ESL HACKING TOEFL IELTS

22000 Words for TOEFL IELTS Harold Levine

22000 Words for TOEFL IELTS Harold Levine
... Sau 20 từ cho tuần này: IELTS VOCABULARY – WEEK 1 Civilian / 28 : [ n, adj ] / sə'vɪliən / = A person who is not a member of the armed forces, or police, or fire-fighting forces ( Người thành phần ... dụng) Ex: I had to stand for the first half of the performance because I could not find a vacant seat ( Tôi phải đứng suốt nửa buổi trình diễn không tìm ghế trống nào.) IELTS VOCABULARY – WEEK ... cuả bang Florida ) 12 Forecast / [v,n] /’fɔ:kɑ:st/ = Predict; foretell; prophesy (Tiên đoán; nói trước; tiên tri ) Ex: Mr Walsh gave a short vocabulary quiz today, as you had forecasted (Ông Walsh...
 • 285
 • 2,243
 • 4

bài tập level 1 cho người luyện thi toefl, ielts, toeic

bài tập level 1 cho người luyện thi toefl, ielts, toeic
... Measured Level 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 02 02 03 05 02 03 04 02 04 04 03 05 02 03 01 03 04 01 06 04 06 01 02 01 02 05 03 06 05 01 05 01 05 03 02 05 01 03 02 01 03 02 01 02 05 04 05 02 01 03 ... DOCUMENT GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page 33 GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page 34 GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page 35 GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page ... hot outside D He needs a book for school Ray’s school 09R104D07EZ02D10-0 211 N 09R102D07FZ0 210 5-0 211 N Page 13 GO ON GR9 /12 RPTE RELEASE '04 3/22/04 11 :13 AM Page 14 Gail’s Luck Gail and her sister...
 • 37
 • 369
 • 4

22 000 từ THI TOEFL,IELTS của harold levine

22 000 từ THI TOEFL,IELTS của harold levine
... phần từ vựng dạng ACADEMIC (học thuật) Nên để đạt điểm cao kỳ thi IELTS, ôn luyện từ 22. 000 từ THI TOEFL/IELTS Harold Levine cần thi t Mỗi ngày cần học từ, lượng từ vựng bạn tăng đáng kể Số từ ... bạn phần thi LISTENING / SPEAKING / READING / WRITING Ví dụ: Nếu bạn dùng từ: SIMULTANEOUSLY thay cho từ AT THE SAME TIME, hay PORTABLE thay cho từ EASY TO CARRY hay MITIGATE thay cho từ LESSEN ... bạn thấy thích hợp với áp dụng: 1/ Mỗi ngày học từ: giống ăn cơm vậy: sáng từ, trưa từ, tối từ Vui lòng đừng thấy sách hay mà học ngày vài ba chục từ ngày mai nhìn lại thấy ngán bỏ sách hay 2/...
 • 229
 • 1,100
 • 4

Learning 5000 words TOEFL-IELTS-TOIEC

Learning 5000 words TOEFL-IELTS-TOIEC
... 5000 Collegiate Words with Brief Definitions – Amass an Ivy League Vocabulary! 7-CD Edition: All you have to is listen 15 minutes a day for weeks to absorb 5000 words SAT math ... payment, or income 5000 Collegiate Words with Brief Definitions – Amass an Ivy League Vocabulary! 7-CD Edition: All you have to is listen 15 minutes a day for weeks to absorb 5000 words SAT math ... correspondence in sound 5000 Collegiate Words with Brief Definitions – Amass an Ivy League Vocabulary! 7-CD Edition: All you have to is listen 15 minutes a day for weeks to absorb 5000 words SAT math...
 • 36
 • 315
 • 6

So sánh Điểm giữa các bài thi TOEFLIELTS – TOEIC – BULATS. docx

So sánh Điểm giữa các bài thi TOEFL – IELTS – TOEIC – BULATS. docx
... vân so sánh trình độ tiếng Anh đánh giá kỳ thi TOEFL, IELTS, TOEIC khác Dưới bảng so sánh cách tương đối điểm trình độ kỳ thi TOEFL ibt, IELTS, TOEIC, BULATS… Rất nhiều bạn phân vân so sánh ... tiếng Anh đánh giá kỳ thi TOEFL, IELTS, TOEIC khác Dưới bảng so sánh cách tương đối điểm trình độ kỳ thi TOEFL ibt, IELTS, TOEIC, BULATS… PTE PTE CambridgeESOL IELTS TOEFLiBT TOEIC BULATS General ... 75 87-109 BEC Vantage 60 PET, 4.5 57-86 550 level 43-58 level 30-42 BEC Prelim 40 KET 20 Bảng so sánh sưu tầm từ website ExamEnglish ...
 • 6
 • 484
 • 0

Phân biệt bằng TOEFL, IELTS và TOEIC? pot

Phân biệt bằng TOEFL, IELTS và TOEIC? pot
... Do đó, muốn du học, em nên chọn luyện thi TOEFL IELTS tùy vào quốc gia mà em dự định đến học có giáo dục theo hệ thống Anh hay Mỹ mà em thi IELTS hay TOEFL cho tương ứng ... thống giáo dục Anh du học sinh thường yêu cầu điểm IELTS Chỉ có loại IELTS - Đối với nước có giáo dục Mỹ du học sinh thường yêu cầu điểm TOEFL Bằng TOEFL có hai loại: + TOEFL quốc tế (International ... biến IELTS TOEFL Hai loại nhằm kiểm tra đánh giá kỹ nghe, nói, đọc viết trình độ Anh ngữ học sinh Các trường Tổng LSQ dựa vào đánh giá qua loại văn để làm sở để tiếp nhận du học sinh Về TOEFL IELTS...
 • 5
 • 206
 • 0

Tuyển tập các bài luận tiếng anh luyện thi TOEFL - IELTS - TOEIC

Tuyển tập các bài luận tiếng anh luyện thi TOEFL - IELTS - TOEIC
... chỉnh viết cách tự tin Chỉ có số luận đầu có dịch mẫu để gợi ý học sinh, sau để học sinh tự luyện tập rèn luyện phong cách viết riêng cho Hi vọng tài liệu góp phần giúp học sinh học tập ngày tốt ... đánh giá khả thông thạo ngôn ngữ mà kiểm tra kiến thức, khả suy luận, diễn giải vấn đề cách logic học sinh "Các luận mẫu tiếng Anh" nguồn tài liệu tham khảo cho học sinh, trích từ First News, ... education today? Lời mở đầu Trong trình học tập, học sinh không luyện tập tập dạng trắc nghiệm mà thường phải viết luận để đánh giá khả sử dụng ngôn ngữ Đây tập thường gây khó khăn cho học sinh không...
 • 93
 • 1,497
 • 3

Online english test lesson 1 toeic test vocabulary, tài liệu toeic, tài liệu toefl, IELTS, SAT, GMAT

Online english test lesson 1  toeic test vocabulary, tài liệu toeic, tài liệu toefl, IELTS, SAT, GMAT
... 3/8/2 016 Online English Test: Lesson 1 ­ Toeic Test Vocabulary, tài liệu toeic, tài liệu toefl, IELTS, SAT, GMAT 7) n. purchase; sale; acquisition (a) leverage ... (c) treatment (d) use 10 ) n. material coherence; firmness; persistence; steadfastness (a) deregulation (b) consistency (c) fulfillment (d) crux http://luyenthianhvan.org/2008/09 /lesson 1 toeic test. html...
 • 2
 • 202
 • 0

Xem thêm