỏc hỡnh thc ch yu: Liờn doanh, doanh nghip s hu ton b Vai trũ ca FDI i vi nn kinh t - ... ngang: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng lnh vc, ngnh ngh m doanh nghip kinh doanh nc FDI theo chiu dc: FDI ngc dũng: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng ngnh cung ng u vo cho hot ng sn xut nc ca doanh ... TRI CA LIấN KT KINH T Mt vic lm Hy sinh ch quyn quc gia Nhng nh hng v húa, xó hi Cơ hội Thị trường rộng lớn Kinh tế theo quy mô Cơ hội xuất khẩu, đầu tư Giảm chi phí kinh doanh Doanh nghiệp...
 • 46
 • 336
 • 0

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 3: kinh tế Nhật Bản

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 3: kinh tế Nhật Bản
... phc kinh t (1945 1951) Giai on phỏt trin thn k (1952 1973) Giai on t 1974 n Khng hong v iu chnh kinh t Tỡnh hỡnh kinh t Giai on khụi phc kinh t (1945 1951) Hu qu ca chin tranh Nn kinh ... khoa hc - k thut, cụng ngh iu chnh c cu ngnh kinh t iu chnh s can thip ca Nh nc iu chnh chin lc kinh t i ngoi Tỡnh hỡnh kinh t Tc tng trng kinh t (1991-2002) 4,5 2,7 (%) 1,1 0,1 0,5 0,9 ... 91 19 -2 -3 -2,5 -0,9 Nhn xột chung v bi hc kinh nghim V lch s phỏt trin kinh t Nht Bn qua cỏc thi k lch s Mt s bi hc kinh nghim V k tha, tip thu kinh nghim ca cỏc nc i trc V phỏt huy ngun...
 • 27
 • 914
 • 1

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 3 KT Mở đầu và kết thúc đàm phán

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 3 KT Mở đầu và kết thúc đàm phán
... trò Mở đầu ĐP Các nguyên tắc So sánh kĩ thuật mở đầu ĐP Vai trò Kết thúc ĐP Các nguyên tắc So sánh kĩ thuật kết thúc ĐP Mở đầu đàm phán Quyết định 50% thành công ĐP Vai trò giai đoạn mở đầu ... không khí đàm phán Nội dung ĐP Mở đầu đàm phán Tạo hấp dẫn Nguyên tắc mở đầu ĐP Tập trung vào nội dung đàm phán Bình tĩnh, cẩn trọng lời nói, cử Tôn trọng đối tác Thể tinh thần hợp tác nhiệt ... khí đàm phán 14 Chọn câu trả lời đầy đủ Câu 1: Đâu nguyên tắc mở đầu đàm phán: A.Phải tạo hấp dẫn cho đàm phán B.Luôn tôn trọng đối tác C.Hứa hẹn đối tác cho lần đàm phán D.Thể tinh thần hợp...
 • 24
 • 253
 • 0

Slide bào giảng môn đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tếkinh doanh quốc tế: Chương 3: Kỹ thuật đàm phán

Slide bào giảng môn đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế và kinh doanh quốc tế: Chương 3: Kỹ thuật đàm phán
... Chương III: Kỹ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế I II III Kỹ thuật mở đầu đàm phán Ba kỹ thuật đàm phán Kỹ thuật truyền đạt thông tin Kỹ thuật lập luận Kỹ thuật vô hiệu hoá ý kiến đối tác Kỹ ... Kỹ thuật kết thúc đàm phán Một số nguyên nhân dẫn đến đàm phán không thành công Các nguyên tắc kết thúc đàm phán Các phương pháp để kết thúc đàm phán Một số lời khuyên kết thúc đàm phán 2.2 thuật ... hại đối tác Sự thành công đàm phán không ch ỉ nằm kết qu ả t ức (khi kết thúc đàm phán) mà quan hệ lâu dài Nếu có kỹ thuật tốt kết thúc đàm phán, s ẽ ti ền đ ề t ạo đàm phán thành công khác tương...
 • 20
 • 159
 • 0

Quản trị kinh doanh quốc tế chương 3

Quản trị kinh doanh quốc tế chương 3
... 2 .3 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế 2.4 Những vấn đề liên kết kinh tế quốc tế 2.1 KHÁI NIỆM Là liên kết kinh tế hình thành nh sở Hiệp đònh ký kết hai nhiều Chính phủ nhằm lập liên minh kinh ... 14 LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ TƯ NHÂN (MICROINTEGRATION) 4.1 Khái niệm 4.2 Nguyên nhân 4 .3 Các hình thức công ty quốc tế 4.4 Đặc điểm phát triển công ty quốc tế 4.5 Hội nhập kinh tế quản lý chiến ... 15 4.1 KHÁI NIỆM Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân hình thức liên kết kinh tế quốc tế tầm vi mô để lập công ty quốc tế 16 4.2 NGUYÊN NHÂN Tránh rủi ro bất ổn chu kỳ kinh doanh nội đòa nh Sự gia...
 • 24
 • 206
 • 1

Xem thêm