MÔT sô đăc TRƯNG vê ĐINH HƯƠNG GIA TRI CUA NGƯƠI LAO ĐÔNG ở nước TA HIỆN NAY

Định hướng giá trị của người lao động trong một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội - PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

Định hướng giá trị của người lao động trong một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội - PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ
... Nghien ciiu duac tiffn hinh hai nim 2009 - 2011 tai hai doanh nghiep (doanh nghiep co phin hda vi doanh nghiep 100% vfln nude ngoai) la doanh nghiep Det 19/5 va doanh nghiep Canon Bic Thing Long Viet ... ban bi, ngudi lao dflng tai doanh nghiep Canon danh gii cao hon ngudi lao dflng tai doanh nghiep Dit 19/5 (93,0% vi 88,7%) Theo ching tOi, cd su chinh lech li tai doanh nghiep Canon (doanh nghiep ... thi ndi, ngudi lao ddng cic doanh nghiep hien da nhin thic to vai trd cia lao dflng li phucmg thic tdn tai vi phit triln ca ban nhit cia ngudi xa hfli Nhu viy, ngudi lao ddng cic doanh nghiep d...
 • 11
 • 69
 • 0

Tác động của quảng cáo trên báo chí đối với việc định hướng giá trị của công chúng trẻ đô thị Việt Nam hiện nay

Tác động của quảng cáo trên báo chí đối với việc định hướng giá trị của công chúng trẻ đô thị Việt Nam hiện nay
... khác việc nhận thức, định hớng giá trị công chúng Việt Nam chắn có nhiều thay đổi nằm dự báo khả quan Với trên, định chọn đề tài Tác động quảng cáo báo chí việc định hớng giá trị công chúng trẻ ... niệm giá trị định hớng giá trị 16 1.2.1 Giá trị 16 1.2.2 Định hớng giá trị 19 1.3 Mối quan hệ quảng cáo định hớng giá trị xã hội 23 1.3.1 Cơ chế tác động quảng cáo 23 1.3.2 Quảng cáo định hớng giá ... hoạt động quảng cáo báo chí hình thức thể thông điệp đó, cha đề cập sâu hay có nhìn tổng thể tác động quảng cáo việc định hớng giá trị công chúng trẻ Việt Nam Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu định...
 • 117
 • 415
 • 1

Xác định một số đặc trưng sinh hóa và giá trị dinh dưỡng của phế liệu đầu tôm thẻ chân trắng (panaeus vannamei)

Xác định một số đặc trưng sinh hóa và giá trị dinh dưỡng của phế liệu đầu tôm thẻ chân trắng (panaeus vannamei)
... n -tôm c a nư c ta 2 tài: Xác Xu t phát t th c t trên, th c hi n trưng sinh hóa giá tr dinh dư ng c a ph li u nh m t s c u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) M c ích c a Xác tài nh giá tr dinh ... hóa h c c a ph li u u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) - Xác nh thành ph n acid amin, thành ph n acid béo khoáng thành ph n c a ph li u - Xác u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) nh tr ng ... ng 3.1 Thành ph n hóa h c c a u tôm th chân tr ng (Panaeus vannamei) 32 B ng 3.2 Thành ph n acid amine c a B ng 3.3 Thành ph n acid béo c a u tôm th chân tr ng 33 u tôm th chân tr ng 35...
 • 70
 • 341
 • 0

Tiểu Luận Một số vấn đề về định hướng tiếp cận giải quyết nghèo đói ở việt nam

Tiểu Luận Một số vấn đề về định hướng tiếp cận giải quyết nghèo đói ở việt nam
... 2- Quan điểm số biện pháp đẩy mạnh hiệu công tác xoá đói, giảm nghèo a- Quan điểm tiếp cận vấn đề nghèo đói xoá đói, giảm nghèo Trong cách tiếp cận vấn đề nghèo đói xóa đói giảm nghèo, phải có ... xóa đói, giảm nghèo Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam 2008, số liệu điều tra hộ gia đình năm 2006 khẳng định xu hướng giảm nghèo Việt Nam tiếp tục diễn ra, với tỷ lệ hộ gia đình sống ngưỡng nghèo ... nghèo đói trở nên trầm trọng Theo Báo cáo Dự án VIE, công tác xóa đói giảm nghèo Việt Nam gặp nhiều khó khăn nguồn lực xóa đói, giảm nghèo hạn chế; số lượng cán làm công tác xóa đói, giảm nghèo...
 • 13
 • 258
 • 0

NGHIÊN cứu một số đặc điểm BệNH học và GIÁ TRị của SINH THIếT tức THÌ TRÊN NHữNG BệNH NHÂN có u TUYếN GIÁP được CHẩN đoán tức THÌ tại BệNH VIệN đại học y hà nội

NGHIÊN cứu một số đặc điểm BệNH học và GIÁ TRị của SINH THIếT tức THÌ TRÊN NHữNG BệNH NHÂN có u TUYếN GIÁP được CHẩN đoán tức THÌ tại BệNH VIệN đại học y hà nội
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐINH H U TÂM NGHIÊN C U MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC VÀ GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ TRÊN NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ U TUYẾN GIÁP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TỨC ... giá trị chẩn đoán tức chẩn đoán U tuyến giáp Bệnh viện Đại học Y Nội 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 Giải ph u học, học, sinh học tuyến giáp 1.1.1 Giải ph u học tuyến giáp [7] Hình ... sinh thiết tức với u buồng trứng u 10 nói chung Tuy nhiên chưa nghiên c u s u phân tích giá trị sinh thiết tức khối u giáp trạng Vì tiến hành đề tài Nghiên u số đặc điểm bệnh học giá trị...
 • 82
 • 162
 • 0

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay.DOC

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay.DOC
... kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp 1.4.4 Tài khoản hạch toán Để hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK 159: "Dự phòng ... Hà- Lớp kế toán 39A Phùng Lê Hà Lớp kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp Phần Những lý luận dự phòng hạch toán khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài hành ... kế toán quản lý 27 Phùng Lê Hà Lớp kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp Kết luận Hạch toán khoản dự phòng nội dung hạch toán bản, quan nhằm giúp cho doanh...
 • 29
 • 312
 • 0

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay

Một số suy nghĩ về phương pháp hạch toán các khoản dự phòng ở các doanh nghiệp hiện nay
... kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp 1.4.4 Tài khoản hạch toán Để hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK 159: "Dự phòng ... Hà- Lớp kế toán 39A Phùng Lê Hà Lớp kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp Phần Những lý luận dự phòng hạch toán khoản dự phòng theo chế độ kế toán tài hành ... kế toán 39A Một số suy nghĩ phơng pháp hạch toán khoản dự phòng doanh nghiệp 1.4 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.4.1 Đối tợng điều kiện kiên lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng...
 • 29
 • 227
 • 0

Một số hình ảnh về chế độ cai trị của thực dân pháp ở việt nam và một một số hình ảnh khác

Một số hình ảnh về chế độ cai trị của thực dân pháp ở việt nam và một một số hình ảnh khác
... người dân Việt Nam thời thực dân Pháp thống trị NHÃN HÃNG RƯỢU PHÔNG TEN - Công ty độc quyền kinh doanh rượu thực dân Pháp Việt Nam đầu kỷ XX Hiệp ước Pa-tơ-nốt ký ngày 6-6-1884 (Từ Việt Nam thức ... thức trở thành thuộc địa Pháp) Một số hình ảnh khác SÚNG THẦN CÔNG Quân đội nhà Nguyễn dùng đánh Pháp kỷ XIX ĐẠN TRÁI CAM nghĩa quân Đồng Tháp Nguyễn Tấn Kiều huy dùng chống thực dân Pháp Nam Bộ, ... quân Pháp - Tây Ban Nha công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), ngày 1-9-1858 Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), Chính quyền thực dân Pháp xây dựng đầu kỷ XX HỘP DỰNG THUỐC PHIỆN, thực dân Pháp dùng đầu độc nhân dân...
 • 14
 • 245
 • 3

Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Một số Giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay
... đề tài: Một số giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam Ngoài phần mở kết luận nội dung luận văn gồm phần: Phần I: Những lý luận việc làm tạo việc làm cho ngời lao động Phần ... dó, tạo việc làm cho ngời lao động cần phải biết cung cầu lao động thị trờng, số ngời thiếu việc làm, số ngời việc làm để tạo việc làm cho ngời lao động vừa đủ Ngoài yếu tố đất đai, vốn, sức lao ... làm việc ngày tăng có lực lợng lao động thiếu việc làm việc làm nông thôn đòi hỏi Nhà nớc tạo điều kiện để họ có hội tìm việc làm Quy mô lao động ngày tăng làm cho quy mô tạo việc làm ngày mở...
 • 71
 • 442
 • 1

Một số biện pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động

Một số biện pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động
... cứu biến động thu nhập phân phối thu nhập 1.3.2.1 Sự biến động thu nhập Để nghiên cứu biến động thu nhập sử dụng tiêu cấu thu nhập, phân tích ảnh hởng nguồn thu nhập đến mức sống ngời lao động Sinh ... động Thu nhập bình quân lao động Thu nhập bình quân lao động = Thu nhập bình quân lao động Dựa vào tiêu trên, ta thấy có trờng hợp sau: - Thu nhập thực tế toàn lao động tăng lên làm thu nhập bình ... cứu thu nhập bình quân doanh nghiệp, tìm đợc sách cấu điều tiết thu nhập ngời lao động phạm vi doanh nghiệp quản lý Trên sở không ngừng tìm biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho ngời lao động Thu...
 • 92
 • 211
 • 0

Luận văn một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay

Luận văn một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn VN hiện nay
... đề tài: Một số giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam Ngoài phần mở kết luận nội dung luận văn gồm phần: Phần I: Những lý luận việc làm tạo việc làm cho ngời lao động Phần ... II: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn Việt Nam Phần III: Một số giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động nông thôn giai đoạn Để hoàn thành luận văn này, em nhận đợc giúp ... dó, tạo việc làm cho ng ời lao động cần phải biết cung cầu lao động thị trờng, số ngời thiếu việc làm, số ngời việc làm để tạo việc làm cho ngời lao động vừa đủ Ngoài yếu tố đất đai, vốn, sức lao...
 • 71
 • 187
 • 0

Thực trạng về quy chế trả lương của người lao động ở công ty cổ Phần May và Thương Mại Tiên Lữ.doc

Thực trạng về quy chế trả lương của người lao động ở công ty cổ Phần May và Thương Mại Tiên Lữ.doc
... Sv: Nguyn Vn Nht LC2QL5 Thực trạng quy chế trả lơng ngời lao động công ty cổ phần may thơng mại Tiên Lữ Phn 2: Thc trng v quy ch tr lng ca ngi lao ng cụng ty c phn May v Thng Mi Tiờn L 2.1 ... nghip Sv: Nguyn Vn Nht LC2QL5 Thực trạng quy chế trả lơng ngời lao động công ty cổ phần may thơng mại Tiên Lữ 2.2 Thc trng quy ch tr lng cho ngi lao ng cụng ty c phn May v Thng Mi Tiờn L 2.2.1 ... Nht LC2QL5 Thực trạng quy chế trả lơng ngời lao động công ty cổ phần may thơng mại Tiên Lữ dng ph bin nht cụng ty v nú mang li nhiu li ớch thit thc c v phớa ngi lao ng ln ngi s dng lao ng Trong...
 • 61
 • 745
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: một số nghiên cứu về mức độ hài lòng của người lao động trong công việcđịnh hướng giá trị của người đã lập gia đình và chưa lập gia đình về mô hình gia đình hạnh phúc1 cơ sở lý luận một số vấn đề nghiên cứu về định hướng giá trị và gia đìnhmột số quan điểm về định hướng hoạt động prmột số nét đặc trưng về cơ cấu quản lý của tncs theo từng khu vựcđánh giá mối liên quan giữa nhiễm h pylori với một số đặc điểm về kinh tế xã hội của quần thể nghiên cứumột số đặc trưng vè hình thái của các tổ hợp ngô rau laiđịnh hướng giá trị của thanh niên về tình yêunghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãomột số đặc điểm về tổ chức kế toán của công tymột số đặc điểm về tình hình tài chính của công tymột số đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của công ty3 17 thay đổi về định hướng hành vi của người tham giab một số đặc điểm về cơ chế cho vay của nhcsxhđịnh hướng giá trị của thanh niên về hôn nhân ở việt nam hiện naytieng anh 9 sach bai tap tap 1bài giảng kĩ thuật vi xử lýtieng anh 11 sach hoc sinh tap 2tieng anh 12 sach bai tap tap 1tieng anh 12 sach hoc sinh tap 2UP BEAT ELEMENTARY LANGUAGE BUILDERtieng anh lop 5 sach hoc sinh tap 1tieng anh lop 5 sach hoc sinh tap 2tieng anh lop 8 sach hoc sinh tap 2tieng anh lop 10 tap 1 sach moienglish assessment tasksMột số biện pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm nhằm hạn chế tình trạng nữ sinh bỏ học lấy chồng ở trường THPT bắc sơnMột số biện pháp nhằm xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh lớp 10 trường THPT như thanh 2Một số giải pháp nhằm xây dựng tập thể lớp vững mạnh ở trường THPT đặng thai maiThực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Việt Nam hiện nayGiáo dục giới tính cho học sinh nữ trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPTMột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở lớp 12a5 trường THPT bắc sơnCác bài Luyện tậpGiáo dục phòng, chống tham nhũng thông qua tiết ngoại khóa môn giáo dục công dân ở trường THPTHướng dẫn học sinh một số kỹ năng sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường thông qua tiết 30 bài 15 công dân với một số vấn đề cấp thiết của nh