Bào cáo tài chính BIDV các năm (11)

Tìm hiểu về hệt hống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán việt nam

 Tìm hiểu về hệt hống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán việt nam
... khai báo cáo tài chính: H th ng báo cáo tài doanh nghi p ph n ánh m t cách khách quan ñ y ñ v tình hình k t qu s n xu t, kinh doanh Đó nh ng thông tin kinh t , tài không ch c n cho b n thân doanh ... ñ ng kinh doanh tình hình tài c a doanh nghi p ♦ 1.3 V n ñ h p nh t báo cáo tài H p nh t báo cáo tài m t chu n m c k toán Qu c t ñưa nh m áp d ng vào vi c l p báo cáo tài h p nh t t p ñoàn ñư ... BCĐKT báo cáo k toán ch y u ph n ánh t ng quát tình hình tài s n c a doanh nghi p theo giá tr tài s n ngu n hình thành tài s n t i m t th i ñi m nh t ñ nh ♦ Báo cáo k t qu kinh doanh( BCKQKD)...
 • 20
 • 353
 • 2

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.doc

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.doc
... kiến báo cáo tài chính, kiểm toán viên, thông qua trình kiểm toán, đưa kiến nghị giúp doanh nghiệp Trần Yến Phương 11 Kiểm toán 48A hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu công tác quản lý tài ... ty kiểm toán - HĐQT: Hội đồng quản trị - KTĐL: Kiểm toán độc lập - KTV: Kiểm toán viên - NĐT: Nhà đầu tư - VACPA: Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - VAA: Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam ... hoạt động chưa có Việt Nam kiểm toán độc lập xã hội thừa nhận, vai trò vị trí kiểm toán độc lập ngày khẳng định kinh tế quốc dân Kiểm toán làm tăng mức độ tin cậy thông tin tài chính, góp phần...
 • 43
 • 590
 • 2

190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
... phản ánh cách chi tiết nh: Chi tiết danh mục đầu t cấu nguồn vốn doanh nghiệp - 24 - Kết luận Việc thực chuyên đề Hoàn thiện việc lập phân tích hệ thống báo cáo tìa doanh nghiệp Việt Nam giúp ... chế độ báo cáo tài theo định số 167/2002/QĐ - BTC ngày 25 / 10 /2000 thông t 89 / 2002 /TT - BTC phơng pháp lập báo cáo tài doanh nghiệp làm sở cho việc phân tích báo cáo Những thay đổi tích cực ... thay đổi sách chế độ Bộ Tài liên quan đến hệ thống BCTC làm sở cho suy nghĩ trăn trở góp phần hoàn thiện hệ thống Trong thời gian tới việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp chắn động tác quen...
 • 26
 • 426
 • 2

95 Lập kế hoạch & thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

95 Lập kế hoạch & thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam
... - Lập kế hoạch thiết kế phơng pháp kiểm toán - Thực kế hoạch kiểm toán - Hoàn thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Sơ đồ 1: Ba giai đoạn kiểm toán báo cáo tài Giai đoạn I Lập kế hoạch thiết ... đề tài đợc hoàn thiện -2 Phần I : Lập kế hoạch kiểm toán quy trình kiểm toán báo cáo tài I Quy trình, trình tự giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ý nghĩa việc lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài ... thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn I Thực kế hoạch kiểm toán Giai đoạn III Hoàn thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Trong lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn mà kiểm toán viên cần thực kiểm...
 • 31
 • 252
 • 0

báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
... HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT NAM HIỆN NAY Sau nghiên cứu lý luận báo cáo tài chính, đối chiếu với thực trạng báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất kinh ... thiện báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam NỘI DUNG PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC BÁO CÁO TÀI ... sinh lời doanh nghiệp MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT NAM HIỆN NAY 5.1 Công khai báo cáo tài doanh nghiệp nước ta,...
 • 28
 • 368
 • 0

Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam
... bố báo cáo kiểm toán Sơ đồ 1: Ba giai đoạn kiểm toán báo cáo tài Giai đoạn I Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn I Thực kế hoạch kiểm toán Giai đoạn III Hoàn thành kiểm toán ... trí kiểm soát kết hợp đồng kiểm toán, Công ty tiến hành lập kế hoạch kiểm toán bao gồm kế hoạch sơ lợc kế hoạch chi tiết Lập kế hoạch kiểm toán 4.1 Lập kế hoạch chiến lợc Lập chiến lợc kiểm toán ... đến thành công kiểm toán nh dẫn đến thành công doanh nghiệp Đề tài: Lập kế hoạch thiết kế phơng pháp kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Việt Nam đợc nghiên cứu dựa sở giảng kiểm toán tài tìm hiểu...
 • 31
 • 307
 • 0

282 Kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

282 Kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
... yết thị trờng chứng khoán I/ Những nhân tố ảnh hởng đến việc kiểm toán báo cáo tài Công ty niêm yết thị trờng chứng khoán Thuận lợi Khó khăn II/ Thực tế kiểm toán báo cáo tài Công ty niêm yết thị ... kiểm toán báo cáo tài 03 Khái niệm chất kiểm toán tài Vai trò kiểm toán tài 03 05 3.Trách nhiệm kiểm toán viên Công ty kiểm toán kết kiểm toán báo cáo tài 06 II/ Những vấn đề việc niêm yết thị ... kế toán kiểm toán có ý nghĩa to lớn Trách nhiệm kiểm toán viên Công ty kiểm toán kết kiểm toán báo cáo tài (báo cáo kiểm toán) Tại Việt Nam, điều 15 Quy chế kiểm toán độc lập quy định kiểm toán...
 • 29
 • 304
 • 1

141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chínhcác Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr)

141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính ở các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay (120tr)
... 2004 Tổng số Chia ĐH Chia theo loại hình CĐ Công lập Bán công Dân lập Cán bộ, giảng viên, nhân viên Tổng số 64.542 45.317 19.225 57.707 1.339 5.496 Trong nữ 28.791 19.254 9.537 26.416 451 1.924 Tổng ... 57,35%, đại học chi m 35,29% - Giám đốc, phó giám đốc, trởng, phó phòng thuộc sở trình độ thạc sĩ trở lên chi m 14,14% ( tổng số 1.96 ngời), đại học chi m 73,17% - Hiệu trởng/ phó hiệu trởng trờng ... 1,9 8 .Việt Nam 53,00 ( Nguồn: Báo cáo phát triển giới năm 2003 (Ngân hàng giới) Nớc NXB Chính trị quốc gia, H.2003 ) Để có thêm nguồn đầu t cho phát triển giáo dục, phủ Việt Nam kêu gọi tổ chức...
 • 70
 • 209
 • 0

449 Phương pháp lập & phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

449 Phương pháp lập & phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
... Bình Phần I Cơ sở lý luận phơng pháp lập phân tích Báo cáo Tài ********** A Báo cáo Tài phơng pháp lập Báo cáo Tài I Hệ thống Báo cáo Tài ( BCTC ) 1.Bản chất BCTC Báo cáo kế toán kết công tác kế ... Về phơng pháp phân tích BCĐKT : Hầu hết doanh nghiệp áp dụng phơng pháp so sánh, số doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tỷ lệ Hai phơng pháp phân tích tiện lợi dễ áp dụng công tác phân tích tài nói ... thể doanh nghiệp Báo cáo Tài nguồn thông tin chủ yếu để phân tích, đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh, tình hình tài doanh nghiệp kỳ qua từ giúp ngời phân tích đa nhận định tình hình tài doanh...
 • 32
 • 256
 • 0

504 Hoàn thiện việc lập & phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam

504 Hoàn thiện việc lập & phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
... trọng việc phân tích tài doanh nghiệp 26 Phần Thực trạng số ý kiến đề xuất việc lập ,phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam 2.1)Thực trạng đánh giá việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp ... báo cáo tài chình phân tích báo cáo tài 31 Phần kết luận Bài viết đua đợc lý luận hệ thống báo cáo tài chínhvà phân tích báo cáo tài chính, dề cập đợc số nét thực trạng việc lập phân tích hệ thống ... trạng số ý kiến đề xuất việc lập ,phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam 27 2.1)Thực trạng đánh giá việc lập phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam 27 2.2)Một số...
 • 34
 • 246
 • 0

505 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

505 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
... báo cáo tài năm 12 Phần II: thực trạng số ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh việt nam Sau nghiên cứu lý luận báo cáo tài chính, đối chiếu với thực trạng báo cáo ... Mở đầu Nội dung Phần I: Lý luận chung báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh .2 Phần II: thực trạng số ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh việt ... lý luận thực tiễn báo cáo tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để đa số ý kiến đề xuất nhà nớc,Bộ tài chính, cũng nh doanh nghiệp với mong muốn góp phần làm cho hệ thống báo cáo tài báo cáo tài...
 • 26
 • 272
 • 1

Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam
... đoạn kiểm toán báo cáo tài Giai đoạn I Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán Giai đoạn I Thực kế hoạch kiểm toán Giai đoạn III Hoàn thành kiểm toán công bố báo cáo kiểm toán Trong lập kế hoạch ... đề tài hoàn thiện -2 – PHẦN I : LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I Quy trình, trình tự giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ý nghĩa việc lập kế hoạch kiểm toán báo ... trí kiểm soát kết hợp đồng kiểm toán, Công ty tiến hành lập kế hoạch kiểm toán bao gồm kế hoạch sơ lược kế hoạch chi tiết Lập kế hoạch kiểm toán 4.1 Lập kế hoạch chiến lược Lập chiến lược kiểm toán...
 • 32
 • 343
 • 0

Xem thêm