05 kien truc tap lenh

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Một số kiến trúc tập lệnh

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Một số kiến trúc tập lệnh
... Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 53 HUST-FET, 13/02/2011 CISC vs RISC RISC CISC - Tập lớn ghi - Giới hạn số ghi - Tập lệnh đơn giản - Tập lệnh phức tạp - Tập trung trao đổi liệu ghi - Nhấn mạnh ... động truy cập - Các lệnh thực chu kỳ máy nhớ - Các lệnh LOAD/STORE đơn giản để truy - Lệnh thực nhiều cập nhớ chu kỳ máy - Giới hạn chế độ địa - Một lệnh tương đương với nhiều - Từ mã có chiều ... cố định lệnh RISC - Nhiều chế độ địa - lệnh có chiều dài thay đổi tùy vào lệnh Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 54 HUST-FET, 13/02/2011 CISC vs RISC RISC CISC - lệnh thực nhanh - Ngôn...
 • 31
 • 916
 • 7

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Kiến trúc tập lệnh

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH - Kiến trúc tập lệnh
... chiếu lệnh cách tính toán nơi lưu trữ lệnh thực  Thường không rõ ràng lệnh mà ngầm coi lệnh liền sau lệnh chuỗi lệnh  Trong số loại lệnh, địa lệnh Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 33 HUST-FET, ... ngữ máy tính phép toán 32 HUST-FET, 13/02/2011 Định dạng lệnh: trường  Mã lệnh nhiệm vụ (chức năng) lệnh  Tham chiếu toán hạng nguồn toán hạng xử lý lệnh  Tham chiếu kết nơi lưu trữ kết lệnh ... Chương Ngôn ngữ máy tính phép toán 37 Chuyển sang dạng toán tử sau: Y = AB-CDE*+/ PUSH PUSH SUB PUSH PUSH PUSH MUL ADD DIV POP A B C D E Y HUST-FET, 13/02/2011 Kiến trúc tập lệnh: Yêu cầu  Kích...
 • 26
 • 957
 • 1

khái quát về kiến trúc tập lệnh

khái quát về kiến trúc tập lệnh
... $s0, $s1 503013 - Tập lệnh 30 MIPS: Câu lệnh điều khiển • Câu lệnh lặp For? 07/20/2012 503013 - Tập lệnh 31 MIPS: Câu lệnh luận lý 07/20/2012 503013 - Tập lệnh 32 MIPS: Câu lệnh luận lý • • • ... trực tiếp từ tập tin ghi Cho phép tập lệnh chứa toán tử thi hành 07/20/2012 503013 - Tập lệnh MIPS ISA • Tần suất xuất nhóm lệnh MIPS (SPEC 2006) 07/20/2012 503013 - Tập lệnh MIPS: Lệnh số học ... 503013 - Tập lệnh 23 Biểu diễn câu lệnh R 07/20/2012 503013 - Tập lệnh 24 Biển diễn câu lệnh I • Một định dạng khác, dành cho câu lệnh đọc ghi lw $t0, 24($s2) 07/20/2012 503013 - Tập lệnh 25 Biển...
 • 35
 • 321
 • 2

kiến trúc tập lệnh giảm bit thích nghi rISA

kiến trúc tập lệnh giảm bit thích nghi rISA
... Tính kiến trúc rISA Related Work rISA thích nghi – Chuyển đổi mã – Khảo sát phạm vi thiết kế – Bổ sung thông tin chi tiết – Các thí nghi m kết • Kết luận • Hướng nghi n cứu tương lai Tính kiến trúc ... cứu thiết kế rISA rISA444 cho thấy cân tốt – Nếu lệnh thông thường phù hợp với lệnh giảm, loại bỏ khỏi lệnh giảm – Một số thiết kế rISA khác giải vấn đề cách thêm vào lệnh giảm đặc biệt • Nó ... thường khối giảm • Vai trò trình biên dịch tìm thiết kế rISA tốt cấu hình thiết kế rISA tốt Tính kiến trúc rISA (a) addi instruction: Normal (a) and Reduced (b) using rISA design rISA_ 4444 addi...
 • 21
 • 142
 • 0

Chuong 4 kiến trúc tập lệnh

Chuong 4 kiến trúc tập lệnh
... thống tập lệnh lai RISC CISC • Tổ chức bên theo RISC • Kiến trúc lập trình bên theo CISC • Sử dụng vi chương trình làm trung gian Kiến trúc tập lệnh Intel x86 Kiến trúc tập lệnh Intel x86 Kiến trúc ... máy tính • Ví dụ: Tập ghi số xử lý Các đặc trưng lệnh máy • Giới thiệu chung tập lệnh – Mỗi xử lý có tập lệnh xác định – Tập lệnh thường có hàng chục đến hàng trăm lệnh – Mỗi lệnh chuỗi số nhị ... Kiến trúc tập lệnh Intel x86 Kiến trúc tập lệnh Intel x86 Kiến trúc tập lệnh Intel x86 Kiến trúc tập lệnh Intel x86 Kiến trúc tập lệnh Intel x86 ...
 • 64
 • 393
 • 1

Tiểu luận môn kiến trúc máy tính nâng cao kiến trúc tập lệnh cisc và risc

Tiểu luận môn kiến trúc máy tính nâng cao kiến trúc tập lệnh cisc và risc
... Trang Kiến trúc máy tính nâng cao Kiến trúc tập lệnh CISC RISC để lưu trữ lệnh Điều đặt nặng vai trò việc xây dựng lệnh trực tiếp đến phần cứng Trang Kiến trúc máy tính nâng cao Kiến trúc tập lệnh ... Kiến trúc máy tính nâng cao Kiến trúc tập lệnh CISC RISC chu kỳ, việc thực pipeline với kiến trúc tập lệnh RISC dẽ dàng hiệu nhiều so với kiến trúc tập lệnh CISC Quá trình thực thi pipeline RISC ... pipeline Kiến trúc máy tính nâng cao Kiến trúc tập lệnh CISC RISC Chương Kiến trúc tập lệnh CISC 1.1 Khái niệm Complex Instruction Set Computing (CISC) - máy tính với tập lệnh phức tạp phương...
 • 19
 • 305
 • 0

Kiến trúc bộ lệnh

Kiến trúc bộ lệnh
... loại kiến trúc lệnh kiến trúc ngăn xếp (stack),  kiến trúc ghi tích lũy (Accumulator)  kiến trúc ghi đa dụng GPRA(general-purpose register architecture) Ví dụ phép tính C = A + B dùng kiểu kiến ... Đức Lung 26 Các lệnh dịch chuyển Khoa KTMT Vũ Đức Lung 27 Các lệnh dịch chuyển Khoa KTMT Vũ Đức Lung 28 Các lệnh có điều kiện lệnh nhảy Nếu không (IF ... định (32 bit) – Kích thước tập lệnh thay đổi – Sử dụng kiến trúc load-store lệnh xử lý– Giá trị nhớ dùng như toán liệu hoạt động ghi cáchhạng lệnh xử lý liệu ly với lệnh truy cập nhớ – Có nhiều...
 • 32
 • 571
 • 1

Kiến trúc bộ lệnh của CPU - Tìm hiểu bộ lệnh của CPU 16bit họ Intel - Các dạng dữ liệu

Kiến trúc bộ lệnh của CPU - Tìm hiểu bộ lệnh của CPU 16bit họ Intel - Các dạng dữ liệu
... Dạng byte – bit  Có thể biểu diễn dạng:  Số nguyên không dấu 8bit   Có giá trị từ  2 8-1 =255 Số nguyên có dấu bit dấu  0: Số dương 1: Số âm Có giá trị từ: -2 7  2 7-1 (-1 28 127) ... có dấu là: -7 2 Nhận xét: 256 – 184 = 72 Copyright © 2006, HaiVD Dạng word – 16 bit  Có thể biễu diễn dạng:  Số nguyên không dấu 16bit:   Có giá trị:  21 6-1 =65535 Số nguyên có dấu 16bit 15 ... 0101001000101000 = 5x163+2x162+2x16+8 = -2 1032 Nhận xét: 21 6-4 4504=21032 word/16 = 0000101011011101  dịch phải bit word%16 = 1000 = Copyright © 2006, HaiVD Kiến trúc lệnh CPU Tổ chức nhớ Copyright © 2006,...
 • 21
 • 242
 • 3

Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh potx

Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh potx
... loại kiến trúc lệnh kiến trúc ngăn xếp (stack),  kiến trúc ghi tích lũy (Accumulator)  kiến trúc ghi đa dụng GPRA(general-purpose register architecture) Ví dụ phép tính C = A + B dùng kiểu kiến ... Lung 10 Opcode mở rộng  14 lệnh hai địa Khoa KTMT Vũ Đức Lung 11 dạng thức lệnh PDP-11  Mã hóa lệnh máy PDP-11  tám cách PDP-11  opcode mở rộng có dạng x111  lệnh toán hạng – opcode 10 bit: ... 23% Tính toán số học 15% So sánh 13% Phép toán Logic 5% Các lệnh khác Khoa KTMT 43% 1% Vũ Đức Lung 34 Cấu trúc lệnh CISC RISC RISC CISC – Độ dài lệnh cố định (32 bit) – Sử dụng kiến trúc load-store...
 • 36
 • 955
 • 1

Kiến trúc bộ lệnh MIPS

Kiến trúc bộ lệnh MIPS
... • Quan điểm thiết kế lệnh MIPS Kiến trúc lệnh • Công việc CPU thực thi lệnh (instruction) • Các CPU khác cài đặt tập lệnh khác Tập hợp lệnh mà CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction Set ... ngữ MIPS – Giải thích quan điểm thiết kế lệnh MIPS – Trình bày vấn đề cần quan tâm thiết kế lệnh – Có khả tự thiết kế lệnh theo quan điểm Nội dung • Kiến trúc lệnh MIPS • Các vấn đề thiết kế lệnh ... IBM/Motorola PowerPC (Macintosh), MIPS, Intel IA64, • Môn học sử dụng kiến trúc MIPS để minh họa • Tại sử dụng MIPS để giảng dạy thay Intel 80x86? Lệnh số học MIPS • Cú pháp: opt opr,opr1,opr2...
 • 107
 • 457
 • 3

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8 potx

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8 potx
... 37 38 Định hướng phát triển kiến trúc • Quyết định số 1 12/ 20 02/ QĐ-TTg ngày 03 tháng năm 20 02 Thủ tướng phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 20 20 • Nội dung ... chủ yếu: – Phát triển kiến trúc đại, giàu sắc dân tộc tạo lập môi trường cư trú bền vững 39 Định hướng phát triển kiến trúc • Mục tiêu: – Tổng quát: Nâng cao chất lượng kiến trúc, tạo lập môi trường ... hình thành phát triển kiến trúc Việt Nam đại, giàu sắc dân tộc Định hướng phát triển kiến trúc • Mục tiêu: – Cụ thể: • Nghiên cứu, xác lập sở lý luận tính đại tính dân tộc kiến trúc Việt Nam; • Tuyên...
 • 5
 • 237
 • 0

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 6 pdf

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 6 pdf
... • Kiến trúc Việt Nam từ sau năm 19 86 – Sau năm 19 86 kiến trúc Việt Nam bước sang giai đoạn Các công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng giao thoa toàn cầu hóa ... cầu hóa Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khiến cho kiến trúc nước nhà phát triển theo đường hướng 27 28 29 30 ...
 • 5
 • 285
 • 0

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 5 potx

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 5 potx
... Chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Vĩnh Nghiêm 22 Chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Vĩnh Nghiêm 23 Chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Vĩnh Nghiêm 24 Chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Vĩnh Nghiêm 25 ...
 • 5
 • 224
 • 0

Xem thêm