đề thi đầu vào đại học ngân hang mới nhất

đề thi đầu vào đại học ngân hang mới nhất

đề thi đầu vào đại học ngân hang mới nhất
... LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM ... NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ A Trang / ...
 • 8
 • 268
 • 0

Tổng hợp đề thi đầu vào của nhiều ngân hàng có lời giải

Tổng hợp đề thi đầu vào của nhiều ngân hàng có lời giải
... bạn Đề thi tín dụng vào Vietinbank (2009) Trang Trang Đề thi tín dụng vào ngân hàng SHB (thi ngày 5/2/2009) Đây số câu đề thi vào ngân hàng SHB chi nhánh Hải phòng (ngày thi 5/2/2009) Phần thi ... gửi TK bình quân ? để ngân hàng hòa vốn để ROE = 28% Tổng hợp câu hỏi IQ trắc nghiệm lực vào ngân hàng TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN: (Nên đề thi ngân hàng cụ thể) 1) Người người đầy đủ lực hành vi ... dứt HD Bạn tư vấn cho GD ? Đề thi giao dịch viên Ngân hàng Hàng hải - Maritimebank Đề thi đầu vào ngân hàng giao dịch viên Ngân hàng Hàng hải - Maritimebank (02/08/2009) Thi Tiếng Anh ,90', chẵn...
 • 44
 • 249
 • 1

tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng

tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng
... bạn Đề thi tín dụng vào Vietinbank (2009) Trang Trang Đề thi tín dụng vào ngân hàng SHB (thi ngày 5/2/2009) Đây số câu đề thi vào ngân hàng SHB chi nhánh Hải phòng (ngày thi 5/2/2009) Phần thi ... huy động tiền gửi TK bình quân ? để ngân hàng hòa vốn để ROE = 28% Tổng hợp câu hỏi IQ trắc nghiệm lực vào ngân hàng TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN: (Nên đề thi ngân hàng cụ thể) 1) Người người có đầy ... phiếu ngân hàng giữ lại đến đáo hạn? Căn để Ngân hàng mua lại trái phiếu với giá 180 triệu ? (2 điểm) Đề thi vào Ngân hàng VPBank (2007) Đề bạn học KTQD đăng Blog bạn ý, đề ngày 11/3/2007, thi vào...
 • 44
 • 408
 • 0

Đề thi ôn thi Liên thông đại học ngân hàng áp dụng cho tất cả các năm

Đề thi ôn thi Liên thông đại học ngân hàng áp dụng cho tất cả các năm
... sử dụng nội dung vật chất hàng hoá, phạm trù vĩnh viễn Giá trị sử dụng với tư cách thuộc tính hàng hoá Giá trị sử dụng cho thân người sản xuất mà Giá trị sử dụng cho người khác, cho xã hội thông ... việc làm thu nhập cho người lao động Để thực công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn cần phải trọng đến vấn đề thủy lợi hóa, áp dụng công nghệ tiến bộ, công nghệ sinh học, giới hóa, điện ... thể công nghiệp hóa, đại hóa nước ta năm trước mắt a Đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn Phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gần với công nghiệp chế biến nông,...
 • 26
 • 856
 • 0

Đề cương ôn thi đầu vào đại học

Đề cương ôn thi đầu vào đại học
... Một số vấn đề phát triển phân bố nông nghiệp (đặc điểm nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) + Một số vấn đề phát triển phân bố công nghiệp ... cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp) + Một số vấn đề phát triển phân bố ngành dịch vụ (giao thông vận tải, thông tin liên ... Trung Bộ + Vấn đề khai thác mạnh Tây Nguyên + Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ Số câu Ghi Nội dung + Vấn đề sử dụng hợp lí cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long + Vấn đề phát triển...
 • 7
 • 515
 • 3

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa

Đề thi thử vào đại học, cao đẳng- môn hóa
... dung dịch HCl vào mẫu thử chất Kết luận không ? A Mẫu thử có vẩn đục màu trắng natri phenolat Đề 006-Copyright © quatamthat2@yahoo.com B Mẫu thử tạo dung dịch đồng ancol etylic C Mẫu thử hình thành ... dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch chuyển từ màu vàng thành màu da cam B Thêm dư NaOH Cl2 vào dung dịch CrCl2 dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng C Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung ... nên sử dụng để làm khan ancol etylic ? A CaO B C2H5ONa C H2SO4 đặc D Mg(ClO4)2 26 Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta sử dụng thuốc thử : A quỳ tím, dung dịch brom B dung dịch...
 • 5
 • 471
 • 5

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ7

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ7
... Câu 14: Để phân biệt chất khí CO2 SO2 ta cần dùng thuốc thử là: A nước vôi C giấy quì ướt B nước brom D BaCl2 Câu 15: Khi cho kim loại Mg vào dung dịch chứa đồng thời muối: Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2, ... dùng để đúc tượng, sản xuất phấn viết bảng, bó bột bị gãy xương là: A CaCO3 B CaO C CaSO D MgSO4 Câu 19: Cho 4,48 l CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)21M, cô cạn hỗn hợp chất sau phản ứng ta thu chất ... NaClO3 C NaOH, Cl2, H2,HCl, NaCl, NaClO2 D NaOH, Cl2, H2, HCl, NaClO3, NaCl Câu 17: Cho mẩu Na vào dung dịch chất ( riêng biệt) sau : Ca(HCO3)2(1), CuSO4(2), KNO3 (3), HCl(4) Sau phản ứng xảy...
 • 4
 • 173
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ 8

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ 8
... lệ số mol tương ứng : Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X 1,5 lần thể tích khí CO2 thu (ở điều kiện) Công thức phân tử X A C3H8O2 B C3H8O3 C C3H8O D C3H4O 0 18: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng ... benzen) có công thức phân tử C7H8O2, tác dụng với Na với NaOH Biết cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu số mol X tham gia phản ứng X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Công thức cấu tạo ... Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 D HNO3 037: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH A B C D 0 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y →...
 • 5
 • 192
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ 03

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SỐ 03
... CH2=CH-COO-NH4 Câu 42 Chất hữu X có tỉ khối so với metan 4,625 Khi đốt cháy X thu số mol H2O số mol X cháy, số mol CO2 lần số mol nước X tác dụng đươc với Na, NaOH Ag2O dung dịch NH3 sinh Ag Công thức ... Hấp thụ toàn khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH M dung dịch Z Các chất tan Z gồm A NaHCO3, Na2CO3, NaNO3, NaNO2 B Na2CO3, NaNO3, NaNO2, NaOH Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 003 -3- C NaHCO3, ... X Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 003 -2- A etylen glycol B glyxerin C etanol D propanol Câu 26 Trong đồng phân chứa vòng benzen có công thức C7H8O số đồng phân phản ứng với Na NaOH A B...
 • 5
 • 180
 • 0

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 003 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC
... 48 Phát biểu sau không đúng: A Một chất tính oxi hoá gặp chất tính khử, xảy phản ứng oxi hoá - khử B Một chất tính oxi hoá tính khử C Phản ứng kim loại tham gia phản ứng oxi hoá ... hoà dung dịch hoà tan 3,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức dãy đồng đẳng cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 0,5M Công thức hai axit Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 003 -2- A HCOOH ... ; FeCl3 C H2O ; NaHCO3 ; Ca(OH)2 ; FeCl3 D Ca ; Ca(OH)2 ; NaHCO3 ; FeCl3 Đề 003: Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 003 -4- C C D B 21 22 23 24 D A D C A 41 42 43 44 D C A D A 10 11 12 13...
 • 5
 • 266
 • 1

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC
... dung dịch Ba(OH)2 (d.d X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (d.d Y) phản ứng vừa đủ ta thu kết tủa lớn m gam Nếu trộn V2 ml dung dịch X vào V1 ml dung dịch Y kết tủa thu khối lượng 0,9m gam So ... tượng Câu 29 Nhúng kim loại R (hoá trị II )có khối lượng 9,6g vào dung dịch chứa 0,24 mol Fe(NO3)3 Sau thời gian lấy kim loại ra, dung dịch thu khối lượng khối lượng dung dịch ban đầu, kim ... Cu catot lượng khí X anot Hấp thụ toàn lượng khí x vào 200 ml dung dịch NaOH ( nhiệt độ thường ) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thi t thể tích dung dịch không thay đổi) Nồng độ ban...
 • 5
 • 262
 • 1

Đề 001 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC ĐỀ SỐ 1

Đề 001 (Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC ĐỀ SỐ 1
... 51 đến câu 56) 51 Hòa tan 16 ,4 gam hỗn hợp Fe FeO lượng dư dung dịch HNO tạo sản phẩm khử 0 ,15 mol NO Số mol chất hỗn hợp : A Fe 0 ,10 0 mol FeO 0 ,15 0 mol B 0 ,15 0 mol 0 ,11 0 mol C 0,225 mol 0 ,053 ... dịch HNO3 đặc, nóng số mol HNO3 tối thi u cần dùng : A 0 ,14 mol B 0 ,15 mol C.0 ,16 mol D 0 ,18 mol 33 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl số mol chất vào nước đun nóng nhẹ ... 34 Cho 1, 2 gam Mg vào 10 0 mL dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1, 5M NaNO 0,5M Sau phản ứng thu V lít khí dạng đơn chất (không sản phẩm khử khác) Thể tích V (đktc) : A 0,224 lít B 0,560 lít C 1, 120 lít...
 • 6
 • 260
 • 1

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC ĐỀ SỐ 2
... oxi hóa ? B t A C + 2H2O  CO2 + H2 → as B Cl2 + H2O  2HCl + 1/2O2 → ®p dd C H2O  H2 + 1/2O2 D 2H2O ⇄ H3O+ + OH– → 35 Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3 6,4 gam Cu 300 mL dung dịch HCl 2M ... C2H5 C + H2O O O CH=CH2 CH3 C + H2O O H2SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4 (COOC 2H5 )2 + 2H2O CH3(COOC 2H4 )2 + 2H2O 30 Phản ứng cặp chất tạo sản phẩm muối ancol ? A CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) + dung dịch NaOH ... 75,0% 29 Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng este hóa viết ? A 37,0% A CH3COOH + CH3CH2OH B CH3COOH + CH2=CHOH C (COOH )2 + 2CH3CH2OH D 2CH3COOH + C2H4(OH )2 O CH3 C2H5 C + H2O O O CH=CH2 CH3...
 • 5
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi liên thông đại học ngân hàngtài liệu ôn thi liên thông đại học ngân hàngđề thi iq và tin học ngân hàng lienvietpostbankđề cương đầu vào đại học quốc tếcác phương trình lg trong bộ đề thi ts vào đại học và cđ docđề thi thử vào đại học fptđề thi toán vào đại học năm 2012điểm chuẩn vào đại học ngân hàng tphcm năm 2011điểm chuẩn vào đại học ngân hàng tphcm năm 2012đề thi đầu vào cao học môn tiếng anhtuyen chon 1oo de thi thu vao dai hoc 2015tuyen chon 100 de thi thu vao dai hoc 20152 đề thi thử vào đại học cao đẳng môn thi hóa học và đáp ánđề thi thử vào đại học cao đẳng môn hoá đề 008 pptxde thi tieng anh 12 hoc ky 1 moi nhatPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây