EVALUATING GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WITH INCOMPLETE INFORMATION

the role of supply chain processes and information sharing in supply chain management

the role of supply chain processes and information sharing in supply chain management
... has yet investigated the role of information sharing and supply chain processes in supply chain management under alternative supply chain dynamism that includes both supply chain business environment ... manufacturing firms make investment in information sharing and supply chain processes? Especially, how should firms balance the investment in information sharing and supply chain processes? To date, there ... participating in information sharing change? The study shows that the value of information sharing increases as the number of supply chain members participating in information sharing increases This...
 • 265
 • 264
 • 0

Information shared postponement strategies in supply chain management

Information shared postponement strategies in supply chain management
... both postponement strategies and information sharing strategies In this study, we define the situation in which both information sharing and postponement are available as information- shared postponement ... information- shared postponement in a supply chain. 150 Figure 5-3: The service level of information- shared postponement in a supply chain 152 x CHAPTER INTRODUCTION Supply chain management (SCM) is “a ... first introduces the concept and problems in supply chain management and then provides the background of postponement strategies and information sharing strategies in a supply chain network, including...
 • 222
 • 83
 • 0

Lecture concepts in enterprise resource planning (2nd edition) chapter 4 production and supply chain management information systems

Lecture concepts in enterprise resource planning (2nd edition)  chapter 4 production and supply chain management information systems
... On Hand 11,650 Planned Orders Week 752 322 108 46 44 ,090 44 ,000 11,560 88,000 Week 940 40 3 135 58 55,087 44 ,000 47 3 44 ,000 Week 940 40 3 135 58 55,087 Week 940 40 3 135 58 55,087 Week 9 84 422 142 ... Sales and Operations Planning Demand Management Detailed Scheduling MRP Production Purchasing Figure 4. 2 The production planning process Concepts in Enterprise Resource Planning, Second Edition 14 ... Snacker Concepts in Enterprise Resource Planning, Second Edition 26 Forecasting Models in SAP R/3 Figure 4. 8 Forecasting model options in the SAP R/3 system Concepts in Enterprise Resource Planning, ...
 • 70
 • 312
 • 0

Sự khác nhau giữa Quản trị logistics (Logistics Management) và Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management -SCM)

Sự khác nhau giữa Quản trị logistics (Logistics Management) và Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management -SCM)
... doanh hay sở hợp đồng dài hạn khách hàng đối tác khác Các công ty 4PL đóng vai trò cầu nối khách hàng nhà cung cấp dịch vụ khác Mọi phương diện chuỗi cung ứng khách hàng quản lý công ty 4PL Đôi lúc, ... nguồn lực khác bao gồm người để thực hoạt động logistics 2PL (Second Party Logistics hay Cung cấp dịch vụ logistics bên thứ hai): Đây chuỗi người cung cấp dịch vụ cho hoạt động đơn lẻ cho chuỗi hoạt ... trữ hàng hoá, xử lý thông tin có tính tích hợp vào dây chuyền cung ứng khách hàng 3PL hoạt động công ty cung cấp dịch vụ logistics thực danh nghĩa khách hàng dựa hợp đồng có hiệu lực tối thiểu...
 • 4
 • 5,371
 • 108

Thuật ngữ supply chain management

Thuật ngữ supply chain management
... tất cách dịch chưa thoả đáng, không phản ánh đầy đủ xác chất Logistics Vì vậy, tốt giữ nguyên thuật ngữ Logistics sau tìm hiểu tường tận ý nghĩa Ban đầu, logistics sử dụng từ chuyên môn quân đội,...
 • 5
 • 791
 • 10

Tìm hiểu về supply chain management

Tìm hiểu về supply chain management
... quản lý chất lượng - Bạn cải tiến bạn nhìn thấy Tìm hiểu Supply Chain Management (Phần 2) Cấu trúc SCM Một dây chuyền cung ứng sản xuất bao gồm tối thiểu ba yếu tố: nhà cung cấp, thân đơn vị sản ... nhà cung cấp nguyên vật liệu, để có bạn cần cho hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ Tìm hiểu Supply Chain Management (Phần 3) ERP SCM – hợp lý? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn cần làm ... nhằm giới thiệu chi tiết đơn đặt hàng, toán, tình trạng sản xuất giao nhận công ty bạn Tìm hiểu Supply Chain Management (Phần 4) Mục tiêu việc cài đặt phần mềm SCM Hiện nay, công cụ Internet gần...
 • 11
 • 360
 • 2

Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần cuối)

Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần cuối)
... tin nhân viên Sau nhân viên hiểu họ kết hợp chuyên môn họ với hệ thống có tính xác cao, họ chấp nhận sử dụng công nghệ Dây chuyền cung ứng mở rộng (Extended supply chain) gì? Dây chuyền cung ứng ... nhân viên hiểu tính tác dụng việc cài đặt phần mềm SCM - Sai lầm từ lúc đầu: Những phần mềm SCM mà bạn đưa vào xử lý liệu theo chúng lập trình Các nhà dự báo hoạch định chiến lược cần hiểu rằng, ... sử dụng chung phần mềm SCM chưa công ty nhỏ tận dụng tối đa Họ thích cố gắng tìm kiếm nguồn tài để tự xây dựng SRM tìm kiếm nguồn sử dụng chung Tuy nhiên, việc tự xây dựng trì phần mềm riêng ý...
 • 6
 • 394
 • 7

Supply chain management A strategic issue in engineer to order manufacturing

Supply chain management A strategic issue in engineer to order manufacturing
... chain management in ETO companies, di!erent approaches to vertical integration within the sector are considered Vertical integration is particularly relevant as it is a variable feature in ETO ... is necessary to make supply chain management strategic in ETO companies References [1] R Lamming, Beyond Partnership: Strategies for Innovation and Lean Supply, Prentice-Hall International, Hemel ... planning, and physical processes associated with manufacturing, assembly and commissioning [7] Supply chain management in ETO companies involves the co-ordination of internal processes across these...
 • 12
 • 246
 • 0

Tài liệu Supply chain management A strategic issue in engineer to order manufacturing pptx

Tài liệu Supply chain management A strategic issue in engineer to order manufacturing pptx
... chain management in ETO companies, di!erent approaches to vertical integration within the sector are considered Vertical integration is particularly relevant as it is a variable feature in ETO ... is necessary to make supply chain management strategic in ETO companies References [1] R Lamming, Beyond Partnership: Strategies for Innovation and Lean Supply, Prentice-Hall International, Hemel ... planning, and physical processes associated with manufacturing, assembly and commissioning [7] Supply chain management in ETO companies involves the co-ordination of internal processes across these...
 • 12
 • 279
 • 1

Tài liệu Quản trị chuỗi cung ứng -Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 1) ppt

Tài liệu Quản trị chuỗi cung ứng -Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 1) ppt
... tư Phân phối sản phẩm Giai đoạn 3: Quản trị dây chuyền cung ứng (SCM) Theo ESCAP khái niệm mang tính chiến lược quản trị chuỗi quan hệ từ nhà cung cấp nguyên liệu – đơn vị sản xuất – đến người ... nhà cung cấp, giải pháp tồn kho an toàn công ty Trong hoạt động quản trị nguồn cung ứng, SCM cung cấp giải pháp mà theo đó, nhà cung cấp công ty sản xuất làm việc môi trường cộng tác, giúp cho ... sức mạnh nguồn tài nguyên mối tương quan chúng toàn dây chuyền cung ứng sản xuất Về bản, SCM cung cấp giải pháp cho toàn hoạt động đầu vào doanh nghiệp, từ việc đặt mua hàng nhà cung cấp, giải...
 • 8
 • 1,247
 • 12

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 2) docx

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 2) docx
... ty bán sản phẩm, dịch vụ nguyên liệu đầu vào cần thiết cho trình sản xuất, kinh doanh Thông thường, nhà cung cấp hiểu đơn vị cung cấp nguyên liệu trực tiếp vật liệu thô, chi tiết sản phẩm, bán ... hoạch định dây chuyền cung ứng (Supply chain planning - SCP) sử dụng thuật toán khác nhằm giúp bạn cải thiện lưu lượng tính hiệu dây chuyền cung ứng, đồng thời giảm thiểu việc kiểm kê hàng tồn kho ... trường (bởi phần phức tạp dễ sai sót nhất) nhằm trù liệu trước công ty cần sản xuất sản phẩm Phần mềm thực thi dây chuyền cung ứng (Supply chain execution - SCE) có nhiệm vụ tự động hoá bước...
 • 6
 • 456
 • 7

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 1) pptx

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 1) pptx
... SCM nào, dù sản xuất hàng hoá hay dịch vụ, việc làm để hiểu sức mạnh nguồn tài nguyên mối tương quan chúng toàn dây chuyền cung ứng sản xuất Về bản, SCM cung cấp giải pháp cho toàn hoạt động đầu ... Logistics Vì vậy, tốt giữ nguyên thuật ngữ Logistics sau tìm hiểu tường tận ý nghĩa Ban đầu, logistics sử dụng từ chuyên môn quân đội, hiểu với nghĩa công tác hậu cần Đến cuối kỷ 20, Logistics ... dự trù số lượng nguyên vật liệu, quản lý nguồn tài nguyên, lập kế hoạch đầu tư xếp hoạt động sản xuất công ty Một tác dụng khác việc ứng dụng giải pháp SCM phân tích liệu thu thập lưu trữ hồ sơ...
 • 6
 • 468
 • 7

Tài liệu Supply Chain Management docx

Tài liệu Supply Chain Management docx
... lead times ?customer service is important ?demand is hard to predict Supply Chain Management ? ? Definition: Supply Chain Management is primarily concerned with the efficient integration of suppliers, ... Country-wide Points (TPs) in Europe Distribution Centers (DCs) What Is the Goal of Supply Chain Management? ? ? Supply chain management is concerned with the efficient integration of suppliers, factories, ... its Supply Chain (cont.) ? ? Results: ? Classic case in supply chain management ? In 2003, Dell made over $1 million in computer web sales/ day ? Becomes leader in Customer Relationship Management...
 • 124
 • 203
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 4) ppt

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 4) ppt
... phép công ty giảm thiểu lượng hàng tồn kho Đồng thời, công ty thực chất cắt giảm chi phí kể từ họ tiền để sản xuất lưu kho sản phẩm dư thừa Cộng tác dây chuyền cung ứng (Supply chain collaboration) ... gia” ngành Bạn muốn bán hàng cửa hàng thuộc hệ thống Wal-Mart? Nếu có, bạn sẵn sàng để chia sẻ liệu với họ Ưu điểm việc chia sẻ thông tin dây chuyền cung ứng kịp thời, xác khả sản xuất hay vận ... tưởng Nhưng thực tế, họ lật ngửa quân mình, tất hưởng lợi Các nhà cung cấp dự đoán xem có nguyên liệu thô đặt hàng, nhà sản xuất thu mua số lượng họ cần để dự phòng trường hợp nhu cầu sản phẩm...
 • 6
 • 272
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 3) docx

Tài liệu Tìm hiểu về Supply Chain Management (Phần 3) docx
... Resource (Tài nguyên) Trong kinh doanh, resource nguồn lực nói chung bao gồm tài chính, nhân lực công nghệ Tuy nhiên, ERP, resource có nghĩa tài nguyên Trong giới công nghệ thông tin, tài nguyên ... nguyên phần mềm, phần cứng hay liệu thuộc hệ thống mà bạn truy cập sử dụng Việc ứng dụng ERP vào hoạt động quản trị công ty đòi hỏi bạn phải biến nguồn lực thành tài nguyên Cụ thể bạn phải: - ... lực thành tài nguyên, bạn phải trải qua thời kỳ “lột xác”, nghĩa cần thay đổi văn hóa kinh doanh bên công ty, đồng thời phải có hợp tác chặt chẽ công ty nhà tư vấn Giai đoạn “chuẩn hóa liệu định...
 • 6
 • 345
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: supply chain management with example pptintroduction to an application of lean green supply chain management externalintroduction to an application of lean green supply chain management internalorganizations green supply chain management and leedsupply chain management definition with examplestrategic supply chain managementdrug logistics supply chain managementstrategic supply chain management cousinsstrategic supply chain management the 5 disciplines for top performancestrategic supply chain management lecture notesstrategic supply chain management cohenstrategic supply chain management cipsstrategic supply chain management downloadstrategic supply chain management pdfstrategic supply chain management definitionĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây