nghiệp vụ bảo lãnh

Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội.DOC

Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội.DOC
... bảo lãnh + Bảo lãnh đối ứng : bảo lãnh ngân hàng TCTD phát hành cho TCTD khác việc đề nghị bên bảo lãnh thực bảo lãnh cho nghĩa vụ khách hàng bên phát hành bảo lãnh đối ứng với bên nhận bảo lãnh ... thành phần sau : Ngời bảo lãnh : ngời phát hành bảo lãnh Ngời đợc bảo lãnh : ngời yêu cầu bảo lãnh Ngời thụ hởng bảo lãnh : ngời nhận cam kết bảo lãnh Chức chủ yếu bảo lãnh ngân hàng : Bảo ... bảo lãnh đợc phát hành Khi ngân hàng phát hành bảo lãnh đồng nghĩa vụ nghĩa vụ ngân hàng ngời đợc bảo lãnh phạm vi, nhng nghĩa vụ ngân hàng thực sau có cớ xác nhận khách hàng vi phạm nghĩa vụ...
 • 44
 • 455
 • 3

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng.doc
... cách bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh phải san sẻ phần phí cho ngân hàng tái bảo lãnh III Bảo lãnh ngân hàng kinh tế: Rủi ro nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Trong trình thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, ... gia bảo lãnh Căn vào số ngân hàng tham gia bảo lãnh chia hai mô hình bảo lãnh: Một ngân hàng bảo lãnh nhiều ngân hàng bảo lãnh Trong mô hình nhiều ngân hàng bảo lãnh lại bao gồm: mô hình đồng bảo ... hình bảo lãnh - Bảo lãnh ngân hàng kinh tế thị trờng I Các khái niệm bảo lãnh Khái niệm bảo lãnh bảo lãnh ngân hàng Trớc đa khái niệm bảo lãnh ngân hàng, tìm hiểu bảo lãnh nói chung khái niệm bảo...
 • 85
 • 531
 • 7

Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy

Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy
... loại bảo l nh - Bảo l nh vay vốn + Bảo l nh vay vốn nớc + Bảo l nh vay vốn nớc - Bảo l nh toán - Bảo l nh dự thầu - Bảo l nh thực hợp đồng - Bảo l nh đảm bảo chất lợng sản phẩm - Bảo l nh hoàn ... - Bảo l nh ứng trớc - Bảo l nh khác * Đồng tiền sử dụng bảo l nh Chi nh nh Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy cha nh n bảo l nh Hồ ngoại tệ bảo l nh vàng nh n bảo l nh bằngsơ đề nghị trờng hợp doanh ... qui đ nh mức phí cố đ nh 1% năm cho tất loại bảo l nh * Các loại bảo l nh Hiện chi nh nh Ngân hàng Công thơng Cầu Giấy thực loại bảo l nh sau: - Bảo l nh toán - Bảo l nh dự thầu - Bảo l nh thực...
 • 79
 • 342
 • 0

Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN

Nghiệp vụ bảo lãnh tại NH ĐT & PT HN
... gia bảo l nh chia hai mô h nh bảo l nh: Một ngân hàng bảo l nh nhiều ngân hàng bảo l nh Trong mô h nh nhiều ngân hàng bảo l nh lại bao gồm: mô h nh đồng bảo l nh mô h nh tái bảo l nh Mô h nh ngân ... cụ đa nh A Các loại bảo l nh ngân hàng Phân loại theo đối tợng bảo l nh: Gồm hai loại bảo l nh nớc (Bảo l nh đối nội) bảo l nh nớc (Bảo l nh đối ngoại) 1.1 Bảo l nh nớc: Là loại bảo l nh mà ngời ... h nh theo mô h nh tái bảo l nh nh sau: Mô h nh tái bảo l nh : Ngân hàng bảo l nh (2) Bên bảo l nh (6) Ngân hàng tái bảo l nh (5) (4) (3) (1) Bên yêu cầu bảo l nh Giải thích: (1) Bên đợc bảo lãnh...
 • 86
 • 354
 • 1

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN.doc.DOC

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN.doc.DOC
... Quan điểm toàn diện nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng thơng mại Chơng 2: Nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Ngoại Thơng Việt Nam Chơng 3: Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Ngoại thơng Việt ... hoạt động bảo lãnh, Ngân hàng Ngoại thơng phải nhanh chóng đa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế CHƯƠNG 3: Giải pháp PHáT TRIểN NGHIệP Vụ BảO LãNH NGÂN HàNG NGOạI THƯƠNG VIệT NAM QUAN ĐIểM TOàN DIệN ... th bảo lãnh Ưu điểm loại bảo lãnh ngời đợc bảo lãnh thêm phí cho ngân hàng đại lý nớc (ngân hàng trung gian) Ngân hàng phục vụ ngời đợc bảo lãnh trực tiếp phát hành bảo lãnh gọi ngân hàng phát...
 • 47
 • 387
 • 2

nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (2).doc

nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội (2).doc
... cách bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh phải san sẻ phần phí cho ngân hàng tái bảo lãnh III Bảo lãnh ngân hàng kinh tế: Rủi ro nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Trong trình thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, ... nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển tỉnh, thành phố Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam.Các mốc phát triển Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam mốc phát triển Ngân hàng Đầu t Phát triển Nội Ngày ... th bảo lãnh ngân hàng Sự đời trình phát triển bảo lãnh ngân hàng 2.1 Sự đời bảo lãnh ngân hàng Theo nh phần khái niệm bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh mục đích kinh tế với ngời bảo lãnh ngân hàng Bảo...
 • 86
 • 373
 • 1

nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội.doc

nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội.doc
... cách bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh phải san sẻ phần phí cho ngân hàng tái bảo lãnh III Bảo lãnh ngân hàng kinh tế: Rủi ro nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Trong trình thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng, ... Trong quan hệ ngân hàng thứ ngân hàng dẫn, ngân hàng thứ hai ngân hàng phát hành Cần lu ý ngân hàng thứ hai phát hành th bảo lãnh ngân hàng thứ hành động nh ngân hàng dẫn ngân hàng quan hệ hợp ... th bảo lãnh ngân hàng Sự đời trình phát triển bảo lãnh ngân hàng 2.1 Sự đời bảo lãnh ngân hàng Theo nh phần khái niệm bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh mục đích kinh tế với ngời bảo lãnh ngân hàng Bảo...
 • 86
 • 230
 • 2

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ.doc

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Láng Hạ.doc
... III GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÁNG HẠ 3.1 Định hướng phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Láng Hạ 3.1.1 Định hướng phát triển ... tới bảo lãnh ngân hàng CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ 2.1 Tổng quan Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ... động bảo lãnh ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động bảo lãnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh Chi...
 • 71
 • 424
 • 13

Nghiệp vụ bảo lãnh

Nghiệp vụ bảo lãnh
... • Bảo lãnh vay nợ • Bảo lãnh toán • Bảo lãnh thực hợp đồng MBNT • Bảo lãnh đấu thầu (Bảo lãnh dự thầu) • Bảo lãnh bảo hành • Bảo lãnh nhận hàng • Bảo lãnh hoàn toán • Bảo lãnh Hải quan • Bảo lãnh ... Thư bảo lãnh : hợp đồng người bảo lãnh (NH) người thụ hưởng bảo lãnh Người bảo lãnh Đơn xin bảo lãnh (1) HĐMB, HĐDT (2) Người bảo lãnh (NH) Người thụ hưởng bảo lãnh Thư bảo lãnh Công dụng bảo lãnh ... thuế Bảo lãnh vay nợ Hợp đồng TD Khách hàng (Người bảo lãnh) Ngân hàng B Đơn bảo lãnh Thư bảo lãnh Ngân hàng A (Người bảo lãnh) Bảo lãnh toán Người mua (Người bảo lãnh) (3) Hàng hóa, dịch vụ Người...
 • 14
 • 149
 • 0

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại
... hưởng bảo lãnh Nếu ngân hàng bảo lãnh toán cho người thụ hưởng bảo lãnh người bảo lãnh không chịu trách nhiệm bồi hoàn cho ngân hàng bảo lãnh + Nếu chứng minh người bảo lãnh không ngân hàng bảo lãnh ... việc bảo lãnh cho ngân hàng  Phải thực cam kết người thụ hưởng bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh  Chịu kiểm soát ngân hàng bảo lãnh hoạt động liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh  Nhận nợ phải đảm bảo ... HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BẢO LÃNH HOÀN THANH TOÁN BẢO LÃNH ĐỐI ỨNG XÁC NHẬN BẢO LÃNH CÁC LOẠI BẢO LÃNH KHÁC 20 BL VAY VỐN Khái niệm : Bảo lãnh vay vốn bảo lãnh ngân hàng tổ...
 • 59
 • 940
 • 5

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thương mại
... chung bảo lãnh ngân hàng Thủ tục bảo lãnh ngân hàng Quy trình thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Khái quát Khái niệm: ồng đ ợp lãnh H bảo Người bảo lãnh ... ký quỹ bảo lãnh Thực nghiệp vụ bảo lãnh Lập quỹ bảo lãnh theo quy định Giải tỏa bảo lãnh II Quy trình bảo lãnh Tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh khách hàng: Đơn xin bảo lãnh lập theo mẫu ngân hàng Hồ ... thầu Bảo lãnh toán Bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh chất lượng công trình a Bảo lãnh vay vốn Khách hàng (Người bảo lãnh) Hợp đồng TD Đơn xin bảo lãnh Ngân hàng B Cam kết bảo lãnh Ngân hàng...
 • 34
 • 2,737
 • 10

Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Seabank.doc

Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Seabank.doc
... đề bảo lãnh phát hành chứng khoán Công ty chứng khoán Chương 2: Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Công ty Chứng khoán Seabank Chương 3: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh ... Ban chứng khoán nhà nước em tìm hiểu nghiên cứu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công ty chứng khoán Seabank đề tài nghiên cứu Hoàn thị nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Công ty CP Chứng khoán ... giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán 2.2 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công ty chứng khoán Seabank Hiện nay, công...
 • 63
 • 332
 • 5

Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư & phát triển việt nam

Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng đầu tư & phát triển việt nam
... lãnh phát hành chứng khoán Việt Nam nói chung Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu phát triển VN nói riêng Đề tài Tìm hiểu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Công ty chứng khoán Ngân hàng ... BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 19 I.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Việt Nam .19 II .Công ty cổ phần Chứng ... ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM I.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Việt Nam Đối với thị trường chứng khoán Việt...
 • 46
 • 1,912
 • 11

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Công Thương Cầu Giấy

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Công Thương Cầu Giấy
... TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 2.2.1 Quy trình qui định chung nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Công thương Cầu Giấy 2.2.1.1 Các quy định chung nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng ... hình bảo lãnh Ngân hàng Công thương Cầu Giấy Ngân hàng Công thương Cầu Giấy tách từ Ngân hàng Công thương Ba Đình từ 2001 Mà giai đoạn 1999 - 2000 giai đoạn mà hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Công thương ... định số 018/QĐ-HĐBT/NHCT1 thành lập chi nhánh Ngân hàng công thương cầu giấy Ngân hàng công thương cầu giấy ngân hàng thương mại quốc doanh , đơn vị ngân hàng cấp trực thuộc Ngân hàng công thương...
 • 77
 • 237
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng CT Cầu Giấy

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng CT Cầu Giấy
... TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 2.2.1 Quy trình qui định chung nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Công thương Cầu Giấy 2.2.1.1 Các quy định chung nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng ... bảo lãnh - Bảo lãnh vay vốn + Bảo lãnh vay vốn nước + Bảo lãnh vay vốn nước - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm - Bảo lãnh hoàn ... theo yêu cầu bảo lãnh đến ngân hàng xác nhận toán • Đồng bảo lãnh: Là loại bảo lãnh nhiều ngân hàng đứng phát hành bảo lãnh Trong ngân hàng chọn làm ngân hàng phát hành chính, ngân hàng thành...
 • 77
 • 215
 • 0

Xem thêm