Nghiên cứu, phát triển ăng ten vi dải kích thước nhỏ băng thông siêu rộng

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại tái tạo ảnh mặt người ba chiều từ dữ liệu hình thái xương sọ phục vụ điều tra hình sự và an sinh xã hội

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại tái tạo ảnh mặt người ba chiều từ dữ liệu hình thái xương sọ phục vụ điều tra hình sự và an sinh xã hội
... mặt tạo ảnh mặt người ba chiều từ liệu hình người ba chiều từ liệu thái xương sọ phục vụ điều tra hình thái xương sọ phục vụ điều tra hình an sinh hình an sinh hội hội - Thời gian: 30,31/10/2010 ... chức Hội thảo - Nội dung: Nghiên cứu, phát - Nội dung: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng giải pháp triển ứng dụng giải công nghệ thông tin đại tái pháp công nghệ thông tin đại tái tạo ảnh mặt tạo ảnh ... THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin đại tái tạo ảnh mặt người ba chiều từ liệu hình thái xương sọ phục vụ điều tra hình...
 • 169
 • 287
 • 0

Nghiên cứu phát triển phân bón vi sinh vật ở Việt Nam

Nghiên cứu phát triển phân bón vi sinh vật ở Việt Nam
... dng ti Vit Nam (Phõn VSV c nh nit cho cõy h u, Phõn VSV c nh nit cho lỳa, Phõn lõn hu c vi sinh KOMIX, Phõn bún sinh tng hp BIOMIX, Phõn vi sinh HUMIX, phõn vi sinh Phytohoocmon, HUDAVIL, phõn ... 77,48% i vi khoai tõy; 19,7 % v 62,57% i vi lc, 16,42% v 77,63% i vi c chua, tng 13,5% nng sut i vi tiờu; tng ng kớnh c r 11,11% i vi keo, 9,28% i vi bch n v tng chiu cao cõy 28,2% i vi keo v ... ng ca cỏc ngun cung cp nng lng thnh phn mụi trng nhõn sinh i vi sinh trng phỏt trin ca cỏc ging VSV tuyn chn Vin Khoa hc Nụng nghip Vit Nam l n v ch trỡ mt s ti khoa hc cụng ngh cp Nh nc, cp...
 • 17
 • 193
 • 0

Nghiên cứu phát triển phương pháp vi chiết kết hợp với sắc kí khí phân tích hợp chất hữu cơ bay hơi152924

Nghiên cứu phát triển phương pháp vi chiết kết hợp với sắc kí khí phân tích hợp chất hữu cơ bay hơi152924
... án Ďã thực với nội dung: Nghiên cứu phát triển phương pháp vi chiết kết hợp với sắc khí phân tích hợp chất hữu bay hơi” Trong Ďó, nghiên cứu chế tạo thiết bị vi chiết (NHF-ME) với pha tĩnh ... TỰ NHIÊN  TRẦN MẠNH TRÍ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHƢƠNG PHÁP VI CHIẾT KẾT HỢP VỚI SẮC KÍ KHÍ PHÂN TÍCH HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số:62 44 27 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... 3.19: Kết phân tích chất nhóm clo mạch ngắn mẫu khí thật Bảng 3.20: Kết so sánh phương pháp phân tích chất nhóm BTEX mẫu nước Bảng 3.21: Kết so sánh phương pháp phân tích chất nhóm BTEX mẫu khí...
 • 158
 • 343
 • 3

đánh giá thực trạng năng lực nghiên cứu phát triển của các trường đại học viện nghiên cứu

đánh giá thực trạng năng lực nghiên cứu phát triển của các trường đại học viện nghiên cứu
... tạo sở nghiên cứu việc thực nhiệm vụ KH-CN ngành khí chế tạo Thành tựu: Thông qua thực nghiên cứu phát triển công nghệ, Viện nghiên cứu, trường đại học có những bước tiến nâng cao lực mình: ... khó khăn phần đầu tư thông qua nhiệm vụ nghiên cứu thiết thực có hiệu rõ rệt Định hướng nghiên cứu đặt lên vai viện nghiên cứu, trường đại học nghiên cứu công nghệ, sản phẩm công nghiệp khí giai ... học viện viện nghiên cứu, trung tâm tổng công ty nước số sở nghiên cứu nước nói lên đa dạng kết hợp nội dung nghiên cứu Sự kết hợp phát huy lực nội sinh đội ngũ cán KH&CN nước, kết hợp giữa Viện...
 • 11
 • 64
 • 0

nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile web để quản trị hệ thống học tập điện tử moodle

nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile web để quản trị hệ thống học tập điện tử moodle
... mobile để thoả mãn nhu cầu người nhà phát triển quan tâm Khoá luận giới thiệu công nghệ mobile phát triển Mobile Web cho hệ thống học tập điện tử Moodle 1.2 Công nghệ mobile ứng dụng mobile web ... đặt hệ thống khả trao đổi trực tuyến nhu cầu người tham gia hệ thống học tập điện tử trao đổi với người tham gia vào hệ thống học tập Hệ thống cho phép người học trao đổi học kinh nghiệm học tập ... nghệ mobile, nhà nghiên cứu đua cải tiến phát triển ứng dụng mobile lĩnh vực Bên cạnh phát triển mạnh mẽ công nghệ nhu cầu giải trí, học tập người tăng lên đáng kể Do việc áp dụng công nghệ mobile...
 • 61
 • 286
 • 0

Luận án : Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới

Luận án :  Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới
... BẢO PHƢƠNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC EBG ỨNG DỤNG CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã s : 62520208 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TẬP ...  Nghiên cứu cấu trúc EBG hoạt động đa băng tần Các nghiên cứu tập trung phát triển cấu trúc EBG hai băng tần [12-14] cấu trúc EBG ba băng tần [1517] Các cấu trúc EBG đa băng tần hầu hết sử dụng ... nghiên cứu thiết kế cấu trúc EBG phẳng có băng thông rộng cần quan tâm phát triển Mục tiêu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu:  Phân tích, thiết kế cấu trúc EBG cho hệ thống thông...
 • 127
 • 282
 • 0

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xây dựng và khai thác thông tin web có ngữ nghĩa (semantic web)

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xây dựng và khai thác thông tin web có ngữ nghĩa (semantic web)
... hiu c thụng tin trờn cỏc ti liu Web, th h Web hin ti thụng tin c biu din di dng bn thụ m ch ngi mi c hiu c iu ny ó thỳc y s i ca ý tng Web cú ng ngha (Semantic Web) , mt th h mi ca Web, m l trỡnh ... gia quỏ trỡnh thc hin ti Bng 1.1.1 Cỏc thụng tin c bn v ti Tờn ti NGHIấN CU PHT TRIN CC K THUT XY DNG V KHAI THC THễNG TIN WEB Cể NG NGHA (SEMANTIC WEB) Mó s Thi gian thc hin T thỏng 01/2004 ... c khai thỏc mt cỏch hiu qu phc v cho li ớch ca loi ngi ú l th h Web cú Ng ngha (Semantic Web) , c Tim Berners-Lee, cha ca WWW, phỏc tho vo nm 1998 th h hin ti, thụng tin c lu tr cỏc trang Web...
 • 208
 • 393
 • 2

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE WEB ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HỌC TẬP ĐIỆN TỬ MOODLE doc

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MOBILE WEB ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HỌC TẬP ĐIỆN TỬ MOODLE doc
... trí, học tập người tăng lên đáng kể Do việc áp dụng công nghệ mobile để thoả mãn nhu cầu người nhà phát triển quan tâm Khoá luận giới thiệu công nghệ mobile phát triển Mobile Web cho hệ thống học ... đặt hệ thống khả trao đổi trực tuyến nhu cầu người tham gia hệ thống học tập điện tử trao đổi với người tham gia vào hệ thống học tập Hệ thống cho phép người học trao đổi học kinh nghiệm học tập ... khóa luận Trong thời đại công nghệ số, công nghệ phát triển vũ bão Đặc biệt công nghệ mobile, nhà nghiên cứu đua cải tiến phát triển ứng dụng mobile lĩnh vực Bên cạnh phát triển mạnh mẽ công nghệ...
 • 61
 • 222
 • 0

Nghiên cứu phát triển cây rau sắng thân leo tại kim bảng tỉnh hà nam

Nghiên cứu phát triển cây rau sắng thân leo tại kim bảng tỉnh hà nam
... sinh trư ng, phát tri n c a rau s ng thân leo ñi u ki n th c t t i vùng Kim B ng, t nh Nam: Phân lo i th c v t rau s ng thân leo Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c c a rau s ng thân leo ði u tra, ... xác rau s ng thân leo nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c c a loài m t vi c r t c n ñư c th c hi n Xu t phát t nh ng v n ñ trên, ñã ti n hành ñ tài: Nghiên c u phát tri n rau s ng thân leo t i Kim ... ng di n tích c a rau s ng t i huy n Kim B ng, t nh Nam Nghiên c u th trư ng rau s ng thân leo, xác ñ nh ñi u ki n thu n l i khó khăn chu i giá tr rau s ng thân leo 2.2.2 Nghiên c u ñ c ñi...
 • 132
 • 886
 • 3

Nghiên cứu phát triển mô hình và giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm thực thể tiếng Việt

Nghiên cứu phát triển mô hình và giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm thực thể tiếng Việt
... ngi dựng Giai on ihc hin vic nh hng (khen, chờ trunu gian) i vi mi dc trng mt nhn xột ngi dựng Trong giai on ny, kho ng liu VietSentiWordNel dc s dng Giai on tớch hp kt qu cựa mi ỏnh giỏ ngi dựng ... hỡnh trớch xut ch a thớch ca ngi dựng [MXH10] c trỡnh by ti Hỡnh 10 Phng phỏp ch n c s dng lm giu thụng tin h tr vic lm phự hp gia cỏc ch chung v ch ngi dựng quan tõm quỏ kh dờ tim ch a ... 11 mụ t mụ hỡnh h thng hũi - ỏp v ngi ting Vit Vúi mt truy ngi dựng, u tiờn, h thng tim cõu tr li phự hp CSDL cung cp cho ngi dựng; sau ú nu khụng cú sn cõu tr li, h thng tỡm kiờm trờn Internet...
 • 166
 • 294
 • 0

Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới

Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới
... dụng cột nối kim loại Các kết thực nghiệm chứng minh tính khả thi cấu trúc đề xuất ứng dụng cho hệ thống tuyến WLAN, WiMAX 2.2 Cấu trúc EBG hai băng tần cho hệ thống WLAN Một số cấu trúc EBG ... ốc  Nghiên cứu cấu trúc EBG hoạt động đa băng tần Các nghiên cứu tập trung phát triển cấu trúc EBG hai băng tần cấu trúc EBG ba băng tần Các cấu trúc EBG đa băng tần hầu hết sử dụng cột nối kim ... tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu:  Phân tích, thiết kế cấu trúc EBG cho hệ thống thơng tin tuyến hệ Các cấu trúc EBG có khả hoạt động đa băng tần, băng thơng rộng Các dải chắn...
 • 27
 • 113
 • 0

Nghiên cứu phát triển thể chất của học sinh trung học phổ thông chuyên các tỉnh Bắc miền Trung

Nghiên cứu phát triển thể chất của học sinh trung học phổ thông chuyên các tỉnh Bắc miền Trung
... giá phát triển thể chất học sinh trung học phổ thông chuyên tỉnh Bắc miền Trung 103 3.2.4 Bàn luận tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất học sinh trung học phổ thông chuyên tỉnh Bắc miền Trung ... phát triển thể chất cho học sinh trung học phổ thông chuyên tỉnh Bắc miền Trung 119 3.3.4 Ứng dụng xác định hiệu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh trung học phổ thông chuyên tỉnh Bắc ... dục thể chất thể thao thực trạng phát triển lực thể chất học sinh trung học phổ thông chuyên tỉnh Bắc miền Trung 93 3.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất học sinh Trung học phổ...
 • 207
 • 85
 • 0

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xây dựng và khai thác thông tin web có ngữ nghĩa

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xây dựng và khai thác thông tin web có ngữ nghĩa
... hiu c thụng tin trờn cỏc ti liu Web, th h Web hin ti thụng tin c biu din di dng bn thụ m ch ngi mi c hiu c iu ny ó thỳc y s i ca ý tng Web cú ng ngha (Semantic Web) , mt th h mi ca Web, m l trỡnh ... thụng tin khụng th thiu c thi i cụng ngh thụng tin ngy S ph bin v bựng n thụng tin trờn Web cng t mt thỏch thc mi l lm th no khai thỏc c thụng tin trờn Web mt cỏch hiu qu, m c th l lm mỏy tớnh cú ... ngha t ng cỏc ti liu Web ting Vit Phỏt trin v ng dng cỏc dch v da trờn nn Web cú ng ngha, cho phộp ngi s dng ng ti v khai thỏc thụng tin trờn c s tri thc ó xõy dng v cỏc ti liu Web ó c chỳ thớch...
 • 208
 • 56
 • 0

Tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại thuốc protein tái tổ hợp trong y học

Tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại thuốc protein tái tổ hợp trong y học
... động Hình Quy trình tổng hợp insulin tái tổ hợp vi khuẩn 18 18 CHƯƠNG NGUYÊN LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PROTEIN TÁI TỔ HỢP 2.1 Quy trình sản xuất thuốc protein tái tổ hợp công nghệ sinh học ... học cao sử dụng y học đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển gen vào lục lạp tạo thực vật sản xuất protein tái tổ hợp để ứng dụng y dược” nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh cộng (Viện Sinh học ... Chương Nguyên lý sản xuất định hướng phát triển protein tái tổ hợp 2 CHƯƠNG PROTEIN VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PROTEIN TÁI TỔ HỢP 1.1 Protein Protein phát lần kỷ XVIII (1745 Beccari);...
 • 31
 • 446
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG GIẢI QUẠT ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WIFI ĐỊNH HƯỚNG

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG GIẢI QUẠT ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WIFI ĐỊNH HƯỚNG
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN MINH TRẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNG Ngành: Công nghệ Kỹ ... luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu phát triển mảng anten vi dải cấu trúc với búp sóng dải quạt, độ lợi cao mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hƣớng” công trình nghiên cứu riêng tác giả Các ... độ lợi cao Ngày nay, với ưu điểm bật, mảng anten vi dải sử dụng phổ biến Tùy vào kỹ thuật thiết kế, mảng anten vi dải cho búp dải quạt búp nhọn phù hợp với yêu cầu ứng dụng cụ thể Mảng anten vi...
 • 69
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmnghiên cứu phát triển kỹ thuật phát hiện chủng vi khuẩn escherichia coli o157h7 và tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệuđề tài nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thônnghiên cứu phát triển và áp dụng công nghệ thiết bị hiện đạitrường đại học cần thơ viện nghiên cứu phát triển đbsclsơ lược lịch sử nghiên cứu phát triển thuốc đái tháo đườngnghiên cứu phát triểnnghiên cứu phát triển của edinghiên cứu phát triển nông thônnghiên cứu phát triển chăn nuôinghiên cứu phát triển jatrophanghiên cứu phát triển kinh tếnghiên cứu phát triển phần mềm phát hiện và ngăn chặn hacker trên mạngviện nghiên cứu phát triển tiềm năng con người iahpviện nghiên cứu phát triển thương mạidown loaddown loaddown load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANdown loadNganh BH tinh den 18 8 2015Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh