Đáp án 500 câu hỏi tư tưởng HCM

đáp án 500 câu hỏi tưởng hồ chí minh

đáp án 500 câu hỏi tư tưởng hồ chí minh
... quan Hồ Chí Minh Câu 348 Chọn phương án trả lời vời tưởng Hồ Chí Minh? tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Câu 349 Hồ Chí Minh ... Câu 388 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí minh, văn hoá có chức năng? Câu 389 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, có chuẩn mực đạo đức cách mạng bản? Câu 390 Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, ... xuất Câu 446 Trong câu câu Hồ Chí Minh: Đảng ta đảng cầm quyền Câu 447 Hãy lựa chọn câu trả lời Hồ Chí Minh đựơc viết Di chúc 10/5/1969: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn Câu 448 Câu Hồ Chí Minh? ...
 • 23
 • 418
 • 0

16 câu hỏi tưởng HCM

16 câu hỏi tư tưởng HCM
... Minh, phận hữu - phận sở, tảng tưởng Hồ Chí Minh Không thể đặt tưởng Hồ Chí Minh hệ tưởng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, tách tưởng Hồ Chí Minh khỏi tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin ... hình thành tưởng HỒ Chí Minh Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận của tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tưởng Người ... biện chứng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam, tưởng Việt Nam thời đại Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, tưởng Hồ Chí Minh, phận...
 • 23
 • 54
 • 0

Bo cau hoi tu tuong HCM

Bo cau hoi tu tuong HCM
... sôi, nảy nở dễ" Sinh viên học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức HCM 2.1 Học tập làm theo tư tưởng đạo đức HCM - HCM cho việc tu dưỡng đạo đức người quan trọng, hệ trẻ họ chủ tương lai đất nước, ... hàm mắt khâu liên hoàn, liên quan chặt chẽ với nhau, gồm: tuyển chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, xếp, bố trí cán bộ; thực sách cán − Xây dựng Đảng ... đồi bại, xảo trá nguy hiểm dốt nát − Nền giao dục nước VN HCM chuẩn bị từ đầu kỉ XX, đời sau CMT8 phát triển nghiệp CM nước nhà giao dục − Hcm đưa hệ thống quan điểm phong phú toan diện, định hướng...
 • 22
 • 509
 • 0

câu hỏiđáp án chi tiết môn tưởng hồ chí minh

câu hỏi và đáp án chi tiết môn tư tưởng hồ chí minh
... I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc hình thành từ sở nào? Những luận điểm Hồ Chí Minh ... quan trọng nhất? Tại sao? II tưởng Hồ Chí Minh văn hoá Những quan điểm chung Hồ Chí Minh văn hoá a Khái niệm văn hoá tưởng Hồ Chí Minh Trong tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hoá đề cập ... trước yêu cầu cách mạng ngày cao II tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân a Nhà nước dân - Theo tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân Nhà nước tổ chức...
 • 40
 • 456
 • 1

7 câu hỏiđáp án cơ bản môn Tưởng Hồ Chí Minh

7 câu hỏi và đáp án cơ bản môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh
... mình, đáp ứng đòi hỏi xúc dân tộc thời đại Câu 2: Nguồn gốc đời tưởng HCM tưởng HCM bắt nguồn từ nhân tố sau đây: Truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam: Là người ưu tú dân tộc, tưởng ... trang phải có ủng hộ CM vô sản giới, CM Nga, chí với CM vô sản Pháp tưởng CM bạo lực gắn liền với tưởng xây dựng lực lượng vũ trang Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm trở thành chủ trương Đảng ... Căn vào ng quan so sánh lực lượng vào thiên thời, địa lợi Hồ Chí Minh bàn tới khởi nghĩa phần, mở rộng cho tổng khởi nghĩa to lớn giành quyền nước Từ sau Hội nghị trung ương 8, Hồ Chí Minh...
 • 21
 • 599
 • 0

Câu hỏiđáp án ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi và đáp án ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... biến ứng vạn biến” HCM tưởng HCM phương pháp cách mạng phong phú, toàn diện sâu sắc tưởng HCM phương pháp cách mạng nói riêng toàn hệ thống tưởng HCM (là tảng tưởng kim nam cho hành ... XHCN tưởng HCM phương pháp cách mạng phong phú, toàn diện sâu sắc Hơn hết thời kỳ đổi nay, cần học tập vận dụng phát triển tưởng vào công đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hóa đất nước tưởng ... phận đặc biệt quan trọng hệ thống tưởng HCM Trong tiến trình cách mạngViệt Nam, đường lối cách mạng tưởng trị đắn HCM có vị trí vô quan trọng Song có đắn tưởng trị, lý luận cách mạng chưa...
 • 10
 • 167
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn Tưởng Hồ Chí Minh-có đáp án (Các câu hỏi thường gặp nhất)

Câu hỏi ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh-có đáp án (Các câu hỏi thường gặp nhất)
... tới chí công vô tư, chí công vô tư, lòng dân, nước định thực cần, kiệm, liêm, Bản thân Người thân phẩm chất để học tập. tưởng gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô Chủ ... Cần,kiệm,liêm,chính ,chí công vô có quan hệ mật thiết với nhau.Cần,kiệm,liêm,chính dẫn đến chí công vô tư; ngược lại chí công vô tư, một lòng việc ích quốc lợi dân định thực Cần,kiệm liêm,chính.Và có chí ... cháu mãi noi theo CÂU 7/ PHÂN TÍCH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CẦN,KIỆM,LIÊM,CHÍNH,CHÍ CÔNG VÔ TƯ.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢN THÂN THỰC HIỆN ĐƯỢC NHỮNG CHUẨN MỰC ĐÓ tưởng HCM hệ thống...
 • 16
 • 2,770
 • 1

Câu hỏiđáp án trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... theo tưởng Hồ Chí Minh là: (chọn phương án đúng) Chọn câu trả lời A) Nhà nước hợp pháp, hợp hiến Câu 10 Nhà nước “do dân” theo tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là: (Chọn phương án đúng) Chọn câu ... Câu Chọn câu trả lời với tưởng Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời B) Đại đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược Câu Chọn câu trả lời với tưởng Đảng cộng sản Hồ Chí Minh: Chọn câu trả lời C) Đảng cộng ... phương án Chọn câu trả lời B) Các nước thuộc địa Câu Trong tưởng Hồ Chí Minh hình thức đấu tranh bạo lực gì? Chọn câu trả lời C) Kết hợp đấu tranh vũ trang đấu tranh trị Câu Hồ Chí Minh phê phán...
 • 13
 • 2,475
 • 6

Câu Hỏi Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)
... tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều lĩnh vực, bớc đầu lựa chọn giới thiệu t tởng chủ yếu sau: - T tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc - T tởng Hồ Chí Minh ... kiện thời đại, điều kiện XHVN, quê hơng gia đình, Hồ Chí Minh t tởng Hồ Chí Minh xuất đáp ứng đòi hỏi thiết dân tộc thời đại Nguồn gốc t tởng Hồ Chí Minh Bất học thuyết, t tởng vĩ đại đời có nguồn ... phóng cá dân tộc bị áp khỏi ách nô lệ' Tiếp xúc với sách kinh tế Lênin Câu 7: T tởng Hồ Chí Minh chất mụct iêu CNXH Con đờng hình thành t Hồ Chí Minh CNXH 13 T Hồ Chí Minh CNXH dựa sở khoa học;...
 • 58
 • 579
 • 0

câu hỏi tưởng hồ chí minh và đáp án

câu hỏi tư tưởng hồ chí minh và đáp án
... tịch Hồ Chí Minh viết: “Sự áp bóc lột vô nhân đạo đế quốc Pháp làm cho đồng bào ta hiểu có cách mạng sống, cách mạng chết”(9) Tin ng vào khả thắng lợi cách mạng Việt Nam, Đảng ta Hồ Chí Minh ... dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạngViệt Nam để đề đường lối đắn phù hợp với phát triển lịch sử, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Hơn nữa, Đảng ta quán ... quan trọng thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917(0.5đ): -cách mạng tháng Mười Nga Hồ Chí Minh đánh giá “Giống mặt trời chói lọi cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh...
 • 12
 • 127
 • 0

Đáp án 22 câu hỏi chính trị tưởng Hồ Chí Minh

Đáp án 22 câu hỏi chính trị Tư tưởng Hồ Chí Minh
... Nghiệp Chính Trị 2013 Chính Trị Đáp Án thi Kết Thúc Môn Chính Trị Giáo Trình Tưởng Hồ Chí Minh [ Cao Đẳng - Đại Học ] Đáp Án 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tưởng Hồ Chí Minh Ý kiến "Đáp Án 22 Câu Hỏi ... 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tưởng Hồ Chí Minh | Thanh Tâm http://www.c10mt.com/2011/01/ap -22- cau-hoi-chinh-tri-tu-tuong-ho-chi.html 22/ 41 Ngày tháng 10 năm 2014 Đáp Án 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tưởng ... 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tưởng Hồ Chí Minh | Thanh Tâm http://www.c10mt.com/2011/01/ap -22- cau-hoi-chinh-tri-tu-tuong-ho-chi.html 17/41 Ngày tháng 10 năm 2014 Đáp Án 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tưởng...
 • 41
 • 282
 • 1

đáp án 17 câu hỏi ôn tập quản lý dự án đầu

đáp án 17 câu hỏi ôn tập quản lý dự án đầu tư
... chọn dự án + NC khả thi - Thẩm định dự án đầu tư( đánh giá lựa chọn dự án) =>Kết giai đoạn chuẩn bị đầu tư: dự án đầu cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt kèm theo định đầu giấy phép đầu ... dự án đầu tư? Các giai đoạn chu kỳ dự án đầu a.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: giai đoạn nghiên cứu thiết lập DA ĐT, bao gồm công việc - Soạn thảo dự án đầu + Nghiên cứu phát triến hội đầu ... trính thực đầu tư, đến phát huy tác dụng hiệu đạt công đầu Mọi xem xét, tính toán chuẩn bị thể việc soạn thảo dự án đầu Như vậy, dự án đầu tiền đề chp việc thực công đầu đạt hiệu...
 • 52
 • 209
 • 0

Dap an 419 cau hoi nguyen ly co ban chu nghia mac lenin

Dap an 419 cau hoi nguyen ly co ban chu nghia mac lenin
... A B A D B C C D A C D D 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 C B D B A B B D B B D D A D D D C B B ...
 • 2
 • 6,514
 • 147

câu hỏi tưởng HỒ CHÍ MINH

câu hỏi tư tưởng HỒ CHÍ MINH
... thực tiễn đất nước Câu ( 4Đ): Tại nói chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp định chất tưởng Hồ Chí Minh? Nội dung trả lời Nêu tóm tắt nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh Điểm 1,0 Đ - Giá ... hợp hơn) Nhận xét: Đảng Nhà nước ta dựa tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội để đưa đặc trưng Những đặc trưng vùa có kế thừa tưởng Hồ Chí Minh vừa có phát triển sáng tạo Ở đặc ... nghĩa Mác- Lênin sở, tảng cho giới quan phương pháp luận Hồ Chí Minh, định chất tưởng Hồ Chí Minh - Khi đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh có thay đổi mang tính chất bước ngoặt (chuyển biến...
 • 35
 • 1,140
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: đáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoánđáp án đề thi môn tư tưởng hcmđáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm thị trường tài chínhđáp án 500 câu hỏi chứng khoán70 câu hỏi tư tưởng hcmcâu hỏi tư tưởng hcm iuhdap an 500 cau hoi mon vat lieu hocđáp án 500 câu trắc nghiệm tư tưởng hcmcâu hỏi tư tưởng hồ chí minh có đáp ánde va dap an 500 cau trac nghiem tu tuong ho chi minhcâu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhđáp án và câu hỏi môn lập trình hướng đối tượngđáp án và câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượngdap an va cau hoi bai tho khi con tu hu sgk ngu van 8các câu hỏi tư tưởng hồ chí minhPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 13. Di truyền liên kếtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 14. Thân dài ra do đâu ?Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. Competitionsbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement System