ĐỀ tài THIẾT kế BÀI tập TRẮC NGHIỆM HÓA học sử DỤNG HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM, BIỂU BẢNG, sơ đồ TRONG CHƯƠNGTRÌNH HÓA học lớp 10

Tài liệu Đề tài: Thiết kế nguồn cung cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập docx

Tài liệu Đề tài: Thiết kế nguồn cung cấp điện cho động cơ một chiều kích từ độc lập docx
... thống truyền động điện chiều người ta hoàn thiện chỉnh lưu có điều khiển dùng Thiristor (SCR) Trong đề tài chúng em thiết kế nguồn cấp điện cho động điện chiều kích từ độc lập có đảo chiều theo ... Cực từ gắn chặt vào vỏ máy nhờ bulông Dây kích từ dây đồng bọc cách điện cuộn dây cách điện kỹ thành khối t m sơn cánh điện trước đặt cực từ Các cuộn dây kích từ dặt cực từ nối tiếp với b)Cực từ ... mạch kích từ mắc vào hai nguồn chiều độc lập với nhau, lúc động gọi động kích từ độc lập Đồ án ĐTCS Khoa Công Nghệ Tự Động (Hình 1.1 Động điện chiều) Để tiến hành mở máy, đặt mạch kích từ vào...
 • 34
 • 165
 • 0

Đề tài thiết kế hộp giảm tốc hai cấp

Đề tài thiết kế hộp giảm tốc hai cấp
... Đề tài: Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp GVHD: Nguyễn Tuấn Linh BIỂU ĐỒ MÔMEN TRỤC SV thực hiện: Phạm Hữu Luyện Lớp: ĐHCNKT CK1_ K5 49 Đề tài: Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp GVHD: ... Luyện Lớp: ĐHCNKT CK1_ K5 25 Đề tài: Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp GVHD: Nguyễn Tuấn Linh tck = (giờ) với mômen xoắn T = = 84040 N.mm 3.2.2 :Thiết kế bộ truyền bánh trụ nghhiêng 3.2.2.1: ... = 4,6 (giờ) tck = (giờ) 3.1.2 :Thiết kế bộ truyền bánh trụ thẳng SV thực hiện: Phạm Hữu Luyện Lớp: ĐHCNKT CK1_ K5 13 Đề tài: Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp GVHD: Nguyễn Tuấn Linh...
 • 94
 • 388
 • 0

Đề tài: Thiết kế đồ án chi tiết máy pot

Đề tài: Thiết kế đồ án chi tiết máy pot
... cạnh chi tiết quay đến lắp ổ : k3 = 10 mm Chi u cao lắp ổ đầu bu lông : hn = 15 mm - Chiu di may v bỏnh rng tr (trờn trc I) lm12=lm13=(1,2 1,5).d1=(30 ữ 37,5) mm Ta chn lm12=30 mm v lm13=35 mm -Chiu ... = 2,5 mm Chi u rộng vành b2 = 45 mm Tỷ số truyền u2 = 3,94 Góc nghiêng = 16o1536; Góc ăn khớp = 20o Số bánh Z1 =35 ; Z2 = 138 Hệ số dịch chỉnh chi u cao x1 = ; x2 = - Đờng kính vòng chia d1 ... hộp giảm tốc có nhiệm vụ đảm bảo vị trí tơng đối chi tiết phận máy, tiếp nhận tải trọng chi tiết lắp vỏ truyền tới , đựng dầu bôi trơn, bảo vệ chi tiết may tránh bụi bặm Chỉ tiêu hộp giảm tốc...
 • 49
 • 384
 • 0

SKKN xây dựng , sử dụng đồ hóa hướng dẫn học sinh học phần di truyền học sinh học lớp 12

SKKN xây dựng , sử dụng sơ đồ hóa hướng dẫn học sinh học phần di truyền học sinh học lớp 12
... dựng, sử dụng đồ giảng dạy sinh học lớp 12 phần di truyền học” sinh Vì muốn xây dựng đồ học sinh phải có kỹ đọc sách giáo khoa, thao tác tư phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng, khái ... Xây dựng, sử dụng đồ giảng dạy sinh học lớp 12 phần di truyền học” lớp có tương đối đồng khả nhận thức học sinh Tiến hành dạy thực nghiệm lớp 12A 4, 12A5 năm học 2 012- 201 3, lớp 12A 3, 12A5 năm ... Di n 12 Trường THPT số Bắc Hà SKKN Xây dựng, sử dụng đồ giảng dạy sinh học lớp 12 phần di truyền học” đồ dạng khuyết thiếu hoàn toàn 11 1 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 Các loại biến di ...
 • 17
 • 164
 • 0

SKKN Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng đồ bảng. THCS PHỔ MINH

SKKN Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng. THCS PHỔ MINH
... biển khơi với đồ câm trên: đồ 3.4 đồ câm * Nâng cao kiến thức kiến thức cho học sinh: 11 đồ 3.5 đồ lưới thức ăn hệ sinh thái rừng Từ đồ chung ( ví dụ lưới thức ăn hệ sinh thái rừng) ... niệm: Môi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh chúng - Các loại môi trường: + Môi trường nước + Môi trường mặt đất - không khí + Môi trường lòng đất + Môi trường sinh vật b Dạng ... tư học môi trường nhân tố sinh thái 2.3.2.2 Sử dụng đồ để hệ thống hóa kiến thức nâng cao Ví dụ 8: Mở rộng nâng cao kiến thức mối quan hệ cấp độ tổ chức sống với nhân tố sinh thái môi trường...
 • 26
 • 108
 • 0

THIẾT kế BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10

THIẾT kế BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10
... tử Zn : V = r r = 1,35 101 nm = 1,35 108 cm V= 3,14(1,35 .10 )3 = 10, 29 102 4cm3 Khối lợng nguyên tử Zn : 65 1,66 102 4 = 107 ,9 102 4g d Zn = 107 , 9 .10 24 g = 10, 48 10, 29 .10 24 cm3 g cm3 Chú ý : ... m7p = 1,6726 102 7kg ì = lợng 7p, 7n 7e = 11,7082 102 7kg Khối lợng (kg) nguyên tử m7n = 1,6748 102 7kg ì = nitơ ? = 11,7236 102 7kg m7e = 9 ,109 4 103 1 ì = = 0,0064 102 7kg mN = 23,4382 102 7kg GV : ... Zn V = r r = 106 nm = 101 3cm V= 4 r = 3,14.(2 .10 13 )3 = 33, 49 .10 39 cm3 3 Thực tế, hầu nh toàn khối lợng nguyên tử tập trung hạt nhân nên khối lợng hạt nhân : 65 1,66 102 4 = 107 ,9 102 4g Khối...
 • 393
 • 323
 • 0

thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 1

thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 1
... [OH] = 1, 5 .10 5M [H+] = 1, 0 .10 14 = 6,7 .10 10 M 1, 5 .10 [H+] < 1, 0 .10 môi trờng kiềm HCl 0 ,10 M H+ + Cl 0 ,10 M Dung dịch HCl 0 ,10 M có pH = 1, 0 [OH] = 1, 0 .10 13 M www.VNMATH.com NaOH Na+ 0, 010 M ... [H+][OH] = 1, 0 .10 14 H 2O dung dịch có [H+ = 1, 0 .10 3M Khi 1, 0 .10 14 nồng độ [OH] ? [OH] = = 1. 0 .10 11 M So sánh [H+] [OH] môi 1, 0 .10 trờng axit ? môi trờng axit : [H+] > [OH] hay [H+] > 1, 0 .10 ... trớc khoảng từ 10 4 đến 10 5 lần Một số ví dụ : K1 = 4,5 .10 CO3 + H+ K2 = 4,7 .1 011 H2S HS + H+ K1 = 1, 0 .10 7 S2 + H+ K2 = 1, 0 .10 14 H3PO4 H PO + H+ K1 = 7,6 .10 H2PO4 HPO2 + H+ K2 = 6,2 .10 HPO2 c) ...
 • 220
 • 163
 • 0

Thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 2

Thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 2
... đien CH3CH2CH2CH3 CH2=CH CH=CH2 + 2H2 ankan CH2=CH CH=CH3 + 2H2 CH3CH2CH2CH3 - Từ butan thành buta-1,3-đien ng ợc lại CH2=CH CH2CH3 CH2=CH CH=CH2 + H2 CH2=CH CH=CH2 + H2 CH2=CH CH2CH3 29 www.VNMATH.com ... chuyển 2CH4 15000C C2H2 + H2 hoá sau: xt CH CCH=CH2 2C2H2 t0 CH4 C2H2 C4H4 C4H6 polibutađien 49 www.VNMATH.com Pd/PbCO3 CH CCH=CH2 + H2 t0 CH2=CH CH=CH2 nCH2=CH CH=CH2 xt t (CH2CH=CH CH2)n Viết ... CH=CH2 + 2H2 CH3 CH3 CH CH2CH3 CH3 b) CH2=C CH=CH2 + Br2 CH2 C = CH CH2 Br CH3 c) n CH2= C CH= CH2 CH3 xt t0 CH3 Br ( CH2= C CH= CH2)n CH3 Gọi công thức ankađien CnH2n -2 (n 3) có số mol x: 2CnH2n2...
 • 209
 • 158
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 1 doc

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 1 doc
... 18 ,00 18 ,60 23,55 14 ,04 17 ,43 18 ,40 17 ,35 14 ,53 Qmin (MVAr) 9,20 Smax (MVA) 42,22 34 ,12 35,29 44,70 32,22 40 42,22 32,94 33,33 Smin (MVA) 21, 11 17,06 17 ,65 22,35 16 ,11 20 21, 11 16,47 16 ,67 Loại phụ ... Bảng 1. 1 Số liệu phụ tải Phụ tải Pmax (MW) 38 29 30 38 29 36 38 28 30 Pmin (MW) 19 14 ,5 15 19 14 ,5 18 19 14 15 cos ϕ 0,9 0,85 0.85 0,85 0,9 0,9 0,9 0,85 0,9 Số liệu Qmax (MVAr) 18 ,40 18 ,00 18 ,60 ... điều chỉnh điện áp Điện áp thứ cấp 9,00 9,30 11 ,78 7,02 8,72 9,20 8,68 7,27 I I I I I I I I I KT KT KT KT KT KT KT KT KT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1. 1.4 Kết luận Ở hai nguồn có phụ tải số nên...
 • 9
 • 195
 • 1

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 2 pps

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 2 pps
... điện PN2 = PF -Ptd-PN- Δ PN Trong mục (2. 1.1.a) tính được: PN = 1 42 MW, Δ PN = 7,10 MW Do đó: PN2 = 18 0-1 8-1 4 2- 7 ,10 = 12, 9 MW QN2 = 12, 9.0,6197 = 8,00 MVAr Vì dòng điện chạy đường dây N -2 không ... j18,59 60,00 100,8 525 N -4 38 + j23,55 85,44 114 ,28 63 HT-5 29 + j14,05 50,00 98,3946 N -6 36 + j17,44 64,03 109,7970 HT-7 38 + j18,40 36,06 110,1416 HT-8 28 + j17,35 41 ,23 95,9946 HT-9 30 + j14,53 ... kết tính toán phần (1 .2) ta có: Pkt = 20 4 MW, Ptd = 24 MW Từ sơ đồ mạng điện (3 .2) ta có: PN = P1 + P3+ P4 + P6 = 1 42 MW Δ PN = 5%PN = 7,10 MW Do đó: PN2 = 20 4- 2 4- 14 2- 7,10 = 30,9 MW Công suất...
 • 9
 • 199
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 3 docx

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 3 docx
... 13, 6 419,88 231 ,92 169,14 209,96 39 7,96 172,89 174,96 38 0 33 0 265 510 38 0 33 0 33 0 510 33 0 33 0 120 95 70 185 120 95 95 185 95 95 70,7 31 ,6 36 ,1 64,0 50,0 36 ,1 60,0 63, 2 44 ,3 41,2 km l, m m 0 ,33 ... 38 +j18,40 30 ,9+j19,15 1,9 +j1,18 30 +j18,59 38 +j22,55 29+j14,05 36 +j17,44 38 +j18,40 28+j17 ,35 30 +j14, 53 N -2 2-HT N -3 N -4 HT-5 N -6 HT-7 HT-8 HT-9 S, MVA dây Đường Thiết kế lưới điện N -1 ... kV N -1 38 + j18,40 41, 23 110,58 N -2 30 ,9 + j19,15 44,72 100,74 2-HT 1,9 + j1,18 63, 25 42,00 N -3 68 + j42,14 60,00 147,05 3- 4 38 + j 23, 55 36 ,06 110,14 HT-5 29 + j14,05 50,00 98 ,39 N -6 36 +...
 • 9
 • 165
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 4 pptx

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 4 pptx
... 87 ,48 30+j 14, 53 HT-9 87 ,48 95 86 ,44 28+j17,35 7-8 86 ,44 185 196,98 66+j35,75 HT-7 196,98 95 1 04, 98 36+j17 ,44 3-6 1 04, 98 95 84, 57 29+j 14, 05 HT-5 84, 57 120 115,96 38+j23,55 3 -4 115,96 300 3 14, 54 ... dây Δ Ubt, % Δ Usc, % N -1 3,06 6,12 HT-5 3,23 6 ,46 N -2 3,37 6, 74 3-6 3,30 6,60 2-HT 0,36 0,72 HT-7 3,86 7,72 N -3 8,75 17,50 7-8 2,37 4, 74 3 -4 3,00 6,00 HT-9 4, 72 9 ,44 Bảng 3.9 Các giá trị tổn ... 38+j18 ,40 68,9+j37,55 1,9 +j1,18 1 04 +j59,58 38+j23,55 29+j 14, 05 36+j17 ,44 66+j35,75 28+j17,35 30+j 14, 53 N -2 2-HT N -3 3 -4 HT-5 3-6 HT-7 7-8 HT-9 S, MVA 2-1 dây Đường Khoa Sư phạm kỹ thuật 34 Phan...
 • 9
 • 136
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 5 ppt

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 5 ppt
... 37,96+j23 ,53 30.04+j18,61 7,96+j4,92 29+j14, 05 36+j17,44 66+j 35, 75 2-HT N -3 N -4 3-4 HT -5 N -6 HT-7 28+j17, 35 1,9 +j1,18 N -2 30+j14 ,53 7-8 30,9+j19, 15 N -1 HT-9 87,48 86,44 196,98 104,98 84 ,57 49,16 ... 20249,22 2-HT 70 63, 25 14 ,54 1,90 1,18 0,006 208 21049,60 N -3 95 60,00 9,90 30,00 18 ,59 1,019 283 27168,00 N -4 120 85, 44 11 ,53 38,00 23 ,55 1,904 354 48393,22 HT -5 95 50,00 8, 25 29,00 14, 05 0,708 ... 1 85, 47 234,41 6,80 95, 40 110,80 IBT, A 87,48 86,44 196,98 104,98 84 ,57 49,16 1 85, 47 234,41 6,80 95, 40 110,80 mm Ftt, 95 95 1 85 95 95 70 1 85 240 70 95 120 mm Ftc, 330 330 51 0 330 330 2 65 510 605...
 • 9
 • 204
 • 0

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 6 doc

[Đồ Án Điện Học] Điện Lưới - Thiết Kế Lưới Điện phần 6 doc
... 0,708 283 268 23 ,68 3 -6 95 41,20 6, 80 36, 00 17,44 0,899 283 1 865 5, 36 HT-7 185 36, 06 3,07 66 ,00 35,75 1,723 441 25443,94 7-8 95 31 ,62 6, 04 28,00 17,35 0,542 283 14317,54 HT-9 Tổng 95 70,71 11 ,67 30,00 ... 354 17592,38 HT-5 95 50,00 8,25 29,00 14,05 0,708 283 268 23 ,68 3 -6 95 41,20 6, 80 36, 00 17,44 0,899 283 1 865 5, 36 HT-7 185 36, 06 3,07 66 ,00 35,75 1,723 441 25443,94 7-8 95 31 ,62 6, 04 28,00 17,35 ... 3,77 68 ,90 37,55 1,918 441 31258,08 2-HT 70 63 ,25 14,54 1,90 1,18 0,0 06 208 55107, 36 N -3 300 60 ,00 3,30 104,0 59,58 3,918 500 48000,00 3-4 120 36, 06 4, 86 38,00 23,55 0,803 354 17592,38 HT-5 95...
 • 9
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi địa lí lớp 10học tốt địa lí lớp 10phương pháp chung để thiết kế lưới kéo tối ưuthiết kế giải thuậtthiết kế lưới điệnyêu cầu thiết kế lưới điện cho khu vực gồm 1 nguồn và 6 phụ tải được phângiáo án lớp 10nhiệm vụ của kho bạc nhà nước trong công tác phát hành và thanh toán trái phiếu chính phủ công tác quản lý và sử dụng vốnđăng ký sử dụng lao động và thang bảng lương làm căn cứ đóng bhxh theo quy định của pháp luật lao động hiện hành6   xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát triển 13tùy thuộc vào hình thức sổ kế toán doanh nghiệp áp dụng mà kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng sổ kế toán phù hợpthiết kế kênh dẫn nướcthiết kế song chắn ráchướng dẫn thiết kế chữ ký thao tácđề tài sử dụng thang đo servperf đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng tmcp ngoại thương chi nhánh huếMột số dạng bài tập ôn luyện học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay phần vi sinh vật sinh học 10 và bài tập sinh học 11Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm bài tập phả hệ sinh học lớp 12Tạo tình huống gợi vấn đề và hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề khi học bài 11; 12 chương trình sinh học 12 cơ bảnTích hợp kiến thức ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai vào giảng dạy chương II và chương III sinh học lớp 11 THPTVận dụng di truyền quần thể để tính nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình trong một số bài tập di truyềnVận dụng kiến thức liên môn giúp nâng cao hiệu quả trong dạy học chương i thành phần hóa học của tế bào sinThiết kế hệ thống giám sát điện năng trong phòng thí nghiệmPhương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ dành cho HS lớp 12 trường THPT hàm rồngPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngBài 2. Thánh GióngSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học kiến thức mớiGIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CÁC ĐÔ THỊ LOẠI I THUỘC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THEO HƯỚNG GIAO THÔNG XANHRèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học bài hô hấp ở động vật sinh học 11 THPT bằng kỹ thuật các mảnh ghépsinh THPT le thi thuy THPT chuyen lam son TP thanh hoa docSử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhMột vài kinh nghiệm giải toán xác suất sinh học trong quy luật di truyền, sinh 12 trường THPT hà văn maoMột vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập phả hệ trong chương trinh sinh học 12Phân dạng và phương pháp giải các dạng toán cơ bản về hoán vị genPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể