Giáo án vật lí 8 kì 2

giáo án vật 8 I có tích hợp đầy đủ

giáo án vật Lí 8 kì I có tích hợp đầy đủ
... cách - Đ i diện bạn gi i tập lên bảng trình bày - u cầu đ i diện gi i, học sinh lên bảng HS lớp nhận trình bày gi i xét, góp ý hồn thiện GV Đánh giá kết gi i luận gi i Hoạt động 2: Gi i tập Tóm ... khơng nhau, chiều d i chặng S1, S2, S3, S n Th i gian ngư i 18 - Thảo luận nhóm gi i tập - Tiến hành gi i theo bước gi i tập vật lý + Đọc kỹ n i B i tập Gi i: Vận tốc trung bình ngư i qng đường ... vắng Tiết: 16 B i 12 SỰ N I Mục tiêu: a Về kiến thức: - Gi i thích vật n i, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu i u kiện vật - Gi i thích tượng thường gặp đ i sống b Về kĩ năng: - Vận dụng gi i thích...
 • 49
 • 61
 • 0

Giáo án Vật 8 (Đã sửa)

Giáo án Vật lí 8 (Đã sửa)
... với mặt đất 8cm2 Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất II - Đáp án biểu điểm Câu 1: 1- Chọn phơng án d cho điểm, phơng án d chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm 2- Chọn phơng án c cho điểm, ... án c cho điểm, phơng án c chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 điểm Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng 3- Chọn phơng án b cho điểm, phơng án b chọn thêm phơng án sai khác trừ 0,5 ... lại tác dụng thẳng, chiều ngợc hai lực cân lên vật đứng yên 2/ Tác dụng hai lực cân lên vật chuyển động ? Dự đoán tác dụng hai lực cân a- Dự đoán lên vật chuyển động? GV: Cho nhóm học sinh làm thí...
 • 21
 • 438
 • 3

giáo án vật 8

giáo án vật lí 8
... cột sốlàm vật mốc đến vật mốc ta hiểu ngầm vật mốc Trái Đất vật gắn với Trái Đất -H/S trả lời: Khi vị trí vật so với vật ? Khi vật đợc coi chuyển động ? mốc thay đổi theo thời gian vật Chuyển ... đờng vật mốc - H/S : trả lời C3: Vật không thay đổi vị trí ? Tiếp tục cho học sinh thảo luận để trả lời vật khác chọn làm vật mốc C3 : Khi vật đợc coi đứng yên ? Tìm ví dụ vật đứng yên, rõ vật ... nớc tích băng thể tích vật a, Đo thể tích vật nặng thể - Hớng dẫn học sinh đánh dấu mực nơc V1 V2 tich phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (V1 mực nớc bình cha nhúng vật - Đánh dấu mực chất lỏng bình...
 • 35
 • 251
 • 0

GIÁO ÁN VÂT 8

GIÁO ÁN VÂT LÍ 8
... II/ Quán tính: 1.Nhận xét: *Khi có lực tác dụng vật thay đổi vận tốc đột ngột có quán tính 5’ 2.Vận dụng: -C6: Ngã phía sau có quán tính -C7: Ngã phía trước có quán tính Giáo án – vật *HĐ3: ... Chuẩn bò: -Lớp: hình 8. 2, 8. 7, 8. 8 SGK -Nhóm: bình trụ có đáy C lổ A, B bòt màng cao su mỏng, bình trụ có đóa D tách rời, bình thông nhau, bình chứa, chậu thuỷ tinh Giáo án – vật 21 III/ Hoạt động ... cọc, -C5; p1 = F1/S1 = 266.666,6 (N/m2) p2 = F2/S2 = 80 N/cm2 = 80 0.000 N/m2 -p1 > p2 : ôtô gây áp suất lớn nên dễ bò lún Giáo án – vật án thí nghiệm TH, P phụ thuộc vào F S -Chia nhóm HD cho...
 • 92
 • 250
 • 2

Giáo án Vật 8 cả năm

Giáo án Vật lí 8 cả năm
... quan hệ đến phân tử cấu tạo nên vật gọi nhiệt nhiệt độ vật ? vật Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 48 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nhiệt độ cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt lớn ... 1.Hoạt động 1: Ổn đònh lớp : Bài cũ : Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 39 GIÁO ÁN VẬT LÍ Nêu ví dụ chứng minh vật năng ;vật có động Động năng,thế vật phụ thuộc yếu tố nào? ĐVĐ SGK ... tốc khối lượng vật Hoạt động 4: Vận dụng Treo lên bảng hình 16.4 Lấy ví dụ vật vừa có Wt Wt thực tế Trả lời C9 Năm học 2007 – 20 08 Sng  Giáo viên : Hoàng Xuân 38 GIÁO ÁN VẬT LÍ Thảo luận,trao...
 • 70
 • 397
 • 4

Giáo án vật 8 (HQ)cực hay

Giáo án vật lí 8 (HQ)cực hay
... đẩy Q vật đứng yên có làm vân tốc vật thay đổi không? (không thay đổi) -Vậy vật chuyển động mà chòu tác dụng lực cân hai lực có làm vận (vận tốc không thay tốc vật thay đổi không? đổi vật chuyển ... Câu 9: Một vật xem .đối với vật mốc vò trí vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian Câu 10: Lực giữ cho vật đứng yên vật bò tác dụng lực khác Câu 11: hai lực đặt lên vật , cường ... Khi vật nổi, vật chìm, vật lơ III-Vận dụng: lửng? C6: - HS trả lời câu Điều kiện vật gì? hỏi củng cố Độ lớn lực đẩy Acsimet C7: ⋅ P > FA: vật vật nổi? chìm *Cho HS làm câu C6, C7, C8, C9 C8: P...
 • 51
 • 256
 • 0

Giao an Vat li 8

Giao an Vat li 8
... Thể tích phòng: V=4.6.3=72m3 + Khối lợng khí phòng: m=V.D=72.1,29=92 ,88 kg + Trọng lợng không khí phòng: P=10.m=10.92 ,88 =9 28, 8N */ Đối tợng: 3, Bài mới: Hoạt ... họcTorixenli.vàthí nghiệm ông ? Quan sát hình 9.5 , thảo luận trả lời câu C5, C6? HS:Hoạt động cá nhân II.Độ lớn áp suất khí - Nghe phần trình bày quyển: GV 1, Thí nghiệm Torixenli: (H8.5/SGK) - Quan ... T8 ) nghiệm, quan sát bảng 2.1 ( SGK) - C1: Cùng quãng đờng : s=60 m, chạy thời gian - Trả lời câu hỏi C1 chạy nhan C2 => Công thức: s = v.t - Thảo luận, thực tính toán theo yêu cầu - C2: An...
 • 102
 • 347
 • 0

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam
... có độ lớn không thay đổi Cá nhân tự đọc tài vấn đề có li n quan theo thời gian li u 2.b) GV yêu cầu học sinh đọc - Chuyển động không tài li u, trả lời câu chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay ... vận tốc S gian nhanh chuyển động V= t + So sánh độ dài đoạn V: Vận tốc đường chạy - Thông báo công thức S: Là quãng đường học sinh tính vận tốc đơn vò t: Thời gian đơn vò thời gian để hình - ... Jorixenli nghiệm Jorixenli Lưu ý học sinh cột thủy ngân ống - Trả lời C5,6,7 đứng cân độ cao 76cm phía ống chân không II- Độ lớn áp suất khí p suất khí áp suất cột thủy ngân ống Jorixenli người...
 • 87
 • 577
 • 2

Giấo án Vật 8 (HOT)

Giấo án Vật lí 8 (HOT)
... thống II- Độ lớn lực đẩy Acsimét vật mặt thoáng chất lỏng Khi vật mặt thoáng chất lỏng lực đẩy Acsimét F= d.V, V thể tích phần vật chìm chất lỏng thể tích vật giáo án vật lý Hoạt động 4: (5’) Vận ... ma sát trượt: sinh vật trượt bề mặt vật khác 2- Lực ma sát lăn: sinh vật lên bề mặt vật khác 3- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt vật bò tác dụng lực khác Hoạt động 3: ( 18 ) Tìm hiểu lợi ... soạn: …… / …… / giáo án vật lý Tiết 13 Ngày dạy: …… / …… / Bài 12 SỰ NỔI I- Mục tiêu: - Giải thích vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu điều kiện vật - Giải thích tượng vật thường gặp đời sống...
 • 87
 • 308
 • 1

giáo án vật 9 ki I rất hay

giáo án vật lí 9 ki I rất hay
... Biện pháp ngắt i n ngư i kh i biện pháp sử dụng tiết ki m i n nhà, công dụng tiết ki m i n năng, giúp tránh đượchiểm họa ? - Phần i n tiết ki m sử dụng để làm quốc gia ? - Nếu tiết ki m i n ... RÚT KINH NGHIỆM : 39 Tiết 22 TỔNG KẾT CHƯƠNG I : I N HỌC I. MỤC TIÊU: - Tự ôn tập tự ki m tra yêu cầu ki n thức kỹ toàn chương I - Vận dụng ki n thức kỹ để gi i tập chương I II CHUẨN BỊ: III.TỔ ... b) Gi i phần b c) Gi i phần c Hoạt động : Gi i (15 phút) M i Hs tự lực gi i phần tập a) Gi i phần a b) Gi i phần b c) Gi i phần c Hoạt động : Gi i (15 phút) M i Hs tự lực gi i phần tập a) Giải...
 • 77
 • 245
 • 0

giáo án vật 9 ki II rất hay

giáo án vật lí 9 ki II rất hay
... truyền tia sáng từ khơng khí sang nước ngược lại -Phân biệt tựơng khúc xạ ánh sáng với tượng phản xạ ánh sáng -Vận dụng ki n thức học để giải thích số tượng đơn giản đổi hướng tia sáng truyền ... - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? Nêu kết luận khúc xạ ánh sáng truyền từ khơng khí sang nước ngược lại - Khi góc tới tăng, góc khúc xạ có thay đổi khơng? Trình bày phương án TN để quan sát tượng ... tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh(d) ThËt hay ¶o? §Ỉc ®iĨm cđa ¶nh Cïng chiỊu hay Lín h¬n hay nhá ngỵc chiỊu so víi h¬n vËt? vËt? VËt ë rÊt xa thÊu kÝnh d > 2f f < d ...
 • 52
 • 259
 • 0

Giáo án Vật 8 trọn bộ

Giáo án Vật lí 8 trọn bộ
... + vËt sÏ l¬ lưng chÊt láng P == TRẦN THỊ CHI TRẦN THỊ CHI THCS Tr 8 Đònh THCS Trực Đònh8 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ... Đònh2 c tb GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 v v v AB v =5,56 m/s; (0,75đ) CD BC =20 ,83 m/s(0,75đ) ... Đònh7 c GIÁO ÁN VẬT LÍ GIÁO ÁN VẬT LÍ ?Lùc ®Èy Ac-si-met t¸c dơng lªn vËt nhóng chÊt láng cã...
 • 19
 • 241
 • 0

Giao an vat li 8 (HQ)cuc hay

Giao an vat li 8 (HQ)cuc hay
... ? A ) Quãng đường chuyển động dài hay ngắn B ) Tốc độ chuyển động nhanh haychậm C ) Thời gian chuyển động dài hay ngắn D ) Cho biết quãng đường , thời gian nhanh chậm chuyển động Câu 4: Trong ... năng: làm thí nghiệm, quan sát, giải thích tượng Thái độ: cẩn thận , tích cực hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: -Bình thông nhau, hình 8. 2; 8. 7; 8. 8 - Mỗi nhóm :dụng cụ TN H8.3; 8. 4( bình trụ có đáy C ... )h1 = d2h2 dh 10300. 18 h1 = = = 56mm d − d1 10300 − 700 h h h2 h B Ký dut cđa ban gi¸m hiƯu Nguyễn Hữu Quang THCS Hòa Thạch Vật lí - 45 - Tuần: 18 Ngày soạn: 18/ 12/ 08 Tiết 18: KI ỂM TRA HỌC KÌ...
 • 51
 • 159
 • 0

Giao an vat Li 8 (DT)

Giao an vat Li 8 (DT)
... (2) Để thực công 1J Dũng thời gian Theo phương án d Thời gian kéo An 50giây, thời gian kéo Dũng 60 giây Nếu xét đơn vị thời gian 1giây: An thực Giáo án Vật lí 8- Trần Nguyệt Vân-THCS Nguyễn Đức ... thực mà thời gian tốn nhiều người yếu => So sanh thời gian làm việc An Dũng thực công 1J => HS tự giải rút kết luận (t/hợp d đúng) -HS thời gian công thực lớn người khỏe Năm học 20 08- 2009 39 HUỐNG ... đổi Quan sát chuyển động quãng đường li n tiếp mà trục bánh xe ghi theo thời gian trục bánh xe lăn quãng đường lăn - Chuyển động không tronh khoảng thời sau khoảng chuyển động mà gian 3s li n...
 • 75
 • 198
 • 0

Xem thêm