Solid waste landfill 2

A laboratory simulation of municipal solid waste biodegradation in landfill bioreactors

A laboratory simulation of municipal solid waste biodegradation in landfill bioreactors
... Asian landfill types Table 2-3 Types and classification of landfill in Germany and in Asian countries German landfill classification Asian landfill types Class Inert waste Anaerobic landfill Class ... dumping, controlled dumping, engineered landfill and 13 Literature review sanitary landfill or in type of waste as landfill for MSW, landfill for hazardous waste and landfill for inert waste In ... Quite inert municipal waste Anaerobic sanitary landfill with daily cover Class II Municipal waste Improved anaerobic sanitary landfill with buried leachate collection pipes Class III Hazardous waste...
 • 168
 • 131
 • 0

Chromium speciation in municipal solid waste: Effects of clay amendment and composting

Chromium speciation in municipal solid waste: Effects of clay amendment and composting
... redistribution of metal speciation during composting by humification of the organic matter Chromium speciation in municipal solid 0 day q 20th waste 21 of cornpasting Cr (w/kg) day of composting Control ... 1) In contrast to the decrease of soluble organic matter during sludge composting, it gradually increased during the composting of MSW although the increment was diminished by the addition of ... role of clay addition in controlling the mobility and plant availability of metals (Qiao et al., 1993) In order to determine the long-term fate and potential hazard of land application of MSW...
 • 7
 • 377
 • 0

Chất thải rắn - solid waste - P1

Chất thải rắn - solid waste - P1
... bình 4 0-8 5 2 0-6 5 6-3 0 6 5-9 5 8-3 0 2 0-4 5 0,0 5-2 5 1-1 0 Carton Các nước thu nhập cao TP Hồ Chí Minh 5-1 5 0, 0-0 ,01 Plastic 1-5 2-6 2-8 1, 5-1 7 Vải 1-5 2-1 0 2-6 0-5 Cao su 1-5 1-4 0-2 0, 0-1 ,6 0-2 0, 0-0 ,05 ... Da Rác vườn 1-5 1-1 0 Gỗ 1 0-2 0 1-4 0, 0-3 ,5 4-1 2 0, 0-2 ,7 Đồ hộp 2-8 0, 0-0 ,06 Sắt, Nhôm, KL 1-4 0, 0-0 ,04 0-1 0 0, 0-6 ,1 Thủy tinh, Sành sứ Bụi, tro 6/19/2005 1-1 0 1-4 0 1-1 0 1-3 0 Tính chất CTR sinh ... thò Rác đô thò Khu Khu xử lý xử lý chấtt thảii chấ thả Số lượng CTR 0,3 5-0 ,80 kg/người/ngày.đêm Hiệu suất thu gom TP lớn 4 0-6 7% 6/19/2005 Số lượng CTR TPHCM 4000 - 5000 T/ngày 1.300.000 kg rác y...
 • 7
 • 395
 • 1

Chất thải rắn - solid waste - P2

Chất thải rắn - solid waste - P2
... Đặc tính chất thải Sinh tất yếu Là vật chất → không gian lưu trữ Chất thải → xử lý Có giá trò → tận dụng 6/19/2005 Xử lý CTRCN - Phương pháp học Giảm kích thước: đập, ... 6/19/2005 Xử lý CTRCN - Phương pháp học Giảm kích thước: đập, nghiền Tăng kích thước: tạo hạt, đóng rắn, tạo khối, kết tinh Phân loại chọn lọc: → tuyển Sàng, tách kích thước Ly tâm Trọng lực: đãi, ... Tuyển từ Tuyển điện 6/19/2005 Xử lý phương pháp hoá lý Trích ly, Hoà tan, Kết tinh Cố đònh Hóa rắn (bê tông hoá) 6/19/2005 Xử lý phương pháp hoá học Tận dụng: chế biến tạo sản phẩm Xử lý chuyển...
 • 4
 • 328
 • 1

Chất thải rắn - solid waste - P3

Chất thải rắn - solid waste - P3
... except Poison A, Poison B, Solid Dangerous when Wet, Explosive A, Explosive B, and Radioactive 6/19/2005 13 UN Numbers 6/19/2005 14 Nhãn báo chất nguy hại 6/19/2005 Nhãn báo chất nguy hại 15 Nhãn ... Liquids Flammable Liquid: Flash point < 100oF Combustible Liquid: Flash point > 100oF 6/19/2005 Solids Any solid material other than an explosive that is liable to cause fires through friction, through ... Nhãn báo chất nguy hại 15 Nhãn hướng dẫn sử dụng Handling labels 6/19/2005 16 Xử lý chất nguy hại Tận dụng Đốt Thải bỏ cuối 6/19/2005 17 Tận dụng dung môi Đồng Nai, DNTN Tân Phát Tài 6/19/2005...
 • 11
 • 324
 • 0

Chất thải rắn - solid waste - P5

Chất thải rắn - solid waste - P5
... pháp xử lý Thành phần, tính chất chất thải rắn Tổng lượng thải cần xử lý Khả thu hồi sản phẩm lượng Yêu cầu bảo vệ môi trường Các công đoạn Xử lý sơ Làm khô khử nước Đóng rắn, ổn đònh Ủ phân Chôn ... cư…đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường Bãi chôn lấp - Bản chất kiểm soát phân hủy chất thải rắn chôn nén phủ lấp bề mặt Phân hủy sinh học → chất dinh dưỡng ... Đất tự nhiên đầm chặt Chôn lấp chất thải Chôn lấp phương pháp lưu giữ chất thải bãi có phủ đất lên Bãi chôn lấp hợp vệ sinh: quy hoạch thiết kế, xây dựng để chôn lấp chất phát sinh từ khu dân cư…đảm...
 • 8
 • 380
 • 0

Chất thải rắn - solid waste - P5

Chất thải rắn - solid waste - P5
... trung bình % - - Các nước thu nhập cao % 0-2 1 0-2 0 1-4 - 1-5 1-1 0 1-1 0 1-1 0 4-1 2 2-8 1-4 0 1-3 0 0-1 1-4 0-1 0 TP Hồ Chí Minh % 0, 0-0 ,05 0, 0-1 ,3 0, 0-1 ,4 0, 0-0 ,06 0, 0-0 ,01 0, 0-3 ,5 0, 0-0 ,03 0, 0-6 ,1 Nguồn: ... http://environment-safety.com Các nước thu nhập thấp % Các nước thu nhập trung bình % Các nước thu nhập cao % TP Hồ Chí Minh % 4 0-8 5 1-1 0 2 0-6 5 8-3 0 6-3 0 2 0-4 5 5-1 5 1-5 1-5 1-5 2-6 2-1 0 1-4 2-8 2-6 0-2 6 5-9 5 ... 19 Hệ thống đốt tiêu hủy chất thải 20 http://environment-safety.com CHƯƠNG CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 1.1 KHÁI NIỆM CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Chất thải rắn, gọi rác, chất rắn bò loại trình sống,...
 • 20
 • 358
 • 2

Chất thải rắn - solid waste - P6

Chất thải rắn - solid waste - P6
... QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 1.1 NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP Chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) phần dư cuả sản xuất công nghiệp bỏ Chất thải công ... lưu động chất nguy hại môi trường; làm chất thải dễ vận chuyển giảm khối lượng chất lỏng chất thải đóng rắn chất thải; giảm bề mặt tiếp xúc chất thải với môi trường tránh thất thoát chất thải lan ... Nghóa là, chất thải chất bò hỏng, hay không đạt chất lượng, xuất không lúc, không nơi Chất thải khái niệm tương đối, chất thải đưa đến nơi sử dụng, có mặt lúc, yêu cầu chất lượng chất thải trở...
 • 38
 • 454
 • 5

recycling municipal solid waste

recycling municipal solid waste
... waste REFERENCES [1] Nguyen Van Phuoc, Management and treatment of solid waste, Vietnam National University, Ho Chi Minh City Publishing house, 2007 [2] Vo Dinh Long, Treatment of Municipal Solid ... fixed carbon from organic wastes Organic wastes and in-decomposable materials obtained from MSW and industrial waste combined with hazardous substances and sludge from wastewater treatment plants ... organic waste would have some significant meanings: - Solving a large amount of organic waste to landfills - Saving resources (clay) to produce constructional materials CONCLUSION Recycling municipal...
 • 6
 • 180
 • 0

Solid waste management associated with develop of 3R initiative

Solid waste management associated with develop of 3R initiative
... disposal of domestic waste and the waste generators responsible for the disposal of industrial waste With respect to the disposal of HzSW, Vietnam has Decision No 23/2006 of the Ministry of Natural ... conception of 3R implementation With the new regulation on HCWM, the categories of each type of waste have been clearly identified; the multi-solution and technical option on Health Care Solid Waste ... solid waste management and the 3R initiative Vietnam is now facing a worsening SWM problem, resulting in shortages of resources and energy These facts emphasize the need to instigate the 3R initiative...
 • 9
 • 317
 • 1

THE INFORMAL SECTOR IN SOLID WASTE MANAGEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES SUSTAINABILITY EFFECTS OF FORMALISATION CONSIDERING HO CHI MINH CITY – VIETNAM AS AN EXAMPLE

THE INFORMAL SECTOR IN SOLID WASTE MANAGEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES SUSTAINABILITY EFFECTS OF FORMALISATION CONSIDERING HO CHI MINH CITY – VIETNAM AS AN EXAMPLE
... for solid waste management in developing countries in general and in HCMC in particular and to find out whether an integration of the informal sector in the formal waste management system, and therefore ... of Ho Chi Minh City (HCMC) as an example Florian Scheibe Matr Nr 9840238 THE INFORMAL SECTOR IN SOLID WASTE MANAGEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES The motivation for recycling in developing and industrialised ... 9840238 25 THE INFORMAL SECTOR IN SOLID WASTE MANAGEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES ognised as a part of the solid waste management system and therefore also be integrated into the planning of the SWM...
 • 112
 • 257
 • 1

Municipal solid waste disposal by using metallurgical technologies and equipments

Municipal solid waste disposal by using metallurgical technologies and equipments
... system and waste heat recovery system of heating furnace flue gas, respectively These technologies and equipments have function of both manufacturing steel products and absorbing bulks of wastes By ... Characterization of municipal solid waste from the main landfills of Havana city Waste Manage 2008, 28(10), 2013-2021 [7] Wilson E.J Life cycle inventory for municipal solid waste management Part ... can be used for HW disposal after little modification And the above practice can make the best use of obsolete metallurgical equipments and reduce investment in HW disposal equipments as well...
 • 10
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất thải rắn solid wastesocial determinants of health the solid facts who 2003methods of management of solid wastewhat is the need of solid waste managementwhat is the effect of solid waste managementwhat is the conclusion of solid waste managementwhat is the significance of solid waste managementwhat is the problem of solid waste managementwhat is the objective of solid waste managementwhat is the hierarchy of solid waste managementwhat is the importance of solid waste managementwhat is the meaning of solid waste managementwhat is the purpose of solid waste managementmethods of solid waste management in indiamethods of solid waste management in udhampur citychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấm