Bài tập phần quần thể và di truyền người hay

bài tập phần quần thể di truyền người

bài tập phần quần thể và di truyền người
... C 80 D 65 Câu 37: Có quần thể loài Quần thể thứ có 750 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể thứ có 250 cá thể, lần số alen A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể mới, alen A có tần ... thể thứ có 900 cá thể, tần số B 0,6 .Quần thể thứ có 300 cá thể, tần số B 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể tạo nên quần thể Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen bb ... 11: Giả sử hệ thứ quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8 Thế hệ thứ hai quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa cấu trúc di truyền quần thể thể hệ thứ ba nào?...
 • 6
 • 272
 • 1

một số bài tập di truyền học quần thể di truyền học xác suất

một số bài tập di truyền học quần thể và di truyền học xác suất
... trúc di truyền quần thể ngẫu phối III Xác định cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối biết tần số alen Ví dụ : Cho quần thể ngẫu phối có tần số alen A = 0,8 Hãy xác định cấu trúc di truyền quần thể ... CNTT, Luận văn TN, Chun đề: DI TRUYỀN HỌC VÀ XÁC SUẤT “VẬN DỤNG KIẾN THỨC TỔ HỢP ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN PHÂN LI ĐỘC LẬP” I Ý TƯỞNG Xác suất tốn mà từ sớm người ... hình quần thể đạt trạng thái cân di truyền ? Phương pháp : Sau học sinh giải dạng tập xác định tần số alen quần thể dễ dàng tìm cấu trúc di truyền quần thể : 0,41AA : 0,58 Aa : 0,01 aa - Tần số...
 • 21
 • 4,556
 • 16

phương pháp giải một số dạng bài tập phần quần thể ngẫu phối - tự phối ở sinh học lớp 12

phương pháp giải một số dạng bài tập phần quần thể ngẫu phối - tự phối ở sinh học lớp 12
... TÀI: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHẦN QUẦN THỂ NGẪU PHỐI - TỰ PHỐI SINH HỌC LỚP 12 - Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Hồng Giang - Đơn vị: Tổ sinh- thể - Trương THPT Lê Q Đơn Tam kỳ - Điểm ... NGẪU PHỐI-TỰ PHỐI SINH HỌC LỚP 12 để giúp em dễ dàng làm câu trắc nghiệm phần quần thể dạng tập Nội dung nghiên cứu: A Một số cơng thức dùng cho quần thể ngẫu phối quần thể tự phối: I Một số cơng ... Tháng SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 5/2011 TRƯỜNG THPT LÊ Q ĐƠN  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHẦN QUẦN THỂ NGẪU PHỐI - TỰ PHỐI SINH HỌC LỚP 12  Người...
 • 27
 • 1,385
 • 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập PHẦN QUẦN THỂ NGẪU PHỐI tự PHỐI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập PHẦN QUẦN THỂ NGẪU PHỐI tự PHỐI
... phần quần thể dạng tập Nội dung nghiên cứu: A Một số cơng thức dùng cho quần thể ngẫu phối quần thể tự phối: I Một số cơng thức dùng cho quần thể ngẫu phối -Gọi d tần số tương đối thể đồng hợp ... 2   2 B Phương pháp giải số dạng tập I Bài tập quần thể ngẫu phối Các dạng Dạng 1: Từ cấu trúc di truyền quần thể chứng minh quần thể đạt trạng thái cân hay khơng, qua hệ quần thể đạt trạng ... có phương pháp nghiên cứu định Tơi thành lập cơng thức đưa PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHẦN QUẦN THỂ NGẪU PHỐI-TỰ PHỐI Ở SINH HỌC LỚP 12 để giúp em dễ dàng làm câu trắc nghiệm phần quần...
 • 24
 • 279
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải một số dạng bài tập phần quần thể ngẫu phối tự phối ở sinh học lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải một số dạng bài tập phần quần thể ngẫu phối  tự phối ở sinh học lớp 12
... NGẪU PHỐI-TỰ PHỐI SINH HỌC LỚP 12 để giúp em dễ dàng làm câu trắc nghiệm phần quần thể dạng tập Nội dung nghiên cứu: A Một số công thức dùng cho quần thể ngẫu phối quần thể tự phối: I Một số ... 1   2 B Phương pháp giải số dạng tập I Bài tập quần thể ngẫu phối Các dạng Dạng 1: Từ cấu trúc di truyền quần thể chứng minh quần thể đạt trạng thái cân hay không, qua hệ quần thể đạt trạng ... câu tập quần thể học sinh phương pháp giải nhanh Vậy làm để giải nhanh -Nắm dạng toán -Thuộc công thức, hệ số -Thế tính thật nhanh + Làm để học sinh có kỹ Trừ học sinh có khả tự học tự nghiên...
 • 10
 • 108
 • 0

bài tập sinh học-cấu trúc di truyền quần thể docx

bài tập sinh học-cấu trúc di truyền quần thể docx
... cân bằng, quần thể có 6000 cá thể số cá thể thể dị hợp là: a 3375 cá thể b 2880 cá thể c 2160 cá thể d 2250 cá thể Bài 21: Mỗi quần thể có 1050 cá thể mang AA, 150 cá thể Aa 300 cá thể aa Tỉ ... thái cân di truyền có 10000 cá thể, 100cá thể có kiểu gen đồng hợp lận (aa) , số cá thể có kiểu gen dị hợp quần thể a 900 b 1800 c 8100 d 9900 Bài 18: Quần thể sau đạt trạng thái cân di truyền a ... 0,1aa quần thể 2: 0,35AA: 0,4Aa: 0,25aa Quần thể đạt trạng thái cân di truyền Bài 13: Một quần thể xuất phát dị hợp 60% Sau số hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ thể dị hợp lại 3,75% số hệ tự phối xảy quần...
 • 4
 • 355
 • 4

125 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ

125 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ
... Chọn A Câu : Lời giải: Có thể xem quần thể 4n loài quần thể 4n giao phấn với quần thể 2n tạo hệ sau (bất thụ) Chọn B Câu4 :Lời giải Di truyền bật quần thể ngẫu phối quần thể đa dạng kiểu gen kiểu ... cá thể đực giao phối ngẫu nhiên với cá thể quần thể Khi quần thể đạt tới trạng thái cân thành phần kiểu gen quần thể 0,49 AA:0,42Aa:0,09aa Biết tỉ lệ đực quần thể 1:1 Nhận định sau nói quần thể ... sau: Quần thể 1: 36%AA : 48% Aa : 16%aa Quần thể 2: 45%AA : 40%Aa : 15%aa Quần thể 3: 49%AA: 42%Aa : 9%aa Quần thể 4: 42,25%AA : 45,75%%Aa : 12%aa Quần thể 5: 56,25%AA : 37,5%Aa: 6,25%aa Quần thể...
 • 48
 • 2,542
 • 9

Một số dạng bài tập của quần thể giao phối tự phối_SKKN sinh học THPT

Một số dạng bài tập của quần thể giao phối và tự phối_SKKN sinh học THPT
... GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PHẦN QUẦN THỂ NGẪU PHỐI-TỰ PHỐI Ở SINH HỌC LỚP 12 để giúp em dễ dàng làm câu trắc nghiệm phần quần thể dạng tập Nội dung nghiên cứu: A Một số cơng thức dùng cho quần thể ... giải số dạng tập I Bài tập quần thể ngẫu phối Các dạng Dạng 1: Từ cấu trúc di truyền quần thể chứng minh quần thể đạt trạng thái cân hay khơng, qua hệ quần thể đạt trạng thái cân Dạng 2: -Từ số ... thể ngẫu phối quần thể tự phối: I Một số cơng thức dùng cho quần thể ngẫu phối -Gọi d tần số tương đối thể đồng hợp trội AA -Goi h tần số tương đối thể dị hợp Aa -Gọi r tần số tương đối thể đồng...
 • 33
 • 377
 • 2

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền quá trình nhân đôi ADN

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... vùng hoá liên tục C có vùng hoá không liên tục D có đoạn intrôn Câu 21: Đơn vị mang thông tin di truyền ADN gọi A nuclêôtit B ba hóa C triplet D gen Câu 22: di truyền là: A một, ... học 12 D phân tử prôtêin quấn quanh đoạn ADN dài 146 cặp nucleotit Câu 26: Quá trình tự nhân đôi ADN có đặc điểm: Di n nhân, kì trung gian trình phân bào Di n theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc ... 32130 D Quá trình nhân đôi hình thành 128394 liên kết phôtphođieste ĐÁP ÁN GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN 1A 2A 3D 4C 5A 6B 7C 8A 9B 10A 11D 12B 13B 14C 15D 16C 17A 18B 19C 20C 21D...
 • 4
 • 602
 • 7

50 bai tap chon loc chuyen de di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoai nhan co loi giai chi tiet

50 bai tap chon loc chuyen de di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoai nhan co loi giai chi tiet
... thể di B trội không hoàn toàn Lai mèo tam thể với mèo đực lông đen, màu lông mèo là: A Mèo hoàn toàn đen, mèo đực 50% 50 % đen B Mèo 50% đen: 50% tam thể, mèo đực 100% đen C Mèo 50% đen : 50% ... mèo đực 100% D Mèo 50% đen: 50% tam thể, mèo đực 50% đen : 50% >>Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 6/ 22 VẬN DỤNG XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN LIÊN KẾT ... Ab = 0,4 aB Ab Ab x → F1: %A-bb = 0,4 + 0,1 x 0,5 = 0,45 aB ab X DE X dE x X dE Y → F1: D-E- : 2ddE- => %ddE- = 0.5 => %A-bbddE- = 0,45 x 0, = 22,5% Đáp án D Câu : Lời giải P: XaY x XAX- F1 thu...
 • 22
 • 234
 • 1

Tuyển tập bài tập phần quan học

Tuyển tập bài tập phần quan học
... QUANG HÌNH HỌC Hä vµ tªn: Líp §Ò C©u TL Câu 98 Điều kiện đủ để xảy tượng phản xạ toàn phần gì? A Góc tới lớn góc giới hạn phản xạ toàn phần B Góc tới nhỏ góc giới hạn phản xạ toàn phần ... phân kỳ để quan sát vật xa B Thuỷ tinh thể cong mắt bình thường C Phải đeo kính hội tụ để quan sát vật xa D Có điểm cực cận xa mắt bình thường Hä vµ tªn: Líp .§Ò C©u TL QUANG HÌNH HỌC Hä ... phản xạ toàn phần D Tia sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang Câu 99 Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Khoảng nhìn rõ ngắn người 15 cm Người quan sát vật...
 • 10
 • 600
 • 15

Phương pháp giải bài toán phần các quy luật di truyền

Phương pháp giải bài toán phần các quy luật di truyền
... định hướng giải đắn tập sinh học III PHẠM VI ĐỀ TÀI: Trong điều kiện khả cho phép, đề tài dừng lại việc tìm hiểu cách giải nhận dạng toán phần quy luật di truyền Phần tập phần quy luật di truyền ... - Tổ: KHTN Phần NỘI DUNG I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI TOÁN: Bài toán môn sinh học môn khoa học tự nhiên khác cần xác định mục tiêu để có cách giải phù hợp Đối với toán Các quy luật di truyền mục ... việc nâng cao chất lượng dạy học Sinh học, phương pháp giải mẫu tập nêu giúp tiếp tục hoàn thiện hệ thống phương pháp giải tập di truyền phần quy luật di truyền chương trình trung học phổ thông...
 • 21
 • 1,942
 • 25

Huong dan hs lam bai tap phan co hoc va thau kinh

Huong dan hs lam bai tap phan co hoc va thau kinh
... tính 1/2 HS lớp 8C trả lời xác 1/2 HS ngập ngừng trả lời chậm, cha hoàn chỉnh 100% HS lớp 8G giải thích đợc chất tợng , tính chất chuyển động tìm công thức xác Qua phần tập định tính HS khắc ... theo thời gian chuyển động vật đợc coi chuyển động Ngợc lại cho dù vật chuyển động đờng thẳng nhng vận tốc vật thay đổi theo thời gian chuyển động vật đợc coi chuyển động không Ví dụ 4: Một xe ... lần chuyên đề cấp cho giáo viên môn Huyện, Tỉnh nhằm triển khai kinh nghiệm đợc xếp loại cao Từ đội ngũ giáo viên đợc học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, lực s phạm nh tháo gỡ khó...
 • 29
 • 377
 • 0

BÀI TẬP DTH QUẦN THỂ -X

BÀI TẬP DTH QUẦN THỂ -X
... Tất gen alen gen quần thể tạo nên: A Kiểu hìnhg quần thể B Kiểu gen quần thể C Vốn gen quần thể D Thành phần kiểu gen quần thể Câu 12 Ý sau quan trọng khái niệm quần thể? A Các cá thể tự giao phối ... gen phần cá thể cái: (AA) + 2pq(Aa) + (aa) DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ Câu Số thể dị hợp ngày giảm, thể đồng hợp ngày tăng biểu rõ ở: A Quần thể tự phối B Quần thể giao phối gần C Quần thể giao phối ... gen quần thể b alen kiểu gen kiểu gen quần thể c cá thể chứa kiểu gen tổng số cá thể quần thể d giao tử mang alen kiểu gen tổng số giao tử quần thể 21 Điều không đặc điểm cấu trúc di truyền quần...
 • 6
 • 2,102
 • 8

Bài soạn SKKN giải bài tập phần dao động sóng 12

Bài soạn SKKN giải bài tập phần dao động và sóng 12
... 1,73 s Dao ng tt dn, dao ng cng bc, cng hng * Kin thc liờn quan: + Dao ng tt dn: l dao ng cú biờn (c nng) gim dn theo thi gian Ma sỏt cng ln thỡ dao ng tt dn cng nhanh + Dao ng cng bc: l dao ng ... cng bc t cc i + Dao ng trỡ: l dao ng c bự thờm nng lng mt mỏt trỡ dao ng vi tn s riờng ca h dao ng + Trong dao ng tt dn phn c nng gim i ỳng bng cụng ca lc ma sỏt nờn vi lc lũ xo dao ng tt dn vi ... ỳng? A Dao ng ca lc ng h l dao ng cng bc B Biờn ca dao ng cng bc l biờn ca lc cng bc C Dao ng cng bc cú tn s bng tn s ca lc cng bc D Dao ng cng bc cú tn s nh hn tn s ca lc cng bc Mt vt dao ng...
 • 41
 • 603
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: cach giai bai tap phan cac quy luat di truyenbài tập phương pháp nghiên cứu di truyền ngườilý thuyết và bài tập sinh học 12 chương di truyền quần thểbai tap trac nghiem cau truc di truyen cua quan thebai tap sinh hoc 12 chuong di truyen quan thebai tap toan ve gen ma di truyen va qua trinh tu nhan doi cua adnbai tap tinh toan co che di truyen va bien dihệ thống câu hỏi và bài tập phân tích thể tíchnghiên cứu tìm ra phương pháp giải nhanh phần bài tập tuân theo qui luật di truyền men đenbài tập về quần thể sinh vậtbài giảng phân tử của sự di truyềnbài tập về các quy luật di truyềnbài tập về quần thể giao phốibài tập phần tổng cầu và chính sách tài khóabài giảng điện tử menđen và di truyền họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả