GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM

Tài liệu Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -chương 1- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM ppt

Tài liệu Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -chương 1- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM ppt
... (nh tìm kiếm theo độ sâu) Nói chung, nên áp dụng tìm kiếm sâu lặp cho vấn đề có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trớc 1.4 1.4.1 Quy vấn đề vấn đề Tìm kiếm đồ thị và/hoặc Quy vấn đề vấn đề ... vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phơng pháp đợc sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, nh khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải quyết, ta thờng cố gắng tìm cách đa vấn ... search) Hiệu phơng pháp tìm kiếm đợc đánh giá 1.1 Biểu diễn vấn đề không gian trạng thái Một muốn giải vấn đề tìm kiếm, ta phải xác định không gian tìm kiếm Không gian tìm kiếm bao gồm tất đối tợng...
 • 16
 • 2,016
 • 21

Tài liệu Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm docx

Tài liệu Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm docx
... Tuy nhiên vấn đề tìm kiếm phức tạp vấn đề tìm kiếm mà xét chương trước, có đối thủ, người chơi đối thủ nước tương lai Sau phát biểu xác vấn đề tìm kiếm Vấn đề chơi cờ xem vấn đề tìm kiếm không gian ... vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phương pháp sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải quyết, ta thường cố gắng tìm cách đưa vấn đề ... toán tìm kiếm mù hiệu quả, đòi hỏi nhiều không gian thời gian Trong thực tế, nhiều vấn đề giải tìm kiếm Tìm kiếm kinh nghiệm (tìm kiếm heuristic) Trong nhiều vấn đề, dựa vào hiểu biết vấn đề, ...
 • 61
 • 239
 • 0

slike bài giảng trí tuệ nhân tạo - nguyễn nhật quang chương 3 giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm

slike bài giảng trí tuệ nhân tạo - nguyễn nhật quang chương 3 giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm
... tuệ nhân tạo 23 Ví dụ trò chơi cờ ca-rô (Tic-Tac-Toe) Trí tuệ nhân tạo 24 Biểu diễn đồ thị g B C A C cha C B tổ tiên C cháu A Trí tuệ nhân tạo 25 Đồ thị tìm kiếm → Cây tìm kiếm Các toán tìm kiếm ... phố Tìm kiếm giải pháp: Chuỗi thành phố cần qua, ví dụ: Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest Trí tuệ nhân tạo Giải vấn đề tìm kiếm Trí tuệ nhân tạo Các kiểu toán Xác định, quan sát hoàn toàn đơn Bài ... thái Trí tuệ nhân tạo n ( ) successors(n) Goal 20 Ví dụ biểu diễn theo cấu trúc (1) Trí tuệ nhân tạo 21 Ví dụ biểu diễn theo cấu trúc (2) Trí tuệ nhân tạo 22 Ví dụ biểu diễn theo cấu trúc (3) Trí...
 • 64
 • 178
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIÁO TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM

BÁO CÁO THỰC TẬP-GIÁO TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM
... Tuy nhiên vấn đề tìm kiếm phức tạp vấn đề tìm kiếm mà xét chương trước, có đối thủ, người chơi đối thủ nước tương lai Sau phát biểu xác vấn đề tìm kiếm Vấn đề chơi cờ xem vấn đề tìm kiếm không gian ... (như tìm kiếm theo độ sâu) Nói chung, nên áp dụng tìm kiếm sâu lặp cho vấn đề có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trước 1.7 1.7.1 Quy vấn đề vấn đề Tìm kiếm đồ thị và/hoặc Quy vấn đề vấn đề ... vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phương pháp sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải quyết, ta thường cố gắng tìm cách đưa vấn đề...
 • 68
 • 152
 • 0

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tìm Kiếm

Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tìm Kiếm
... cần giải quyết, ta thường cố gắng tìm cách đưa vấn đề đơn giản Quá trình rút gọn vấn đề tiếp tục ta dẫn tới vấn đề giải dễ dàng Sau xét số vấn đề Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo Trang 12 Vấn đề tính ... để giải vấn đề, dựa việc quy vấn đề vấn đề Quy vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phương pháp sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải ... nhiên vấn đề tìm kiếm phức tạp vấn đề tìm kiếm mà xét chương trước, có đối thủ, người chơi đối thủ nước tương lai Sau phát biểu xác vấn đề tìm kiếm Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo Trang 39 Vấn đề chơi...
 • 69
 • 60
 • 0

Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tìm Kiếm Trí Tuệ Nhân Tạo

Giải Quyết Vấn Đề Bằng Tìm Kiếm Trí Tuệ Nhân Tạo
... (nh tìm kiếm theo độ sâu) Nói chung, nên áp dụng tìm kiếm sâu lặp cho vấn đề có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trớc 1.4 1.4.1 Quy vấn đề vấn đề Tìm kiếm đồ thị và/hoặc Quy vấn đề vấn đề ... vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phơng pháp đợc sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, nh khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải quyết, ta thờng cố gắng tìm cách đa vấn ... search) Hiệu phơng pháp tìm kiếm đợc đánh giá 1.1 Biểu diễn vấn đề không gian trạng thái Một muốn giải vấn đề tìm kiếm, ta phải xác định không gian tìm kiếm Không gian tìm kiếm bao gồm tất đối tợng...
 • 16
 • 235
 • 0

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM
... với thuật toán tìm kiếm tìm kiếm heuristic? Có đảm bảo tìm thấy đường đường tối ưu hay không? Trình bày số cải tiến thuật giải leo đồi Ý tưởng thuật giải di truyền: sơ đồ thuật giải, gen, toán ... Budapest < Munich) a Tìm kiếm theo chiều sâu (sử dụng chiến lược kiểm tra trạng thái nằm đường để tránh lặp vô tận) b Tìm kiếm theo chiều rộng c Tìm kiếm chi phí đồng d Tìm kiếm tham lam tốt với ... ngăn không qua Hãy tìm đường từ start đến goal với chiến lược tìm kiếm Trình bày thứ tự duyệt ô theo định dạng , với bi ô duyệt a Tìm kiếm theo chiều rộng b Tìm kiếm theo chiều sâu...
 • 12
 • 206
 • 0

tìm cách biểu diễn tri thức, tìm cách vận dụng tri thức để giải quyết vấn đềtìm cách bổ sung tri thức bằng cách phát hiện tri thức từ các thông tin sẵn có (máy học).

tìm cách biểu diễn tri thức, tìm cách vận dụng tri thức để giải quyết vấn đề và tìm cách bổ sung tri thức bằng cách phát hiện tri thức từ các thông tin sẵn có (máy học).
... vận dụng tri thức để giải vấn đề tìm cách bổ sung tri thức cách "phát hiện" tri thức từ thông tin sẵn (máy học) Tuy nhiên, phạm vi hạn đề tài này, nhóm đề cập đến vấn đề nhỏ lý thuyết biểu ... biểu diễn theo nhiều cách khác Thông thường người ta sử dụng cách sau : • Biểu diễn tri thức luật sản xuất • Biểu diễn tri thức nhờ mệnh đề logic • Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa • Biểu diễn ... sau : Biểu diễn tri thức luật sản xuất, biểu diễn tri thức nhờ mệnh đề logic, biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa, biểu diễn tri thức nhờ ngôn ngữ nhân tạo Song hạn chế mặt thời gian kiến thức...
 • 22
 • 262
 • 0

LÀM QUEN VỚI CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH CHUYỂN GIAO TRI THỨC CHO MÁY TÍNH

LÀM QUEN VỚI CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG CÁCH CHUYỂN GIAO TRI THỨC CHO MÁY TÍNH
... sở tri thức : tập hợp tri thức liên quan đến vấn đề mà chương trình quan tâm giải Động suy diễn : phương pháp vận dụng tri thức sở tri thức để giải vấn đề Nếu xét theo quan niệm biểu diễn tri thức ... VY) (với n nguyên dương) Cách giải vấn đề theo kiểu khác so với cách giải thuật toán thông thường không đưa trình tự giải vấn đề cụ thể mà đưa quy tắc chung chung (dưới dạng luật), máy tính dựa ... trình giải vấn đề Điều giống việc giải toán cách đưa định lý, quy tắc liên quan đến toán mà không cần phải cách giải cụ thể Vậy điểm thú vị nằm điểm nào? Bạn cảm thấy dùng tri thức "cứng" ! (vì tri...
 • 5
 • 249
 • 0

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN A SAO VÀ BÀI TOÁN TÌM KIẾM ĐƯỜNG ĐI TRÊN ĐỒ THỊ

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN A SAO VÀ BÀI TOÁN TÌM KIẾM ĐƯỜNG ĐI TRÊN ĐỒ THỊ
... Nguyên Khang-CH1301092 THUẬT TOÁN A* VÀ BÀI TOÁN TÌM KIẾM ĐƯỜNG ĐI TRÊN ĐỒ THỊ I THUẬT TOÁN A* VÀ CÁC TÍNH CHẤT LIÊN QUAN 1.1 Tổng quan thuật toán tìm đường đồ thị Trong lý thuyết đồ thị, toán đường ... thuật toán bao gồm phần cho thấy thuật toán A2 thuật toán tốt đ a đi u kiện Do ông đặt tên cho thuật toán A * (A sao, A- star) 1.4 Ý tưởng trực quan thuật toán A* Xét toán tìm đường - toán A* thường ... Floyd-Warshall — giải toán đường ngắn cho cặp đỉnh Thuật toán Johnson — giải toán đường ngắn cho cặp đỉnh, nhanh thuật toán Floyd-Warshall đồ thị th a Lý thuyết nhiễu (Perturbation theory); tìm đường...
 • 24
 • 304
 • 1

Giải pt vô tỷ bằng máy tính casio thủ thuật mới tìm ra công thức giải quyết vấn đề tìm nhân tử và chia đa thức

Giải pt vô tỷ bằng máy tính casio thủ thuật mới tìm ra công thức giải quyết vấn đề tìm nhân tử và chia đa thức
... thủ thuật giải phương trình bậc 4, rút gọn biểu thức, chia biểu thức, nhanh chóng CASIO; lớp 10 đăng thủ thuật phân tích nhân tử, chia biểu thức chứa căn, S.O.S chứng minh phương trình bậc ... phân tích nhân tử Tuy nhiên, số thứ cần phải làm rõ: E Nâng Cao Có thể bạn đọc thấy, việc tìm nghiệm giúp tìm nhân tử Các trường hợp có nghiệm tỷ, nghiệm tỷ, nghiệm hữu tỷ công thức Vậy ... Tham khảo, chia sẻ xin ghi rõ nguồn Bùi Thế Việt (nthoangcute) Xin cảm ơn 19 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video giảng lời giải chi tiết có THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT MỘT CĂN THỨC CƠ...
 • 24
 • 270
 • 0

Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMG -Thực trạng và giải pháp.DOC

Vấn đề bằng chứng kiểm toán trong các Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế KPMG -Thực trạng và giải pháp.DOC
... : Kiểm toán 40b II Thực trạng chứng kiểm toán trình kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp công ty kiểm toán t vấn tài quốc tế KPMG 2.1 Cách nhìn nhận vấn đề chứng kiểm toán công ty kiểm toán quốc ... toán Nội dung đề án gồm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận trình thu thập tìm kiếm chứng kiểm toán Phần 2: Thực trạng vấn đề chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công Ty Kiểm Toán T Vấn Tài Chính Quốc ... thống kiểm soát nội 2.2 Quy trình tìm kiếm chứng kiểm toán công ty kiểm toán t vấn tài quốc tế KPMG kiểm toán số doanh nghiệp (Những vấn đề thực tế tồn tại) 2.2.1 Lấy mẫu kiểm toán cho thủ tục kiểm...
 • 88
 • 437
 • 0

Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú

Định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chương “ các định luật bảo toàn” lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trú
... tiễn đề tài 3 3 4 Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động dạy học Bản chất dạy Bản chất hành động học tập Mối liên hệ dạy học Ph-ơng pháp dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề Tiến trình dạy ... dạy học giải vấn đề Các pha tiến trình dạy học giải vấn đề Sơ đồ tiến trình dạy học giải vấn đề Đặc điểm hoạt động học tập học sinh DTNT Mục đích, động học tập Năng lực học tập Ph-ơng pháp học ... luật bảo toàn động lượng 44 2.4.2 Sơ đồ hình thành kiến thức Định luật bảo toàn 44 2.5 Soạn thảo tiến trình dạy học số kiến thức Vật lí cụ thể dựa định h-ớng tìm tòi kiến thức cho học sinh dân...
 • 125
 • 1,120
 • 3

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng
... giải vấn đề dạy học môn toán trường phổ thông Chƣơng 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Chƣơng ... đổi phương pháp dạy học trường THPT 12 1.4 Phương pháp PH&GQVĐ dạy học môn toán trường phổ thông 13 Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ ... trên, định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho HS lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1...
 • 123
 • 2,010
 • 10

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG
... giải vấn đề dạy học môn toán trường phổ thông Chƣơng 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Chƣơng ... đổi phương pháp dạy học trường THPT 12 1.4 Phương pháp PH&GQVĐ dạy học môn toán trường phổ thông 13 Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ ... trên, định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho HS lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1...
 • 123
 • 637
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giải quyết vấn đề bằng ms excelgiải quyết vấn đề bằng lý thuyết vật quyềngiải quyết vấn đề sáng tạo tìm kiếm sự hỗn độngiải quyết vấn đề sáng tạo tìm kiếm sự kiện sự thậtgiải quyết vấn đề sáng tạo tìm kiếm vấn đềgiải quyết vấn đề sáng tạo tìm kiếm ý tưởnggiải quyết vấn đề sáng tạo tìm kiếm giải phápgiải quyết vấn đề sáng tạo tìm kiếm sự chấp nhậnđịnh hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy bài tập chương các định luật bảo toàn vật lý 10 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh miền núivận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp toạ độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằngday hoc băng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề của toán lớp 1định hƣớng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy học một số kiến thức chƣơng các định luật bảo toàn lớp 10 ban cơ bản cho học sinh dân tộc nội trúkhông thể giải quyết vấn đề mới bằng tư duy cũcâu 3 scc có thể giải quyết vấn đề khách hàng cao cấp ưa thích nhãn hiệu nước hoa nước ngoài bằng cách nàothuc trang giai quyet van de tang truong kinh te va cong bang xa hoi o nong thon mien dong nam bo trong thoi gian qua nhung van de dat racông thức f2l rubik 3x3x3Bài 7. Đánh nhau với cối xay gióPHƯƠNG PHÁP SIÊU tốc GIẢI TRẮC NGHIỆM KHTN môn vật lý (tập 1), NGUYỄN ANH VINHSOME OF MY EXPERIENCES FOR TEACHING THE SOUNDS s z AND ʃ ʒ IN LANGUAGE FORCUS OF UNITS 12,16 ENGLISH 10 AND HOW TO HELPSome pre listening techniques to motivate 10th students at nong cong II school to improve the listening skills’Some suggestions for doing the english readingcomprehension test effectively in the national examination for GCSE and the entrance examSOME SUGGESTIONS OF HOW TO MAKE WRITING ACTIVITIES EFFECTIVELY IN WRITING LESSONS AT UPPER SECONDARY SCHOOLNghiên cứu, đánh giá tượng ngưng tụ lỏng sử dụng mô hình mô tích hợp vỉa – giếngBÀI TIỂU LUẬN TRANG BỊ ĐIỆNMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT cách xác định số loại và thành phần giao tử trong trường hợp có một hoặc một nhóm tế bào sinh tinh tham gia giảm phân theo định hướng phát triCách nhận dạng bài tập tích hợp các quy luật di truyền dạy chương tính quy luật của hiện tượng di truyền sinh học 12Dùng kênh hình rèn luyện kỹ năng phân tích, giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi, thi THPT quốc giaGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy và học bài 47 điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người sinh học 11 nâng caoGiáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường họcHình thành kĩ năng vận dụng kiến thức thực tiễn cho học sinh qua hệ thống câu hỏi mang hơi thở cuộc sống trong chương i thành phần hóa học của tế bào sinh học 10 cơ bảnHình thành kỹ năng giải nhanh bài tập tạp giao bằng phương pháp tính tỉ lệ giao tửKinh nghiệm giải bài tập phả hệ thuộc phần di truyền học ngườiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giỏi xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận chuyên đề tiến hóaMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm bài tập phả hệ sinh học lớp 12Một số phương án cải tiến cách làm trong các tiết thực hành phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 cơ bản tại trường THP