XÁC ĐỊNH hàm LƯỢNG các CHẤT TRONG XI MĂNG NGHI sơn

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG XI MĂNG VÀ GẠCH MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG XI MĂNG VÀ GẠCH MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X
... nguyên tố xi măng gạch men, cụ thể phương pháp chuẩn ngoại tuyến tính, phương pháp chuẩn nội phương pháp hàm kích thích 17 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM X C ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC NGUYÊN TỐ TRONG XI MĂNG VÀ GẠCH ... 55Fe: xi măng đỉnh Kα nguyên tố Ca cao so với đỉnh Kα nguyên tố khác đồng thời xuất đỉnh Kβ nguyên tố Ca, ta sử dụng phương pháp chuẩn nội để x c định hàm lượng nguyên tố Ca; gạch men, đỉnh Kα nguyên ... tia X việc phân tích hàm lượng nguyên tố mẫu việc nghiên cứu để đánh giá khả phân tích hệ huỳnh quang tia X cần thiết Vì vậy, bước đầu nghiên cứu việc x c định hàm lượng nguyên tố xi măng gạch men...
 • 81
 • 1,156
 • 9

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG XI MĂNG VÀ GẠCH MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG XI MĂNG VÀ GẠCH MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X
... trình thực nghiệm x c định hàm lượng Fe gạch men 3.3 Thực nghiệm theo phương pháp hàm kích thích 3.3.4 Kết x c định giá trị F(ZFe) f (x) = 1790707.3 7x - 1324820.27 Bảng 3.11 Kết x c định F(Z) từ mẫu ... trình x lý mẫu Các mẫu sử dụng Hình 2.3 Các dụng cụ xi măng x lý mẫu Quy trình thực nghiệm x c định hàm lượng Ca xi măng 2.3 Thực nghiệm theo phương pháp chuẩn ngoại tuyến tính 2.3.1 Phương pháp ... nghiệm x c định hàm lượng Ca xi măng 2.4 Thực nghiệm theo phương pháp chuẩn nội 2.4.3 Kết x c định hệ số cường độ ϕ 2.8 Kết trị định hệ số Ca độ trị tỷ số y tương ứng Bảng 2.7 Bảng gi x c khối lượng...
 • 47
 • 1,132
 • 7

Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước

Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước
... ă t ng quan r nghiên c , ú , p ươ p p ọ ê ê u tình hình : ―Nghi n cứu xác định hàm lượng chất hữu nước vùng trồng lúa bị ngập dịch chuyển DDT, endosulfan fenobucarb từ đất vào nước M ê r h : ... trình dịch chuy n thu c tr sâu t ả ưở ồng thời c a m t s yếu t c l a chọ h p ph c a thu c tr sâu t ến nồ ệ nhả ề : Nghiên cứu xác định hàm lượng chất hữu nước vùng trồng lúa bị ngập dịch chuyển DDT, ... (3) Nghiên c pp (4) M fenobucarb p ng quy trình chiế h p DDT, endosulfan fenobucarb r ưở p r ả ưở ả DDT, endosulfan ồng thờ ng bề mặt sodium dodecyl sulfate (SDS), sodium ả pp DDT, endosulfan fenobucarb...
 • 148
 • 326
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước (TT)

Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước vùng trồng lúa bị ngập và sự dịch chuyển của DDT, endosulfan và fenobucarb từ đất vào nước (TT)
... án: Nghiên cứu xác định hàm lượng chất hữu nước vùng trồng lúa bị ngập dịch chuyển DDT, endosulfan fenobucarb từ đất vào nước Mục ti u nghi n cứu luận án Nghiên c u xác định thành phần chất ... phần, hàm lượng nguồn phân tán chất ô nhiễm hữu nước lụt đặc biệt trình dịch chuyển thuốc trừ sâu từ đất vào nước, ảnh hưởng đồng thời số yếu tố đến nồng độ nhả hấp phụ thuốc trừ sâu từ đất vào nước ... gần 950 chất ô nhiễm hữu nước GC MS kết hợp phần mềm IQS-DB để xác định thành phần, hàm lượng nguồn phân tán chất ô nhiễm hữu nước lụt vùng trồng lúa bị ngập khu vực miền Trung, Việt Nam - Nghiên...
 • 29
 • 214
 • 0

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG THUỐC KHÁNG SINH METRODINAZOLE VÀ CEFADROXILE BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE XUNG VI PHÂN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC GIỌT THỦY NGÂN TREO

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG THUỐC KHÁNG SINH METRODINAZOLE VÀ CEFADROXILE BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE XUNG VI PHÂN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC GIỌT THỦY NGÂN TREO
... dng vo vic xỏc nh hm lng hot cht metrodinazole, cefadroxile cú thuc mi vi n thuc metrodinazole, cefadroxile ng dng qui trỡnh trờn hoc phng phỏp vo vic xỏc nh hm lng hot cht metrodinazole, cefadroxile ... ngõn treo, xỏc nh metrodinazole dc phm vi m phophat vi pH = 4,6 git thy ngõn treo Do ú chỳng, tụi la chn ti: Nghiờn cu phng phỏp xỏc inh hm lng hoat chõt thuc khỏng sinh metrodinazole v cefadroxile ... Mebiphar Thuc khỏng sinh cú tờn l metrodinazole 250mg vi n thuc ngoi hot cht C6H9N3O3 (metrodinazole) hoc thuc khỏng sinh cefadroxile 500mg vi n thuc ngoi hot cht (C15H14ClN3O4S.H2O ) cefadroxile cũn...
 • 133
 • 684
 • 2

Phương pháp xác định hàm lượng các chất hữu cơ gây hại

Phương pháp xác định hàm lượng các chất hữu cơ gây hại
... CHO CHẤT HỮU CƠ - Xác định hàm lượng Aflatoxin - Xác định hàm lượng vitamin: A, D, E, B1, B6, B12 Xác định hàm lượng Melamine - Xác định Cylamate - Xác định Acesulfame K, Aspartame Saccarin  XÁC ... này phương pháp bán định lượng + Phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao phương pháp sử dụng phổ biến để xác định hàm lượng Histamin Ðối tượng phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn qui định phương pháp xác định hàm ... Acesulfame K, Aspartame Saccarin  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn qui định phương pháp xác định hàm lượng độc tố aflatoxin (B1, B2,...
 • 12
 • 338
 • 4

xác định hàm lượng các nguyên tố trong một số mẫu xi măng và gạch men bằng phương pháp huỳnh quang tia x

xác định hàm lượng các nguyên tố trong một số mẫu xi măng và gạch men bằng phương pháp huỳnh quang tia x
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Lệ Mai X C ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ TRONG MỘT SỐ MẪU XI MĂNG VÀ GẠCH MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X Chuyên ngành: Vật lí nguyên ... tài "X c định hàm lượng nguyên tố số mẫu xi măng gạch men phương pháp huỳnh quang tia X " Luận văn trình bày ba chương: + Chương 1: Tổng quan lý thuyết phương pháp phân tích huỳnh quang tia X + ... mềm x lý phổ AXIL Kết phân tích thu phù hợp với kết phân tích phương pháp ICP-MS chuẩn độ 1.2 Lý thuyết phát x huỳnh quang tia X Trong phổ huỳnh quang tia X, lượng tia X đặc trưng x c định...
 • 89
 • 219
 • 0

Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp von - ampe hòa tan anot xung vi phân

Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp von - ampe hòa tan anot xung vi phân
... khỏc v phng phỏp Von- Ampe ho tan cũn c gn thờm tờn ca k thut ghi nh Von Ampe ho tan dũng mt chiu, Von- Ampe ho tan dũng xoay chiu, Von -Ampe ho tan súng vuụng, Von- Ampe ho tan xung vi phõn Cỏc k ... chn lc ion 1 0-4 1 0-5 Cc ph c in 1 0-4 1 0-5 Cc ph súng vuụng 1 0-6 1 0-7 10 Cc ph xoay chiu ho tan bc hai 1 0-6 1 0-8 11 Von - Ampe ho tan dựng in cc HMDE 1 0-6 1 0-9 12 Von - Ampe ho tan dựng in ... phng phỏp von- ampe hũa tan 14 1.4.2.1 Nguyờn tc chung ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 14 1.4.2.2 C s lý thuyt ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 17 1.5 u im ca phng phỏp Von- Ampe ho tan Cỏc...
 • 100
 • 1,094
 • 16

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI VÀ NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI VÀ NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN
... khỏc v phng phỏp Von- Ampe ho tan cũn c gn thờm tờn ca k thut ghi nh Von Ampe ho tan dũng mt chiu, Von- Ampe ho tan dũng xoay chiu, Von -Ampe ho tan súng vuụng, Von- Ampe ho tan xung vi phõn Cỏc k ... chn lc ion 1 0-4 1 0-5 Cc ph c in 1 0-4 1 0-5 Cc ph súng vuụng 1 0-6 1 0-7 10 Cc ph xoay chiu ho tan bc hai 1 0-6 1 0-8 11 Von - Ampe ho tan dựng in cc HMDE 1 0-6 1 0-9 12 Von - Ampe ho tan dựng in ... phng phỏp von- ampe hũa tan 14 1.4.2.1 Nguyờn tc chung ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 14 1.4.2.2 C s lý thuyt ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 17 1.5 u im ca phng phỏp Von- Ampe ho tan Cỏc...
 • 100
 • 566
 • 0

Xác định hàm lượng các nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen trong đất một số vùng trồng rau ở đà lạt

Xác định hàm lượng các nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen trong đất một số vùng trồng rau ở đà lạt
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM NGỌC TÚ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ CHÌ, THỦY NGÂN, CADIMI, ASEN TRONG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG RAU ĐÀ LẠT Chuyên nghành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60440113 ... Trường ĐH Vinh Tên luận văn: Xác định hàm lượng nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen đất số vùng trồng rau Đà Lạt Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung ... 8,96) Trong số nguyên tố số nguyên tố cần cho dinh dưỡng trồng, ví dụ: Mn, Co, Cu, Zn, Fe Các nguyên tố trồng cần với hàm lượng nhỏ, gọi nguyên tố vi lượng, hàm lượng cao gây độc hại cho trồng...
 • 77
 • 2,625
 • 6

Xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại pb, cd, as trong một số loài rau ở vùng trồng rau đà lạt

Xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại pb, cd, as trong một số loài rau ở vùng trồng rau đà lạt
... Hg, Cd, As số loài rau vùng trồng rau Đà Lạt làm nội dung nghiên cứu cho đề tài luận văn cao học thạc sĩ Mục đích nghiên cứu: Xác định hàm lượng nguyên tố độc hại Pb, Hg, Cd, As số loài rau ... Kết xác định hàm lượng thủy ngân phương pháp AAS 66 3.2.4 Kết xác định hàm lượng asen 66 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lượng asen phương pháp AAS 66 3.3 Kết xác định đồng thời hàm lượng Pb, ... Kết xác định hàm lượng thủy ngân phương pháp AAS 66 3.2.4 Kết xác định hàm lượng asen 66 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lượng asen phương pháp AAS 66 3.3 Kết xác định đồng thời hàm lượng Pb,...
 • 83
 • 1,608
 • 12

Xác định hàm lượng các nguyên tô vi lượng đồng, kẽm, selen và cadimi, chì trong một vài loài nầm lớn vùng bắc trung bộ

Xác định hàm lượng các nguyên tô vi lượng đồng, kẽm, selen và cadimi, chì trong một vài loài nầm lớn vùng bắc trung bộ
... Trờng đại học vinh Khoa hóa học === & === Xác định hàm lợng nguyên tố vi lợng đồng, kẽm, selen cadimi, chì vài loài nấm lớn vùng bắc trung khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ... CC NGUYấN T VI LNG NG, KM, SELEN V CADIMI, CHè TRONG MT VI LOI NM LN VNG BC TRUNG B 12 Trong phm vi khoỏ lun ny, chỳng tụi t mt s nhim v sau: - Tng quan v nm, hm lng mt s nguyờn t vi lng nm - ... h tho cú cha nhiu loi vitamin (trong 100 g ụng trựng h tho cú 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngoi cũn cú vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K ụng trựng...
 • 70
 • 479
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iod, thuỷ ngân, selen và asen trong cá biển ở khu vực nghệ an và hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iod, thuỷ ngân, selen và asen trong cá biển ở khu vực nghệ an và hà tĩnh
... 2 lượng hợp lý Đó lý tác giả chọn đề tài "Nghiên cứu xác định hàm lượng nguyên tố iod, thủy ngân, selen asen biển khu vực Nghệ An Tĩnh" làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc ... tích hàm lượng nguyên tố iod, thủy ngân, selen asen phương pháp kích hoạt nơtron - Đánh giá phân bố hàm lượng iod hàm lượng độc tố thủy ngân, selen asen khu vực nghiên cứu - Rút kết luận cần thiết ... chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm [29] [30] Các nguyên tố thủy ngân, selen asen nguyên tố quan sức khỏe giới(WHO) xếp vào nguyên tố độc tính nhóm A Do xâm nhập nguyên tố vào thể hàm lượng định vượt...
 • 40
 • 919
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích xác đinh hàm lượng các chất bằng aesxác định hàm lượng các nguyên tố chì thủy ngân cadimi asen trong đất một số vùng trồng rau ở đà lạtxác định hàm lượng các nguyên tố độc hại pb cd as trong một số loài rau ở vùng trồng rau đà lạtxác định hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong phân bòn vô cơcho 69 6 g mno2 tac dung hoan toan voi dung dich hcl dac toan bo luong clo thu duoc hap thu het vao 500 ml dung dich naoh 4m xac dinh nong do cac chat trong dung dich thu duoc sau phan ung biet the tich dung dich thay doi khong dangđể xác định hàm lượng ion trên trong nước mưa ta có thể sử dụng các phương pháp sautừ các phổ đồ và đồ thị thu được ở các phép ghi đo xác định hàm lượng của pb2 trong các mẫu nghiên cứu chúng tôi có bảng tổng hợp sauxác định hàm lượng các muối dinh dưỡng có trong mẫuphương pháp xác định hàm lượng polyphenol tổng trong các dịch trích từ thực vật 24xác định hàm lượng clo dư trong nướcxác định hàm lượng acid lactic trong sữaxác định hàm lượng acid sulfuric trong không khíxác định hàm lượng tinh bột trong sắnnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânxác định hàm lượng titan dioxit trong quặng boxit bằng phương pháp trắc quangứng dụng thẻ thanh toán và check vào hoạt động du lịchứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở việt namVai trò của kiều hối trong cán cân thanh toánVận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào xuất khẩu hàng may mặc của việt namVận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với thế hệ thanh niên hiện nayXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩNghiên cứu các phức chất hỗn hợp kim loại với phối tử n’,n’,n’’’,n’’’ tetraetyl n,n’’ pyriđin 2,6 đicacbonylbis (thioure)Phân lập và thiết kế vector mang promoter liên quan đến quá trình phát triển phôi ở cây arabidopsisbài giảng chuyên đề nhà cao tầngđề tài thủ tục đầu tưhô hấp ở thực vậtbáo cáo thực tập công ty đóng tàu công nghiệp hàng hải sài gònchủ đề giai đoạn nhi đồngkỹ thuật tổng hợp và ứng dụng hoạt chất trong nông nghiệptrình bày một bản kế hoạch có sự đóng góp của nhiều ngườithuyết trình vật liệu xây dựng vật liệu gỗđiều khiển tự động truyền động điện ac dcĐặc điểm dập vỡ kiến tạo và mối quan hệ của chúng với nước dưới đất khu vực huyện đắk tô và lân cậnCÔNG NGHỆ BAO gói THỰC PHẨM