Quy định mới về đè vạch liền - Tài xế Việt cần biết

Quy định mới về cấp “sổ đỏ” tại Hà Nội Hướng dẫn làm sổ đỏ đất thổ cư

Quy định mới về cấp “sổ đỏ” tại Hà Nội Hướng dẫn làm sổ đỏ đất thổ cư
... xét cấp sổ đỏ Điều kiện để xét cấp sổ đỏ là: hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định mà toàn đất phần đất UBND xã, phường, thị trấn xác nhận tranh chấp có loại giấy tờ sau: cấp sổ đỏ mà ... phạm vi hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu, cống, đất nằm đê phía sông Hướng dẫn làm sổ đỏ đất thổ Thủ tục đăng ký quy n sử dụng đất ở, quy n sử dụng đất gắn ... tích xét cấp sổ đỏ tính nào? Đối với đất vườn, ao, trường hợp sử dụng đất có loại giấy tờ, có ghi nhận rõ ranh giới, diện tích đất thổ (mà nộp tiền sử dụng đất) toàn diện tích đất xét cấp GCN...
 • 10
 • 400
 • 1

Tài liệu Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán doc

Tài liệu Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán doc
... chức công ty chứng khoán Người hành nghề chứng khoán làm việc cho công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho (nếu có) công ty chứng khoán nơi làm việc Người hành nghề chứng khoán ... sở hữu với công ty chứng khoán nơi làm việc, đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) tổ chức chào bán chứng khoán công chúng ... theo quy định Luật Doanh nghiệp phù hợp với điều lệ công ty Báo cáo tài năm gần tính đến thời điểm cam kết góp vốn thành lập công ty chứng khoán phải kiểm toán công ty kiểm toán độc lập Quy chế quy...
 • 4
 • 183
 • 0

Tài liệu Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế pdf

Tài liệu Quy định mới về mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế pdf
... đóng mức quy định; người thứ 2,3,4 đóng 90%, 80%, 70% mức đóng người thứ nhất, từ người thứ trở đóng 60% mức đóng người thứ Nghị định quy định rõ, từ ng y 1/7/2009, học sinh, sinh viên đóng 60.000đồng/người ... miền núi) Từ ng y 1/1/2010, mức đóng góp tháng đối tượng tự nguyện tham gia BHYT 4,5% mức lương tối thiểu đối tượng đóng Mức hưởng BHYT quy định minh bạch, công khai Người tham gia BHYT khám, chữa ... 50.000 đồng/người (khu vực nông thôn, miền núi) Mức đóng tháng đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp sức lao động tháng; người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bị tai nạn lao động, bệnh nghề...
 • 3
 • 294
 • 0

Tài liệu Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs pptx

Tài liệu Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs pptx
... khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, lý hàng nhập khẩu, miễn thuế hàng nhập khẩu, FIEs trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, gia công với nước ngoài, miễn thuế hàng nhập khẩu, lý hàng nhập ... tục xuất nhập Thông tư 04 quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xuất nhập khẩu, gia công với nước ngoài, việc miễn thuế hàng nhập quan có thẩm quy n phụ trách cho việc cấp giấy phép Theo đó, xuất khẩu, ... hàng nhập khẩu, lý hàng nhập đươc miễn thuế nhập quan hải quan Để xin nhập hàng hóa để tiếp thị, khuyến mại, FIEs nộp cho Bộ Thương mại công văn đề nghị nhập kèm danh mục hàng hóa, báo cáo giải...
 • 2
 • 229
 • 0

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf

Tài liệu Những quy định mới về việc thiết lập trang tin điện tử pdf
... nội dung trang thông tin điện tử tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Giấy phép bị thu hồi trường hợp: - Cung cấp nội dung thông tin vi phạm quy định pháp ... mô hoạt động - Cam kết tuân thủ quy định Nghị định 97 quy định quản lý thông tin điện tử internet Thứ ba, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng internet để cung cấp dịch ... theo quy định pháp luật chuyên ngành quy định liên quan Nghị định 97 Các doanh nghiệp thiết lập trang tin điện tử internet nhằm mục đích quảng bá cho doanh nghiệp, không cung cấp thông tin tổng...
 • 4
 • 199
 • 0

Tài liệu Quy định mới về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ppt

Tài liệu Quy định mới về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ppt
... cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh; Phí bảo lãnh; Thời hạn bảo lãnh; Đồng bảo lãnh; Quy định nội TCTD, chi nhánh ngân hàng nước bảo lãnh Về điều khoản chuyển tiếp, cam kết bảo lãnh ký trước ngày Thông ... không bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh thực giới hạn cấp tín dụng; Xác định số dư bảo lãnh thực quy định giới hạn cấp tín dụng; Bảo lãnh tổ chức người không cư trú; Thẩm quy n ký hợp đồng cấp bảo lãnh, ... lãnh giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh hợp pháp; Có khả thực đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên liên quan quan hệ bảo lãnh Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết nội dung...
 • 3
 • 199
 • 0

Ebook quy định mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư phần 1

Ebook quy định mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư phần 1
... PHẦN THỨ NHẤT QƯY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ GIÁ ĐẤT, BỒI THƯỜNG, H ỗ TRỢ THU HỔI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH c A QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VÈ GIÁ ĐẤT I PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT Giá đất ... ĐỊNH CHƯNG VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 1. 1 Nguyên tấc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà ... thu hồi đất ủy ban nhân dân cấp có thẩm quy n định thu hồi đất định ng chế Việc ng chế thu hồi đất thực có đủ điều kiện sau đây: - Thực trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái...
 • 96
 • 361
 • 0

Ebook quy định mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư phần 2

Ebook quy định mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và tái định cư phần 2
... thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân Điều 31 Quy t định thu hồi đất, phê duyệt thực phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thu đất Thẩm quy n định thu hồi đất, ... giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thu đất theo quy định pháp luật đất đai mà miễn tiền sử dụng đất, tiền thu đất tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định ... thẩm quy n định thu hồi đất, giao đất cho thu đất mà chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất 139 Điều 32 ng chế thu hồi đất Việc ng chế thu hồi đất theo quy định khoản Điều 39 Luật • Đất...
 • 100
 • 426
 • 0

Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009

Những thay đổi chủ yếu trong các quy định mới về Thuế TNCN năm 2009
... từ quy n, nhượng quy n thương mại Quy t toán thuế năm thực nào?(chỉ tính thu nhập tính t thuế cho khoản thu nhập tháng cuối năm hay tính toàn thu nhập 12 tháng chia & tháng đầu năm miễn thuế) Các ... vốn 2009 • Lợi tức cổ tức: chia năm 2009 theo quy định pháp luật • Lãi vay: thực nhận năm 2009 theo hợp đồng vay Thu nhập nhận nhiều năm: • miễn với phần tương ứng 2009 Phần tăng thêm giá trị vốn ... 1 Miễn toàn số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 01 /2009 đến hết tháng 06 /2009 giãn cho đối tượng Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07 /2009 đến hết năm 2009 thu nhập từ đầu...
 • 3
 • 242
 • 0

Quy định mới về bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn Việt Nam.pdf

Quy định mới về bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn Việt Nam.pdf
... trlfc tiep ho~c gian tiep c6 quyen quyet d!nh Slf ton t~i cua to chuc nh~n tien gli'L Day la di~m moi so voi quy dinh t~i Ngh! d!nh so 89 Khoan Dieu Ngh! d!nh so 109 quy dinh khOng bao hi~m cho ... so 109 chi quy d!nh chUc nh~n tien glti dLt...
 • 4
 • 313
 • 4

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO ĐẢO CL, ATTP THỦY SẢN XUẤT KHẨU
... hàng thủy sản xuất II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: A Thị trường EU: • Quy định EU số 1276/2011 sửa đổi Phụ lục 3, Quy định EC số 853/2004 ... ngày 9/7/2012 II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: B Thị trường Braxin: Quy định CQTQ Braxin mẫu chứng thư cho thủy sản • - xuất vào thị trường ... cảnh vào EU ngày 01/9/2012 (chi tiết văn đăng trang web NAFIQAD) II Một số quy định việc xuất tra sang thị trường Một số quy định thị trường nhập khẩu: A Thị trường EU: • Quy định EU số 16/2012...
 • 17
 • 314
 • 1

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán
... hành nghề chứng khoán phải tham gia khoá tập huấn văn pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán tổ...
 • 2
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định mới về đào tạo liên thông đại họcquy định mới về đào tạo liên thông năm 2012văn bản quy định mới về đào tạo liên thôngquy định mới về đào tạo liên thông năm 2013quy định mới về đào tạo liên thôngquy định mới về tuyển sinh liên thông năm 2013quy định mới về đào tạo liên thông đại học và cao đẳng 2014quy định mới về đào tạo liên thông cao đẳng đại họcquy định mới về đào tạo liên thông 2015quy định mới về đổi giấy phép lái xequy định mới về viết hóa đơn tài chínhquy định mới về hóa đơn tài chínhquy định mới về khấu hao tài sản cố định 2013quy định mới về tài chính công đoànquy định mới về quản lý tài chính công tại các cơ quan đơn vị nhà nướcPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017Tổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnNâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcCác tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo luật hình sự việt nam (tt)Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS thuỷ an đông triều QNTuần 9. Động từĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ Y TẾ phần 1 và phần 2Bá GA NGỮ văn 9 HKI 2014 201ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Y TẾĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ11 de tk kiem tra 1 tiet chuong 1 hinh hoc 8 quan 1 tp ho chi minh nam 20172018Đề thi phóng vấn viên chức GV THCS6 thủy phân peptit trong môi trường kiềm (15)Diễn ngôn về người phụ nữ trong các tác phẩm văn học việt nam4 lý thuyết peptit (13)de thi kinh tế lao động k25 uehNVBosung Dot1 QD congnhanTT 1633Unit 9 lesson b 12