Mẫu biên bản thanh tra giáo dục thường xuyên

BIÊN BẢN THANH TRA ( Giáo dục thường xuyên )

 BIÊN BẢN THANH TRA ( Giáo dục thường xuyên )
... học tập học viên: 7.5- Tinh thần trách nhiệm giáo viên: * Nhận xét: 8/ Chất lượng giảng dạy giáo viên qua tra dạy: IV- Công tác quản lý : 1/ Phòng Giáo dục- Ðào tạo: 2/ Giám đốc TTGDTX: V- Nhận ... GDTX: 7/Chất lượng, hiệu giáo dục toàn diện: 7.1- Kết tốt nghiệp BT.THCS BT.THPT: 2000-2001 2001-2002 2002-2003 7.2- Kết xếp loại hạnh kiểm ( Học viên diên xếp loại HK ): 2000-2001 2001-2002 2002-2003 ... dụng ÐDDH: 3/ Thực biện pháp hỗ trợ Chuyên môn ( họp tổ nhóm, dự giờ, thao giảng, ngoại khoá, phụ đạo ): 4/ Giảng dạy môn Anh văn, GDCD: 5/ Trang thiết bị giảng dạy: 6/ Các chuyên đề kết hợp...
 • 6
 • 237
 • 0

mau bien ban thanh tra giao vien THCS

mau bien ban thanh tra giao vien THCS
... Giáo viên đợc kiểm tra ( Ghi ý kiến ký tên) Hiệu trởng ( Ký tên đóng dấu) Thanh tra viên ( Họ tên chữ ký) UBND huyện mê linh Phòng GD&ĐT Mê Linh Trờng THCS Kim Hoa ********* Cộng hoà ... sách kiểm tra giáo viên * Xếp loại : ý kiến giáo viên đợc kiểm tra ( Ký ghi rõ họ tên) Thanh tra viên ... tháng năm 200 Biên tra hoạt động s phạm giáo viên Năm học : 200 200 A/ Thời gian tra : B/ Mục đích tra : C/ Họ tên giáo viên đợc kiểm tra: Năm...
 • 10
 • 1,092
 • 3

Mẫu biên bản thanh tra giáo viên.

Mẫu biên bản thanh tra giáo viên.
... Mẫu CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ………… , ngày……….tháng…… năm …… BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NHÀ GIÁO Họ tên nhà giáo: ……………………………………………………… ... cán tra dự: ( có phiếu dự theo mẫu Bộ GD&ĐT ) Mơn, lớp Tiết theo PPCT Tuần lễ Xếp loại dạy Tên c) Kết giảng dạy nhà giáo cán tra trực tiếp khảo sát kết học tập mơn ( qua sổ gọi tên lớp nhà giáo ... ……………………………………………………………………………………………………… Ý kiến nhà giáo (Ký ghi họ tên ) TM.cơ sở giáo dục ( Ký, đóng dấu ,ghi rõ họ tên ) Cán tra ( Ký, ghi rõ họ tên ) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BB tra tồn diện nhà giáo Độc lập - Tự...
 • 9
 • 343
 • 0

Bài soạn Mẫu biên bản thanh tra toàn diện HĐSP giáo viên

Bài soạn Mẫu biên bản thanh tra toàn diện HĐSP giáo viên
... ……………………………………………………………………………………………………… …………… ngày……tháng….năm 20 Ý kiến giáo viên tra : HIỆU TRƯỞNG (Ký, đóng dấu ghi họ tên) CÁN BỘ THANH TRA (Ký ghi họ tên) ... tra Môn Lớp Giỏi Xếp loại tỉ lệ % đạt theo loại Khá T bình Yếu Kém Nhận xét kết giảng dạy ( giáo viên tra) : * Ưu điểm:……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………………… ... phút số lớp trực tiếp chấm bài) Số Xếp loại tỉ lệ % đạt theo loại Môn Lớp K tra Giỏi Khá T bình Yếu Kém Thống kê kết giảng dạy môn (qua sổ gọi tên, ghi điểm): Số K tra Môn Lớp Giỏi Xếp loại tỉ...
 • 3
 • 2,996
 • 14

Chức năng nhiệm vụ của ban thanh tra giáo dục

Chức năng nhiệm vụ của ban thanh tra giáo dục
... ngũ cán ban nhằm đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ giao - Học tập sưu tầm nghiên cứu văn Thanh tra giáo dục đơn vị GD&ĐT để áp dụng vào công tác Thanh tra nói chung Thanh tra giáo dục nhà ... – 2011 2.1 Đặc điểm tình hình Ban Thanh tra Giáo dục thành lập ngày 5/09/2010, theo định của Hiệu trưởng, phòng TTKT & ĐBCL tách làm đơn vị : ( Ban Thanh tra Giáo dục Phòng KT&ĐBCL ) Biên chế ... Giáo dục đề phương hướng nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm học 2011 -2012 3.2 Nhiệm vụ năm học ban Thanh tra Giáo dục a Được ủy quyền Hiệu trưởng, tổ chức giám sát, kiểm tra đơn vị cá nhân việc...
 • 18
 • 1,777
 • 11

Mau bien ban thanh tra GDTX

Mau bien ban thanh tra GDTX
... giáo viên qua tra dạy: IV- Công tác quản lý : 1/ Phòng Giáo dục- Ðào tạo: 2/ Giám đốc TTGDTX: V- Nhận xét- Ðánh giá- Xếp loại: Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ÐƠN VỊ - TỔ THANH TRA ... khoá, phụ đạo ): 4/ Giảng dạy môn Anh văn, GDCD: 5/ Trang thiết bị giảng dạy: 6/ Các chuyên đề kết hợp với nhu cầu phát triển KT-XH địa phương GDTX: 7/Chất lượng, hiệu giáo dục toàn diện: 7.1- ... học: - Chuyên đề: - Trung tâm học tập cộng đồng: * Nhận xét: 1/ Các biện pháp phát triển ngành học GDTX: 2/ Việc thực kế hoạch phát triển: 2.1 Số lượng học viên: 2.2 Ðội ngũ CB- GV - CNV: 3/ Thực...
 • 6
 • 272
 • 0

Mẫu Biên bản thanh tra

Mẫu Biên bản thanh tra
... (ký tên đóng dấu) TM ĐOÀN THANH TRA (ký, ghi rõ họ tên) Mẫu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Đông Giang, ngày tháng năm 2010 BIÊN BẢN THANH TRA Về sở vật chất kỹ thuật ... (ký tên đóng dấu) TM ĐOÀN THANH TRA (ký, ghi rõ họ tên) Mẫu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Đông Giang, ngày tháng năm 2010 BIÊN BẢN THANH TRA Về thực kế hoạch giáo ... DỤC (ký tên đóng dấu) Mẫu TM ĐOÀN THANH TRA (ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 11 Đông Giang, ngày tháng năm 2010 BIÊN BẢN THANH TRA Về công tác quản...
 • 24
 • 731
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN THANH TRA (KIỂM TRA) THUẾ " ppt

Tài liệu BIỂU MẪU
... NNT SỐ THANH TRA (HOẶC KIỂM TRA) CHÊNH LỆCH Ghi nội dung thực tra, kiểm tra Giải trình số liệu chênh lệch qua tra ( kiểm tra) : Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm khoản mục tra ( kiểm tra) ... số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có) III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ghi sắc thuế thực tra, kiểm tra) S TT CHỈ TIÊU Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TNCN Thuế TTĐB Thuế ... thời điểm tra (kiểm tra) có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa) II/ NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ: STT CHỈ...
 • 4
 • 344
 • 1

Bien ban thanh tra giao vien

Bien ban thanh tra giao vien
... - Tồn : c) Việc kiểm tra, chấm , chữa , trả kiểm tra học sinh giúp dỡ học sinh yếu , bồi dỡng học sinh giỏi - Ưu điểm : - Tồn : ... giáo viên đợc tra: ý kiến giáo viên tập Cộng tác viên hớng dẫn tập ( Ký ghi rõ họ tên) ( Ký ghi rõ họ tên) Hiệu trởng ( Ký tên đống dấu) Phòng giáo dục đào tạo văn lâm Đoàn tra Cộng hoà xã ... viên đợc tra: Sinh ngày : / / 19.; năm nhập nghành: Trình độ đào tạo:,chuyên nghành: hệ đào tạo: Năm học 200 - 20, dạy lớp thuộc trờng Tiểu học Công tác kiêm nhiệm: Kết kiểm tra toàn...
 • 9
 • 184
 • 0

Biên bản thanh tra giáo viên cuối học kì

Biên bản thanh tra giáo viên cuối học kì
... tra: 6/7 - Số biên Đoàn (cán bộ) tra yêu cầu giám thị LĐ HĐCT, điểm thi lập: - Số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế bị lập biên bản: Không - Số TS vi phạm quy chế thi bị lập biên bản: ... đạt kỳ kiểm tra cuối học kỳ II, năm học 2014- 2015 để thực tốt cho kỳ coi kiểm tra năm sau Với Phòng GD&ĐT LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC KỲ THI NGUYỄN THỊ CÚC CÁN BỘ THANH TRA PHẠM THỊ ... kiểm tra, 100% giáo viên coi đảm bảo theo đúng quy chế, coi kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đảm bảo thời gian quy định cho môn kiểm tra Có đầy đủ chữ ký giám thị các bài kiểm tra...
 • 4
 • 349
 • 1

BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở

 BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở
... Số giáo viên chưa đạt chuẩn, tỷ lệ % : 4- sở vật chất phục vụ cho việc đổi CTGDPT: - Số lớp học theo chương trình phải học ca ba ( tỷ lệ % so với tổng số lớp 1,2,3,6,7,8 ): - Số phòng học ... Biện pháp tổ chức cho giáo viên nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu: - Tổ chức sinh hoạt tổ, khối chuyên môn: - Tổ chức thao giảng: - Những biện pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế: 3- Ðội ngũ giáo viên ... với tổng số phòng sử dụng) : - Trường đạt chuẩn quốc gia: - Việc xây dựng khung cảnh sư phạm học đường: - Chất lượng tổ chức bán trú ( có ): - Việc chuẩn bị sách giáo khoa ( SGK ), sách giáo...
 • 6
 • 1,198
 • 0

BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường TH, THCS.

BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường TH, THCS.
... Biện pháp tổ chức cho giáo viên nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu: - Tổ chức sinh hoạt tổ, khối chuyên môn: - Tổ chức thao giảng: - Những biện pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế: 3- Ðội ngũ giáo viên ... cho giáo viên: + Tổng số SGK/ tổng số giáo viên dạy lớp3, lớp 8, đạt tỷ lệ %: + Tổng số SGV, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ khác/ tổng số giáo viên dạy lớp 3, lớp 8, đạt tỷ lệ %: + Tổng số SGK/ tổng ... với tổng số phòng sử dụng) : - Trường đạt chuẩn quốc gia: - Việc xây dựng khung cảnh sư phạm học đường: - Chất lượng tổ chức bán trú ( có ): - Việc chuẩn bị sách giáo khoa ( SGK ), sách giáo...
 • 6
 • 179
 • 0

Thực trạng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau và những giải pháp nâng cấp trung tâm này thành trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau

Thực trạng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau và những giải pháp nâng cấp trung tâm này thành trường cao đẳng cộng đồng Cà Mau
... CĐCĐ Mau sở trung tâm lấy đâu Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CẤP TRUNG TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU 3.1 Cần hiểu nói Thành lập Trường CĐCĐ Mau sở Trung ... Trường CĐCĐ Mau (mà mô hình Trường CĐCĐ Mau lúc thành lập) tuỳ thuộc vào thực trạng Trung tâm GDTX tỉnh Mau 2.4 Thực trạng Trung tâm GDTX tỉnh Mau Trung tâm GDTX tỉnh Mau thành lập ... Chương 2: Mô hình Trường CĐCĐ Mau Đề án thành lập trường thực trạng Trung tâm GDTX tỉnh Mau Chương 3: Những giải pháp nâng cấp Trung tâm GDTX tỉnh Mau thành Trường CĐCĐ Mau Chương 1:...
 • 71
 • 859
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu mẫu biên bản thanh tramẫu biên bản thanh tra chuyên mônmau bien ban thanh tra moi truongmẫu biên bản thanh tra xét tốt nghiệp thcsmau bien ban kiem tra tai nan thuong tich trong truong mnmẫu biên bản thanh trabiên chế trung tâm giáo dục thường xuyênđịnh mức biên chế trung tâm giáo dục thường xuyênmẫu biên bản họp xét nâng lương thường xuyênmau kiem dinh chat luong giao duc thuong xuyenbiểu mẫu biên bản kiểm tra công trình hoàn thànhbiểu mẫu thanh tra giáo dụcmẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên thcsmẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên thptmẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viênGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHKết luận của ban bí thư về sơ kết việcSuc manh truyen thog van hoaVăn hoá mặc việt nam truyền thống1 GioiThieuVeLTHDT5 kethua8 IO9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)Luận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA