LUẬN văn tốt NGHIỆP KHẢO sát QUY TRÌNH xác ĐỊNH hàm LƯỢNG ETHOXYQUIN TRÊN THỨC ăn CHĂN NUÔI BẰNGSẮC ký LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT VÀ CHIẾT LỎNGLỎNG BÁN TỰ ĐỘNG. KHẢO SÁT QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID, CHỈ SỐ ACID, CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA TRONG DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT VÀ CHIẾT LỎNG – LỎNG BÁN TỰ ĐỘNG. KHẢO SÁT QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID, CHỈ SỐ ACID, CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA TRONG DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT
... NGHỆ HÓA HỌC BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HẤP PHỤ DUNG MÔI TỰ ĐỘNG VÀ KHẢO SÁT QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID, CHỈ SỐ ACID, CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA TRONG DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT ... nghiên cứu Thiết kế hệ thống chiết lỏng lỏng chưng cất bán tự động Ứng dụng khảo sát quy trình xác định hàm lượng lipid, số phòng hóa dầu mỡ động thực vật Kiểm tra khả hấp phụ khí để hạn ... Khảo sát quy trình xác định số phòng hóa dầu mỡ Khảo sát quy trình xác định số acid dầu mỡ Khảo sát quy trình xác định số phòng hóa dầu mỡ phòng hóa mẫu (I) (II) (IV) (III) KOH NaOH KOH...
 • 56
 • 1,088
 • 4

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " KHẢO SÁT TÁC NHÂN GÂY BỆNH HPV (Hepatopancreatic parvovirus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... Khảo sát tác nhân gây bệnh HPV (Hepatopanreas Parvovirus) tôm nuôi Đồng Bằng Sông Cửu Long” tiến hành: Mục tiêu đề tài: Xác định diện HPV tôm nuôi khu vực ĐBSCL, từ làm sở cho việc quản lý ... gây bệnh gan tụy HPV (Hepatopancreatic parvovirus) Hiện nghề nuôi tôm số nước giới gặp trở ngại tôm giống nhiễm HPV Nhưng tiêu kiểm tra chất lượng tôm giống trước thả nuôi số tỉnh thuộc khu vực ... ảnh hưởng đến tỉ lệ sống tăng trưởng tôm, người nuôi tôm thiếu thông tin mối nguy hại Thái Lan, HPV gây thiệt hại đáng kể kinh tế cho người nuôi tôm nhiễm HPV gây tỉ lệ chết cao giai đoạn tôm...
 • 55
 • 390
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 10 potx

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 10 potx
... 4.1.4 Sơ đồ mặt nghiệp Đơng lạnh KHU VỰC MÁY  Chờ Chờ đông đông    Kho lạnh 1,2 Kho lạnh Kho lạnh Kho lạnh 1,2   TP ĐỘI XẾP KHUÔN nước đá vảy  khu đóng gói thành phẩm  VĂN PHÒNG ĐỘI ... ăn, thuốc thú y, hóa chất, chất xử mơi trường, chất tẩy rửa, khử trùng, chất bảo quản, kem bơi da tay tất khâu sản xuất giống, ni trồng thủy sản, dịch vụ nghề bảo quản, chế biến từ 22/01/2002 ... Chlortetracyline 100 Colistin/PolymycinE 150 Cypermethrim 50 Deltamethrin 10 Dicloxaxillin 300 10 Diflubenzuron 100 0 11 Emamectin 100 12 Erythromycine 200 13 Florfenicol 100 0 14 Lincomycine 100 15 Neomycine...
 • 8
 • 275
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 9 pps

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 9 pps
... dụng HACCP cho mặt hàng Tra -cá Basa fillet đông lạnh xuất Công ty Agifish (Xí nghiệp Đông lạnh 8) rút kết luận: Thông qua chương trình quản chất lượng theo HACCP Công ty tự kiểm soát chất lượng ... xây dựng GMP cho công đoạn vận chuyển nguyên liệu từ Xí nghiệp Đông lạnh đến Xí nghiệp Đông lạnh  Cần phải nâng cao sở vật chất nhà máy nữa, tiếp thu thường xuyên thành tựu công nghệ, khoa học ... đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu khách hàng nước Do đó, Công ty tạo uy tín thương trường, tạo lòng tin khách hàng nước Song để áp dụng thành công chương trình quản chất...
 • 13
 • 316
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 7 docx

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 7 docx
... xuất hàng, … Kết giám sát ghi vào báo cáo giám sát chất lượng thành phẩm 87 4.5 Quản chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP 4.5.1 Danh sách đội HACCP nghiệp Bảng 5: Danh sách đội HACCP nghiệp ... lạnh ST T ĐẶC TÍNH Tên sản phẩm Loại nguyên liệu lạnh MÔ TẢ Tra – Basa fillet đông lạnh Tra (Basa Catfish), tên khoa học: Pangasius hypophthalmus hay Pangasianodon hypophthalmus Basa ... thành viên đội HACCP - Đội trưởng đội HACCP - Nguyễn Thị Tuyết Xuân: có trách nhiệm thẩm tra, phân công nhiệm vụ cho thành viên đội HACCP sở chương trình quản chất lượng theo HACCP hành có...
 • 13
 • 349
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 6 pptx

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 6 pptx
... giám sát ghi vào báo cáo giám sát công đoạn xử * GMP 6: Sửa a Qui trình sau lạn da miếng phân vào rổ có đắp đá vảy mặt chuyển qua bàn khác cho công nhân sửa cá, sửa xong miếng phủ ... bàn cho công nhân fillet, sau tách rời thịt khỏi xương đầu miếng cho vào rổ để bàn đầu xương cho vào thùng chứa phế phẩm đặt b Giải thích Vì sản phẩm fillet đông lạnh nên phải fillet ... 2: Rửa a Qui trình sau tiếp nhận khu tiếp nhận nguyên liệu Xí nghiệp Đông lạnh rửa lại lần vớt lên để fillet b Giải thích Rửa để làm nhớt, huyết mỡ miếng fillet trước lạn da c Các...
 • 13
 • 290
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 5 pdf

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 5 pdf
... qui để quản có hiệu việc bảo quản sử dụng hóa chất sản xuất Hàng tuần cán kỹ thuật kiểm tra việc bảo quản ghi nhãn, sử dụng hoá chất ghi chép kết giám sát vào biểu mẫu theo dõi Hàng ngày cán ... hóa chất cán chức cần kiểm tra tình trạng bao gói hóa chất: dán nhãn phù hợp rõ tên nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng, tên loại hóa chất, chất lượng, thời hạn sử dụng Các hóa chất sử dụng Công ty ... Xí nghiệp Hiện công ty sử dụng nguồn nước sông bơm lên bồn chứa sau xử phèn cho qua hệ thống lọc, sau lọc nước trung hoà NaOH để đạt pH 6 ,5 ÷ 9 ,5, cuối xử vi sinh chlorine trước sử dụng Hệ...
 • 13
 • 209
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 4 pot

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 4 pot
... Cấp đông Sửa Chờ đông Rửa Xếp khuôn Kiểm tra ký sinh trùng Rửa Phân cỡ, phân loại Cân Hình 5: Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất Tra -cá Basa fillet đông lạnh 4. 3.2 Thuyết minh qui trình 4. 3.2.1 ... nhiễm 4. 4.1 .4 Hệ thống cung cấp nước nước đá Hệ thống cung cấp nước: Nước dùng Xí nghiệp nước sông đưa Xí nghiệp qua hệ thống xử l : lắng, lọc thô, lọc tinh xử chlorine đảm bảo nước sau xử ... 4. 3 Qui trình công nghệ sản xuất Tra -cá Basa fillet đông lạnh 4. 3.1 Qui trình sản xuất Tiếp nhận nguyên liệu cắt tiết Rửa Bảo quản - Vận chuyển Fillet Bao gói – Ghi nhãn...
 • 13
 • 226
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 3 potx

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 3 potx
... suất Xí nghiệp Đông lạnh 50-60 nguyên liệu/ngày Tra Basa nguyên liệu chuyên chở ô tô từ bến nghiệp đông lạnh đến Xí nghiệp đông lạnh Sản phẩm Xí nghiệp fillet đông lạnh, mặt hàng ... Công ty Xuất Nhập Thủy sản An Giang (AGIFISH Co.) công ty xuất nước hàng đầu ngành thủy sản Việt Nam Sản phẩm Công ty Tra Basa đông lạnh Công ty Agifish đứng hàng thứ hai nước khối lượng ... thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900 1:2 000 từ ngày 01/09/2002 công ty đưa 38 mặt hàng giá trị gia tăng chế biến từ basa, tra tiêu thụ thị trường nội địa Trong năm 2002, Công ty...
 • 13
 • 256
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 2 potx

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 2 potx
... hệ thống quản chất lượng nhà máy 15 1 .2 Mục tiêu nghiên cứu Để đánh giá chất lượng thực phẩm mức độ áp dụng hệ thống quản chất lượng theo HACCP cho mặt hàng Tra -cá Basa fillet Đông lạnh ... câu hỏi lớn cho người tiêu dùng để nâng cao hiểu biết họ tiêu chuẩn HACCP tiến hành khảo sát hệ thống quản chất lượng theo HACCP cho mặt hàng basa fillet đông lạnh Công ty AGIFISH nhằm ... béo Chất béo bão hoà Cholesterol Natri Tổng lượng carbonhydrate Chất xơ Protein 124 , 52 cal 30,84 3, 42 g 1,64 g 25 ,2 mg 70,6 mg 0g 0g 23 , 42 g 170 cal 60 7g 2g 22 mg 70,6 mg 0g 0g 28 g Nguồn từ:...
 • 13
 • 384
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 1 ppt

Luận văn tốt nghiệp : KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) part 1 ppt
... chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG ... NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LƯU NGỌC MỸ MSSV: DTP 010 806 KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH ... NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO HACCP CHO MẶT HÀNG CÁ TRA-CÁ BASA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CÔNG TY AGIFISH (XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH 8) Do sinh viên: LƯU NGỌC MỸ thực đệ nạp...
 • 13
 • 194
 • 0

Luận văn tốt nghiệp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất than lên khả năng hấp thụ chọn lọc khí CO2

Luận văn tốt nghiệp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất than lên khả năng hấp thụ chọn lọc khí CO2
... khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình sản xuất than lên khả hấp phụ chọn lọc khí CO2 Nhiệm vụ khóa luận: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ trình than hóa lên khả hấp phụ than Tre Khảo ... HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THAN LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHỌN LỌC KHÍ CO2 Giảng viên hướng dẫn: LÊ VĂN NHIỀU ... phụ than Tre Khảo sát ảnh hưởng phân khúc Tre lên trình hấp phụ than Khảo sát ảnh hưởng số loài Tre lên khả hấp phụ than Tre Ngày giao khóa luận: 12/2011 Ngày hoàn thành khóa luận: 06/2012 Giảng...
 • 92
 • 488
 • 0

luận văn tốt nghiệp : Khảo sát ảnh hưởng việc bổ xung chế phẩm magie trên heo thịt một tuần trước khi xuất chuồng

luận văn tốt nghiệp : Khảo sát ảnh hưởng việc bổ xung chế phẩm magie trên heo thịt một tuần trước khi xuất chuồng
... THÚ Y LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM MAGIE TRÊN HEO THỊT MỘT TUẦN TRƯỚC KHI XUẤT CHUỒNG Giáo viên hướng dẫn: TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Dũng ... Agriviet.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm magie heo thòt tuần trước xuất chuồng Thí nghiệm thực từ ngày 15/04/2004 đến ngày 15/08/2004 trại chăn nuôi heo PIGFARM ... nghiệm heo thòt khoảng tuần xuất chuồng trại chăn nuôi heo Pig Farm Tri Công, rút số kết luận : Khi bổ sung với liều 1,6 g Mg/kg thức ăn cho heo thòt tuần lễ cuối trước giết thòt ảnh hưởng đáng...
 • 30
 • 369
 • 0

Luận văn tốt nghiêp “Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển – thiết kế - thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng”

Luận văn tốt nghiêp “Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển – thiết kế - thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng”
... a vo vi mch gii mó ri cỏc ngừ ca vi mch gii mó s a chõn CS\ ca cỏc vi mch 8255A - Vớ d: thit k vi mch 8255 A giao tip vi vi x lý theo kiu I/O Ta cú bng a ch cỏc vi mch 8255A IC 8255I - - A6 0 ... nhúm A hot ng modem III GIAO TIP GIA VI X L VI 8255A - Vi mch 8255A cú th giao tip vi vi x lý theo hai kiu xut nhp (I/O) v kiu b nh - Khi vi x lý giao tip vi 8255A Theo kiu I/O thỡ nú ch dựng ... sau xy ra: - Thi hnh hn chnh lnh ang hin hnh - Cỏc DC vo ngt xp - Trng thỏi ngt hin hnh c ct bờn - Cỏc ngt c chn ti mc ca ngt - Nap vp DC a ch Vector ca ISR - ISR thc thi ISR thc thi v ỏp ng...
 • 82
 • 483
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luan van tot nghiep khao sat hien trang va canh tac cay cam sanhluan van tot nghiep nghien cuu quy trinh che bien khom sayluận văn tốt nghiệp về bán hàng và xác định kết quả kinh doanhluận văn tốt nghiệp doanh thu chi phi xác định kết quả kinh doanhluận văn tốt nghiệp kế toán tài sản cố địnhluận văn tốt nghiệp hạch toán tài sản cố địnhluận văn tốt nghiệp kiểm toán tài sản cố địnhluận văn tốt nghiệp chuyên đề tài sản cố địnhluận văn tốt nghiệp luật hôn nhân và gia đìnhquy trình xác định dự lượngtrình xác định hàm lượng clo hữu hiệu trong mẫu javeltrình xác định hàm lượng xút dư trong mẫu javeltrình xác định hàm lượng nacl trong mẫu nước muối nghèotrình xác định hàm lượng na2so3 trong nước muối nghèotrình xác định hàm lượng hcl trong mẫu acid hclĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học