Phân tích các thuật toán

Phân tích các thuật toán bảo mật, mã hóa khác nhau

Phân tích các thuật toán bảo mật, mã hóa khác nhau
... vụ Khu vực bảo mật Thuật toán quản lý khoá Bộ lưu trữ khoá Khoá KTK khóa đối xứng sử dụng khoá bất đối xứng để tăng tính bảo mật cho hệ thống Thông thường, khoá KTK sử dụng kết nối khác KTK Dữ ... thường, khoá KTK sử dụng kết nối khác KTK Dữ liệu khoá hoá khoá vận chuyển KTK Khối bảo mật Thuật toán quản lý khoá Bộ lưu trữ khoá Thuật toán ứng dụng Hỡnh 1.13: ng ti xung s dng khúa bo v KTK ... ghộp thng c s dng kt hp cỏc u im ca chỳng (xem hỡnh 1.3) Kênh bảo mật Dữ liệu gốc hoá Dữ liệu hoá Khoá bí mật (SK) Giải Dữ liệu gốc Khoá bí mật (SK) Hỡnh 1.3 m bo tin cy bng mó hoỏ...
 • 103
 • 344
 • 1

Phân tích các thuật toán bảng điện chính mô phỏng của khoa điện điện tử tìm hiểu hệ thống đo tiếng ồn dưới tàu thủy

Phân tích các thuật toán bảng điện chính mô phỏng của khoa điện điện tử tìm hiểu hệ thống đo tiếng ồn dưới tàu thủy
... Điện- Điện tử Tìm hiểu hệ thống đo tiếng ồn tàu thủy Đồ án tốt nghiệp em gồm chương: Chương I: Phân tích thuật toán bảng điện Khoa Điện- Điện tử Chương II: Tìm hiểu hệ thống đo tiếng ồn tàu thủy Bằng ... hệ thống tàu nhằm nâng cao chất lượng, độ xác, độ tin cậy việc vận hành, khai thác, ban chủ nhiệm khoa Điện - Điện Tử giao cho em đồ án: Phân tích thuật toán bảng điện Khoa Điện- Điện tử Tìm ... thầy cô giáo khoa bạn để đồ án em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Chương I : Phân tích thuật toán điều khiển bảng điện khoa Điện- Điện tử Giới thiệu bảng điện Khoa Điện- Điện tử 1.1 Mục...
 • 37
 • 248
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT VÀ CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT VÀ CÁC THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN
... thị ngẫu nhiên 2.3 Phân tích toán cách sử dụng biến thị ngẫu nhiên PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN 3.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên 3.2 Ứng dụng thuật ... O(nch) PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN Tiểu luận môn học: Mô ngẫu nhiên 3.1 Khái niệm thuật toán ngẫu nhiên Để sử dụng phân tích xác suất, ta cần biết vài điều phân phối liệu vào Trong ... Phân tích xác suất sử dụng xác suất việc phân tích toán Hầu hết, ta sử dụng phân tích xác suất để phân tích thời gian thực thuật toán Đôi ta sử dụng để phân tích đại lượng khác phân tích chi phí...
 • 18
 • 539
 • 0

GEO5 trong phân tích các Bài toán Địa kỹ thuật công trình và áp dụng vào tính toán Tường Chắn rọ đá

GEO5 trong phân tích các Bài toán Địa kỹ thuật công trình và áp dụng vào tính toán Tường Chắn rọ đá
... kê chắn sông Đây giải pháp thi công nhanh chống ,và tận dụng vật liệu địa phương Mặc dù tường chắn rọ đá gần giống tường chắn trọng lực lên vấn đề kiểm toán sử dụng phần mềm tính toán tường chắn ... Sigmaz Từ năm 2005 kỹ địa kỹ thuật có thêm công cụ để lựa chọn phần mềm GEO5, phần mềm tính toán theo hai phương pháp Giả tích PTHH Để sử dụng GEO5 tính toán Tường chắn rọ đá ta cần làm theo ... đun (chương trình con) sau đây: Phân tích Địa kỹ thuật phương pháp PTHH (FEM) · FEM: Mô hình hoá toán địa kỹ thuật đa dạng Phương pháp PTHH (FEM) · Tunnel: Phân tích đường hầm phương pháp Phần tử...
 • 20
 • 2,069
 • 16

Slide PHÂN TÍCH các NHÂN TỐẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THẺ GHI nợ của NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – HUẾ

Slide PHÂN TÍCH các NHÂN TỐẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THẺ GHI nợ của NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – HUẾ
...  Vietcombank ngân hàng đứng đầu Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ Lòng trung thành yếu tố sống doanh nghiệp  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng dịch vụ thẻ ghi nợ ngân ... nghiên cứu đề xuất Chất lượng dịch vụ Quyết định lựa chọn Thói quen lựa chọn Chi phí chuyển đổi Lòng trung thành Chương 2: Đánh giá lòng trung thành khách hàng dịch vụ thẻ ghi nợ ngân hàng Vietcombank- Huế ... debit Master card Thẻ Cup Lòng trung thành dịch vụ thẻ Khái niệm Lòng trung thành: hành vi khách hàng có hành vi trung thành với NH thể thái độ yêu thích NH Dịch vụ: Một trải nghiệm vô hình có...
 • 43
 • 348
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p8 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p8 potx
... cần thêm nút NewNode thành phần liệu NewData vào cân BALTree cho sau thêm BALTree cân Để thực điều trước hết tìm kiếm vò trí nút cần thêm nút trái nút phải nút PrNewNode tương tự nhò phân ... bu k lic b Cấu trúc liệu cân bằng: Để ghi nhận mức độ cân nút gốc sử dụng thêm thành phần Bal cấu trúc liệu nút Do vậy, cấu trúc liệu nhò phân tìm kiếm cân tương đối nhò phân tìm kiếm cân hoàn ... gốc cân tương đối hiệu số chiều cao trái chiều cao phải nút Giá trò số cân Bal nút gốc cân hoàn toàn hiệu số số nút trái số nút phải nút Như vậy, nút nhò phân mà thỏa mãn điều kiện -1 ≤ Bal ≤...
 • 5
 • 160
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p6 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p6 docx
... NULL - Thuật toán hủy nút nhò phân tìm kiếm phương pháp chuyển phải nút cần hủy thành phải nút gốc nút phải trái nút cần hủy (nếu nút cần hủy đủ 02 con): // Tìm nút cần hủy nút cha nút cần ... nút cần hủy thành phải nút gốc nút phải trái nút cần hủy (nếu nút cần hủy hai con) Hàm trả giá trò việc hủy thành công (có nút để hủy), trường hợp ngược lại hàm trả giá trò (không tồn nút ... Kết thúc - Cài đặt thuật toán: Hàm BST_Delete_Node_TRS prototype: int BST_Delete_Node_TRS(BST_Type &BS_Tree, T DelData); Hàm thực việc hủy nút thành phần Key DelData nhò phân tìm kiếm BS_Tree...
 • 5
 • 135
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p5 ppt

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p5 ppt
... (DelNode BST_Right) thành phải nút gốc nút phải trái DelNode (phải DelNode->BST_Left), chuyển trái DelNode (DelNode->BST_Left) thành trái nút gốc nút trái phải DelNode (trái Trang: 176 d ... trở thành nút nút 01 hủy DelNode trường hợp c1) c2) Ví dụ: Giả sử cần hủy nút Key = 25 (DelData = 25) Chúng ta chuyển phải DelNode (DelNode->BST_Right) thành phải nút gốc nút phải trái ... (nếu DelNode nút bên trái PrDelNode) cho trỏ PrDelNode->BST_Right (nếu DelNode nút bên phải PrDelNode) trỏ NULL tiến hành hủy (delete) nút đòa DelNode Ví dụ: Giả sử cần hủy nút Key = 30...
 • 5
 • 157
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p3 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p3 doc
... dụng thuật toán tìm kiếm nhò phân: Do đặc điểm nhò phân tìm kiếm nút, Key nút khác với SearchData SearchData tìm thấy trái nút SearchData nhỏ Key nút phải nút SearchData lớn Key nút - Thuật toán ... đòa nút gốc: BSE_Type BSETree; - Nút bên trái nút giá trò khóa nhận diện nhỏ nút bên phải nút giá trò khóa nhận diện lớn nhò phân tìm kiếm - Trong nhò phân tìm kiếm thứ tự duyệt Left – ... lý nút khóa trùng nhò phân tìm kiếm mở rộng cấu trúc liệu nút cách thêm thành phần Count để ghi nhận số lượng nút trùng khóa Khi đó, cấu trúc liệu để quản lý nhò phân tìm kiếm mở rộng sau:...
 • 5
 • 145
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p2 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p2 pot
... cộng thêm (chiều cao nút gốc) Như thao tác tính chiều cao thao tác tính đệ quy chiều cao (chiều cao gốc nút 1) - Thuật toán: Trang: 160 d o m o c C w o m C lic k Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu ... 1); } g Hủy nút nhò phân: Việc hủy nút làm cho trở thành rừng Do thao tác tiến hành hủy nút điều xảy ra, song hủy Trang: 162 d o m o c C w o m C lic k Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật w w ... (HTL+1); return (HTR+1); } f Tính số nút cây: Tương tự tính chiều cao cây, số nút (NN) tổng số nút hai cộng thêm Do thao tác tính đệ quy số nút (số nút gốc nút 1) Trang: 161 d o m w B1: IF (BinTree...
 • 5
 • 147
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p1 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích dùng thuật toán thêm một nút vào bên trái có thành phần dữ liệu newdata p1 potx
... c Thêm nút vào nhò phân: Giả sử cần thêm nút giá trò thành phần liệu NewData vào nhò phân Việc thêm diễn trái phải nhò phân Do vậy, trình bày thao tác thêm riêng biệt nhau: - Thuật toán thêm ... BinT_Add_Left(BinT_Type &BT_Tree, T NewData) ; Hàm thực việc thêm vào bên trái nhò phân BT_Tree nút thành phần liệu NewData, hàm trả trỏ trỏ tới đòa nút thêm việc thêm thành công, ngược lại không đủ ... BinT_Add_Right(BinT_Type &BT_Tree, T NewData) ; Hàm thực việc thêm vào bên phải nhò phân BT_Tree nút thành phần liệu NewData, hàm trả trỏ trỏ tới đòa nút thêm việc thêm thành công, ngược lại không đủ...
 • 5
 • 180
 • 0

Giáo trình phân tích các thanh toán sản phẩm thường thấy trên mạng qua cổng PGD phần 1 pps

Giáo trình phân tích các thanh toán sản phẩm thường thấy trên mạng qua cổng PGD phần 1 pps
... 512 Kbps Lưu lượng thông tin 50 GB / tháng 10 Ổ cắm mạng 10 Mbps 11 Hỗ trợ kỹ thuật 24 x III THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Thời hạn hợp đồng tối thiểu 06 tháng Thanh toán trước 12 ... (MegaNET) + 01 Fixed IP 1. 000.000 1. 000.000 10 Phí khởi tạo DSL Connection (MegaNet - trả lần) 1. 600.000 1. 600.000 11 Quản trị Server (Update Software, Antivirus, Anti Spam) 1. 000.000 1. 000.000 ... nước -12 68": - Số điện thoại truy cập: 12 68 - User name: vnn1268 - Password: vnn1268 Ðối với dịch vụ "Gọi VNN quốc tế -12 69": - Số điện thoại truy cập: 12 69 - User name: vnn1269 - Password: vnn1269...
 • 10
 • 178
 • 0

Các thuật toán phân tích mạnh nhất.DOC

Các thuật toán phân tích mạnh nhất.DOC
... [Lenstra], ) phân tích thời gian tính thuật toán số liệu khả quan vấn đề Lenstra là: Thời gian tính số thuật toán phân tích khác Thuật toán phân tích dựa đờng cong elliptic thuật toán có thời ... thuật toán tỏ hẳn thuật toán sàng bậc hai hai ớc N chênh lệch nhiều Tuy nhiên hai ớc N xấp xỉ thuật toán sàng bậc hai thờng tỏ hiệu Thuật toán sàng trờng số thuật toán nhất, thuật toán phân tích ... tính tốt Thuật toán thực mở rộng thuật toán kiểu phân tích p-1 Pollard theo ý thay cho phải phân tích đợc p-1 thừa số gần nh mà sở có cấu trúc điểm đờng cong elliptic Thời gian tính thuật toán đợc...
 • 3
 • 386
 • 1

Phân tích các dạng chuẩn hoá dữ liệu trong mô hình quan hệ và một số thuật toán

Phân tích các dạng chuẩn hoá dữ liệu trong mô hình quan hệ và một số thuật toán
... dụng Trong loại hình hình quan hệ có nhiều ưu điểm nhiều người quan tâm cả, lẽ hình liệu quan hệ có tính độc lập liệu cao, lại rễ sử dụng Điều quan trọng hình quan hệ hình thức hoá toán ... lập hình liệu quan hệ đề xuất dạng chuẩn để chuẩn hoá tệp liệu (các bảng biểu) Nhờ dạng chuẩn này, xử lý tệp liệu người ta tách liệu gốc ( chuyên gia lĩnh vực đề xuất ) Vì tệp liệu dạng chuẩn ... hình phân cấp, hình mạng, hình quan hệ, hình hướng đối tượng I.2.1 hình phân cấp [6] hình dưc liệu cây, nút biểu diễn tập thực thể, nút cha liên hệ theo mối quan hệ xác định ( Dựa...
 • 61
 • 679
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân loại các thuật toán phỏng sinh họcphân tích kĩ thuật toàn tậpphần 4 các thuật toán trên đồ thịhuấn luyện dữ liệu huấn luyện được phân tích bởi thuật toán phân lớp có thuộc tính nhãn lớp để tạo ra bộ phân lớpphân loại các thuật toán lập lịchchức năng phân tích địa lý và thống kê  phân tích cơ sở dữ liệu với vị trí tọa độ của chúng với chức năng chồng xếp overlay theo các thuật toáncác chỉ số trong phân tích kỹ thuậtcác chỉ số phân tích kỹ thuật chứng khoáncác chỉ số phân tích kỹ thuậtcác chỉ số phân tích kỹ thuật gồmcác dạng đồ thị phân tích kỹ thuậtcác dạng đồ thị của phân tích kỹ thuậtcác dạng đồ thị trong phân tích kỹ thuậtcác công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoáncác mô hình trong phân tích kỹ thuậtĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngNhận thức khái niệmTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về thanh niênVan hoa nam bovh qua ca daovấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)giao an bai nha ba ngoai