Những câu trắc nghiệm ôn tập chương di truyền cấp độ tế bà trắc nghiệm

Di truyen cap do te bao trac nghiem

Di truyen cap do te bao trac nghiem
... biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính đặc hiệu C Mã di truyền ln mã ba D Mã di truyền có tính thối hóa Câu 23: Đơn vị mang thơng tin di truyền ADN gọi ... nội C Mã di truyền có tính phổ biến D Mã di truyền ln mã ba Câu 14: Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi A codon B gen C anticodon D mã di truyền ... 4500 Câu 26 Phát biểu sau khơng nói đặc điểm mã di truyền? A mã di truyền có tính thối hố B Mã di truyền mã ba C Mã di truyền có tính phổ biến D Mã di tuyền đặc trưng cho lồi sinh vật Câu 27: Trong...
 • 6
 • 558
 • 1

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO
... tới chủ đề II Các lực chung NL tự học - HS xác định mục tiêu học tập chủ đề là: • Xác định chế di truyền NST đặc trưng loài qua hệ tế bào qua hệ thể loài sinh sản vô tính • Xác định chế di truyền ... ảnh, video) NL sử dụng ngôn ngữ - NL sử dụng Tiếng Việt: - Sử dụng thuật ngữ chuyên ngành + Sử dụng văn phong khoa học để viết báo cáo nghiên cứu + Sử dụng ngôn ngữ đối thoại, thảo luận, giải thích, ... nguyên phân, giảm phân chế di truyền NST loài sinh sản vô tính hữu tính Sự vận động NST trình thụ tinh, ý nghĩa trình thụ tinh Xác định chế di truyền NST đặc trưng loài sinh sản hữu tính qua...
 • 15
 • 379
 • 0

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị
... Câu 25: Những người có quan hệ huyết thống vòng đời không phép kết hôn dưa sở khoa học ? Câu 26: Công nghệ tế bào ? Nêu ứng dụng công nghệ tế bào? Câu 27: Thế kỹ thuật gen ... thuật gen ? Câu 28: Công nghệ sinh học ? Nêu vai trò công nghệ sinh học ? Câu 29: Thế tượng thoái hoá ? Nêu nguyên nhân tượng thoái hoá giống ? Tự thụ phấn bắt buộc giao phôi cân huyết có vai trò ... phôi cân huyết có vai trò chọn giống ? Câu 30: Ưu lai ? Nêu nguyên nhân di truyền tượng ưu lai ? Tại ưu lai biểu rõ đời F1 sau giảm dần qua hệ ? Tại không dung lai F1 đẻ làm giống mà dung làm...
 • 2
 • 2,012
 • 26

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
... hình nhà nước quân chủ dân chủ B Mô hình nhà nước tập quyền phân quyền C Mô hình nhà nước đại truyền thống D Mô hình nhà nước liên bang mô hình nhà nước thống (phi liên bang) * Theo luật ngân sách ... NSNN? A Đảm bảo công B Rõ ràng chắn C Tiết kiệm hiệu * D Phù hợp với thông lệ quốc tế Đâu trình sử dụng quỹ ngân sách nhà nước? A Nhà nước cấp kinh phí cho quỹ BHXH B Nhà nước chi cho chương trình ... doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa Sau kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp chia lãi cho cổ đông có Nhà nước Vậy quan hệ tài gắn liền với… A Quyền lực trị nhà nước B Quyền lực kinh tế nhà nước * C...
 • 9
 • 712
 • 6

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG THỦY SẢN doc

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG THỦY SẢN doc
... 24 Nêu phương pháp chọn lọc thường sử dụng chọn giống cá Ưu nhược điểm phương pháp 25 Thế quần thể đối chứng? Ứng dụng quần thể đối chứng chương trình cải thiện di truyền? 26 Mục đích lai ... lai xa khác loài? 27 Biện pháp tránh suy thoái giống chương trình tạo dòng chủng? 28 Tại lai xa khác loài thường thành công? Nêu chế cách ly sinh sản 29 Thế lai xuôi, lai ngược? Nguyên nhân gây ... Phương pháp tạo cá mẫu sinh cá phụ sinh? Tại tạo cá phụ sinh khó thành công cá mẫu sinh? Có biện pháp cải thiện tỉ lệ thành công phương pháp phụ sinh ? 34 Phương pháp tạo cá tam bội cá tứ bội? 35...
 • 2
 • 763
 • 5

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG NSNN pdf

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG NSNN pdf
... chi NSNN giải pháp thuộc nhóm giải pháp sau đây? A Tăng thu NSNN B Giảm chi NSNN C Tạo nguồn bù đắp thiếu hụt NSNN D Phương án khác Thực trạng kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động NSNN? A Thu NSNN ... thu NSNN A GDP/ người B Tỷ suất doanh lợi kinh tế C Mức chi NSNN D Tất phương án Đâu nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN? A Đảm bảo công B Rõ ràng chắn C Tiết kiệm hiệu D Phù hợp với thông ... chi thường xuyên NSNN? A Chi cho hoạt động quản lý nhà nước B Chi cho hoạt động nghiệp kinh tế nhà nước như: đơn vị nghiệp giao thông, nông, lâm ngư nghiệp… C Chi cho an ninh trật tự an toàn xã...
 • 9
 • 118
 • 0

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH doc

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH doc
... sau đặc trưng tài từ CNTB A Các quan hệ tài thực hình thái giá trị B Các quan hệ tài mang tính phi sản xuất C Các quan hệ tài mang tính thống phạm vi toàn lãnh thổ D Các quan hệ tài công cụ điều ... phạm trù tài B Tài quỹ tiền tệ C Các quan hệ tài phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ D Tài hệ thống luật lệ tài (Phạm Thị Mỹ Hạnh) Trong quan hệ kinh tế sau, quan hệ quan hệ tài A Quan ... Đối tượng phân phối tài chính? A GDP, đất đai, dầu mỏ, khoáng sản B GDP, nguồn lực huy động từ bên ngoài, tài sản tài nguyên quốc gia C GDP, nguồn vốn vay nước D GDP, tài sản tài nguyên quốc gia,...
 • 12
 • 233
 • 0

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TIỀN TỆ potx

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TIỀN TỆ potx
... loại, tiền giấy, bút tệ B Hóa tệ phi kim loại, hóa tệ kim loại, tín tệ kim loại, bút tệ C Hóa tệ kim loại, tiền giấy khả hoán, tiền giấy bất khả hoán, tiền điện tử D Hóa tệ phi kim loại, hóa tệ ... chất, số trả tiền hay chuyển tiền thể tài khoản ngân hàng A Tiền gửi B Tiền toán C Bút tệ D Tiền điện tử Phát biểu sau không xác: A Tiền tệ có thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng B Tiền tệ có hình ... thái: hóa tệ tín tệ C Tiền tệ hàng hóa có giá trị sử dụng đặc biệt D Tiền tệ sản phẩm trình phát triển sản xuất lưu thông hàng hóa Trong loại tiền sau đây, loại là tín tệ A Tiền polime, tiền xu...
 • 11
 • 282
 • 0

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÍN DỤNG potx

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÍN DỤNG potx
... không với tín dụng thương mại: A Tín dụng thương mại tín dụng vật B Chủ thể tham gia vào tín dụng thương mại thường doanh nghiệp C Thời hạn tín dụng thương mại thường ngắn D Quy mô vốn tín dụng ... sử dụng D Vừa mang tính hoàn trả lại vừa mang tính không hoàn trả Tín dụng dài hạn A Là loại tín dụng có thời gian đáo hạn >1 năm B Là loại tín dụng có thời gian đáo hạn > năm C Là loại tín dụng ... Là loại tín dụng có thời gian đáo hạn > năm Nếu bạn vay vốn ngân hàng để mua nhà là: A Tín dụng sản xuất B Tín dụng tiêu dùng C Tín dụng thương mại D Tín dụng nhà nước Khẳng định sau không đúng?...
 • 4
 • 165
 • 0

Cau hoi on tap phan di truyen

Cau hoi on tap phan di truyen
... động di truyền thị phân hoá kiểu gen quần thể gốc di n nhanh D Trong điều kiện sống khác nhau, CLTN tích luỹ biến dị theo hớng khác dần tạo nên nòi địa lí hình thành loài Câu 33 Cơ thể song nhị ... quan niệm Đacuyn CLTN thể chỗ A Phân biệt đợc biến dị di truyền biến dị không di truyền B Làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị C Đề cao vai trò CLTN trình hình thành ... biến dị cá thể xuất phong phú vật nuôi, trồng D Quá trình CLNT Câu 16 Theo Đacuyn, nguyên nhân làm sinh giới ngày đa dạng, phong phú là: A Các đột biến nhân tạo ngày đa dạng, phong phú B Sự tác động...
 • 7
 • 281
 • 3

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf
... kinh doanh? A Chi phí lương cho người lao động B Chi phí hoa hồng môi giới doanh nghiệp đầu tư vào chứng khoán C Chi phí phải bỏ lý máy móc thiết bị D Chi phí quảng cáo sản phẩm Đâu doanh thu doanh ... biểu chênh lệch …bỏ để có thu nhập thời kỳ định A Doanh thu chi phí B Thu nhập chi phí C Doanh thu chi phí kinh doanh D Kết chi phí Một doanh nghiệp có bảng kê thu nhập sau: Tiền bán hàng hóa: ... thu doanh nghiệp? A Tiền bán hàng B Lãi đầu tư ngoại tệ C Tiền bồi thường thắng kiện D Lãi cho vay Lợi nhuận tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó...
 • 3
 • 327
 • 2

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH pptx

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TÀI CHÍNH pptx
... sau đặc trưng tài từ CNTB A Các quan hệ tài thực hình thái giá trị B Các quan hệ tài mang tính phi sản xuất C Các quan hệ tài mang tính thống phạm vi toàn lãnh thổ D Các quan hệ tài công cụ điều ... phạm trù tài B Tài quỹ tiền tệ C Các quan hệ tài phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ D Tài hệ thống luật lệ tài (Phạm Thị Mỹ Hạnh) Trong quan hệ kinh tế sau, quan hệ quan hệ tài A Quan ... Đối tượng phân phối tài chính? A GDP, đất đai, dầu mỏ, khoáng sản B GDP, nguồn lực huy động từ bên ngoài, tài sản tài nguyên quốc gia C GDP, nguồn vốn vay nước D GDP, tài sản tài nguyên quốc gia,...
 • 12
 • 234
 • 0

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TIỀN TỆ ppt

CÂU HỎI TỰ ÔN TẬP CHƯƠNG TIỀN TỆ ppt
... loại, tiền giấy, bút tệ B Hóa tệ phi kim loại, hóa tệ kim loại, tín tệ kim loại, bút tệ C Hóa tệ kim loại, tiền giấy khả hoán, tiền giấy bất khả hoán, tiền điện tử D Hóa tệ phi kim loại, hóa tệ ... chất, số trả tiền hay chuyển tiền thể tài khoản ngân hàng A Tiền gửi B Tiền toán C Bút tệ D Tiền điện tử Phát biểu sau không xác: A Tiền tệ có thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng B Tiền tệ có hình ... thái: hóa tệ tín tệ C Tiền tệ hàng hóa có giá trị sử dụng đặc biệt D Tiền tệ sản phẩm trình phát triển sản xuất lưu thông hàng hóa Trong loại tiền sau đây, loại là tín tệ A Tiền polime, tiền xu...
 • 11
 • 369
 • 0

KINH TẾ VĨ MÔ - CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1: KHOA HỌC KINH TẾ VĨ MÔ doc

KINH TẾ VĨ MÔ - CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1: KHOA HỌC KINH TẾ VĨ MÔ doc
... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-2 007 Kinh tế Câu hỏi ôn tập CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ Liệt kê hai loại đại lượng ... Mankiw Biên dịch: Kim Chi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-2 007 Kinh tế Câu hỏi ôn tập CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ I Trong hình Solow, tỷ lệ tiết ... Kim Chi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 200 6-2 007 Kinh tế Câu hỏi ôn tập CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG THU NHẬP QUỐC GIA HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỔ NHƯ THẾ NÀO Sản lượng kinh tế sản...
 • 9
 • 662
 • 5

ôn tập phần di truyền-cấu trúc chức năng của adn, arn và protein

ôn tập phần di truyền-cấu trúc chức năng của adn, arn và protein
... loài CHỨC NĂNG CỦA ADN Mang, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền II ARN C5H10O4 C5H10O5 1 Cấu trúc củaARN Chức củaARN Tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp protein So sánh cấu trúc chức ... chức AND với ARN? Các loại ARN rARN rARN III PROTEIN Protein thức ăn Các bậc cấu trúc protein Mối liên hệ AND, ARN PROTEIN Mối liên hệ AND, ARN PROTEIN Phần Phương pháp giải tập di truyền cấp ... sinh học loài sinh vật yếu tố định? DI TRUYỀN! Vật chất di truyền cấp độ phân tử ADN, ARN PROTEIN Vật chất di truyền cấp độ tế bào nhiễm sắc thể (NST) I ADN Cấu trúc ADN a Khái niệm: ADN loại phân...
 • 39
 • 1,150
 • 0

Xem thêm