HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm imindmap 5 0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm IMindMap 5 để thiết kế BĐTD.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm IMindMap 5 để thiết kế BĐTD.
... (Chức sử dụng đăng ký quyền phần mềm) - Chọn menu FILE/Export/Interactive Presentation (hình 19) - Chọn Export Bùi Quốc Anh – CV Phòng GD-ĐT Quy Nhơn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Imindmap để thiết kế ... hình cần chèn Hình Bùi Quốc Anh – CV Phòng GD-ĐT Quy Nhơn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Imindmap để thiết kế đồ t b) Chèn hình từ thư viện phần mềm: - Chọn nhánh cần chèn hình - Chọn nút lệnh Image ... chọn nút lệnh Convert Bùi Quốc Anh – CV Phòng GD-ĐT Quy Nhơn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Imindmap để thiết kế đồ t Nhánh con: dùng để mô tả, triển khai ý từ nhánh cấp cao (từ nhánh mẹ nó) Cách...
 • 8
 • 386
 • 1

hướng dẫn sử dụng phần mềm imindmap

hướng dẫn sử dụng phần mềm imindmap
... tiêu đề : Sau chọn nhánh, ta sử dụng nút công cụ Formatting để thay đổi màu nhánh vị trí tiêu đề e/ Xóa nhánh : cần click chuột chọn nhánh gõ phím Delete f/ Thêm phần nội dung cho nhánh : Click ... enter Central Idea với tiêu đề b/ Định dạng cho tiêu đề : Click chuột vào Central Idea để chọn Sử dụng nút công cụ Formatting để định dạng (tương tự Word) Tiêu đề sau định dạng c/ Thay đổi hình ... tạo iMindMap II – TẠO BẢN ĐỒ MỚI : 1) Tạo biểu tượng cho “ý tưởng trung tâm” (Central Idea) : Click chuột vào nút New Click chọn hình cho Central Idea Trang Central Idea xuất đồ 2) Chỉnh sửa...
 • 9
 • 383
 • 1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm iMindmap (tạo bản đồ tư duy)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm iMindmap (tạo bản đồ tư duy)
... Khi thực thao tác mà thấy xuất cửa sổ tức tính không dùng Một đồ sử dụng iMindMap II – TẠO BẢN ĐỒ MỚI : 1) Tạo biểu ng cho “ý ng trung tâm” (Central Idea) : Thầy, cô click chuột vào nút ... I – KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM : Click đúp chuột vào biểu ng chương trình iMindMap hình desktop vào menu StartAll Programs iMindMap 5 iMindMap Hiện tại, nhà trường dùng iMindMap Basic cung ... cho nhánh : Để tạo nhánh cho nhánh, Thầy, Cô làm ng tự tạo nhánh cho Contral Idea Nhưng Thầy, Cô thực vòng tròn đỏ đầu nhánh III – XUẤT BẢN ĐỒ RA DẠNG HÌNH ẢNH : Click chọn menu File, chọn...
 • 31
 • 1,191
 • 1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eview 5.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eview 5.0
... không sử dụng hết quan sát mẫu, chẳng hạn ta tìm hàm hồi quy Y theo X ví dụ ta sử dụng cặp quan sát Khi ta thực thao tác hình sau 113 Hình 24 Tìm ma trận tương quan ma trận hiệp phương sai Giả sử ... Giả sử ta có số liệu biến Y X tìm hàm hồi quy Y theo X Yt −1 (biến trể) câu lệnh y c x y(-1) - Giả sử ta có số liệu biến Y X tìm hàm hồi quy ln(Y) theo ln(X) câu lệnh log(y) c log(x) - Giả sử ... thuyết H0 : β3 = ( β3 hệ số biến X ) Tức biến X có ảnh hưởng đến Y mô hình d Kiểm đònh Wald Ta sử dụng EViews để tiến hành kiểm đònh mô có mặt biến không cần thiết Bằng kiểm đònh Wald Để tiến hành...
 • 33
 • 184
 • 1

HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm EVIEWS 5 0 học tập môn học KINH tế LƯỢNG (30 TIẾT)

HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm EVIEWS 5 0 học tập môn học KINH tế LƯỢNG (30 TIẾT)
... NỘI DUNG Cài đặt phần mềm EVIEWS 5. 0 Nhập liệu EVIEWS 5. 0 Vẽ đồ thị EVIEWS 5. 0 Xử lý liệu EVIEWS 5. 0 CÀI ĐẶT EVIEWS 5. 0 • Chọn folder PHAN MEM EVIEWS 5. 0 • Chọn folder INSTALL • Chọn ... file EViews5 .exe chép đè vào folder cài đặt Eviews5 , mặc định C:Program Files\ EViews5 Trở lại máy tính, khởi động EVIEWS 5. 0 cách nhấp chọn biểu tượng EViews NHẬP DỮ LIỆU TRONG EVIEWS 5. 0 Bảng ... (%/năm) tỷ lệ lạm phát X (%/năm) năm 1988 chín quốc gia: Y 11,9 9,4 7 ,5 4 ,0 11,3 66,3 2,2 10, 3 7,6 X 7,2 4 ,0 3,1 1,6 4,8 51 ,0 2 ,0 6,6 4,4 Nhập số liệu: File → New → Workfile Phím tắt: Ctrl + N Trong...
 • 27
 • 417
 • 0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5
... động  Cung cấp giải pháp phần mềm  Tư vấn thiết kế xây dựng giải pháp phần mềm  Tư vấn, sản xuất, triển khai,giám sát, thi công hệ thống công nghệ thông tin  Thiết kế website, dich vụ đăng ... công ty sở hữu thuê nhà thiết kế (thường công ty thiết kế website) đảm nhận việc thiết kế ban đầu, điều hợp lý, với chi phí ban đầu cho dù có cao - trang web động – website thiết lập mang tính chuyên ... liệu nhiều thời gian sửa chữa hay vấn đề thời gian chết Thiết kế website tour du lịch Đinh Thị Nga – CQ481907 – CNTT48A 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.1 Thiết kế sơ đồ 4.1.1 Sơ đồ...
 • 70
 • 629
 • 4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử orcad 10 5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử orcad 10 5
... Lời nói đầu  Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10. 5 Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD tập đoàn Cadence® chuyên viên đánh giá phần mềm thiết kế mạch mạnh OrCAD có mặt hỗ ... Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10. 5 Orcad Capture  • Tiếp theo chân Y7 Nhóm – Lớp 04ĐT1 http://www.ebook.edu.vn Page 28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử ... Page 32 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10. 5 Orcad Layout Plus  2.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm Orcad layout 10. 5: Orcad layout phần mềm mạnh chuyên dùng để vẽ sơ đồ mạch...
 • 145
 • 697
 • 8

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5
... Lời nói đầu  Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD tập đoàn Cadence® chuyên viên đánh giá phần mềm thiết kế mạch mạnh OrCAD có mặt hỗ ... Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad Capture  • Tiếp theo chân Y7 Nhóm – Lớp 04ĐT1 http://www.ebook.edu.vn Page 28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử ... Page 32 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad Layout Plus  2.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm Orcad layout 10.5: Orcad layout phần mềm mạnh chuyên dùng để vẽ sơ đồ mạch...
 • 145
 • 353
 • 3

Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn nhạc Enco 4.5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn nhạc Enco 4.5
... dòng kẻ nhạc phần để chép nhạc TOOLBAR: a) Voice Selector: - Để chép nhạc cho nhiều bè khác nhạu dòng nhạc Khi viết cho bè dòng nhạc chọn số viết Số tương tự vây - Để hỉnh bè nhạc Khi sửa bè ... Toolbar Một Encore Window gồm có phần chính: Dẫy (bên Encore title) MENUS Có tất MENUS: File, Edit, Notes, Measures, Score, View, Windows, Setup, Help Bên phần Menus Toolbar (xem bên dưới) Phần có ... khung nhạc, tự động (default) nhịp C (hay 4/4) Gỉa sử nhạc bạn định viết nhịp 2/4, bạn làm sau: a) Sau click vào Arrow tool b) Click chuột vô dòng nhac dùng lệnh ctrl +A để bội đen toàn nhạc Hoặc...
 • 7
 • 498
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 pptx

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 pptx
... lợi nhiều Có nhiều phầm mềm liên quan đến thiết kế mô điện Trong giới hạn này, xin giới thiệu với bạn phần hướng dẫn sử dụng phần mềm ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 Đây phần mềm mô trực quan điện tử, ... HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 Hiện nay, với hỗ trợ máy tính việc thử nghiệm chế tạo mạch điện trở nên đơn giản nhiều Nhờ có phần mềm hỗ trợ này, cho ... cho rác" Trong phần mềm mô nay, EWB phần mềm thực dụng Do sinh viên có nhiều thuận lợi tiếp cận với phần mềm Electronics Workbench MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM Nếu đem so sánh Electronics Workbench (EWB)...
 • 96
 • 1,888
 • 40

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 pdf

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 pdf
... MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 .1 MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 Hiện nay, với hỗ trợ ... với bạn phần hướng dẫn sử dụng phần mềm ELECTRONIC WORKBENCH 5.12 Đây phần mềm mô trực quan điện tử, dễ thao tác với người sử dụng Đến thời có phiên 10.0 Tuy nhiên, giới thiệu phiên 5.12 có nhiều ... sử dụng phiên này, phiên sau nâng cấp từ phiên trước đó, từ phần sở bạn tìm hiểu dễ dàng phiên cao Tài liệu hướng dẫn gồm hai phần: PHẦN TRA CỨU: Dùng tra cứu chức công cụ làm việc phần mềm ELECTRONIC...
 • 96
 • 714
 • 10

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện Orcad 10.5 potx

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện Orcad 10.5 potx
... Page 28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad Capture • Tiếp theo chân Y7 Nhóm – Lớp 04ĐT1 Page 29 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad ... Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Lời nói đầu Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD tập đoàn Cadence® chuyên viên đánh giá phần mềm thiết kế mạch mạnh OrCAD có ... 20 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad Capture • Chọn layout Bấm OK Từ bạn vẽ mạch Orcad Layout Plus Nhóm – Lớp 04ĐT1 Page 21 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch...
 • 151
 • 1,147
 • 2

tiểu luận HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm PLAXIS và PHẦN mềm GEO SLOPE OFFICE 5

tiểu luận HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm PLAXIS và PHẦN mềm GEO SLOPE OFFICE 5
... Quang Tiến -45th2 cách sử dụng mục C phi reduction môđun tính toán ,rôi dùng môđun vẽ đồ thị để thể số liệu hành 11 Bùi Quang Tiến -45th2 Hớng dẫn sử dụng phần mềm Geo- Slope office. 5 A Cấu trúc ... Cấu trúc chơng trình Geo- Slope office. 5 Phần mềm địa kỹ thuật Geo- slope gồm môđun hoạt động riêng biệt ,mỗi môđun có chức để tính toán khác : SIGMA/W,SEEP/W, CTRAN/W ,QUAKE/W ,SLOPE/ W ,TEMP/W A.1.MÔĐUN ... có khớp sử dụng để tạo mối nối đầu dầm có chuyển vị xoay tự Bùi Quang Tiến -45th2 Interfaces: Những phần tử liên kết sử dụng tính toán có liên quan tới tơng tác đất- kết cấu Chúng đợc sử dụng để...
 • 19
 • 1,044
 • 4

Báo cáo "Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5" ppsx

Báo cáo
... Lời nói đầu  Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD tập đoàn Cadence® chuyên viên đánh giá phần mềm thiết kế mạch mạnh OrCAD có mặt hỗ trợ ... Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad Capture  • Tiếp theo chân Y7 Nhóm – Lớp 04ĐT1 http://www.ebook.edu.vn Page 28 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad ... 32 Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử Orcad 10.5 Orcad Layout Plus  2.1 Giới thiệu tổng quan phần mềm Orcad layout 10.5: Orcad layout phần mềm mạnh chuyên dùng để vẽ sơ đồ mạch in...
 • 145
 • 284
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN OpenOffice.org - 5 potx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN OpenOffice.org - 5 potx
... nhấn nút OK để thực việc in ấn 57 Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Writer Chương 06 TRỘN TÀI LIỆU 6.1 Khái niệm trộn tài liệu Một tính mạnh phần mềm soạn thảo văn OpenOffice.org Writer trộn tài ... trang >- Ví dụ: Chỉ in trang số 5: In từ trang đến trang 10: 2-1 0 In từ trang đến trang 10; từ trang 12 đến 15: 2-1 0, 1 2-1 5 - Hộp Copies số in, ngầm định Nếu bạn in gõ số in vào đây; - ... để dán hình cắt lên tài liệu 49 Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Writer Chương 05 IN ẤN 5. 1 Qui trình để in ấn In ấn công đoạn quan trọng khâu cuối quy trình soạn thảo tài liệu Để làm tốt việc...
 • 12
 • 214
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng phần mềm modde 5 0hướng dẫn sử dụng phần mềm eviews 5 1hướng dẫn sử dụng phần mềm eview 5hướng dẫn sử dụng phần mềm goldwave 5 55hướng dẫn sử dụng phần mềm goldwave 5 69hướng dẫn sử dụng phần mềm goldwave 5 67hướng dẫn sử dụng phần mềm eviews 5hướng dẫn sử dụng phần mềm lecturemaker 2 0hướng dẫn sử dụng phần mềm spss 16 0hướng dẫn sử dụng phần mềm arcgis 9 0sách hướng dẫn sử dụng phần mềm spss 16 0hướng dẫn sử dụng phần mềm proteus 8 0hướng dẫn sử dụng phần mềm eview 4 0hướng dẫn sử dụng phần mềm tip 2 0hướng dẫn sử dụng phần mềm mapinfo 11 0Cổng thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam Cơ chế chính sáchCổng thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam Cơ chế chính sáchCổng thông tin điện tử Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam Cơ chế chính sáchVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒAVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒAVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒAVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tong hop Phong GD2. Cau hoi Phan thi Tinh huong (Co dap an)Cau hoi thi tim hieu bo luat dan su 2015chi tra co tuc dot 1 nam 2010Văn bản pháp quy | Công ty cổ phần SOMECO Sông Đànghi quyet 42 ve xu ly no xau2.TPH 2017.10.17 300d898 q3Phu An Tam Tich Loc_QLCB_TLDK_SACDPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chapnew doc 2017-08-17 16.17.43To_trinh_04_HDQT_Phat hanh co phieu tra co tuc_OKBao cao kiem tra tu cach co dong 2015Bao cao thuong nien tong hop nam 2014_Tien Len GroupTo trinh cham dut hoat dong chi nhanh co khi che tao may