Slide kinh tế quốc tế chương (1)

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 1: Năng lực cạnh tranh quốc gia

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 1: Năng lực cạnh tranh quốc gia
... sách cấu kinh tế Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh quốc gia Độ tinh thông hoạt động chiến lược công ty Năng lực cạnh tranh kinh tế ... quốc gia – Xác định cụm ngành kinh tế chiến lược, hướng tới xuất 2.2 Hỗ trợ phát triển cụm ngành 2.1 Chiến lược kinh tế quốc gia Giá trị mục tiêu quốc gia  Đâu vị cạnh tranh đặc thù quốc gia ... độ đổi sáng tạo cao Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh quốc gia • Các điều kiện môi trường kinh doanh bên giúp doanh nghiệp đạt...
 • 28
 • 749
 • 1

Slide Kinh tế học lao động CẦU LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ Chương 1

Slide Kinh tế học lao động CẦU LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ Chương 1
... CỦA HÃNG lao động Bảng 1. 1 Sản phẩm cận biên lao động hãng bán xe (vốn cố định 0 không đổi) 10 10 21 11 26 CẦU LAO ĐỘNG TRONG NGẮN HẠN CỦA HÃNG  Sự tăng lên MPL hợp tác hai lao động việc nảy ... để thay cho lao động Tăng cầu lao động Cầu lao động giảm II CẦU LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CÁC CHI PHÍ ĐIỀU CHỈNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG Nếu lợi nhuận thu cách trì lực lượng lao động cũ lớn ... nghiệp tham gia vào thị trường lao động tăng cầu lao động II CẦU LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TIỀN LƯƠNG Tiền lương giảm – cầu lao động tăng Tiền lương tăng – cầu lao động giảm • giảm chi phí...
 • 45
 • 592
 • 0

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 1 docx

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 1 docx
... THễNG TIN V Quyết định quản nhà nước - Chương VI: Bộ máy quản nhà nước kinh tế - Chương VII: CN B QUN Lí NH NC V KINH T Chương I Tổng quan quản nhà nước kinh tế Những nội dung chính: I ... qun nhà nước kinh tế - Phải làm ? Chức quản nhà nước kinh tế - Làm nào? Phương pháp - Làm ? Công cụ S dng quyền lực Nhà nước quyền lực công, mang tính đơn phương, cưỡng chế Công cụ quản ... phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước phải quản toàn KTQD để đạt mục tiêu kinh tế - xã hội đặt Nền KTQD rộng thu hẹp lại: doanh nghiệp QLNN kinh tế liên quan đến lực lượng: Nhà nước Doanh...
 • 39
 • 1,711
 • 15

Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế

Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu kinh tế
... giải câu hỏi liên quan tới kinh tế Nghiên cứu kinh tế có khác nghiên cứu kinh doanh?  Nghiên cứu kinh tế nghiên cứu xã hội Những điểm cần lưu ý nghiên cứu kinh tế: Phương pháp phi thực nghiệm ... thông tin  Phương pháp thực nghiệm  Phương pháp phi thực nghiệm  Phương pháp chuyên gia  Phỏng vấn  Điều tra bảng hỏi  Nghiên cứu tình Nghiên cứu kinh tế  Định nghĩa nghiên cứu kinh tế: “là ... mục tiêu nghiên cứu  Xác định rõ liệu cần thu thập  Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp Các phương pháp nghiên cứu khoa học  Theo logic suy luận:    Phương pháp diễn giải Phương pháp quy...
 • 11
 • 209
 • 0

phương pháp nghiên cứu kinh tế - chương 1 các bước tiến hành quá trình nghiên cứu - đh cần thơ

phương pháp nghiên cứu kinh tế - chương 1 các bước tiến hành quá trình nghiên cứu - đh cần thơ
... NGHIÊN CỨU - Dữ liệu cần thu thập -Phương pháp thu thập -Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu -Thiết kế bảng câu hỏi KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ BƯỚC THU THẬP DỮ LIỆU -Dữ liệu thứ cấp -Dữ liệu ... 1 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU BƯỚC Lựa chọn chủ đề nghiên cứu Đặc điểm chủ đề: + Sự hút + Kiến thức + Dữ liệu Các nội dung cần xác định: + Đối tượng nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu + ... thức KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ BƯỚC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Sử dụng công thức thống kê kinh tế (thống kê mô tả, thống kê suy luận, kinh tế lượng) KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ BƯỚC PHÂN...
 • 20
 • 547
 • 0

Bài giảng môn luật kinh tế Chương 1 Tổng quan về pháp luật kinh tế

Bài giảng môn luật kinh tế Chương 1 Tổng quan về pháp luật kinh tế
... PHÁP LUẬT KINH TẾ Pháp luật kinh tế kinh tế thị trƣờng Nguồn pháp luật kinh tế TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾ Hiểu khái niệm, nội dung quyền tự kinh doanh Mục tiêu Nắm nội dung pháp luật kinh tế ... DUNG MÔN HỌC Tổng quan pháp luật kinh tế Pháp luật doanh nghiệp Pháp luật hợp đồng kinh doanh Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh Pháp luật phá sản giải thể doanh nghiệp CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÁP ... Nắm nội dung pháp luật kinh tế Biết nguồn pháp luật kinh tế 1. 1 Pháp luật kinh tế kinh tế thị trƣờng 1. 1 .1 Khái niệm kinh doanh quyền tự kinh doanh  Kinh doanh việc chủ thể thực cách thường xuyên,...
 • 17
 • 1,284
 • 0

Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 1 Phạm Hải Châu

Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 1 Phạm Hải Châu
... đai Luật hợp tác xã 8/2 011 Pháp luật kinh tế Luật đầu tƣ Luật phá sản 10 Luật Luật kinh kinh tế tế Luật Luật thƣơng thƣơng mại mại Luật Hợp tác xã Luật doanh nghiệp Luật Luật phá sản phá sản Luật ... xã) 8/2 011 8/2 011 Do cấu pháp luật kinh tế bao gồm ngành luật sau: + Luật kinh tế + Luật Tài ngân hàng + Luật Lao động + Luật Đất đai + Luật đầu tư + Luật phá sản Luật thƣơng mại Luật tài Luật ... sx kinh doanh nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh,mở rộng hoạt động kinh doanh Luật kinh tế sở pháp lý xác định địa vị pháp lý cho chủ thể kinh doanh 8/2 011 33 Luật kinh tế điều chỉnh hành vi kinh...
 • 34
 • 101
 • 0

Bài giảng ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế chương 1 TS lê ngọc hướng

Bài giảng ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế chương 1  TS lê ngọc hướng
... v qun tr kinh doanh 22,5 tit lý thuyt + 7,5 tit thc hnh = 30 tit (2 tit trờn phũng mỏy = tit lý thuyt) 6 /16 /2 014 Lờ Ngc Hng Chng Mở đầuI NHP MễN TIN HC NG DNG Vai trò tin học kinh tế (đọc tài ... Hàng, cột, ô Địa ô: VD A5, C7, AH $19 Địa tương đối: C10, I100 Địa tuyệt đối: $A $1, $B$99 Địa hỗn hợp: $A45, A$45 6 /16 /2 014 Lờ Ngc Hng 10 Chng I NHP MễN TIN HC NG DNG Giới thiệu menu File ... ->OK 6 /16 /2 014 Lờ Ngc Hng 30 SPSS - mục tiêu đạt - Sinh viên hiểu tính năng, tác dụng phần mềm SPSS, có so sánh với phần mềm khác - ứng dụng SPSS Xử lý liệu thống kê 6 /16 /2 014 Lờ Ngc Hng 31 Tổng...
 • 42
 • 31
 • 0

Bài giảng luật kinh tế chương 1 luật kinh tế

Bài giảng luật kinh tế chương 1  luật kinh tế
... chủ thể kinh doanh, khơng áp đặt 4 Chủ thể luật kinh tế: a Khái niệm: Chủ thể luật kinh tế tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật để tham gia vào quan hệ luật kinh tế điều ... hệ hình thành trình sản xuất, kinh doanh chủ thể kinh với Nhóm quan hệ kinh tế nội Là quan hệ kinh tế hình thành trình sản xuất, kinh doanh thể nội đơn vị kinh tế, doanh nghiệp Nhóm quan hệ ... 1 Khái niệm: Luật kinh tế tổng hợp quy phạm pháp luật Nhà Nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ phát sinh trình tổ chức quản lý kinh tế Nhà Nước trình sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh...
 • 20
 • 71
 • 0

Bài giảng luật kinh tế chương 1 luật thương mại

Bài giảng luật kinh tế  chương 1 luật thương mại
... CHƯƠNG Khái quát Luật Thương mại (Luật kinh tế) 1. Khái niệm Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật kinh doanh 1. 1 Quan niệm Luật Kinh tế “Tổng thể QPPL nhà nước ba ... sản…vv - Chủ thể luật thương mại: + Thương nhân - Chủ thể chủ yếu Luật thương mại; + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 2 .1 Hành vi thương mại 2 .1. 1 Khái niệm hoạt động kinh doanh - Kinh doanh” hiểu ... với việc ban hành Luật thương mại 19 97, nhiên khái niệm thương mại tiếp cận theo nghĩa hẹp coi phận Luật kinh tế - Thời gian gần để phù hợp với Hiệp định Thương mại VN-HK VB pháp luật WTO, quan...
 • 33
 • 204
 • 0

Sách hướng dẫn lịch sử các học thuyết kinh tế chương 1

Sách hướng dẫn lịch sử các học thuyết kinh tế  chương 1
... kinh tế đại CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Phân biệt tư tưởng kinh tế học thuyết kinh tế, lịch sử tư tưởng kinh tế lịch sử học thuyết kinh tế Đối tượng nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế gì? Chức môn lịch ... NGHIÊN CỨU MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 1. 3 .1 Chức Môn lịch sử học thuyết kinh tế có chức là: * Chức nhận thức: Lịch sử học thuyết kinh tế nghiên cứu giải thích tượng, trình kinh tế nhằm phát ... cho môn khoa học kinh tế khác kinh tế trị, kinh tế học, quản lý kinh tế, môn khoa học kinh tế ngành Cung cấp tri thức làm sở cho đường lối sách kinh tế nước 1. 3.2 Ý nghĩa Qua chức môn học mà thấy...
 • 6
 • 176
 • 0

Bài giảng luật kinh tế chương 1 ths trần hữu hiệp

Bài giảng luật kinh tế chương 1  ths trần hữu hiệp
... doanh ca cỏc n v kinh t hoc vi chc nng qun lý kinh t ca Nh nc vi tớnh cỏch l ch th ca quyn lc cụng cng 23 Kinh doanh: Kinh doanh l gỡ? Hnh vi no l hnh vi kinh doanh? 22 Kinh doanh? Kinh doanh thụng ... quan h gia cỏc ch th kinh doanh (DN, HTX) bỡnh ng vi v quyn v ngha v trc PL III CH TH CA LUT KINH T * Ch th ca LKT: Chủ thể Luật Kinh tế nhng cá nhân, quan, tổ chức kinh tế có quyền nghĩa vụ ... tranh chp kinh t Lý thuyt v nghiờn cu mt s tỡnh Kim tra, thi kt thỳc mụn hc Khỏi nim no? Lut Kinh t Phỏp lut kinh t Lut Kinh doanh Phỏp lut kinh doanh Cỏc VB lut liờn quan lnh vc kinh t...
 • 39
 • 54
 • 0

Bài giảng mô hình toán kinh tế chương 1 giới thiệu mô hình toán kinh tế

Bài giảng mô hình toán kinh tế  chương 1 giới thiệu mô hình toán kinh tế
... chuyên ngành hình kinh tế hình đối tượng hoạt động lĩnh vực kinh tế Khái niệm hình kinh tế hình toán kinh tế (MHTKT) 1. 2 hình toán kinh tế: hình kinh tế diễn đạt ngôn ngữ toán học ... 1 Khái niệm hình kinh tế hình toán kinh tế (MHTKT) 1. 1 hình đối tượng: - Sự phản ánh thực khách quan đối tượng ý nghĩ người nghiên cứu - Thể lời nói, sơ đồ, hình vẽ ngôn ... thời P1, P2, P3 lên đơn vị c) P1 P2 tăng đơn vị, P3 giảm 0 ,12 đơn vị 18  Nếu y = f(x1, x2) x2 = g(x1) Tìm lượng thay đổi tuyệt đối y biến số x1 thay đổi từ vị trí x1 = a lượng nhỏ ∆x1 19  Giả...
 • 27
 • 283
 • 0

Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1 TS đỗ thị hải hà

Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1  TS đỗ thị hải hà
... lớn 10 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Vai trò nhà nước kinh tế thị trường: b) Nền kinh tế thị trường có quản nhà nước: kinh tế thị trường có thêm tác động điều chỉnh nhà nước ... QLNN VỀ KT - Chương V: THễNG TIN VÀ Quyết định quản nhà nước - Chươ Ch ương ng VI VI:: Bộ máy quản nhà nước kinh tế - Ch Chươ ương ng VII VII:: CÁN BỘ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Chương ... II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ Quản nhà nước kinh tế: tác động có tổ chức pháp quyền nhà nước lên KTQD nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực hội để đạt đến mục tiêu định 25 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ...
 • 39
 • 154
 • 0

Bài giảng luật kinh tế chương 1 ths nguyễn ngọc duy mỹ

Bài giảng luật kinh tế chương 1  ths nguyễn ngọc duy mỹ
... Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 19 May 2 014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 10 LUẬT KINH TẾ • Giảng viên: Th.S Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Khoa Luật Kinh ... luật giải tranh chấp kinh doanh, thương mại 19 May 2 014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M LUẬT KINH TẾ • Chương 1: Giới thiệu môn học LKT + Chương 2: Pháp luật đầu tư (5T)- buổi • Chương 3: Công ty (15 T)- ... www.luatvietnam.com.vn 19 May 2 014 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M LUẬT KINH TẾ VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẮT BUỘC: Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Phá sản năm 2004 Luật Hợp tác xã năm 2003 Luật Đầu tư năm 2005 Luật Thương...
 • 11
 • 69
 • 0

Xem thêm