Nhìn lại các chính sách điều hành của NHNN trong 6 tháng đầu năm 2011

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ðỘNG LÃI SUẤT ðẾN HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG 6 THÁNG ðẦU NĂM 2011

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ðỘNG LÃI SUẤT ðẾN HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRONG 6 THÁNG ðẦU NĂM 2011
... 4 ,65 6, 83 Tháng 4 /2011 2 ,66 6, 83 Tháng 5 /2011 2 ,66 6, 83 Tháng 6/ 2011 N/A 6, 40 Ngu n: Báo cáo NHNN Lãi su t liên ngân hàng Lãi su t liên ngân hàng liên t c trì m c cao: Cho vay qua ñêm m c 1314% /năm, ... 15,00 16, 50 19,00 Tháng 1 /2011 13,04 16, 23 15,00 16, 50 19,00 Tháng 2 /2011 13,50 16, 23 15,00 16, 50 20,00 Tháng 3 /2011 13,41 17,00 15,00 16, 76 20,00 Tháng 4 /2011 N/A 18,30 17 ,65 18,85 N/A Tháng 5 /2011 ... Lãi su t huy ñ ng cho vay USD t tháng ñ n tháng năm 2011 (%) Lãi su t huy ñ ng USD Lãi su t vay ng n h n bình quân USD bình quân Tháng 1 /2011 4,17 6, 37 Tháng 2 /2011 4,25 6, 37 Tháng 3 /2011 4 ,65 ...
 • 9
 • 341
 • 1

NHẬN XÉT CÁC CÔNG CỤ ĐIẾU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN TRONG THỜI GIAN TỪ 2008 – 2010.doc

NHẬN XÉT CÁC CÔNG CỤ ĐIẾU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN TRONG THỜI GIAN TỪ 2008 – 2010.doc
... điểm sách tiền tệ, đề tài “ Nhận xét công cụ sách tiền tệ từ năm 2008 đến năm 2010 ngân hàng nhà nước Việt Nam đề giải pháp” nhìn khách quan sách tiền tệ Việt Nam I CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẦU NĂM 2008 ... nhân sách tiền tệ Chính sách tất nhiên chưa thể nói cực chuẩn việc điều hành quy luật kinh tế thị trường, thành công Chính sách tiền tệ thành công lớn năm 2008 Những thay đổi sách tiền tệ giai ... 6/4/2010 Chính phủ Từ góc độ NHTM Thứ nhất, ngoại trừ điều kiện bất khả kháng, nên tiếp tục trì lãi suất thời gian qua Trong thời gian qua, lãi suất thực trở thành công cụ quan trọng điều hành sách tiền...
 • 22
 • 1,247
 • 7

Các vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái liên hệ vấn đề tỷ giá hối đoái của việt namchính sách điều hành của chính phủ năm 2012

Các vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái liên hệ vấn đề tỷ giá hối đoái của việt nam và chính sách điều hành của chính phủ năm 2012
... tỷ giá, có tác dụng hạn chế đầu ngoại tệ, làm giảm áp lực lên tỷ giá cung cầu cân đối Phần Vấn đề tỷ giá hối đoái Việt Nam sách điều hành phủ năm 2012 3.1 Nhìn lại chế điều hành tỷ giá Việt nam ... với mục tiêu điều hành năm 2012 (tỷ giá năm 2012 biến động không 2-3%) Tỷ giá phi thức năm 2012 bám sát diễn biến gần với tỷ giá thức 3.3 Các sách điều hành Chính phủ NHTW năm 2012 Đa sách rõ ràng, ... thả tỷ giá: 1989-1992 Giai đoạn cố định tỷ giá: 1993-1996 Giai đoạn điều hành tỷ giá linh hoạt có điều tiết Nhà nớc từ năm 1997 3.2 Những vấn đề tỷ giá hối đoái Việt Nam năm 2012 Diễn biến tỷ giá...
 • 23
 • 448
 • 1

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và chính sách điều hành của chính phủ đến đầu tư nội địa tại các nước đang phát triển

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và chính sách điều hành của chính phủ đến đầu tư nội địa tại các nước đang phát triển
... khảo Phụ lục TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐẾN ĐẦU TƢ NỘI ĐỊA TẠI CÁC NƢỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Tóm tắt Các quốc gia phát triển phát triển mong đợi ... hành Chính phủ đến đầu nội địa nƣớc phát triển phân tích FEM REM 47 4.4 Tác động FDI sách điều hành Chính phủ đến đầu nội địa nƣớc phát triển phân tích GMM 54 4.4.1 Phân tích tác động ... - Đầu trực tiếp nước FDI có tác động chiều (thúc đẩy, gia tăng) hay ngược chiều (cản trở, kìm hãm) Đầu tư nhân nội địa? - Tác động Đầu trực tiếp nước FDI ng tác với Chính sách điều...
 • 130
 • 224
 • 0

RỦI RO tỷ GIÁ hối đoái và các CHÍNH SÁCH điều HÀNH, QUẢN lý rủi RO tỷ GIÁ hối đoái tại NHTMVN TRONG GIAI đoạn 2007 đến NAY

RỦI RO tỷ GIÁ hối đoái và các CHÍNH SÁCH điều HÀNH, QUẢN lý rủi RO tỷ GIÁ hối đoái tại NHTMVN TRONG GIAI đoạn 2007 đến NAY
... Rủi ro tỷ giá hối đoái NHTMVN GVHD: TS Hoàng Ánh Chương 1: Cơ sở luận tỷ giá hối đoái rủi ro tỷ giá hối đoái 1.1 Đôi nét tỷ giá hối đoái: 1.1.1 Khái niệm: Rủi ro tỷ giá hối đoái hoạt ... động đến lượng kiều hối, … tạo tác động lên tỷ giá hối đoái Nhóm Trang Rủi ro tỷ giá hối đoái NHTMVN GVHD: TS Hoàng Ánh Chương 2: Thực trạng rủi ro tỷ giá hối đoái sách điều hành, quản rủi ro ... tác động lớn đến biến động tỷ giá hối đoái 1.2.2 Rủi ro sách: đặc biệt sách tài tiền tệ quốc gia có tác động lớn đến thị trường hối đoái tỷ giá hối đoái 1.2.3 Rủi ro tâm lý: tâm dân chúng...
 • 24
 • 713
 • 4

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 6 pot

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 6 pot
... Version - http://www.simpopdf.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiền hoạt động Ngân hàng - NXB Chính trị Quốc gia Các nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại - Chủ biên : GS - TS Lê Văn Tư Chính sách tiền tệ điều ... trình chuyển đổi kinh tế đổi hệ thống Ngân hàng Việt nam, chế điều hành Chính sách tiền tệ NHNN không ngừng đổi mới, góp phần đáng kể việc ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng ... qua công cụ Chính sách tiền tệ, chủ yếu công cụ gián tiếp Nghiệp vụ Thị Trường Mở, Tái cấp vốn DTBB để tác động vào khả toán TCTD nhằm đạt mục tiêu Chính sách tiền tệ thời kỳ DTBB số tiền mà tổ...
 • 7
 • 180
 • 0

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 5 ppsx

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 5 ppsx
... NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN VIỆT NAM I ĐÁNH GIÁ CHUNG Qua phân tích trên, thấy sách kinh tế nói chung, sách tiền tệ nói riêng thời gian qua ... Version - http://www.simpopdf.com có từ 1 -5 thành viên tham gia Các thành viên tham gia chủ yếu có NHTM Nhà Nước Hàng hoá thị trường nghèo nàn, có loại tín phiếu NHNN tín phiếu kho bạc nhà nước ... Version - http://www.simpopdf.com Xuất phát từ thực tế trên, để việc điều hành thực thi Chính sách tiền tệ có hiệu năm tới, NHNN cần phải có biện pháp hoàn thiện dần công cụ Chính sách tiền tệ cho...
 • 8
 • 164
 • 0

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 4 pdf

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 4 pdf
... chặt chẽ Cơ chế điều hành tỷ giá làm cho thị trường ngoại tệ Việt Nam sôi động lên với doanh số giao dịch cao thị trường liên ngân hàng thị trường ngoại tệ nói chung Lượng ngoại tệ giao dịch thị ... ngoại tệ dồi đáp ứng nhu cầu ngoại tệ kinh tế Tỷ giá thị trường tự bám sát tỷ giá thị trường thức Lòng tin Đồng Việt Nam nâng cao Thị trường ngoại tệ nước ổn định mối tương quan cung cầu ngoại tệ ... chiết khấu công cụ nhạy cảm trình điều hành khối lượng tiền tệ Nhà nước cho phép sử dụng điều 41 , 43 pháp lệnh NHNNVN điều 17 luật NHNNVN Tuy nhiên, thực tế nước ta chưa có công cụ truyền thống...
 • 8
 • 196
 • 0

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 3 doc

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 3 doc
... tiền nước mua ngoại tệ vào để trì biên vực biến đổi tác động mạnh sinh hoạt kinh tế nước để tái tạo khối dự trữ ngoại tệ bị thiếu hụt PHẦN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN VIỆT NAM A TÌNH HÌNH VẬN HÀNH ... HÀNH CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN VIỆT NAM HIỆN NAY I MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Mục tiêu chiến lược theo tinh thần Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX : “Thực thi Chính sách tiền tệ góp ... động hệ thống Ngân hàng “ II CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH CSTT HIỆN NAY Mục điïch Chính sách tiền tệ điều tiết lượng tiền lưu thông, điều tiết thể qua hai hướng: mở rộng thắc chặc tiền tệ Việc điều...
 • 8
 • 162
 • 0

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 2 pptx

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 2 pptx
... với mức tăng giảm khối tiền lớn hay nhỏ tùy thuộc vào mục tiêu NHTW đề Phương thức vận hành công cụ Chính sách tiền tệ NHTW thường thực để điều hành NHTG thị trường tiền tệ, thứ hai nhằm xử lý ... suất tiền gởi lên, lãi suất cho vay nâng lên ngược lại tùy theo sách NHTW Các sách lãi suất mà ngân hàng nước Việt Nam áp dụng là: sách lãi suất trần, lãi suất sàn, sách chênh lệch lãi suất, sách ... triển thị trường tài tiền tệ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng trưởng kinh tế Chính sách lãi suất bao gồm tiền vay tiền gởi ngân hàng Thông thường, sách lãi suất tiền gởi tiền vay biến động chiều,...
 • 8
 • 135
 • 0

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 1 ppsx

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 1 ppsx
... CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA I KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Khái niệm vai trò CSTT Chính sách tiền tệ (CSTT) phận tổng thể hệ thống Chính sách Kinh tế Nhà nước, Ngân hàng ... chỉnh mức cung tiền để ổn định tiền tệ Do việc phân chia hệ thống Ngân hàng thành hai cấp nên có việc phân chia hai loại tiền : tiền Ngân hàng trung ương tiền Ngân hàng Tiền trung ương tiền NHTW độc ... thành hai nhóm là: Mục tiêu tiền tệ Mục tiêu kinh tế Mục tiêu tiền tệ (mục tiêu trực tiếp ) Về phương diện tiền tệ, có mục tiêu mà Chính sách tiền tệ mong muốn đạt tới là: điều hòa khối tiền tệ, ...
 • 8
 • 153
 • 0

Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái ở việt Nam thực trạng và giải pháp.

Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái ở việt Nam thực trạng và giải pháp.
... lý 25 Biểu đồ 3.1: Tỷ giá thức bình quân VND/USD giai đoạn 1999 - 2007 tỷ giá VND/USD 16500 16000 15560 14796 15000 14000 16101 16114 15235 15500 14500 15749 15875 13940 Tỷ giá VND/USD 14159 13500 ... t i 12.450 tri u USD, g p g n l n nm 2006 Đồ thị 3.2: Đầu t nớc ngo i v o Việt Nam giai đoạn 1999 - 2007 25 21,3 20 Tỷ USD 15 10,2 10 1,96 2,3 3,1 2,7 2,95 4,2 Tổng vốn đăng ký 5,8 1999 2000 ... u l n nh t c a Vi t Nam Ch t giỏ g n v i m t r ngo i t nh v y s lm tng tớnh n nh c a TGH danh ngha B y l: Nõng cao v th ng ti n Vi t Nam Nõng cao s c m nh cho ng ti n Vi t Nam b ng cỏc gi i phỏp...
 • 36
 • 990
 • 4

Chính sách điều hành tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chính sách điều hành tỉ giá hối đoái ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
... QUAN VỀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI, CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Tỉ giá hối đoái 1.1.1 Khái niệm tỉ giá hối đoái Trước hết thấy tỷ giá vấn đề quan tâm kinh tế, đặc ... kinh tế Và để hiểu tỷ giá, sách điều hành tỷ giá từ năm 1986 đến nay, tác động tỷ giá đến kinh tế, em xin chọn đề tài nghiên cứu: Chính sách điều hành tỉ giá hối đoái Việt Nam bối cảnh hội nhập ... hối đoái, sách tỉ giá hối đoái bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách tỉ giá hối đoái Việt Nam thời gian qua Giải pháp hoàn thiện sách tỉ giá hối đoái Việt Nam thời gian tới SV: Cù Trung...
 • 48
 • 118
 • 0

danh sách các cơ sở không báo cáo môi trường 6 tháng đầu năm 2007

danh sách các cơ sở không báo cáo môi trường 6 tháng đầu năm 2007
... Hòa Bảng 14: PHỤ LỤC II DANH SÁCH XANH, NÂU, ĐEN VỀ MÔI TRƯỜNG THÁNG ĐẦU NĂM 2007 STT I Danh sách xanh KCN Phú Mỹ I KCN Mỹ Xuân A KCN Cái Mép Tổng cộng : dự án II Danh sách nâu KCN Phú Mỹ I KCN ... bình Năm Năm 24 giờ 24 giờ 24 Năm 24 giờ giờ Năm 24 giờ 24 Năm 24 Năm 24 giờ 24 Năm 24 Nồng độ cho phép 0,033 0,005 0,33 0,055 60 400 150 300 50 150 50 sợi/m3 0,4 0,17 0,005 100 30 0,0 067 0,003 ... tính theo NO2 NOx (cơ sở sản xuất axit), tính theo NO2 Hơi H2SO4 SO3, tính theo SO3 Hơi HNO3 (cơ sở sản xuất axit), tính theo NO2 Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 14 15 16 17 18 19 20 Giá...
 • 12
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chính sách điều hành tỷ giá hối đoái ở việt nam thực trạng và giải phápchính sách điều hành tỉ giá hối đoái ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếcác chính sách nhập khẩu của eu trong thời gian tớichính sách xã hội của đảng trong hơn hai mươi năm đổi mới 1diễn biến chính sách tiền tệ của nhnn trong thời gian quađánh giá chung kết quả hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2009 so với 6 tháng đầu năm 2010 theo các chỉ tiêudown load CV đi số 365down load CV đi số 1562đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015