Giáo án hình in 9 2016 2017

Giáo án hình học 9 chuẩn nhất 2016 2017

Giáo án hình học 9 chuẩn nhất 2016 2017
... dò: (1 Phút) - Học kĩ - Xem kĩ ví dụ tập giải - Làm ví dụ 3, 4, BT 28 đến 32 SGK tr 89 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6,7,8 ,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com Giáo án môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN ... R-r...
 • 67
 • 243
 • 1

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG (CHỈ VIỆC IN)

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 9 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG (CHỈ VIỆC IN)
... -Ơn tập kiến thức hệ thức cạnh góc tam giác vng, cơng thức định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn -Làm tập 57, 59, 60, 61 trang 98 , 99 SBT Năm học 2013 - 2014 Trang 22 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 9A - gv: ... NỘI DUNG GHI BẢNG HĐ 1: Hệ thống hố kiến thức 1.Tóm tắt kiến thức: (SGK GV: Hệ thống hệ thức cạnh đường cao Năm học 2013 - 2014 Trang 29 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 9A - gv: NGUYỄN HỮU BIỂN - THCS TAM HƯNG ... Tiết: 19 I.MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố kiến thức xác đònh đường tròn, tính chất đối xứng đường tròn Kó năng: Rèn học sinh kó vẽ hình, suy luận chứng minh hình học, tạo cho học sinh tư duy, sáng tạo,...
 • 165
 • 347
 • 0

Giáo án HÌNH HỌC 9 mới nhất chỉ việc in (Tuyệt vời) HỌC KỲ 1

Giáo án HÌNH HỌC 9 mới nhất chỉ việc in (Tuyệt vời) HỌC KỲ 1
... tốn thực tế  1( Câu67) 1( 100%) Tổng số câu 15 2,0 Tổngsố điểm 20% 10 ,0 1, 10 % 6,0đ 60% 1, 10 % 1 điểm 10 % 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MƠN :HÌNH HỌC THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1/ (1, 5 đ) Vẽ hình và Viết hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác MNP vng  tại P, đường cao PK ...  = 8. sin 60  = 8.   = 4 Rút kinh nghiệm:  TIẾT 7: LUYỆN TẬP Gi¸o viªn: - Trêng THCS 15 Gi¸o ¸n H×nh häc N¨m häc 2 015 - 2 016 Ngµy so¹n 11 / 09/ 2 015 Ngµy d¹y 18 / 09/ 2 015 Líp 9A (Tn 4) I.MỤC TIÊU 1) ... 1: cos140 = sin760 ;cos870 = sin30 ⇒  sin30 ...
 • 94
 • 249
 • 0

Giáo án HÌNH HỌC 9 mới nhất chỉ việc in (Tuyệt vời) HỌC KỲ 2

Giáo án HÌNH HỌC 9 mới nhất chỉ việc in (Tuyệt vời) HỌC KỲ 2
... 3,14 .2 180 = 3,14 .2 = 6 ,28 (cm) 180 Chu vi cung tròn phía dưới: 2. 3,14 .2 .90 = 6, 28 (cm) 180 Chu vi hình : 6 .28 + 6 .28 = 12, 56 (cm) 4.3,14 .2 .90 = 12, 56(cm) 180 A B Bài 72 /96 : 540 mm ứng với 3600 20 0 ... 82 /99 SGK 4cm ) O' B O 4cm NỘI DUNG GHI BẢNG I/Chữa tập: Bài 82 /99 : Kết cần điền: GV phát vấn : 2, 1cm; 13,8cm2; 1,8cm2 ?Muốn tính bán kính đường tròn biết diện 15,7cm; 19, 6 cm2; 2 29 , 60 tích hình ... ta tứ giác ABCD hình vng nội tiếp đường tròn (O; 2cm) Vẽ ê ke thước thẳng c) Vẽ OH ⊥ AB, OH bán kính đường tròn nội tiếp hình vng ABCD, r = OH = HB r2 + r2 = OB2 = 22 2r2 = r2 =  r = Gi¸o viªn:...
 • 86
 • 231
 • 2

Giáo án Hình học 9 (cả năm)

Giáo án Hình học 9 (cả năm)
... 38/SGK trang 95 IB = IK.tg(500 + 150) = 380.tg650 ≈ 814 ,9 (m) IA = IK.tg500 = 380.tg500 ≈ 452 ,9 (m) Vậy khoảng cách thuyền A B : - 19 - = 212 + 212 = 21 ≈ 29, 7 (cm) Giáo án Hìnhhọc lớp (Quan ... 5 ,93 a/ AN = AB.sinABN = 5 ,93 .sin380 ≈ 3,65 AN 3,65 = b/ AC = ˆ N cos 30 cos AC ≈ 4,21 AB = 4/ Hướng dẫn nhà GV hướng dẫn mô tả nội dung 39 qua hình để HS tìm cách giải  - 16 - Giáo án Hìnhhọc ... lượng giác) Bài 29 - SGK trang 89 250 cos α = 320 ⇒ α ≈ 38037’ Bài 30 - SGK trang 89 0 KBC = 90 - 30 = 60 ⇒ KBA = 600 - 380 = 220 ∆ KBC nửa tam giác ⇒ BK = BC = 5,5 - 15 - Giáo án Hìnhhọc lớp Xét...
 • 59
 • 3,190
 • 23

Giáo án Hình học 9 kỳ 2

Giáo án Hình học 9 kỳ 2
... nghiệm = 3,2cm2 Nước dâng lên 2, 5mm V1 = π r12h1 = π a2.2a = π a3 V2 = π r22h2 = π (2a2)a = π a3 ⇒ V2 = 2V1 Diện tích xung quanh : diện tích hình chữ nhật Diện tích đáy : diện tích hình tròn bán kính ... = 2 r⇒ r = 2 2 Diện tích xung quanh hình trụ : Sxq = π r.h 13 ⋅3 = 2 2 = 26 cm2 b Thể tích hình trụ : V = π r2h = π 52. 8 = 20 0 π ≈ 628 mm3 Thể tích mũi tên : V = π r2h = π 320 .45 = 4 521 6 ... r 12. h1 - π r 22. h2 3 1 = π 21 2.63 - π 92 .27 3 ≈ 25 ,3 Cái xô : Cách tính diện tích mặt xô ? Xác đònh yếu tố Khi xô chứa đầy hóa chất dung tích ? r1 = 21 cm r2 = cm l1 = 36 + 27 = 63 cm l2 = 27 ...
 • 61
 • 2,904
 • 19

Giáo án Hình học 9 học kỳ II

Giáo án Hình học 9 học kỳ II
... Bài 77/SGK Bán kính đường tròn nội tiếp hình vng 4:2 = cm Diện tích hình g là: S= π R ≈ 3,14.22 = 12,56 III - Hướng dẫn học nhà 2’ Học kĩ lí thuyết Hồn thành tập 78, 79, 80, 81/ 98 , 99 - SGK ******* ... theo III - Hướng dẫn học nhà 2’ Học kĩ lí thuyết Hồn thành tập 70, 72, 73, 75, 76/ 95 , 96 – SGK Đọc trước diện tích hình tròn ******** Soạn ngày 12\03 Giảng ngày 19\ 03\08 Tiết 53: DIỆN TÍCH HÌNH ... 700 600 95 0 400 C 1050 D 650 740 750 98 0 III– Híng dÉn häc ë nhµ 1’ Häc kÜ lÝ thut Lµm c¸c bµi tËp 54 , 55 , 56 / 89 – SGK 39 , 40 , 42 SBT Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : TiÕt 49: Lun tËp...
 • 31
 • 860
 • 3

Giáo án Hình học 9 - DMPPDH

Giáo án Hình học 9 - DMPPDH
... tính toán chứng minh tập đơn giản - Vận dụng thành thạo: Các tam giác vuông đồng dạng, cách diễn đạt nội dung theo ký hiệu toán học Về t thái độ: Học sinh: - Cẩn thận, xác tính toán lập luận - Phát ... thức liên hệ ba học sinh thực cạnh tam giác bảng b/ Vẽ thêm đờng cao AH Tìm - Vẽ tam giác vuông ABC cặp tam giác vuông đồng - Viết hệ thức Pi-ta-go dạng hình vẽ ? A - Vẽ đờng cao AH - Tìm cặp tam ... Hình học 9, chơng I hình học tập vẽ khởi động đầu học để gây hứng thú học tập học sinh 2 / Hoạt động : ( 5/ ) Xây dựng khái niệm hình chiếu cạnh góc vuông cạnh huyền ? Hãy quan sát hình SGK,...
 • 10
 • 276
 • 3

Giáo án Hình học 9 học kì I

Giáo án Hình học 9 học kì I
... lượng giác để gi i toán thực tế 2\ Giáo dục tư tưởng, tình cảm - Học sinh có ý thức việc học tập II\ CHUẨN BỊ: - GV: Thước kẻ, Giáo án, máy tính - HS: Xem làm tập, dụng cụ học tập III\ TIẾN TRÌNH ... lỵng gi¸c cđa nã BiÕt vËn dơng vµo gi i c¸c b i tËp cã liªn quan Th i ®é: RÌn tÝnh cÈn thËn, s¸ng t¹o, lµm b i tËp II Chn bÞ Gi¸o viªn: B¶ng phơ Häc sinh: B¶ng nhãm III TiÕn tr×nh b i gi¶ng - ... gi i tập có liên quan 2\ Giáo dục tư tưởng, tình cảm - Học sinh có ý thức việc học tập II Chuẩn bò: - GV: thước thẳng, eke, giáo án - HS: + dụng cụ học tập, SGK, + ôn l i kiến thức hai tam giác...
 • 69
 • 505
 • 1

Giáo án Hình học 9 học kỳ I

Giáo án Hình học 9 học kỳ I
... Trang 50 Giáo n Hình Học - Hoạt động 2: Đường tròn n i tiếp tam giác GV: 2/ Đường tròn n i tiếp tam giác ?3 ?3 I thuộc tia phân giác góc B nên ID = IF I thuộc tia phân giác góc ... góc C nên ID = IE Vậy ID = IE = IF Do D, E, F nằm đường tròn (I; ID) GV gi i thiệu đường tròn n i tiếp tam giác, tam giác ngo i tiếp đường tròn Hoạt động 3: Đường tròn bàng tiếp tam giác 3/ Đường ... TẬP Tiết : 13-14 Tuần: Ngày soạn: I- MỤC TIÊU -Hiểu đựơc thuật ngữ “Gi i tam giác vuông” gì? -Vận dụng hệ thức việc gi i tam giác vuông II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ, êke, máy tính fx 220 III- CÁC...
 • 121
 • 508
 • 0

Giáo án Hình học 9 tuần 1

Giáo án Hình học 9 tuần 1
... + + 12 2 2 AH AB AC AB AC ⇒ AH = AB + AC 52 .12 2 AH = + 12 2 - Gv đưa ý 52 .12 2 60 AH = = ≈ 21. 3 13 2 13 Củng cố: - Hệ thống lại đònh lý học - Làm tập 3, SGK trang 69 5.Hướng dẫn học nhà : - Học ... nào? AC = 1, 5m + 3,375m AC = 4,875m Củng cố: - Nhắc lại đònh lí học - Làm tập củng cố : Bài tập 1a SGK trang 68 5.Hướng dẫn học nhà : - Học thuộc đònh lí 1; 2 vàđọc trước đònh lí - Làm tập 1b; SGK ... A 12 B h C H Giải 1 = + - Dựa vào dònh lí ta AH AB AC - Dựa vào đònh lí để ta tìm AH AB AC ⇒ AH = - Gv yêu cầu học sinh tìm AH AB + AC Giải lên bảng trình bày lời 52 .12 2 AH = 1 giải cho toán...
 • 5
 • 254
 • 2

Giáo án Hình học 9 học kỳ II

Giáo án Hình học 9 học kỳ II
... phút) : : 34 II Kiểm tra cũ:(7 phút) Hs1 a) Phát biểu hệ thức cạnh góc tam giác vuông? b) Chữa 49 hình a tr98 sbt HS2 a) Thế giải tam giác vuông? b) Chữa 49 hình b tr 98 sbt III Dạy học mới: (31 ... phụ, bìa hình tròn Học sinh: Thớc thẳng, com pa, bìa hình tròn C Các hoạt động dạy học lớp I ổn định lớp: (1 phút) : : II Kiểm tra cũ III Dạy học mới: (33 phút) Hoạt động giáo Hoạt động học Nội ... vuông? b) Chữa 28 tr 89 sgk HS2 a) Thế giải tam giác vuông? b) Chữa 55 tr97 sbt III Dạy học mới: (32 phút) Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung ghi bảng viên sinh Bài 29 tr 89 sgk -Cho hs nghiên...
 • 165
 • 298
 • 1

Giáo án Hình học 9 chương IV

Giáo án Hình học 9 chương IV
... THỂ TÍCH HÌNH NÓN CỤT -GV lấy mô hình hình nón cụt giới thiệu cho Hình nón cụt có hai đáy hai hình tròn không HS khái niệm hình nón cụt SGK Diện tích xung quanh hình nón - GV hướng dẫn học sinh ... 2008 Tiết 60: HÌNH NÓN- HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT Ngày soạn: Ngày dạy: A MỤC TIÊU: Qua học sinh cần: + Học sinh giới thiệu nhớ lại khái niệm hình nón (đáy,mặt ... trục hình trụ - HS nghe quan sát giáo viên trình bày C D O O mô hình hình vẽ C -GV cho HS đứng chỗ làm ?1 đáy bán kính đáy Hoạt động (12 ph) DIỆN TÍCH XUNG QUANH HÌNH NÓN + HS quan sát mô hình...
 • 9
 • 316
 • 2

Giáo án Hình học 9 học kỳ III

Giáo án Hình học 9 học kỳ III
...  Luyện tập lớp : BT 61,62,63,64 trang 91 ,92 - SGK  Hướng dẫn tập nhà : Chuẩn bị trước 9 trang 92 ,93 – SGK ở nhà ( 30’ ) @ -Tiết 51 – HH 9 ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN & CUNG TRÒN Tuần ... trình dạy học : TG NỘI DUNG 10’ Luyện tập : 1.BT 31 trang 79- SGK 10’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV  ổn định lớp: sỉ số  Kiểm tra củ : - Hs1: trả lời BT 29 trang 79 - Hs2: trả lời BT 30 trang 79 - GV ... GV ghi ở bảng  Luyện tập lớp : BT 53,54,55 trang 89 - SGK  Hướng dẫn tập nhà : 56,57,58, 59, 60 trang 89, 90 – SGK ( 13’ ) @ -Tiết 49 – HH LUYỆN TẬP §7 Tuần thứ – HK2 A.Mục Tiêu : Củng...
 • 24
 • 283
 • 0

Giáo án Hình học 9

Giáo án Hình học 9
... TIỆN  Sách giáo kho, giáo án III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giáo viên  Học sinh đọc đề  Học sinh Ghi bảng Hoạt động kiểm tra + luyện tập Học sinh thực hiện… Bài 31/ 89 SGK A  Học sinh vẽ hình 9. 6cm B ... bày giải đại lượng Hình 1: b2 = ab '; c2 = ac' hình trên? c = 4 ,9( 10 + 4 ,9) = 8.545 Ghi bảng 20 phút Hình b = 10(10 + 4 ,9) = 12.207 Hình 2: h2 = b'c' h = 10.6,4 = Hình Hình Hình 3: ah = bc 6.8 ... kó vẽ hình, suy luận chứng minh hình học II PHƯƠNG TIỆN:  sách giáo khoa, giáo án, thứơc, compa, bảng phụ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH GHI BẢNG Hoạt động 1: Kiểm tra cu.õ  Học sinh...
 • 58
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình học 9 chương 4giáo án hình học 9 cả nămgiáo án hình học 9 chương 3giáo án hình học 9 chuẩn kiến thứcgiáo án hình học 9 chương 2giáo án hình học 9 2 cộtgiáo án hình học 9 năm 2012giáo án hình học 9 học kì 2giáo án hình học 9 3 cộtgiáo án hình học 9 giảm tảigiáo án hình học 9 học kỳ 2giáo án hình học 9 hai cộtgiáo án hình học 9 chương 3 3 cộtgiáo án hình lớp 9giáo án hình học 9 theo giảm tảiCriminology a sociological understanding 5th edition barkan test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCritical thinking 10th edition moore test bankCritical thinking tools for taking charge of your learning and your life 3rd edition paul test bankCryptography and network security principles and practice 6th edition william stallings test bankCultural ANTHRO 2nd edition robbins test bankCultural anthropology the human challenge 14th edition haviland test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankCurrent psychotherapies 10th edition wedding test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 14th edition kroenke test bankCustomer service skills for success 6th edition lucas test bankDevelopment across the life span 7th edition feldman test bankDiscovering computers 2014 1st edition vermaat test bankDiscovering the humanities 2nd edition sayre test bankDiscovering the internet complete 4th edition shelly test bankDiscovering the life span 1st edition feldman test bankDiscovery series human sexuality 1st edition carroll test bankTieu luan tệ nạn xã hộiufquyet dinh giao de tai nckh22351