50 câu trên lớp 10 VÀ DAP AN

Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 10 đáp án

Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 10 và đáp án
... NaHSO4, FeCl3 Một học sinh cho dùng dung dịch Na2S phân biệt dung dịch lần thử Kết luận học sinh có không ? Vì sao? ĐÁP ÁN ĐIỂM * Phần tính toán : 200 × = 0, (mol) 100 0 0, × 98 100 = 20 (gam) Khối ... phương trình hóa học : Ion ClO- có tính oxi hóa mạnh, thể phương trình hóa học: - Khi cho dung dịch FeCl2 HCl vào dung dịch A có khí vàng lục thoát dung dịch từ không màu chuyển sang màu vàng nâu ... trình hóa học xảy cho nhận xét b) Nêu tượng viết phương trình hóa học xảy cho dung dịch hỗn hợp HCl FeCl2, dung dịch Br2, H2O2 vào dung dịch A (không có Cl2 dư) ĐÁP ÁN a) Xác định vị trí dựa vào...
 • 6
 • 4,943
 • 181

2 đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10 đáp án số 1+2

2 đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10 và đáp án số 1+2
... AB LƯU Ý : Học sinh lớp 10B không làm câu 3c) Trang 8 /10 - Mã đề thi 104 NC Phiếu soi – đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán1 0-thi hk1 ĐỀ SỐ : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: (1đ) mx +3 = 2 x +m +5 (1) ⇔ (m +2) x=m +2 (1a) (m -2) x=-m-8 (1b) (1a) : + m ≠ -2 : x=1 (1b) : + m ≠ : x = (0 .25 đ) + m= -2 : phương trình có vô số nghiệm ... 0 ,25 điểm Trang 2/ 10 - Mã đề thi 104 NC Mã đề 101 1 02 103 104 D C B B B C C C D D C B A B A A B D D D C A A A D D B C D C C D C D D A 10 A C A D 11 B D D C 12 A B B D B Phần tự luận(7 điểm) ĐỀ...
 • 10
 • 453
 • 3

2 đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10 đáp án- số 3+4

2 đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 10 và đáp án- số 3+4
... 0 ,25 Thay x = − , x = − vào phương trình (2) ta thấy thỏa mãn Vậy x = − , x = − nghiệm phương trình (2) 2 m x + 2m = x + m − ⇔ (m − 1) x = m − 2m − 0 ,25 (1) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... x = 2 x = −1, x = 2 thỏa mãn điều kiện phương trình (1) Thay x = −1, x = 2 vào phương trình ta thấy thỏa mãn Vậy x = −1, x = 2 nghiệm phương trình (1) 2x − = x + (2) 0 ,25 0 ,25 (2)(2 x − ... uuu r x + y +1 = ⇔ x − y = 2 (2) BA ' phương với BC ⇒  x + y = −4  x = 2 ⇔ Từ (1) (2) suy ra:  Vậy A '( 2; 0)  x − y = 2 y = 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 C 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 ...
 • 5
 • 299
 • 1

Đề thi Oympic 30/4 Môn Toán Lớp 10 đáp án LẦN XIII- MÔN TOÁN Lớp 10 LỚP 11 ĐÁP ÁN

Đề thi Oympic 30/4 Môn Toán Lớp 10 và đáp án       LẦN XIII- MÔN TOÁN Lớp 10 LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN
... (a + b2 ) = 2 a +b a +b  Vậy F = đạt chẳng hạn ( a; b; x; y ) =  ; 0;   2  ;− 2   Đáp án Toán 10 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 3: Cho tam giác ABC có góc A, B thỏa điều kiện :  3A   3B   A−B ... giác ABC tam giác )cos( 3( A − B ) ) ≤ cos( ) ≤ 2cos( π ) A−B ) phải có: =B= 3( A − B ) Đáp án Toán 10 NỘI DUNG ĐIỂM Câu 4: Cho tứ giác lồi ABCD Xét M điểm tùy ý Gọi P, Q, R, S điểm cho MB + ... MA + MB = MR ; MA + MB + MC = MS Tìm vị trí điểm M cho PA = QB = RC = SD Giả sử có điểm M thỏa toán Gọi G điểm cho 5MG = MA + MB + MC + MD Từ MB + MC + MD = 4MP , ta có PA = 5GA Tương tự 4QB...
 • 4
 • 260
 • 1

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN
... điểm 0,25 điểm 0,25 điểm = +1 0,25 điểm P = a -1 = +1-1 = Bài : (2, điểm) (0,5 điểm) a Thay x = - vào phương trình (*) : (-3)2 – 5.(-3) – m +7 = Giải tìm m = 31 −b Theo Vi-ét x1 + x2 = = 5; ⇒ x2 ... (1 điểm) Ta có công thức tính điện tích xung quanh hình trụ : S S = π Rh ⇒ h = 2π R 352 176 Theo đề R = cm, S = 325 cm2 ⇒ h = = (cm) 2π 7π 176 Ta có công thức tính thể tích hình trụ: V = π R2h...
 • 4
 • 271
 • 0

4 đề ôn thi vào lớp 10 đáp án chi tiết

4 đề ôn thi vào lớp 10 và đáp án chi tiết
... Dựng hình chi u vuông góc N BM ta K Điểm C giao đường tròn tâm O với đường tròn tâm K, bán kính KM Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ Bài ... (3) ta có: r < < R *Ghi chú: Câu 4d câu nâng cao, áp dụng cho trường chuyên 13 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ Bài 1:  x x + x −1   x ... viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ Bài 1: Cho biểu thức: P = ( x 2+ x + 8x x −1 ):( − ) 4 x x−2 x x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị x để P = –1 mx...
 • 18
 • 264
 • 3

Tuyển tập các đề thi chính thức vào lớp 10 đáp án của các tỉnh thành

Tuyển tập các đề thi chính thức vào lớp 10 và đáp án của các tỉnh thành
... x = 2y thi vo lp 10 mụn Toỏn 24 CHNH THC thi vo lp 10 mụn Toỏn 25 thi vo lp 10 mụn Toỏn 26 thi vo lp 10 mụn Toỏn 27 thi vo lp 10 mụn Toỏn 28 thi vo lp 10 mụn Toỏn 29 thi vo lp 10 mụn Toỏn ... Thi gian d inh : thi vo lp 10 mụn Toỏn 38 Đề thi vào THPT năm học 2012 - 2013 Môn thi: Toán Thời gian 120 phút Ngy thi 24/ 06/ 2012 S GD T NGH AN CHNH THC Câu 1: 2,5 điểm: x + Cho biểu thức ... abc thi vo lp 10 mụn Toỏn 42 thi vo lp 10 mụn Toỏn 43 thi vo lp 10 mụn Toỏn 44 S GIO DC V OTO QUNG TR CHNH THC Kè THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 KHểA NGY : 19/6/2012 MễN : TON Thi...
 • 98
 • 519
 • 0

5 đề ôn thi lớp 10 đáp án

5 đề ôn thi lớp 10 và đáp án
... nhé! Cõu 5: Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit 13 Theo Côsi ta có : x + = x 2 010 + 2011 2011 x 2 010 x 2 010 (1) x +1 2011 x = x 2011 + 2 010 2 010 x 2011 x 2011 (2) x 2 010 1 Cộng ... MEF cõn MEB = 450 ( H l im chớnh gia ca cung BC MAB = ẳ ằ sd BM = sd BD = 150 AMB = 600 ABM = 1 050 .Ht Ngun: Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Hocmai.vn T ễN S 02 BI Thi gian: 120 ... x + < x = Cõu Gi thi gian d nh l t( tun) t > 0; Thi gian thc t l (t -1) (tun) Nng sut d nh l 140/t (tn/tun) ; Nng sut thc t 150 /(t-1) (tn/tun) Ta cú phng trỡnh: 140 150 +5= t 3t 28 = t...
 • 14
 • 78
 • 1

5 đề thi hay vào lớp 10 đáp ánn đi kèm

5 đề thi hay vào lớp 10 và đáp ánn đi kèm
... OI= 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0, 25 đi m Bài (1,0 đi m) Phương trình : 2 010 − x + x − 2008 = x − 4018x + 4036083 (*)  2 010 − x ≥ ⇔ 2008 ≤ x ≤ 2 010  x − 2008 ≥ Đi u kiện ... tổ là: x-y = 10 Tổng số áo tổ may ngày, tổ may ngày là: 3x+5y = 1 310 0 ,5 2 ,5 0 ,5  x − y = 10  3x + 5y = 1 310  y = x − 10 ⇔ 3x + 5( x − 10) = 1 310  y = x − 10 ⇔ 8x − 50 = 1 310  x = 170 ... = 7 ,5 ; y = 15 ( thích hợp ) Trả lời : Thời gian vòi thứ chảy đầy bể nước 7 ,5 (h) (hay 30 phút ) Thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể nước 15 (h) 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0, 25 đi m 0 ,5 đi m...
 • 19
 • 48
 • 0

Đề thi vào lớp 10 ( Có đáp án parem điểm)

Đề thi vào lớp 10 ( Có đáp án và parem điểm)
... y = 10 Vậy PT nghiệm nguyên là: (x, y) = (0 ; 0); (8 ; 10) Kết luận: Phơng trình (1 ) nghiệm nguyên là: (x, y) = (x; 0) (x Z) 0,25đ (x, y) = (1 ; 1); (9 ; 21); (9 ; 6); (8 ; 10) Câu (3 ,0 điểm) ... = PT (2 ) nghiệm kép y = = Vậy PT (1 ) nghiệm nguyên (x; y) = (1 ; 1) Khi x PT (1 ) nghiệm nguyên trớc hết x (x 8) số phơng Đặt x(x 8) = m2 (m Z) (x 4)2 16 = m2 (| x4| - |m|) (| x4| ... luận trừ 0,25đ x = 3x + 8y Xét hệ PT: (2 đ) y = 3y + 8x (1 ) (2 ) Trừ vế PT (1 ) cho PT (2 ) có: x3 y3 = 5y 5x (x y) (x2 + xy + y2) + 5(x y) = (x y) (x2 + xy + y2 + 5) = 0,5đ y 3y Do: x...
 • 6
 • 861
 • 21

Đề thi hk I lớp 10 (có đáp án ma trận đề) - hay

Đề thi hk I lớp 10 (có đáp án và ma trận đề) - hay
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 01 0- 2011 MÔN : TOÁN KH I 10 Th i gian làm : 90 phút (Không kể th i gian phát đề) -( Dành cho tất học sinh) ĐỀ THAM KHẢO -I/ .PHẦN ... x v i cosx = − Tính giá trị biểu thức: P = 2sin2x + 3cos2x II/.PHẦN RIÊNG: (3 i m) (Học sinh chọn 4a 5a hay 4b 5b ) B i 4a ( 2.0 đ) Trong mặt phẳng Oxy ,cho A(3;1),B (-2 ;5),C(7;6) 1) Chứng minh ... (m − 1) y = m hệ phương trình có nghiệm nhất.Tìm nghiệm Hết - ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN KH I 10 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 01 0- 2011 Câu 1.1 A = [ 0;4 ) , B = [ −2;2] N i dung A ∪ B = [ −2;4 ) 0.25 A ∩ B...
 • 5
 • 557
 • 1

Tổng hợp câu hỏi LÍ THUYẾT đáp án môn sinh học lớp 12

Tổng hợp câu hỏi LÍ THUYẾT và đáp án môn sinh học lớp 12
... mạnh mẽ CNTT nhu cầu học online ngày phổ biến Các em học sinh không truy cập vào Internet với mục đích giải trí mà với mục đích tìm thông tin, tài liệu học tập, + Nhiều em học sinh nhà cách trường ... 95 tới khóa 96 số người bạn tham gia chia sẻ cho em học sinh, vài người chưa đủ, chưa đáp ứng nhu cầu học tập, tìm kiếm tài liệu lớn em học sinh Mình cần chung tay chia sẻ tất người để phát triển ... tiền đáng buồn, mà tài liệu thành viên đóng góp vào Vậy không góp vào thành kho lớn dùng chung nhỉ? + Mình bạn học sinh, nhiều hay trải qua giai đoạn nên hẳn hiểu + Với mục đích nơi giao lưu học...
 • 4
 • 976
 • 8

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết đáp án ôn thi lớp 12

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án ôn thi lớp 12
... http://chukienthuc.com/forums/lop-11/ LỚP 12: http://chukienthuc.com/forums/lop -12/ TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC: TOÁN: http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-tai-luyen -thi- daihoc-mon-toan-chu-kien-thuc.910/ LÝ: http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-tai-luyen -thi- dai-hocmon-vat-ly-chu-kien-thuc.913/ ... thức dễ dàng hơn, nhanh CÔNG CỤ TÌM KIẾM hình ảnh em vào viết tổng hợp phía xem danh sách tài liệu mà "Chủ kiến thức" chia sẻ LỚP 10: http://chukienthuc.com/forums/lop-10/ LỚP 11: http://chukienthuc.com/forums/lop-11/ ... website tài liệu không số trang tiền, tài liệu chất lượng mà tiền đáng, có nhiều tài liệu k chất lượng mà tiền đáng buồn, mà tài liệu thành viên đóng góp vào Vậy không góp vào thành kho lớn dùng...
 • 4
 • 941
 • 6

400 câu trắc nghiệm hóa lớp 10đáp án

400 câu trắc nghiệm hóa lớp 10 có đáp án
... 1s22s22p63s23p2 Câu 246 Cộng hoá trị N NH3 là: A B C D Câu 247 Chọn câu A H2O2 tính oxi hoá lẫn tính khử B H2O2chỉ tính khử C H2O2chỉ tính oxi hoá D H2O2vừa tính oxi hóa, vừa tính khử Câu 248 ... dần Câu 351 Nguyên tử X cấu hình electron phân lớp lượng cao 3p Hãy câu sai nói nguyên tử X: A Lớp nguyên tử X electron B Trong bảng tuần hoàn, X nằm nhóm IVA C Hạt nhân nguyên tử X ... 1s22s22p63s23p43d10 C 1s22s22p63s23p43d1 D 1s22s22p63s23p6 Câu 399 Nguyên tố 20Ca số electron hoá trị là: A B C D Câu 400 Câu sau diễn tả tính chất lưu huỳnh? A tính oxi hoá mạnh B tính khử...
 • 23
 • 2,918
 • 21

10 câu hỏi cơ bản đáp án môn Lịch Sử Đảng

10 câu hỏi cơ bản và đáp án môn Lịch Sử Đảng
... trọng độc lập chủ quyền Câu 10: Phân Tích Nghóa Lòch Sử Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cách Mạng Tháng Tám 1945 ? a/ Ý nghóa lòch sử Cách Mạng Tháng 8: - Thắng lợi Cách mạng tháng thành lập nước Việt ... phát triển Đảng đảng hoàn thành sứ mệnh lòch sử mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam tin tưởng giao phó Câu 7: Trình Bày Những Thắng Lợi Có Nghóa Lòch Sử Vó Đại Mang ... nhiều so với 10 năm trước Câu 9: Trình Bày Đặc Trưng Của Cnxh Mà Đảng Nhân Dân Ta Đang Xây Dựng Trong Cương Lónh Xây Dựng Đất Nước Do Đại Hội Dảng Lần Thứ Đề Ra ? Đặc Trưng Nào Là Bản Nhất...
 • 13
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ve luong giac lop 10 va dap anđề thi lớp 10 và đáp án chấm môn toán tỉnh bắc ninhcau hoi sinh hoc va dap an lop 9cau hoi trac nghiem tin hoc lop 10 co dap anbài tập cấu tạo nguyên tử lớp 10 có đáp ánbai tap ve toa do va he truc toa do lop 10 co dap antổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn sinh học lớp 12bai tap ve phuong trinh bac 2 va he phuong trinh lop 10 co dap ancac cau bi dong lop 10 co dap ancac cau tieng anh bai tap trac nghiem lop 10 co dap anlý thuyết và bài tập vật lý lớp 10 co dap an hoc ki 2bài tập anh văn lớp 10 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kinh tế vi môđề thi thử vào lơp 10 có đáp ánđề thi chuyên anh lớp 10 có đáp ánBài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam ÁLịch sử lớp 6- Văn Hóa Cổ ĐạiLược đồ Âu Lạc thế kỉ I-IIITiểu luận về đánh giá cấu trúc cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn về môi trường việt namBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBùi 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 15. Tiêu hoáBai 30 da suaBài tập cơ kĩ thuậtGiảng viên Đỗ Sanhđại học Bách Khoa Hà NộiBài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virutBài 29. Nguyên phânBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật