Đề cương bài giảng chương trình dịch

Bài giảng chương trình dịch

Bài giảng chương trình dịch
... NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các khái niệm 1.2 Khái niệm chương trình dịch Chương trình dịch chương trình dùng để dịch chương trình (CT nguồn) viết NNLT (NN nguồn) sang chương trình ... loại chương trình dịch Trình thông dịch Dữ liệu CT nguồn Trình thông dịch Giáo trình Kiến trúc máy tính Hệ điều hành Kết TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các ... đích) Giáo trình Kiến trúc máy tính Hệ điều hành Chương TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các khái niệm 1.3 Phân loại chương trình dịch Trình biên dịch Dữ liệu...
 • 176
 • 415
 • 4

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt
... v thiết lập với trạm từ xa mặc định PUBLIC Method Name Description BeginReceive Nhận liệu Không đồng từ máy xa BeginSend Gửi không đồng liệu tới máy xa Close Đóng kết nối Connect Thiết lập Default ... bên gửi liệu cho bên m không cần biết l bên đ sẵn s ng hay cha ? (Nói cách khác l không cần thiết lập kết nối hai bên tiến h nh trao đổi thông tin) Giao thức n y không tin cậy giao thức TCP nhng...
 • 117
 • 163
 • 0

Đề cương bài giảng lập trình hướng đối tượng

Đề cương bài giảng lập trình hướng đối tượng
... ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỤC LỤC Chương I: Phương pháp hướng đối tượng Các phương pháp lập trình Các đặc điểm lập trình hướng đối tượng ... định hướng đối tượng có tính chất 3 Xây dựng lớp đối tượng Đối tượng khái niệm lập trình hướng đối tượng biểu thị liên kết liệu thủ tục (gọi phương thức) thao tác liệu Ta có công thức sau: ĐỐI TƯỢNG ... người lập trình) xem đặc tính riêng đối tượng Nếu lầm lẫn tập hợp đặc tính gọi chung đặc tính đối tượng Lập trình hướng đối tượng phương pháp lập trình có tính chất sau: Tính trừu tượng (abstraction):...
 • 120
 • 344
 • 1

Slide bài giảng chương trình dịch

Slide bài giảng chương trình dịch
... NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các khái niệm 1.2 Khái niệm chương trình dịch Chương trình dịch chương trình dùng để dịch chương trình (CT nguồn) viết NNLT (NN nguồn) sang chương trình ... đích) Chương TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các khái niệm 1.3 Phân loại chương trình dịch Trình biên dịch Dữ liệu CT nguồn Trình biên dịch Thời gian dịch ... NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các khái niệm 1.3 Phân loại chương trình dịch Trình thông dịch Dữ liệu CT nguồn Trình thông dịch Kết TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG NHẬP MÔN CHƯƠNG...
 • 268
 • 624
 • 0

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 3 phân tích từ vựng

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 3 phân tích từ vựng
... Z a - z] [A - Z a - z – 9] * 36 Nội dung Vai trò phân tích từ vựng Lữu trữ tạm chương trình nguồn Đặc tả Token Nhận dạng Token Sơ đồ dịch Automat hữu hạn Từ biểu thức quy đến NFA Tổng kết trình ... ri BTCQ • Ví dụ 3. 4: Tập hợp danh biểu Pascal 33 3. 5 Định nghĩa quy • Ví dụ 3. 5:Các số không dấu Pascal chuỗi 5280, 39 .37 , 6 .33 6E4 1.894E4 Ðịnh nghĩa quy sau đặc tả tập số : 34 3. 6 Ký hiệu viết ... trình PTTV Thiết kế sinh PTTV Vai trò phân tích từ vựng 1.1 Ý nghĩa giai đoạn PTTV 1.2 Các khái niệm 1 .3 Thuộc tính Token 1.4 Lỗi từ vựng Vai trò phân tích từ vựng 1.1 Ý nghĩa giai đoạn PTTV • Làm...
 • 104
 • 148
 • 0

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 4 phân tích ngữ pháp

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 4 phân tích ngữ pháp
... cú pháp (PTCP) Văn phạm ngôn ngữ lập trình Phân tích pháp từ xuống Phân tích pháp từ lên Bộ sinh PTCP 41 Phân tích pháp từ xuống 3.1 Phân tích pháp đệ quy xuống 3.2 Phân tích pháp ... trò phân tích pháp (PTCP) Văn phạm ngôn ngữ lập trình Phân tích pháp từ xuống Phân tích pháp từ lên Bộ sinh PTCP Nội dung Vai trò phân tích pháp (PTCP) Văn phạm ngôn ngữ lập trình Phân ... trình Phân tích pháp từ xuống Phân tích pháp từ lên Bộ sinh PTCP Vai trò phân tích pháp • Bộ phân tích pháp nhận chuổi token từ phân tích từ vựng để tạo cấu trúc cú pháp chương trình nguồn...
 • 85
 • 147
 • 0

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 4b phan tích cú pháp

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 4b phan tích cú pháp
... phân tích pháp (PTCP) Văn phạm ngôn ngữ lập trình Phân tích pháp từ xuống Phân tích pháp từ lên Bộ sinh PTCP Phương pháp phân tích từ lên • Thí dụ 4.6 Cho văn phạm G S -> aABe A -> Abc|b ... ta thu bảng phân tích pháp SLR trình bày 44 Tổng kết Bài • Các kiến thức cần nhớ: – Phân tích từ xuống – Phân tích dự đoán – Phân tích từ lên 45 Bài học phần sau Bài 5: Phân tích ngữ nghĩa 46 ... định phân tích Khi không đề cập đến k, hiểu ngầm k = 18 4.2 Bộ phân tích pháp LR Các tính chất phương pháp phân tích LR(k): • Bộ phân tích LR nhận dạng cấu trúc pháp ngôn ngữ lập trình văn...
 • 47
 • 112
 • 0

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 5 phân tích ngư nghĩa và sinh mã trung gian

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 5 phân tích ngư nghĩa và sinh mã trung gian
... động sinh code phân tích cú pháp (kể bảng phân tích LALR(1)) Nội dung Những vấn đề ngữ nghĩa Kiểm tra kiểu – Hệ thống kiểu ngôn ngữ lập trình Bảng ký hiệu Phân tích ngữ nghĩa Chương trình nguồn Phân ... trình nguồn Phân tích từ vựng Lỗi từ vựng dãy từ tố Phân tích cú pháp Lỗi cú pháp cú pháp Phân tích ngữ nghĩa Chương trình đúng: cú pháp điều khiển Lỗi ngữ nghĩa Những vấn đề ngữ nghĩa • Tìm lỗi ... Tổng kết • Trước đây: tự viết phân tích cú pháp • Hiện nay: sử dụng trình sinh phân tích cú pháp VD: yacc, cup, bison • Ưu điểm: – Sử dụng phương pháp phân tích LALR(1) – Cho phép khai báo...
 • 24
 • 185
 • 0

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 6 sinh mã mục tiêu

slike bài giảng chương trình dịch - hoàng anh việt chương 6 sinh mã mục tiêu
... Sinh assembly Tối ưu cmp ecx, cmovz edx,ecx Ngôn ngữ trung gian • Là ngôn ngữ cho loại máy trừu tượng • Cho phép sinh không phụ thuộc vào máy đích • Cho phép tối ưu trước sinh máy ... bytecode AMD Ngôn ngữ trung gian • Dễ sinh từ cú pháp • Dễ sinh máy • Số lượng lệnh nhỏ, gọn – Dễ tối ưu – Dễ chuyển sang loại máy khác Cây cú pháp (>40 nút) trung gian (13 nút) Pentium ... lệnh) Ngôn ngữ trung gian • Một dạng thể chương trình nằm cú pháp điều khiển máy • Sử dụng – Lệnh nhảy – Thanh ghi – Vị trí nhớ Tối ưu Cây cú pháp trung + gian thông tin điều khiển Pentium...
 • 27
 • 155
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH .NET (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH .NET (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)
... lịch sinh viên, sau in nội dung vừa nhập Bài 3: Sử dụng điều khiển học xây dựng ứng dụng đăng ký môn học dựa số tín kỳ học trước Bài 4: Sử dụng điều khiển học để nhập tính điểm trung bình học ... Cung cấp cho sinh viên phương pháp tương tác với sở liệu C# dựa mô hình ADO.NET với hệ quản trị sở liệu SQLServer MS Access + Giúp sinh viên hiểu vận dụng thành thạo đối tượng sử dụng ADO.NET - ... HỎI, BÀI TẬP, NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN Bài tập 1: Viế t chương trình giải phương trình bậc nhấ t, cho phép người dùng nhập vào giá tri ̣ a, b Bài tập 2: Viế t chương trình...
 • 41
 • 322
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH ASP.NET (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH ASP.NET (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)
... năng: + Giúp sinh viên thành thạo thao tác cài đặt, cấu hình hệ thống IIS + Giúp sinh viên thành thạo khả lập trình môi trường NET - Thái độ: Sinh viên làm quen với môi trường lập trình web cách ... JavaScript/ CSS trả cho Client Tất xử lý lệnh ASP, ASP.Net thực Server đó, gọi kỹ thuật lập trình ở phía server 1.2 Những ưu điểm ASP.NET - ASP.Net cho phép lựa cho n ngôn ngữ lập trình mà yêu thích: ... khiển kiểm tra liệu sử dụng lập trình ASP.NET + Giúp sinh viên hiểu vận dụng thành thạo cách sử dụng ứng dụng điều khiển trình lập trình web - Kỹ năng: + Giúp sinh viên thành thạo thao tác đặc...
 • 46
 • 265
 • 0

Bài giảng chương trình dịch chương 1

Bài giảng chương trình dịch chương 1
... cách tự nhiên, ngôn ngữ hướng giải pháp 14 14 1. 3 Chương trình biên dịch, Chương trình Hợp Ngữ, Chương trình Diễn dịch 1. CT Phiên dịch chương trình phiên dịch mã CT viết ngôn ngữ A sang mã CT ... Chương I: Giới thiệu Chương trình dịch Nguyên lý Ngôn ngữ lập trình Thiết kế cấu tạo chương trình dịch Chương trình dịch Vấn đề Người dùng:sử dụng basic, pascal ,c,java…… ngữ cấp cao Diễn dịch ... id1:=2*id1+id2 Phân tích ngữ pháp Phân tích ngữ nghĩa T1=int to real(2) T2:=id1*T1 T3:=id2+T2 id1:=T3 Ưu hóa E E + T F Sinh mã MOV R2 id1 MUL R2 2.0 MOV R1 id2 id1 ADD R1 R2 Quá trình biên dịch...
 • 48
 • 57
 • 0

Bài giảng chương trình dịch chương 2

Bài giảng chương trình dịch chương 2
... rỗng) 28 lệnh phân cách dấu chấm phẩy (;) 2 .Dịch Trực tiếp cú pháp • • • • • 2. 1 Ký pháp hậu tố 2. 2 Định nghĩa trực tiếp cú pháp 2. 3 Thuộc tính tổng hợp 2. 4 Duyệt theo chiều sâu 2. 5 Lược đồ dịch 29 ... thực trình bày cặp dấu ngoặc nhọn { } viết vào vế phải luật sinh 38 2. 5 Lược đồ dịch • Ví dụ: rest → + term {print („+‟)} rest1 39 2. 5 Lược đồ dịch • Ví dụ: Lược đồ dịch văn phạm G: 40 2. 5 Lược ... end; 37 2. 5 Lược đồ dịch • Một lược đồ dịch VPPNC, đoạn chương trình gọi hành vi ngữ nghĩa (semantic actions) gán vào vế phải luật sinh • Giống DNTTCP thứ tự đánh giá quy tắc ngữ nghĩa trình bày...
 • 59
 • 46
 • 0

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... động hóa Nguyên tắc cuối công nghệ nhóm tảng cho tất hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, ...
 • 181
 • 3,015
 • 49

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động...
 • 181
 • 1,762
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bai giang chuong 3mon dau tu tai chinhđề cương bài giảng lập trình asp net tài liệu dùng cho sinh viên đại học công nghệ thông tinbài giảng chương trình dịchđề cương bài giảng học phần phương trình vi phânđề cương bài giảng cơ sở văn hóa việt nam chương 3 docxđề cương bài giảng cơ sở văn hóa việt nam chương 4 docxđề cương bài giảngđề cương bài giảng phương pháp dạy sinh họcbài giảng chương trình y tế quốc giađề cương bài giảng môn marketingcấu trúc đề cương bài giảngđề cương bài giảng khuôn mẫuđề cương bài giảng môn triếtbài giảng chương trình lớp 1đề cương chi tiết chương trìnhPhương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài tập vuông pha trong chương trình vật lí lớp 12Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học ôn tập chương vật lý 12Sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhBài 12. Công suất điệnDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiáo dục ý thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ do sử dụng điện cho học sinh THPT trong giờ vật líHướng dẫn học sinh lớp 12 cơ bản phân dạng và nắm được phương pháp giải bài tập phần giao thoa ánh sángHướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức khi dạy học các định luật niu tơn theo hướng tích hợp giáo dục kỹ năng sốngHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyênHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTKinh nghiee giảng dạy chương VI nhiệt động lực học vật lý 10 chương trình chuẩnKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiLàm rõ hơn tính chất tuần hoàn theo không gian, thời gian trong các phương trình sóng cơ học chương trình vật lý lớp 12Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn vật lí lớp 10 THPTMột số kinh nghiệm giúp học sinh trường THPT nông cống 3 đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn vật lýMột số kinh nghiệm trong dạy phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng môn vật lý khối 10 ở trường THPT hà văn maoTuyển tập 13 đề thi môn anh các trường chuyên ( có đáp án )TÀI LIỆU đọc HIỂU tiếng anhBài 8. Trọng lực - Đơn vị lực