Tài liệu ôn thi môn thuế phần (5)

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 5

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 5
... 0, 05 mol Cách 1: Giải phương pháp dòng ch - Theo đề ta có pứ: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) (mol) Bđ: 0, 05 0,06 Pứ: 0, 05 O, 05 0, 05 (mol) Sau: 0,01 0, 05 (mol) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O (2) 0, 05 Bđ: ... vào 200 ml dd hh KOH 1M va Ba(OH)2 0,75M 1M ø Ba(OH)2 0,75M thu đựơc 23,64 g kết tủa Tìm V lít? V = 1,344 (l) ; 4, 256 (l) GV NGUYỄN TẤN TRUNG (Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) ... 0,1 Ca(OH)2 bđ = 1000 = 0,03 (mol) 1,12 = 0, 05 mol 22,4 Cách 1: Giải phương pháp dòng ch - Theo đề ta có pứ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓+ H2O (mol) 0, 05 Bđ: 0,03 Pứ: 0,03 O,03 (mol) 0,03 Sau: 0,02...
 • 22
 • 122
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (CHUYÊN MỤC: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH) doc

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (CHUYÊN MỤC: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH) doc
... 32 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ∗ Mặt khác, phân tích hiệu sử dụng chi phí thông qua việc so sánh tốc độ tăng giảm tiêu doanh thu chi phí Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ... tình hình tài Như vậy, thực chất, phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp gồm nội dung: phân tích cấu tài sản, phân tích cấu nguồn vốn phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn Nội dung phân tích gắn ... MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHẦN 1: LÝ THUYẾT 1.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm nội dung phân tích Cấu trúc tài doanh nghiệp xem xét nhiều góc...
 • 58
 • 1,680
 • 9

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx
... c a ñ i…….(c sinh, trung sinh, tân sinh) A) c sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; c sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; c sinh D) c sinh; tân sinh; trung sinh ðáp án C Câu 44 Nh n xét ... 175 tri u năm 120 tri u năm A ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ñó k Giura cách ñây kho ng: 22 0 tri u năm 150 tri u năm 175 tri u năm 120 tri u năm C ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ... năm u năm u năm D) 22 0 tri u năm Câu A) B) C) D) ð ic 325 tri 22 0 tri 490 tri 570 tri Câu A) B) C) D) ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k ñêvôn cách ñây: 490 tri u năm 325 tri u năm 370 tri...
 • 26
 • 286
 • 0

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx
... : 0,3a C u trúc di truy n c a qu n th Câu 1 7: tr ng thái cân b ng di truy n A 0,49aa : 0,42Aa : 0,09AA B 0,01aa : 0,58Aa : 0,41AA C 0,09aa : 0,42Aa : 0.49AA D 0,41aa : 0,58Aa : 0,01AA Câu 1 8: ... tương ñ i c a ki u gen 0.81AA + 0 .18 Aa + 0.01aa = Hãy cho bi t t n s tương ñ i c a alen A, a qu n th : A A: 0 ,1; a: 0,.9 B A: 0,3; a: 0,7 C A: 0,9; a: 0 ,1 D A: 0,7; a: 0,3 Trong m t qu n th ng ... th h Câu 1 5: Gi s m t qu n th giao ph i ng u nhiên, ch n l c ñ t bi n, t n s tương ñ i c a alen A a l : A : a = 0, 6:0 ,4 T n s tương ñ i c a alen A : a th h sau s l : A A : a = 0, 8:0 ,2 B A : a...
 • 15
 • 245
 • 0

Tài liệu ôn thi môn ngữ văn 12 phần nghị luận văn học

Tài liệu ôn thi môn ngữ văn 12 phần nghị luận văn học
... tất người (…) Nghị luận vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học học: Lưu ý: - Nghị luận vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học kiểu nghị luận xã hội, khơng phải kiểu nghị luận văn học Cần tránh ... Thị Kim Dun Tài liệu ơn NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Bùi Thò Kim Duyên – Tổ Bộ mơn Ngữ văn học cơng nghệ, lịch sử, tâm lý ) mà - Phê phán cách học thu động, học giả” phận người học nhiều học sinh học khơng ... đề ngắn gọn * Phần trọng tâm: Thực trình tự thao tác nghị luận tương tự văn nghị luận tư tưởng đạo lí nghị luận tượng đời sống nêu (…) Lưu ý: Khi từ phần giải thích” chuyển sang phần trọng tâm”...
 • 55
 • 1,694
 • 12

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 1

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 1
... Bài Các Công thức viết phản ứng Cần nhớ công thức sau: Công thức 1: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 2: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 3: MUỐI phản ứng với AXIT LOẠI Công thức 1: (pứ ... ddHCl p dụng 2: (Trích đề ĐHBKHN – 20 01) Công thức 1: (pứ với HCl, H2SO4 loãng, ) Muối + Axit loại Muối + Axit Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1: Viết phản ứng (nếu có) d NaHCO3 ... ddHCl e FeS + dd HCl f CuS + ddHCl Công thức 1: (pứ với HCl, H2SO4 loãng, ) Muối + Axit loại Muối + Axit Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu p dụng 1: Viết phản ứng (nếu có) AgCl↓ b AgNO3...
 • 14
 • 151
 • 1

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 2

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 2
... NO 22 +H22O + Fe2(SO4) +HHSO4 + 2SO b FeS +HNO đ c CuS+HNO3 đ b Cu2S+HNO3đ Cu(NO + NO +H O + Cu(NO33) )22 + NO 22 +H22O + +CuSO4 ++ HHSO4 2SO Tóm Lại a FeS+ HNO3 đ b FeS2+HNO3 đ c CuS+HNO3 đ b Cu2S+HNO3đ ... Fe(NO3)3+ NO2 +H2O + H2SO4 Fe(NO3)3+ NO2 +H2O + Fe2(SO4) + H2SO4 Cu(NO3 )2 + NO2 +H2O + +CuSO4 + H2SO4 Cu(NO3 )2 + NO2 +H2O + + H2SO4 p dụng 5: Hoàn thành pứ a FeCl3+ HI → Axit loại b FeS+ H2SO4 ( loãng) ... 3M2(CO3)n+?HNO3→ 6M(NO3)m+ (2m -2n) NO +?H2O + 3n CO2↑ Pứ cho ta sơ đồ hợp thức: 3M2(CO3)n (2m -2n)NO (1) p dụng 2: M2(CO3)n 5 ,22 gam HNO3 Muối? Gợi ý: 3M2(CO3)n → 3(2M + 60n) B1.Đặt CTTQ B2.Viết pứ B3.Lập...
 • 29
 • 149
 • 0

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 3

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 3
... Fe(NO3 )3 a Cu+ Fe(NO3 )3 b Fe + Fe(NO3 )3 Cu2 Fe3+ + TQ: Fe2+ Cu Cu +2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ Dãy điện hoá: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ - Fe2+ Ag 2I Ví dụ 5: Viết phản ứng b Fe + Fe(NO3 )3 a Cu+ Fe(NO3 )3 ... với dung dòch XCl3 Xc đònh công thức muối XCL3 Giải: Phản ứng: Al + XCl3 → 27 3, 78 X +3. 35,5 AlCl3 + X 27 +3. 35,5 (1) mC.tan giảm: X-27 g mC.tan giảm: 4,06 g Theo (1) có: 27 3, 78 = X-27 4,06 ... Số mol Fe(NO3 )3 = 0 ,3 (mol) - Theo đề ta có pứ: 2Fe(NO3 )3 + Cu Bđ: 0 ,3 0,1 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2 0 0,1 (mol) Pứ: 0,2 0,1 0,2 Sau: 0,1 0,2 0,1 Theo (1) ta có: mdd= 6,4 + 30 0 =30 6,4g 30 6,4 = 200...
 • 23
 • 174
 • 0

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 4

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 4
... dụng 4: (ĐHSP TPHCM -2000) a ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 Áp dụng 4: (ĐHSP TPHCM -2000) a ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 Al(OH)3↓ Al2(SO4)3 +3H2O +3Na2CO3→ Na2SO4 CO2↑ ... Ag2SO4 d Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e Ba(HCO3)2 + Na2CO3 Công thức 1: Muối + Muối Muối Sản phẩm phải có:Chất ↓;Chất ↑;Chất Đ.li yếu Muối pứ: Tan tan p dụng 1: AgCl c FeCl3 +3 Ag2SO4→ AgCl↓ + Fe2(SO4)3 ... p dụng 1: Viết phản ứng BaSO Na a BaCl2 + ddNa2SO4 →BaSO4 ↓ + NaCl b AgNO3 + ddNaCl c FeCl3 + Ag2SO4 d Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e Ba(HCO3)2 + Na2CO3 Công thức 1: Muối + Muối Muối Sản phẩm phải có:Chất...
 • 25
 • 153
 • 0

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 6

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 6
... (1) MxOy + y CO → (Mx +16y) 6, 4gam y 0,12mol Theo (1) có: Mx + 16 y = y 6, 4 0,12 ⇒ M = 37,33 y/x = 18 ,67 2y/x 2y/x 37,33 56 M 18 ,67 Với 2y/x hoá trò M Chọn: 2y/x = ⇒ M = 56 ⇒ M : Fe ⇒ oxit: Fe2O3 ... CO CuO + CO → o t MgO + CO → Không pứ ( Mg đứng trước Al) Bài tập áp dụng Khử hết 6, 4 gam MxOy , thấy cần 2 ,68 8 lit CO (đkc) Tìm công thức oxit ? Giải Pứ: nCO = 2 ,68 8/ 22,4 = 0,12 (mol) to x M ... MgO + CO (dư) hhA to Fe3O4 21 ,6 gam m=? m gam rắn CO2 0,14 mol Theo đề ta dễ dàng thấy toán có thnàh phần ĐLBTKL Tóm tắt áp dụng 2: MgO + CO (dư) hhA to Fe3O4 21 ,6 gam m=? m gam rắn CO2 0,14 mol...
 • 17
 • 119
 • 0

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 7

tài liệu ôn thi môn hóa học phần 7
... 0,01 78 = Al(OH)3↓ 0 ,78 gam p dụngï 3: ng (Trích đề ĐHSư phạm TP HCM-2001) o Cho V lít khí CO2 đo 54,6oc 2,4 atm hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dd hh KOH 1M va Ba(OH)2 0 ,75 M 1M ø Ba(OH)2 0 ,75 M thu ... nAl3+ Sản phẩm n 3 ,75 Al(OH)3↓ AlO– Al(OH)3↓ AlO– OH – Al3+ Al(OH)3↓ AlO– 2 (dư) (dư) =0,02⇒ số mol Al3+ = 0,04 Al2(SO4)3 n = 0,15 ⇒ số mol OH = 0,15 NaOH ⇒ nOH – = nAl3+ 0,15 =3 ,75 Bảng tóm tắt ... 0,15 ⇒ số mol OH = 0,15 NaOH ⇒ nOH – = nAl3+ 0,15 =3 ,75 Bảng tóm tắt 0,04 nOH – nAl3+ Sản phẩm 3 ,75 Al(OH)3↓ AlO– Al(OH)3↓ AlO– OH – Al3+ Al(OH)3↓ AlO– 2 (dư) (dư) Nên toán có phản ứng: Al3++ OH...
 • 22
 • 99
 • 0

Tài liệu ôn thi môn triết học phần duy vật lịch sử

Tài liệu ôn thi môn triết học phần duy vật lịch sử
... CSHT KTTT: Các nhà triết học xã hội học trước Mác xem xét xã hội rơi vào tâm lòch sử, họ cho quan hệ trò, pháp lý, tinh thần hay tôn giáo đònh trình thực lòch sử 6 Chủ nghóa vật biện chứng với ... Mặc dù ngày chủ nghóa tư điều chỉnh quan hệ sản xuất cách cổ phần hoá công ty, công nhân nắm phần 10 cổ phần, cổ phiếu công ty, hay công nhân có người đại diện hội đồng quản trò, song thực chất ... Giai cấp thống trò (chỉ chiếm thi u số dân cư, không trực tiếp sản xuất) chiếm phần lớn cải xã hội, giai cấp lao động (chiếm phần đông dân số, trực tiếp sản xuất) chiếm phần ỏi cải mà họ Chẳng hạn...
 • 37
 • 246
 • 0

TÀI LIỆU ôn THI CÔNG CHỨC PHẦN THI môn ANH văn và TIN học mới NHẤT

TÀI LIỆU ôn THI CÔNG CHỨC PHẦN THI môn ANH văn và TIN học mới NHẤT
... vào biểu tượng tập tin chọn Copy để: *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Câu 103 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin chọn Cut để: Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin ... day! 839 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC NĂM 2014 Phương án có dấu * Đáp án STT CÂU HỎI Câu Ấn chuột phải vào thư mục, chọn Properties Thao tác có thể: Xem thông tin chi tiết thư mục Câu ... she us regularly 16 Tài liệu ôn tập môn Anh văn A visits B ‘s visiting C visit D visited 129 She lived close to us so she us regularly A visits B visit C was visiting D visited 130 You’re...
 • 117
 • 563
 • 0

Tài liệu ôn thi môn phân tích tài chính doanh nghiệp chương đánh giá chất lượng báo cáo tài chính

Tài liệu ôn thi môn phân tích tài chính doanh nghiệp chương đánh giá chất lượng báo cáo tài chính
... để đo lường chất lượng báo cáo tài chính. Việc công ty áp dụng nhiều hay thận trọng luôn bị phân loại chất lượng báo cáo tài mạnh hay yếu Sự phân loại đặc biệt hữu ích việc nhận diện công ty có ... đề thảo luận chương đưa tài liệu giới thi u chương kỹ thuật phân tích báo cáo tài Chúng ta bắt đầu với số nguyên tắc để nêu bật phạm vi đánh giá thận trọng, điều ghi vào báo cáo tài Sự thận trọng ... chương này,bởi rõ mục tiêu thận trọng, điều tập trung rong báo cáo tài Phần trình bày trường hợp tổng quát chất lượng báo cáo tài giới thi u phương pháp đơn giản đo lường chất lượng báo cáo tài...
 • 71
 • 295
 • 0

Tài liệu ôn thi môn phân tích tài chính doanh nghiệp chương đầu tư vào doanh nghiệp khác

Tài liệu ôn thi môn phân tích tài chính doanh nghiệp chương đầu tư vào doanh nghiệp khác
... phân loại hình thức đầu vào doanh nghiệp khác Phần mô tả báo cáo cho khoản đầu có ảnh hưởng không đáng kể mà công ty làm công ty khác Phần mô tả tài báo cáo cho khoản đầu có ảnh hưởng đáng ... cho tỷ lệ sở hữu nhà đầu tài sản công ty đầu tư, tài khoản đầu thường nhắc đến dòng củng cố Có thể tài sản nợ phải trả bên đầu không phản ánh bảng cân đối nhà đầu ảnh hưởng đến tỷ ... lý nhà phân tích cần ý gsk công ty mẹ với 100% cp công ty bị mua lại Đã đầu thụ động (các khoản đầu khác 441 triệu bảng khoản đầu lỏng 1.035 triệu bảng), hoạt động đầu công ty liên...
 • 73
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi môn phân tích báo cáo tài chínhtài liệu ôn thi môn phân tích tài chính doanh nghiệptài liệu ôn thi môn công nghệ phần mềmtài liệu ôn thi môn kiến thức chung ngành thuếtài liệu ôn thi môn phân tích chính sáchtài liệu ôn thi môn hoạch định và phân tích chính sách côngtài liệu ôn thi môn lịch sử lop 5tài liệu ôn thi môn toán lớp 12tài liệu ôn thi môn ngữ văntài liệu ôn thi môn toán hìnhtài liệu ôn thi môn máy công cụtài liệu ôn thi môn quản trịtài liệu ôn thi môn tín dụngtài liệu ôn thi môn tiền tệtài liệu ôn thi môn hóa họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây