Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINACOM

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK VIETTEL

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XNK VIETTEL
... toán doanh thu, chi phí xác định kết cung cấp dịch vụ đạt hiệu cao Các cán kế toán phân công đảm nhiệm ban doanh thu, chi phí khác Những thành tựu công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết ... hạch toán kế toán công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế nhiệm vụ quốc phòng mà Nhà nước giao cho Tóm lại, để thực giãi pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết thực ... thời, việc thực giải pháp để đôn đốc toán tạm ứng, tập hợp chứng từ ban kế toán doanh thu, chi phi xác định kết cung cấp dịch vụ Công ty phải đối chi u khoản toán với Phòng tài Tổng Công ty hàng...
 • 9
 • 412
 • 0

Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu và xây dựng VIWASEEN huế

Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VIWASEEN huế
... chất kế toán quản trị 1.1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí Đ 1.1.2 Kế toán quản trị chi phí với chức quản lý 1.2 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ... Phòng Kế hoạch Đầu Công ty) 39 2.5.2 Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty 2.5.2.1 Đối ng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xuất phát từ đặc điểm sản xuất Công ... toán chi phí sản xuất chung: Dự toán chi phí sản xuất chung Dự toán biến phí = sản xuất chung + Dự toán định phí sản xuất chung 1.2.4.4 Dự toán chi phí bán hàng Dự toán biến phí bán hàng Dự toán...
 • 95
 • 64
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu và phát triển Diên Vĩ

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ
... 632 TK 156 Trị giá vốn thực tế hàng bán kỳ K/chuyển giá vốn hàng bán kỳ TK 157 TK 156, 157 Trị giá vốn thực tế hàng bán đợc chấp nhận kỳ Kết chuyển giá vốn hàng bán bị trả lại kỳ TK 111, 112, ... TK 156,157 TK 611 K/chuyển giá vốn hàng cha bán đầu kỳ TK 632 Giá vốn thực tế hàng bán kỳ TK 911 K/chuyển giá vốn hàng bán kỳ TK 156, 157 K/chuyển giá vốn hàng bán cuối kỳ Sinh viờn: Vu Thuy Trang ... ca Cụng ty 2.1.2.1 c iờm hoat ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty Cụng ty cụ phõn õu t va phỏt triờn Diờn V la mụt cụng ty t nhõn hot ụng trờn lnh vc: bỏn cõy cnh Cỏc mt hang ch yu ca cụng ty la cõy...
 • 99
 • 216
 • 0

Kế toán bán hàng xác địnhkết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Công Nghệ Sao Nam

Kế toán bán hàng và xác địnhkết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sao Nam
... k kinh doanh, tựy thuc vo c im kinh doanh v yờu cu qun lý ca doanh nghip Xỏc nh kt qu kinh doanh l cn c quan trng doanh nghip cỏc quyt nh kinh doanh tip theo Gia bỏn hng v xỏc nh kt qu kinh doanh ... v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty Cụ phõn õu T Cụng Ngh Sao Nam Chng 3: Gii phỏp hon thin k toỏn cung cp dch v v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty Cụ phõn õu T Cụng Ngh Sao Nam Mc dự ó rt ... cụng ty C Phn u T Cụng Ngh Sao Nam 45 2.1.2 c im t chc b mỏy qun lý ca cụng ty .47 2.2 THC TRNG K TON CC KHON CHI PH TRONG KINH DOANH THNG MI TI CễNG TY CP U T CễNG NGH SAO NAM ...
 • 100
 • 162
 • 0

Phân tích tài chính một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu và Thương mại Thái Bình Dương

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Bình Dương
... tra tình hình tài doanh nghiệp, công tác phân tích tình hình tài giữ vai trò quan trọng 1.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài doanh nghiệp nghệ thuật xử lý số liệu, phân ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI THÁI ... đầu tƣ vào công ty 2.5.5 Phân tích Dupont: Công ty Dupont công ty Mỹ sử dụng mối quan hệ tƣơng hỗ tỷ lệ tài chủ yếu để phân tích số tài chính, phƣơng pháp có tên phƣơng pháp phân tích tài Dupont...
 • 97
 • 148
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Bưu chính Viễn thông

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bưu chính Viễn thông
... trạng sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Bưu chính Viễn thông Chương III : Giải pháp nâng cao hiệu qua sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Bưu chính ... thực tế Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Bưu Viễn thông Em định lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập là: "Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Bưu chính Viễn thông ... công ty, ta thấy việc sử dụng vốn công ty chưa thực hiệu quả, đặc biệt vốn cố định, với thuận lợi mà công ty ,đang có hiệu sử dụng vốn công ty nâng cao dần *Những thuận lợi công tác quản lý sử...
 • 64
 • 118
 • 0

Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thế Giới Máy Tính

Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thế Giới Máy Tính
... Công Ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính Phần II : Kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa Công Ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính Phần III : Phưong hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ ... TRÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 2.3.1 Yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ Phần Thế Giới Máy Tính Việc quản lý công ... PHẦN II KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI MÁY TÍNH 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY 2.1.1 Đặc điểm hàng hóa tiêu...
 • 99
 • 276
 • 0

Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu XD&TM Hồng Điệp

Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư XD&TM Hồng Điệp
... hot ng k nh chi phớ NVL, tin cụng tr theo sn phm + Chi phớ hn hp: L cỏc chi phớ mang tớnh cht hn hp va l chi phớ c nh va l chi phớ kh bin - Phõn loi chi phớ sn xut theo phng phỏp hp chi phớ vo ... vt liu trc tip - Chi phớ nhõn cụng trc tip - Chi phớ s dng mỏy thi cụng - Chi phớ sn xut chung 2.3.3 Kờ toan tõp hp chi phi nguyờn võt liờu trc tiờp Chi phớ NVLTT l loi chi phớ chim t trng tng ... cua chi phi s dung may thi cụng Chi phi s dung MTC bao gụm: chi phi NVL, nhiờn liờu phu vu may thi cụng, chi phi nhõn cụng iờu khiờn may, chi phi khõu hao TSC, va cac chi phi bng tiờn khac Chi...
 • 60
 • 167
 • 0

luận văn 10đ khoa kế toán HVTC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

luận văn 10đ khoa kế toán HVTC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I ĐỀ TÀI .I TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU ... 11/12/2013, Công ty Cổ phần Đầu phát triển Công nghệ Bia Rượu NGK Hà Nội đã tổ chức “Lễ đón nhận cờ thi đua của Chi nh phủ” Công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công ... TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO ID) 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN...
 • 131
 • 258
 • 0

Kế toán Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao.

Kế toán Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao.
... doanh sau: phần II thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật cao I Những vấn đề công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao 1.Khái ... Phần I đặc điểm khái quát công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật cao I- Quá trình hình thành phát triển công ty Sự đời công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao Công ty Cổ phần thiết bị Kỹ Thuật ... cổ phần thiết bị kỹ thuật cao Kế toán giá vốn sản phẩm tiêu thụ Hiện công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật cao tiến hành kế toán chi tiết hàng tồn kho theo giá mua thực tế Còn chi phí mua hàng phận...
 • 27
 • 318
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu xây dựng minh nguyệt

hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng minh nguyệt
... phát triển Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Minh Nguyệt - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Minh Nguyệt - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Minh Nguyệt : MINH NGUYET ... phần Đầu Xây dựng Minh Nguyệt 33 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Minh Nguyệt 34 2.1.4 Tổ chức công tác kế ổ phần Đầu Xây dựng Minh Nguyệt ... chung Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Minh Nguyệt 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Minh Nguyệt 32 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty...
 • 108
 • 231
 • 0

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 (thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5)
... chỉnh kịp thời Đây vấn đề cần thiết công ty xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 501 Trên thực tế, công ty cổ phần đầu xây dựng 501 hệ thống kế toán chi phí tập trung vào kế toán tài để ... chức công tác kế toán Công ty Công ty cổ phần đầu xây dựng 501 áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” -122.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY ... tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công công trình gửi Công ty để kiểm tra, đối chi u 2.2.5 Đánh giá công tác kế toán quản trị chi phí công ty Cổ phần Đầu Xây dựng 501 a Những kết đạt Công tác...
 • 26
 • 192
 • 0

Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tập đoàn Khải Vy

Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Khải Vy
... ng KTQT chi phí t i Công ty Kh i Vy, t ó ưa nh n xét ánh giá v th c tr ng công tác KTQT chi phí Công ty Kh i Vy, ưa gi i pháp c n hoàn thi n - góp ph n hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty CP T ... toán chi phí SXC c a Công ty Kh i Vy: - Chi phí SXC bao g m: Chi phí nhân viên b máy PX, kh u hao TSC , chi phí CCDC, b o dư ng, chi phí i n nư c, chi phí BHL , chi phí khác 15 - D toán chi phí ... c tr ng KTQT chi phí t i Công ty Kh i Vy Trên s nghiên c u th c t KTQT chi phí Công ty Kh i Vy, có th ánh giá th c tr ng KTQT chi phí c th sau: a Phân lo i chi phí Dư i góc KTQT chi phí vi c...
 • 26
 • 90
 • 0

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI
... CHƯƠNG III – GIAI PHAP TIÊT KIỆM CHI PHÍ SAN XUÂT ̉ KINH DOANH CỦ A CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌ NH HÀ NỘI 3.1 Phương hướng và mục tiêu Công ty Cổ phần Đầu Công trình Hà Nội năm tới ... m tiế t kiêm chi phí sản xuất kinh doanh của lanh ̣ ̃ đa ̣o Công ty CPĐT Công trinh Hà Nô ̣i ̀ 3.2 Giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu Công trình Hà ... hoạt động kinh doanh nỗ lực Công ty thu kết kinh doanh khả quan, tổng kết đến năm 2007 số vốn điều lệ Công ty có 12.521.600.000 đồng Cũng Công ty xây dựng và sản xuấ t sản phẩ m công nghiêp...
 • 35
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thac sĩ hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmgiải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuấtgiải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp việt namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama 693PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học