Tài liệu ngân hàng thương mại

Tài liệu ngan hang thuong mai

Tài liệu ngan hang thuong mai
... chúng làm việc Hàng tỷ USD trước gửi tài khoản tiết kiệm thu nhập thấp tài khoản giao dịch không sinh lợi kiểu cũ chuyển sang tài khoản có mức thu nhập cao hơn, tài khoản có tỷ lệ thu nhập thay đổi ... nghiệp cá nhân, thực toán theo yêu cầu khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hóa, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng khoản thu khác theo ... rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tài mà họ cung cấp cho khách hàng Qúa trình mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tăng tốc năm gần áp lực cạnh tranh gia tăng từ tổ chức tài khác, từ hiểu biết đòi hỏi...
 • 4
 • 139
 • 0

Tài liệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn docx

Tài liệu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn docx
... toán Báo cáo tài tóm tắt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Chúng ... hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Chúng kiểm toán báo cáo tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (sau gọi tắt Ngân hàng ) vào thời điểm cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 lập ... 0763/KTV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2008 Năm 2008 ĐVT: triệu đồng Năm 2007 130.299 196.529 Tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi Ngân hàng...
 • 6
 • 209
 • 0

Tài liệu Tài liệu Ngân Hàng Thương Mại ppt

Tài liệu Tài liệu Ngân Hàng Thương Mại ppt
... thường Để lách luật ngân hàng tạo tài khoản NOW, loại tài khoản không ký phát séc, lại chuyển nhượng được, có tác dụng séc toán + Tài khoản tiển gửi thị trường tiền tệ: loại tài sản giúp NH cạnh ... tài NH: + Là sở phát triển quy mô + Thu hút vốn vay + Đảm bảo toán khoản nợ đến hạn nên giúp giảm thiểu rủi rom phá sản Phan Trường Sinh – Anh – TCQTB –K46 – STT : 25 Môn : Ngân Hàng Thương Mại ... 2 Môn : Ngân Hàng Thương Mại - Có ý nghĩa to lớn kinh tế + Thuận lợi cho khách hàng + Tăng tốc độ luân chuyển vốn + Phát triển kinh tế xã hội...
 • 8
 • 603
 • 23

Mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
... TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ DNV&N TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU 2.1 Thực trạng DNV&N địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2.1.1 Giới thiệu DNV&N địa bàn tỉnh Bạc Liêu * Số lượng doanh nghiệp DNV&N ... Liêu kênh quan trọng, tơi mạnh dạn chọn đề tài: Mở rộng nâng cao hiệu tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bạc Liêu để nghiên cứu làm luận văn Thạc sỹ kinh ... mở rộng nâng cao hiệu tín dụng tài trợ DNV&N NHTM địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian tới 7 CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNV&N 1.1 Tín dụng TDNH...
 • 76
 • 254
 • 1

465 Mở rộng và nâng cao hiệu tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

465 Mở rộng và nâng cao hiệu tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
... nguồn tài có mà nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bạc Liêu kênh quan trọng, tơi mạnh dạn chọn đề tài: Mở rộng nâng cao hiệu tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ DNV&N TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU 2.1 Thực trạng DNV&N địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2.1.1 Giới thiệu DNV&N địa bàn tỉnh Bạc Liêu * Số lượng doanh nghiệp DNV&N ... mở rộng nâng cao hiệu tín dụng tài trợ DNV&N NHTM địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian tới 7 CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNV&N 1.1 Tín dụng TDNH...
 • 76
 • 201
 • 0

Tài liệu Đề tài "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại " pptx

Tài liệu Đề tài
... tình hình kinh doanh thẻ, lý nên em chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Qua khảo sát việc sử dụng thẻ tín dụng Việt ... Chương 2: Thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại TiÓu luËn MỤC LỤC ... nhằm hoàn thiện phát triển 23 Một số nhận xét hoạt động kinh doanh thẻ 23 2- Mục tiêu chiến lược phát triển thẻ tín dụng NHTM 24 3) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động...
 • 36
 • 276
 • 0

Tài liệu Đề án "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại" ppt

Tài liệu Đề án
... (TTD) Chương 2: Thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Tiểu luận MỤC ... vai trò to lớn toán TTD, qua nghiên cứu tình hình kinh doanh thẻ, lý nên em chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng thương mại Qua ... nhằm hoàn thiện phát triển 23 Một số nhận xét hoạt động kinh doanh thẻ 23 2- Mục tiêu chiến lược phát triển thẻ tín dụng NHTM 24 3) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động...
 • 36
 • 240
 • 0

Tài liệu Báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại docx

Tài liệu Báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại docx
... CHƯƠNG II BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1-  Chương nhằm giúp cho sinh viên nắm kiến thức nội dung báo cáo tài ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài tiêu ... tích báo cáo tài  Đặc biệt chương giúp cho sinh viên hiểu mục tiêu trình kế toán tài ngân hàng, khái quát toán công tác kế toán ngân hàng NỘI DUNG Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán Báo ... kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Một số tiêu phân tích báo cáo tài 6.1 Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng huy động vốn 6.2 Tình trạng tài sản cố định 6.3 Tỷ lệ tài sản có...
 • 32
 • 152
 • 0

Tài liệu Hạn chể rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ppt

Tài liệu Hạn chể rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam ppt
... đồng ngoại tệ bộc lộ rủi ro ngoại tệ Rủi ro tài rủi ro dẫn đến tổn thất thị trường tài mang lại rủi ro lãi suất, tỷ giá, rủi ro biến động giá chứng khoán, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản Trừ rủi ro ... khoản Trừ rủi ro kinh doanh bất khả kháng, rủi ro tài thường kiểm soát chặt chẽ để hạn chế rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngân hàng không phòng ngừa 3 Rủi ro hoạt động: Đó yếu tố thuộc ... cầu Cơ chế hoạt động kinh doanh ngoại tệ: 2.1 Trạng thái ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước quản lý rủi ro hoạt động KDNT NHTM thông qua định kiểm soát trạng thái ngoại tệ Tổng loại ngoại tệ chiếm tối...
 • 13
 • 222
 • 0

Tài liệu Đề án "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại" doc

Tài liệu Đề án
... thiệu tổng quan thẻ tín dụng (TTD) Chơng 2: Thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hng thơng mại Chơng : Một số giải pháp nhằm hon thiện v phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hng thơng ... 24 Một số nhận xét hoạt động kinh doanh thẻ 24 2- Mục tiêu v chiến lợc phát triển thẻ tín dụng NHTM 25 3) Một số giải pháp nhằm hon thiện v phát triển hoạt động kinh doanh thẻ NHTM ... Một số giảI pháp nhằm hon thiện v phát triển Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng NHTM Một số nhận xét hoạt động kinh doanh thẻ Mở rộng dịch vụ NH khu vực dân c l chủ trơng lớn NHNN nhằm cải thiện...
 • 37
 • 156
 • 0

Tài liệu Một số tình huống thực tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam pptx

Tài liệu Một số tình huống thực tế phát sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam pptx
... nhánh ngân hàng hay hội sở ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Nếu việc khách hàng khiếu nại, sau ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam kiểm tra lại máy ATM vào cuối tuần, phát có tiền thừa phát sinh ... không quản lý tài khoản khách hàng nên thực khách hàng giao dịch Tình phát sinh khiến khách hàng phải làm để không bị tiền vô lý Vậy cách giải hợp lý cách ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông ... thống ngân hàng Agribank số tiền khách hàng nằm hệ thống ngân hàng Agribank Ngân hàng Agribank kiểm tra giao dịch nội mình, kiểm tra phận ghi nhận phát sinh từ máy ATM Sau phát tài khoản khách hàng...
 • 8
 • 485
 • 6

Tài liệu Đề tài " Lí LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. " doc

Tài liệu Đề tài
... Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng dự án đầu Đầu tăng cường hoạt động đầu yêu ... thẩm định tài dự án đầu ngân hàng thương mại 1.3.1 Quy trỡnh thẩm định dự án đầu NHTM Quy trỡnh thẩm định tài dự án đầu tập hợp hoạt động đánh giá xem xét phân tích chi phí lợi ích tài ... chất lượng thẩm định tài dự án đầu thể mức độ xác, trung thực linh hoạt việc đánh giá khía cạnh tài dự án đầu Chất lượng thẩm định tài dự án đầu tốt đảm bảo cho định đầu ngân hàng hợp...
 • 107
 • 146
 • 0

Tài liệu Luận văn "KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP " pdf

Tài liệu Luận văn
... ngy 3 1- 120 12 1- 180 Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 26 Kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng giải pháp EUR Di 31 ngy 3 1- 120 12 1- 180 JPY Di 31 ngy 3 1- 120 12 1- 180 II ... quc t - 24 Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT Kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng giải pháp 3- C s ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM- 26 III- Kinh nghim ... Quỳnh- A 7- K38BKTNT Xỏc nhn ca ngi cú thm quyn (Ký, úng du, ghi rừ h tờn) 29 Kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng giải pháp Đỗ Thị Như Quỳnh- A 7- K38BKTNT 30 Kinh doanh ngoại...
 • 140
 • 423
 • 3

Tài liệu Tiểu luận: Nguyên nhân và hiệu ứng của tái định vị thương hiệu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Phân tích chiến lược định vị thương hiệu tai NHTMCP Quốc tế VN docx

Tài liệu Tiểu luận: Nguyên nhân và hiệu ứng của tái định vị thương hiệu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Phân tích chiến lược định vị thương hiệu tai NHTMCP Quốc tế VN docx
... vị thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam Phân tích chiến lược định vị thương hiệu tai NHTMCP Quốc tế VN I Tái định vị thương hiệu, nguyên nhân hiệu ứng Một số khái niệm thương hiệu 1.1 Thương ... mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Tái định vị chiến lược thay đổi vị trí cảm nhận thương hiệu tâm trí khách hàng mục tiêu 3.2 Nguyên nhân tái định vị thương hiệu Tái định vị thương hiệu cần thiết ... vị thương hiệu 3.3 Tác động tái định vị thương hiệu 11 3.4 Cách thức để tái định vị thương hiệu 12 3.5 Các chiến lược tái định vị thường dùng 14 Thực trạng tái...
 • 34
 • 408
 • 0

Xem thêm