Ma tran KT 10 bai 2 HK II

Ma tran KT 10 bai 2 HK II

Ma tran KT 10 bai 2 HK II
... ứng H2S có tính axit A 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl B H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl C 2H2S + 2K → 2KHS + H2 D 2H2S + O2 → 2S + 2H2O Vận dụng (1 câu) Câu 9: Ngoài cách nhận biết H2S mùi, ... NaHSO3 Theo (2) : n NaHSO3 = n SO2 = 0, 2mol 0, = 1M → C M( NaHSO3 ) = 0, ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (2) 0 ,25 0 ,25 ĐỀ 23 2 – 419  → 2SO3 a 2SO2 + O2 ¬   450 ... → VSO2 = 0, 2. 22, = 4, 48(lit) b nKOH = 0 ,2. 2 = 0,4 mol n KOH 0, (3điểm) = = → Tạo muối K2SO3 - Ta có: n SO2 0, 0 ,25 0 ,25 - Pthh: SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O Theo (2) : n K 2SO3 = n SO2 = 0, 2mol...
 • 5
 • 174
 • 0

KT 1 tiet 12 bai 2 HK II

KT 1 tiet 12 bai 2 HK II
... tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Vat ly 12 -KT1 5phutbai2HKII Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 ... Phiếu trả lời câu hỏi Môn Vat ly 12 -KT1 5phutbai2HKII (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách...
 • 5
 • 227
 • 0

Ma trận+đề thi Sinh 8 HK II (NH:10 11)

Ma trận+đề thi Sinh 8 HK II (NH:10 11)
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII Năm học 2010 - 2011 Môn: Sinh – Lớp I Trắc nghiệm: Câu : – b 2–a 3–d 4-c Câu : I – - b II – - c III – - a IV – - d Lưu ý câu 2: Nếu ý cho 0,25 điểm II Tự luận: Câu 1: ... đổi tuổi dậy Kết quả: I:…………… II: …………… III:…………… IV:…………… II Tự luận: (6 điểm) Câu (1,5 điểm) a Em trình bày nguy có thai tuổi vị thành niên? b Cần phải làm để tránh mang thai ý muốn? Câu (3 điểm) ... nội dung cột B,C cho phù hợp với cột A, điền vào kết quả: Các tuyến (cột A) I Tuyến yên II Tuyến giáp III Tuyến tụy IV Tuyến thận Tiết Hoocmôn (cột B) Tirôxin (TH); canxitônin Insulin; glucagôn...
 • 5
 • 160
 • 0

Ma trận+đề thi Sinh 9 HK II (nh: 10 11)

Ma trận+đề thi Sinh 9 HK II (nh: 10 11)
... điểm (cột B) Ví dụ (cột C) I Cộng sinh II Hội sinh III Cạnh tranh IV Ký sinh, nửa ký sinh Sự hợp tác loài, bên có lợi bên không lợi không hại Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác để lấy chất dinh ... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII Năm học 2 010 - 2011 Môn: Sinh – Lớp I Trắc nghiệm: Câu : – c 2–b 3–a 4-d Câu : I – - d II – - c III – - a IV – - e Lưu ý câu 2: Nếu ý cho 0,25 điểm II Tự luận: Câu 1: ... Giới hạn sinh thái là: a Môi trường sống sinh vật bao gồm tất bao quanh sinh vật b Giới hạn không chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái c Giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái...
 • 4
 • 120
 • 0

ĐỀ KT 15 LẦN 2 - HK II - LỚP 12 (2009 - 2010)

ĐỀ KT 15 LẦN 2 - HK II - LỚP 12 (2009 - 2010)
... Thang High School The Second Term - School Year : 20 09 -2 0 10 Subject: General English 12 - Time: 15 minutes Mã đề thi 23 7 YOUR FULL NAME:………………….……….CLASS: 12A…… I Chọn từ mà phần gạch chân có ... need 11 She gave me this ring She very upset if I lost it A will be B is C would be D were 12: Each boy and girl _ the class A clean B cleans C are cleaning D to clean 13 He saw her while ... went C is going D was going 14 David: "You've got a beautiful dress!" - Helen: " _" A I B Thank you C You, too D Okay 15 Daisy got home Peter did A earlier B earlier than C more early...
 • 2
 • 174
 • 0

Kiểm tra hóa 9 ( Bài 2 HK II)

Kiểm tra hóa 9 ( Bài 2 HK II)
... điểm ( sai điều kiện cân sai trừ ½ số điểm PTHH ) 2CH4 → C2H2 + 3H2 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 C2H2 + H2 → C2H4 C2H4 + Br2 → C2H4Br2 Câu6 ( 2, 5đ): số mol Br2 phản ứng : = 0, 05mol 160 (0 ,25 đ) C2H4 ... c) (0 ,25 đ) t C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O → t CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O → Theo ptpư : 0 ,25 đ 0 ,25 đ 3,8−1,4 n O = 3n C H + 2n C H = ×0, 05 + × 16 = 0, 45 (mol) 2 4 100 VKK = 0, 45 22 , × = 50, lít 20 ... (0 ,25 đ) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 1 0,05 0,05 mol Khối lượng C2H4 : 0,05 × 28 = 1,4 gam % khối lượng nguyên tố hỗn hợp % C2H4= (0 ,25 đ) (0 ,25 đ) (0 ,25 đ) 1,4 × 100% = 36,84 % 3,8 (0 ,25 đ) % C2H4= 100% - 36,84%...
 • 2
 • 230
 • 0

Ma trận và đề kiễm tra HK II

Ma trận và đề kiễm tra HK II
... 2.0 20% 2.0 20% 28 10 100% KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN Cấp độ Chủ đề I Vocabulary and structures Số câu Số điểm Tỉ lệ % II Reading Số câu Số điểm Tỉ lệ % III Writing Nhận biết TNKQ -Vocabulary: ... 25% 25 10 100% KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II ANH VĂN (TRẮC NGHIỆM 100%) Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp I Vocabulary and structures Số câu Số điểm Tỉ lệ % II Reading Số câu Số ... the matter/ wrong + with S.O? + Modals +Invitation + Indefinite quantifiers 10 2.5 25% - HS đọc đoạn văn, hiểu suy luận thông tin đoạn văn để chọn câu trả lời 20 50% 1.25 12.5% 10 2.5 25% III...
 • 6
 • 184
 • 0

ma trận và đề kiểm tra HK II

ma trận và đề kiểm tra HK II
... (điểm) Tỉ lệ % KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Bảng mô tả tiêu chí đề kiểm tra) Môn: Vật lí lớp 12 THPT (Thời gian: 60 phút, 40 câu trắc nghiệm) Phạm vi kiểm tra: Chương IV,V,VI,VII Nhận biết Thông ... cho điểm Tính điểm kiểm tra sau qui đổi thang điểm 10 làm tròn số theo qui tắc (10 nhân X chia cho Xmax ; X số điểm đạt HS; Xmax tổng số điểm đề) TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN Mã đề thi: (Thí sinh ... Tên Chủ đề Chủ đề 1: Chương IV Dao động sóng điện từ (5 tiết) Số câu (điểm) Tỉ lệ % Chủ đề 2: Chương V Sóng ánh sáng (10 tiết) Số câu (điểm) Tỉ lệ % Chủ đề 3: Chương VI Lượng tử...
 • 6
 • 68
 • 0

KT Anh 7-Bài số 2 HK II sau Unit 14

KT Anh 7-Bài số 2 HK II sau Unit 14
... sentences in column B: (2pts) 11- b 14- e 12 - a 15- d 13 - c D Key for exercise D.Each right sentence is 0.4 pts.Total is 2. 0 pts 16 knew 17 did… meet 18 gave 19 - to go 20 are going to learn ... 0.4 pts.Total is 2. 0 pts 21 Where and when was Mozart born? => Mozart was born in 1756 in Austria 22 When did he gave his concert? => He gave his first concert at the age of six 23 What was his ... right sentence is 0.4pts.Total is 2. 0 pts) - potatoes - aunt - better - swimming - exciting B Key for exercise B.Each right sentence is 0.4 pts.Total is 2. 0 pts – so – on – carefully –...
 • 2
 • 86
 • 1

KT Anh 6-Bài số 2 HK II sau Unit 14

KT Anh 6-Bài số 2 HK II sau Unit 14
... 8—seasons to visit – winter 10—reads III Key for exercise III.Each right sentence is 0.5 pts.Total is 3.0 pts 11 is going to organize 12 making 13 likes 14 - buy 15 - are writing 16 - to ... 21 .He is going to visit Hung Temple 22 .He is going to get up at a.m 23 Manh is going to bring a camera 24 .Because this is the first time he goes away from home 25 Yes,he is ... sentence is 0.5 pts.Total is 2. 0 pts 1- visit a friend 5- traveling 2- badminton 3- jogging 4- times II Key for exercise II. Each right sentence is 0.5 pts.Total is 2. 0 pts 6— is doing 8—seasons...
 • 2
 • 62
 • 0

Bai kt Tieng Anh 9 so 2 HK II

Bai kt Tieng Anh 9 so 2 HK II
... homes During Tet, people, young and old, enjoy special food cooked on the occasion of Tet It is also the time for family members to be together T .The Lunar New Year is another name for Tet F...
 • 3
 • 76
 • 0

Xem thêm