Phương pháp kế toán thuế GTGT được khấu trừ theo Thông tư 133 - TK 133

Phương pháp kế toán phải thu của khách hàng theo Thông 133 - TK 131

Phương pháp kế toán phải thu của khách hàng theo Thông tư 133 - TK 131
... Nợ TK 611 – Mua hàng (hàng tồn kho kế toán theo phương pháp KKĐK) Nợ TK 133 Thu GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK 131 Phải thu khách hàng Trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực thu ... khấu toán) TK 13 1- Phải thu khách hàng Nhận tiền khách hàng trả (kể tiền lãi số nợ – có), nhận tiền ứng trước khách hàng theo hợp đồng bán hàng cung cấp dịch vụ, ghi: Nợ TK 111, 112 Có TK 13 1- ... thu khách hàng Kế toán khoản phải thu phí ủy thác bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu: Nợ TK 131 Phải thu khách hàng TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (5113) Có TK 3331 – Thu GTGT phải...
 • 4
 • 238
 • 0

Phương pháp kế toán phải trả cho người bán theo Thông 133 - TK 331

Phương pháp kế toán phải trả cho người bán theo Thông tư 133 - TK 331
... khoản nợ phải trả cho người bán, ghi: Nợ TK 331 Phải trả cho người bán TK 133 – Thuế GTGT khấu trừ ( 1331 ) (nếu có) Có TK 152, 153, 156,611,… 10 Trường hợp khoản nợ phải trả cho người bán không ... Nợ TK 331 Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý) Có TK1 11, 112 13 Kế toán phải trả cho người bán đơn vị giao ủy thác nhập khẩu: – Khi trả trước khoản tiền ủy thác mua hàng theo ... (tổng giá toán) Khi ứng trước tiền toán số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi: Nợ TK 331 Phải trả cho người bán TK 111, 112,...
 • 6
 • 153
 • 0

Phương pháp kế toán phải trả người lao động theo Thông 133 - TK 334

Phương pháp kế toán phải trả người lao động theo Thông tư 133 - TK 334
... viên người lao động khác doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 334 Phải trả người lao động TK 111, 112 Thanh toán khoản phải trả cho công nhân viên người lao động khác doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 334 Phải ... hiểm tai nạn lao động, tiền thu bồi thường tài sản thiếu theo định xử lý… ghi: Nợ TK 334 Phải trả người lao động TK 141 – Tạm ứng Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác Có TK 138 – Phải thu khác ... số phải trả cho công nhân viên người lao động doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 154 (631), 642,241 Có TK 334 Phải trả người lao động – Khi chi trả tiền lương khoản khác cho công nhân viên người lao động...
 • 3
 • 162
 • 0

Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu và TM Việt Thái vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN.doc

Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư và TM Việt Thái vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán VN.doc
... toán nghiệp vụ nhập Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái 2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ nhập công ty Tại Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái nghiệp vụ nhập đợc coi trọng, hoạt động kinh doanh Công ... trên, Công ty tổ chức Bộ máy Kế toán theo sơ đồ sau: 31 Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Kế toán trư ởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán nhập Kế toán ... chung kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Chơng II :Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Chơng III : Một số giải pháp...
 • 71
 • 359
 • 0

Phương pháp kế toán nghiệp xuất nhập khẩu uỷ thác tại Việt Nam

Phương pháp kế toán nghiệp xuất nhập khẩu uỷ thác tại Việt Nam
... sau: Kế toán trưởng Kế toán vật tư KT vốn tiền Kế toán thuế Kế toán tiền lư ơng Chức nhiệm vụ kế toán viên máy kế toán 39 Kế toán trởng công ty: Là ngời kiểm soát điều hành chung công việc kế toán ... xây dựng máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung tiến hành công tác kế toán theo hình thức Nhật ký chung, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên Sơ đồ máy kế toán công ty ... thống sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Tùy theo hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng mà nghiệp vụ liên quan đến bán hàng, xác định kết bán hàng doanh nghiệp đợc phản ánh sổ kế toán phù...
 • 60
 • 472
 • 0

Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán KH tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp hiện nay

Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán KH tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp hiện nay
... mức độ hoàn vốn sau thời gian phơng pháp kh u hao bình quân kh ng hiệu phơng pháp tổng số nâm sử dụng 1.3 Các qui định tính kh u hao TSCĐ - Các tài sản cố định trích KH: Tài sản cố định kh ng ... thiện chế độ kh u hao kế toán kh u haoTSCĐ doanh nghiệp A) TSCĐHH Hiện doanh nghiệp phải trích kh u haoTSCĐ theo quyêt định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 Bộ trởng tài phơng pháp kh u hao đờng ... quy định tơng ứng với tỷ lệ kh u hao ghi tập định mức tỷ lệ kh ú hao TSCĐ kèm theo Định mức kh u hao bao gồm kh u hao kh u sữa chữa lớn.Tỷ lệ kh u hao quy định cho tất đơn vị sản xuất kinh doanh...
 • 24
 • 473
 • 3

Phương pháp kế toán nghiệp xuất nhập khẩu uỷ thác tại Việt Nam

Phương pháp kế toán nghiệp xuất nhập khẩu uỷ thác tại Việt Nam
... hoạt động Xuất Nhập cho Từ ta thấy, hoạt động Xuất nhập uỷ thác có bên tham gia : Bên giao uỷ thác Xuất nhập khẩu( bên uỷ thác ) bên nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu( bên nhận uỷ thác ) Bên uỷ thác bên ... nhp khu y thỏc: Nhập uỷ thác trờng hợp mà bên uỷ thác nhập giao quyền uỷ thác hàng hoá cho bên nhận uỷ thác sở hợp đồng uỷ thác nhập hàng hoá Bên nhạn uỷ thác nhập hàng hoá đứng ký kết hợp đồng ... Hải quan nổ lực hoàn thiện phơng pháp hạch toán nghiệp vụ Xuất - Nhập uỷ thác Tất nghiệp vụ nêu khẳng định rằng, hạch toán nghiệp vụ Xuất - Nhập uỷ thác Việt Nam đạt đợc thành tựu đáng kể 24...
 • 31
 • 395
 • 0

218 Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán KH tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp hiện nay

218 Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán KH tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các Doanh nghiệp hiện nay
... mức độ hoàn vốn sau thời gian phơng pháp kh u hao bình quân kh ng hiệu phơng pháp tổng số nâm sử dụng 1.3 Các qui định tính kh u hao TSCĐ - Các tài sản cố định trích KH: Tài sản cố định kh ng ... thiện chế độ kh u hao kế toán kh u haoTSCĐ doanh nghiệp A) TSCĐHH Hiện doanh nghiệp phải trích kh u haoTSCĐ theo quyêt định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 Bộ trởng tài phơng pháp kh u hao đờng ... quy định tơng ứng với tỷ lệ kh u hao ghi tập định mức tỷ lệ kh ú hao TSCĐ kèm theo Định mức kh u hao bao gồm kh u hao kh u sữa chữa lớn.Tỷ lệ kh u hao quy định cho tất đơn vị sản xuất kinh doanh...
 • 24
 • 264
 • 0

hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa

hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa
... máy kế toán Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Kế toán trư ởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán nhập Kế toán vật tư hàng hoá Kế toán quỹ Phòng Kế toán Công ty gồm có 06 ngời: - Kế toán ... nhiệm vụ kế toán đợc nâng lên cao Tăng cờng cải tiến hoàn thiện công tác kế toán trở thành nhu cầu thiết thực doanh nghiệp, ngành kinh tế quốc dân 1.3 Kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá doanh nghiệp ... nhập Chơng II :Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Chơng III : Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập hàng hoá Công ty TNHH Đầu...
 • 71
 • 202
 • 0

Giải pháp hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu chè tại TCT Chè Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ xuất khẩu chè tại TCT Chè Việt Nam
... hàng xuất khẩu, kế toán ghi : 1.3.3 .Kế toán nghiệp vụ xuất ủy thác 1.3.3.1 .Kế toán bên giao ủy thác xuất a.Chứng từ kế toán Kế toán nghiệp vụ xuất ủy thác dụng chứng từ ban đầu tương tự nghiệp vụ ... hướng dẫn phương pháp kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập theo hai phương pháp trực tiếp ủy thác Phần hướng dẫn phương pháp kế toán trình bày phần 1.3.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU 1.3.1.Phạm ... Công tác kế toán quản trị chưa coi trọng Hiện nay, Tổng công ty không sử dụng báo cáo quản trị CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TCT CHÈ VN -o0o...
 • 67
 • 176
 • 0

Phương pháp kế toán nghiệp xuất – nhập khẩu ủy thác tại Việt Nam

Phương pháp kế toán nghiệp xuất – nhập khẩu ủy thác tại Việt Nam
... hoạt động Xuất Nhập cho Từ ta thấy, hoạt động Xuất nhập uỷ thác có bên tham gia : Bên giao uỷ thác Xuất nhập khẩu( bên uỷ thác ) bên nhận uỷ thác Xuất nhập khẩu( bên nhận uỷ thác ) Bên uỷ thác bên ... Hải quan nổ lực hoàn thiện phơng pháp hạch toán nghiệp vụ Xuất - Nhập uỷ thác Tất nghiệp vụ nêu khẳng định rằng, hạch toán nghiệp vụ Xuất - Nhập uỷ thác Việt Nam đạt đợc thành tựu đáng kể 24 ... phơng pháp hạch toán nghiệp vụ khác tất yếu dĩ nhiên có phơng pháp hạch toán đúng, có phơng pháp hạch toán cha Và viết này, em xin nêu tồn số phơng pháp hạch toán nghiệp vụ Xuất - Nhập uỷ thác Việt...
 • 31
 • 291
 • 1

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TCT CHÈ VN

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU CHÈ TẠI TCT CHÈ VN
... khách hàng, kế toán nên hạch toán bút toán đơn sau : Nợ TK 007.01 : 43.470 USD Thứ tư, hoàn thiện trình tự hạch toán trình xuất chè : Biểu số : Sơ đồ hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất chè Tổng công ... khoản, phương pháp kế toán, hệ thống sổ sách…Ngoài ra, công tác kế toán quản trị chưa coi trọng, chưa có báo cáo quản trị tình hình xuất Có thể thấy việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất chè Tổng ... sổ kế toán mẫu sổ tài khoản 007 trình bày phần giải pháp hệ thống sổ sách kế toán 3.2.3 Về phương pháp hạch toán Như đánh giá nhược điểm chương Dưới đây, em xin đưa trình tự kế toán nghiệp vụ xuất...
 • 15
 • 214
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐẦU XÂY DỰNG VÀ TM HƯNG HẢI

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM HƯNG HẢI
... KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY 2.1) Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý tổ chức hạch toán kế toán thuế nói chung kế toán thuế GTGT nói ... quan thuế 2.2) Phương hướng giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán thuế GTGT Công ty Phương hướng chung để hoàn thiện công tác quản lý kế toán nói chung công tác quản lý kể toán ... vực thuế GTGT - Tìm hiểu thực trạng máy quản lý kế toán, đặc điểm sản xuất kinh doanh công tác hạch toán thuế GTGT Công ty CP đầu xây dựng TM Hưng Hải - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác...
 • 6
 • 313
 • 0

Đề xuất ý kiến hoàn thiện luật thuế TTĐB và phương pháp kế toán thuế TTĐB

Đề xuất ý kiến hoàn thiện luật thuế TTĐB và phương pháp kế toán thuế TTĐB
... 64/2009/TT-BTC Một số nội dung luật thuế TTĐB Số thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB - Thuế TTĐB khấu trừ Cách tính thuế TTĐB a Giá tính thuế TTĐB -.Với HH sản xuất tiêu thụ nước: ... dung luật thuế TTĐB b Thuế suất thuế TTĐB Theo biểu thuế suất Nhà nước quy định c Thuế TTĐB khấu trừ Thuế TTĐB có khấu trừ toàn bộ? Khi hoàn thuế - HH chịu thuế TTĐB sản xuất nguyên liệu chịu thuế ... A Luật thuế TTĐB hành 8.3.2 Kế toán thuế TTĐB Khái niệm, vai trò Đặc điểm Nguyên tắc đánh thuế Đối tượng chịu thuế không chịu thuế Đối tượng nộp thuế Cách tính Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, ...
 • 20
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc kế toán thuế gtgt được khấu trừsơ đồ kế toán thuế gtgt được khấu trừkế toán thuế gtgt được khấu trừkế toán thuế gtgt được khấu trừ 1331việc áp dụng kế toán thuế gtgt được khấu trừphương pháp kế toán thuế gtgtphương pháp kế toán thuế xuất nhập khẩuhạch toán thuế gtgt được khấu trừnguyên tắc hạch toán thuế gtgt được khấu trừtrình tự hạch toán thuế gtgt được khấu trừsơ đồ hạch toán thuế gtgt được khấu trừcách hạch toán thuế gtgt được khấu trừtổ chức kế toán thuế gtgt tại doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừphương pháp tính thuế gtgt được khấu trừphương pháp hạch toán thuế gtgt hàng nhập khẩudown loadCV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnđề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Tuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường quang trung quận hà đông thành phố hà nộiLuyện tập chung Trang 47Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏeBài 15. Phòng bệnh viêm gan Acông văn CV lop Tien luong