bảng kế toán

Bảng kế toán nháp

Bảng kế toán nháp
... 2000(2) 000 000 Chi phí vật liệu VP 1000(3) 000 000 Chi phí khấu hao TBVP 625(4) 625 625 Khấu hao lũy kế TBVP 625(4) 625 625 Tiền công phải trả 600(5) 600 600 Chi phí thuế thu nhập 3000(6) Thuế thu...
 • 4
 • 996
 • 0

Xác định doanh thu dựa trên tiêu thụ và bảng kế tóan tiêu thụ trong doanh nghiệp sau thuế potx

Xác định doanh thu dựa trên tiêu thụ và bảng kế tóan tiêu thụ trong doanh nghiệp sau thuế potx
... vụ xác định theo công thức sau : Kết tiêu thụ + = Chi phí bán hàng doanh thu bá hàng + - giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp 1/ Doanh Thu Bán Hàng Thu n Doanh thu bán hàng khoản doanh ... Số thu TTĐB, thu xuất phải nộp tính doanh số bán hàng kỳ + Khoản giảm giá hàng bán doanh thu bán hàng bị trả lại + kết chuyển số thu trợ cấp, trợ giá vào TK xác định kết kinh doanh + Doanh thu ... giá tiêu thụ nội bộ, khoản giảm giá hàng bán chấp nhận khối lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, tiêu thụ nội + Kết chuyển doanh thu tiêu thụ nội vào tài khoản xác định kết kinh doanh + Tổng số doanh...
 • 48
 • 115
 • 0

Bảng kế toán phản ánh vai trò các đối tượng trong xã hội với chu trình kinh tế khép kín docx

Bảng kế toán phản ánh vai trò các đối tượng trong xã hội với chu trình kinh tế khép kín docx
... cú hiu qu ngun nh nc cp T chc kinh doanh cỏc mt hng theo chc nng ca cụng ty v kinh doanh cú li, m bo i sng ca cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty Xõy dng k hoch sn xut kinh doanh, thc hin k hoch iu ... sn xut kinh doanh ca cụng ty, chu trỏch nhim v kt qu cui cựng ca hot ng sn xut Cỏc phú giỏm c: l ngi gii quyt cụng vic phm vi c giỏm c giao, ng thi tham mu cho giỏm c v k hoch sn xut kinh doanh ... ng lao v cho cỏc t chc kinh t, cỏc c quan khỏc nhng li cha thu c tin Cng nh cỏc doanh nghip nhn trc tin mua hng v cung cp lao v cho khỏch hng ó t Trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh, tt yu s phỏt...
 • 74
 • 95
 • 0

Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và các công tác liên quan khách hàng trong bảng kế toán ppt

Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu và các công tác liên quan khách hàng trong bảng kế toán ppt
... giai on kinh doanh ca cụng ty v cho cỏc n v trc thuc cho hp lý v cõn i, m bo tnh kinh doanh liờn tc, trỏnh s thiu ht kinh doanh v ng Phũng kinh doanh xut nhp khu : Chuyờn lo vic kinh doanh xut ... cụng ty Xut Nhp Khu Nng thc s vng mnh kinh doanh v tr thnh doanh nghip hng hai trc thuc S Thng Mi Nng II/ C IM HOT NG SN XUT KINH DOANH TI CễNG TY : Cụng ty Xut Nhp Khu Nng cú mng li kinh doanh ... hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty mỡnh iu hnh Giỳp vic cho giỏm c cũn cú hai v phú giỏm c: Phú giỏm c kinh doanh xut nhp khu : Ph trỏch phũng kinh doanh xut nhp khu Phú giỏm c kinh doanh ni a:...
 • 37
 • 225
 • 0

Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu BẰNG KẾ TOÁN MÁY

Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu BẰNG KẾ TOÁN MÁY
... nhập, xuất, tồn kế toán TH NVL Bảng LKX Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu việc ghi chép biến động mặt giá trị nguyên vật liệu sổ kế toán tổng hợp Tuỳ vào ... xuất nguyên liệu vật liệu diễn thường xuyên, giá loại nguyên liệu vật liệu luôn biến động Nguyên liệu vật liệu ba yếu tố tạo nên sản phẩm Vì tổ chức tốt công tác kế toán nguyên liệu vật liệu ... NỘI DUNG I Kế toán máy: Định nghĩa kế toán máy Kế toán máy (hay gọi kế toán máy tính): Là dùng máy móc, máy tính để hỗ trợ, thay phần công việc người làm kế toán tài cho doanh nghiệp tổ chức xã...
 • 28
 • 82
 • 0

kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.doc

kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.doc
... tuyến phên duyệt * Phòng kế toán tài vụ bố trí cán gồm kế toán trởng kế nhân viên kế toán nghiệp vụ + Lập kế hoạch kế toán hàng năm trình tỉnh phê duyệt + Báo cáo toán quí năm, phân tích tình ... ty quản lí bến xe Hà Tây nh sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán toán ngân hàng công nợ thủ quỹ Kế toán ấn Chức năng, nhiệm vụ chung phận: a Kế toán trởng - Trực tiếp lập báo cáo ... trạng công tác kế toán vốn tiền khoản phảI toán công ty quản lý bến xe hà tây Đặc điểm công tác kế toán công ty quan lý bến xe Hà Tây Cơ chế hoạch toán hoạch toán tập trung Hình thức kế toán chứng...
 • 63
 • 1,539
 • 12

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm kim bảng.doc
... hàng Công ty Các báo cáo đợc gửi tới Ban Giám đốc Công ty Iii kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần DƯợc phẩm kim bảng 1.Tài khoản sử dụng Kế toán tính toán tiền lơng, tiền công ... phần dợc phẩm kim bảng Phần III: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần dợc phẩm Kim Bảng Phần I Những vấn đề lý luận kế toán tiền lơng khoản trích theo tiền lơng ... lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần dợc phẩm kim bảng 23 I đặc đIểm kinh tế-kỹ thuật tổ chức hoạt động công ty cổ phần dợc phẩm kim bảng có ảnh hởng đến kế toán tiền lơng khoản trích theo...
 • 77
 • 844
 • 4

Kế Toán Vốn Bằng Tiền.doc

Kế Toán Vốn Bằng Tiền.doc
... năm kế toán vào sổ TK 211, 212, 213 vào bảng cân đối kế toán lập báo cáo tài Ch ơng Chuyên đề kế toán vốn tiền A Lý luận chung công tác kế toán vốn tiền Nhiệm vụ kế toán: Vốn tiền phận vốn sản ... quy định Sơ đồ máy kế toán công ty Trởng phòng kế toán Công ty Giao nhiệm vụ Báo cáo Kế toán tổng hợp Đối chiếu Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng Tổng hợp Kế Kế Thủ toán toán quỹ công tiền ... gửi ngân hàng - Các sổ kế toán tổng hợp - Sổ kế toán chi tiết liên quan, ngoại tệ , vàng bạc số lợng giá trị c Qui trình hoach toán: Công tác kế toán vốn tiền công ty đợc kế toán tiến hành theo...
 • 48
 • 1,139
 • 9

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền.DOC

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền.DOC
... Bản Về Hạch Toán Kế Toán Vốn Bằng Tiền &Thực Trạng Công Tác Kế ToánVốn Bằng Tiền Tại Công Ty TNHH TM & PT Thiều Hiền Chơng I:Một số vấn đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền I Tổng quát vốn tiền ... tình hình chung công ty TNHH Thơng mại & phát triển thiều hiền I Vài nét khái quát chung Công ty TNHH TM& PT Thiều Hiền: Quá trình hình thành phát triển công ty: Công ty TNHH TM& PT Thiều Hiền đợc ... đợc thị trờng chấp nhận uy tín công ty ngày nâng cao Vai trò chức năng, nhiệm vụ công ty: + Nhiệm vụ bản, chức Công ty TNHH TM& PT Thiều Hiền: - Công ty TNHH TM& PT Thiều Hiền đợc giao nhiệm vụ chuyên...
 • 75
 • 660
 • 14

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội .DOC

Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Vật tư xây dựng Hà Nội .DOC
... thực trạng công tác kế toán Công ty Vật t xây dựng Nội Phần II: Thực trạng công tác kế toán Công ty Vật t xây dựng Nội Phần III: Kết luận kiến nghị Hoạt động tài Với thời gian thực tập có ... cán Công ty, xin trình bày báo cáo thực tập với tên chuyên đề "Thực trạng công tác kế toán vốn tiền Công ty Vật t xây dựng Nội " Nội dung chuyên đề đợc chia làm phần: Phần I: Đánh giá thực trạng ... định khoản kế toán, ghi sổ kế toán chi tiết, ghi sổ kế toán tổng hợp, lập báo cáo kế toán Sau máy kế toán theo hình thức tập trung Kế toán trưởng Kế toán theo Kế toán theo Kế toán theo Kế toán theo...
 • 51
 • 1,913
 • 25

Báo cáo tại ngày lập bảng cân đối kế toán.DOC

Báo cáo tại ngày lập bảng cân đối kế toán.DOC
... trung bình cho việc kế toán tuần tháng kế toán Báo cáo ngày lập bảng cân đối kế toán 1- Tại ngày lập bảng cân đối kế toán: a) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải đợc báo cáo theo tỷ giá hối ... chỉnh giá hợp lý * Phơng pháp chuyển đổi báo cáo tài * Nêu rõ lý sử dụng đơn vị tiền tệ nớc để báo cáo * Báo cáo thay đổi đơn vị tiền tệ báo cáo Báo cáo kết hoạt động * Số chênh lệch tỷ giá hối ... khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thời điểm lập bảng cân đối kế toán thời điểm cuối năm tài chính, gồm: * Chênh lệch tỷ giá hối đoái ngày lập bảng cân đối kế toán thời điểm cuối năm đánh giá khoản...
 • 40
 • 798
 • 0

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC
... Phần III Hoàn thiện nội dung phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán Công ty vật t công nghiệp nội I Đánh giá kết tình hình phân tích bảng cân đối kế toán Công ty Vật t Công nghiệp nội ... doanh nghiệp Phần II Phân tích thực trạng bảng cân đối kế toán Công ty vật t công nghiệp nội I Tổng quan Công ty Vật t Công nghiệp nội 1.Lịch sử hình thành phát triển Công ty Vật t Công nghiệp ... phân tích bảng cân đối kế toán .2 I Khái niệm, kết cấu nội dung bảng cân đối kế toán II Chỉ tiêu phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế...
 • 30
 • 3,100
 • 24

bảng cân đối kế toán.doc

bảng cân đối kế toán.doc
... BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Mã Thuyết TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150) I Tiền ... (200=210+220+230+240) I Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế III Các khoản đầu tư tài dài 210 211 212 213 220 221 ... 113.344.280 IV.09 113.344.280 113.344.280 trước 56.354.850 498.314.838 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Phụ lục 03-1A) CHỈ TIÊU Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài Doanh thu bán hàng cung cấp...
 • 6
 • 399
 • 1

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc
... , công ty sử dụng khối lượng tiền mặt toán lớn Cần khắc phục tình trạng để lượng tiền lưu thông giảm bớt 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền khoản phải thuy công ty ... hợp với ghi chép tay vấn đề cần thiết đảm bảo việc lưu trữ phòng ngừa có cố xảy Nhìn chung , công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu công ty TNHH XD Đồng Tâm tương đối hoàn chỉnh đảm bảo tính ... ty TNHH XD Đồng Tâm : Qua thời gian học tập tiếp xúc với thực tế công ty với vốn kiến thức học nhà trường , em xin đề xuất số giải pháp mang tính cá nhân để góp phần hoàn thiện công tác kế toán...
 • 7
 • 9,027
 • 85

Xem thêm

Từ khóa: phương trình cân bằng kế toánquy trình lập bảng kế toán tiền lươngquy định về bằng kế toán trưởngbằng kế toán quốc tếbằng kế toán kiểm toán quốc tếtài khoản ngoại bảng kế toán ngân hànghọc bằng kế toán quốc tếcác bằng kế toán quốc tếngười lập bảng kế toán trưởngngười lập bảng kế toán trưởng giám đốcbảng cân đối kế toánkế toán vốn bằng tiềnke toan von bang tienbảng cân đối kế toán hợp nhấttài liệu bảng cân đối kế toánBáo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009200-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (279).pdfNghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009Bao cao quan tri 6T dau nam 2017214-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (291).pdf222-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (299).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU234-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (309).pdf258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf261-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (333).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf277-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (348).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU320-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (387).pdf332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdf336-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (400).pdf