Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay
... đại học quốc gia hà nội khoa luật đinh thị ánh hồng ý thức pháp luật thanh, thiếu niên thời kỳ Chuyên ngành : Lí luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa ... nhn thc: ý thc phỏp lut chia thnh ý thc thụng thng v ý thc mang tinh lý lun - Cn c vo ch th mang ý thc phỏp lut: ý thc phỏp lut chia thnh ý thc phỏp lut xó hi; ý thc phỏp lut nhúm; ý thc phỏp ... THANH THIU NIấN Nhng lý lun c bn v ý thc phỏp lut Khỏi nim v chc nng ca ý thc phỏp lut Khỏi nim ý thc phỏp lut Chc nng ca ý thc phỏp lut 14 C cu ca ý thc phỏp lut 16 Vai trũ ca ý thc phỏp lut 18...
 • 16
 • 594
 • 6

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay
... quốc gia hà nội khoa luật đinh thị ánh hồng ý thức pháp luật thanh, thiếu niên thời kỳ Chuyên ngành : Lí luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật Mã số : 60 38 01 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng ... lý lun c bn v ý thc phỏp lut 1.1.1 Khỏi nim v chc nng ca ý thc phỏp lut 1.1.1.1 Khỏi nim ý thc phỏp lut 1.1.1.2 Chc nng ca ý thc phỏp lut 14 1.1.2 C cu ca ý thc phỏp lut 16 1.1.3 Vai trũ ca ý ... Chng 1: Nhng võ n thanh, thiu niờn lý lun c ban v ý thc phỏp lut ca Chng 2: Thc trng ý thc phỏp lut ca thanh, thiu niờn Chng 3: Nhng g ii phỏp c bn nhm nõng cao ý thc phỏp lut ca thanh, thiu niờn...
 • 116
 • 438
 • 2

Thực trạng ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

Thực trạng ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay
... luật, chương trình tuyên truyền kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên 2 Thực trạng thái độ, tình cảm thanh, thiếu niên pháp luật: Thanh, thiếu niên Việt Nam lực lượng đông đảo xã hội, có vị ... niên III Kết luận: Để nâng cao ý thức pháp luật thanh, thiếu niên cần đặt nhiệm vụ giáo dục ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách Đưa chương trình giáo dục pháp luật ... nên hệ thống pháp luật Niềm tin vào pháp luật thể tôn trọng, ủng hộ pháp luật, làm theo điều pháp luật quy định Một số ví dụ thanh, thiếu niên có niềm tin vào pháp luật, tuân thủ pháp luật, biến...
 • 6
 • 2,366
 • 42

vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
... VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU NIÊN Ở VI T NAM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU NIÊN VI T NAM HIỆN NAY CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU ... THIẾU NIÊN Ở VI T NAM HIỆN NAY CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU NIÊN Ở VI T NAM 1.1 Thanh thiếu niên khái niệm vi phạm pháp luật thiếu niên: 1.1.1 Thanh thiếu ... thực trạng vi phạm pháp luật thiếu niên Vi t Nam nay; - Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật thiếu niên Vi t Nam năm gần đây; - Đề xuất số giải pháp nhằm kiềm chế vi phạm pháp luật...
 • 52
 • 1,500
 • 9

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống
... bắt tình hình vi phạm pháp luật thiếu niên nước ta cần phải hiểu vi phạm pháp luật gì? Có loại vi phạm pháp luật nào? Cấu thành vi phạm pháp luật gồm phận nào? Lý luận chung: 1.1, Khái niệm Vi phạm ... người vi phạm thực hành vi trái pháp luật họ Mục đích vi phạm pháp luật kết cuối mà suy nghĩ người vi phạm mong muốn đạt thực hành vi trái pháp luật c, Chủ thể vi phạm pháp luật Chủ thể vi phạm pháp ... nguy hiểm hành vi trái pháp luật Tình hình vi phạm pháp luật thiếu niên nước ta nay: Tình hình vi phạm pháp luật thiếu niên nước ta ngày diễn biến phức tạp Theo số liệu thống kê Vi n kiểm sát...
 • 10
 • 1,863
 • 4

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống (có phụ lục hình ảnh)

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống (có phụ lục hình ảnh)
... Tình hình vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam biện pháp phòng chống em xin đưa số thực trạng biện pháp khắc phục cho vấn đề để người biết có nhận thức đắn nhằm hạn chế hành vi vi phạm ... vi phạm pháp luật NỘI DUNG I) Lý luận chung vấn đề vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên 1) Vi phạm pháp luật: -Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, có lỗi chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý ... phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam nay: Tình trạng thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng số lượng mức độ nghiêm trọng.Trong có vi phạm hành...
 • 24
 • 110
 • 0

tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay
... số lượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật phạm tội có chiều hướng ngày gia tăng Tính chất, mức độ vi phạm pháp luật, đặc biệt tội phạm hình thiếu niên thực ngày nghiêm trọng như: hình thành ... vi phạm pháp luật người chưa thành niên có khác địa phương, theo tỷ lệ tăng nhiều chủ yếu tập trung thành phố lớn Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam nay: ... KẾT LUẬN Tựu chung lại, qua thực trạng vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam nay, kết luận vai trò gia đình vi c quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên – đặc biệt vai trò cha mẹ – quan trọng...
 • 7
 • 519
 • 0

lệ làng truyền thống với việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân việt nam thời kỳ đổi mới

lệ làng truyền thống với việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân việt nam thời kỳ đổi mới
... tài "Lệ làng truyền thống với việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới" đóng góp nhỏ vào nỗ lực chung Tình hình nghiên cứu đề tài Truyền thống, đất nớc ngời Việt Nam ... tác động thờng xuyên trực tiếp lệ làng hình thành họ ý thức "lệ" trớc có ý thức "luật" , ý thức làng xã trớc có ý thức quốc gia dân tộc Ngời nông dân ý thức với lệ làng trớc có YTPL Kết luận chơng ... đẹp lệ làng xa để đa quy ớc vào sống nhằm nâng cao YTPL cho ngời nông dân hớng kết nối truyền thống đại 52 Chơng lệ làng thời kỳ đổi ảnh hởng việc hình thành ý thức pháp luật cho nông dân 2.1 lệ...
 • 183
 • 580
 • 4

Coi trọng giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong bối cảnh toàn cầu hóa (ths đỗ thanh hương)

Coi trọng giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong bối cảnh toàn cầu hóa (ths đỗ thanh hương)
... phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên 2.2 Còn nhiều thiếu niên vi phạm pháp luật Mặc dù quan, tổ chức, cấp Đảng, quyền có nhiều nỗ lực để phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên, nhƣng ... đảm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên Kết luận: Việc giáo dục pháp luật cho thiếu niên, giảm tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật, giảm tình trạng bạo lực học ... địa phƣơng, nhà quản lý giáo dục vị trí, vai trò thiếu niên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên trƣớc yêu cầu thời kỳ toàn cầu hóa xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa...
 • 7
 • 52
 • 1

Xây dựng ý thức pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng ý thức pháp luật về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay
... vực ý thức pháp luật bình đẳng giới Việt Nam - Xây dựng sở lý luận ý thức pháp luật bình đẳng giới xây dựng tiêu chí đánh giá ý thức pháp luật bình đẳng giới, rõ vai trò ý thức pháp luật bình đẳng ... giá ý thức pháp luật bình đẳng giới Trên sở phân tích ý thức pháp luật nói chung khái niệm bình đẳng giới, xây dựng khái niệm ý thức pháp luật bình đẳng giới sau: Ý thức pháp luật bình đẳng giới ... 32 Chƣơng THỰC TRẠNG Ý THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Cơ sở pháp ý thức pháp luật việc thực bình đẳng giới Cơ sở pháp lý quốc tế: Bình đẳng giới vấn đề riêng quốc...
 • 133
 • 266
 • 1

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật của hội LIIPNIIà tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật của hội LIIPNIIà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
... truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ Kết hợp giáo dục pháp luật với việc nâng cao trình độ mặt, đặc biệt giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật ... cần thiết giáo dục pháp luật cho phụ nữ giai đoạn Vị trí, mục đích giáo dục pháp luật Vai trò pháp luật đời sống xã hội Sự cần thiết tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ ... quyền, lợi ích hợp pháp 1.3 Sự cần thiết giáo dục pháp luật cho phụ nữ giai đoạn hiên 1.3.1 Vị trí, mục đích giáo dục pháp luật 1.3.1.1 Vị trí giáo dục pháp luật 33 Giáo dục pháp luật có vị trí,...
 • 98
 • 160
 • 0

về tín ngưỡng thờ thành hoàng làng trong thời kỳ hiện nay

về tín ngưỡng thờ thành hoàng làng trong thời kỳ hiện nay
... Nghiễm thờ Thần thành hoàng Việt Nam, thời Bắc thuộc, Lý Nguyễn Gia, sau Cao Biền, coi thần Sông Tô Lịch làm Thần thành hoàng thành Đại La Đặc điểm tín ng ỡng Thành hoàng làng Cũng giống nh việc thờ ... xây dựng miếu thờ Thần thành hoàng tỉnh lập vị thờ Thần thành hoàng tỉnh miếu thờ kinh đô Huế Với ngời dân cộng đồng làng xã, vị thần thành hoàng làng đ ợc coi nh vị thánh Mỗi làng quê có vị ... gió II Thực trạng xu hớng tín ngỡng Thành hoàng làng ngày Các di tích hoạt động tín ngỡng Thành hoàng làng bị gián đoạn thời gian dài chiến tranh Không đình làng, miếu thờ có giá trị mặt kiến trúc...
 • 8
 • 2,293
 • 61

Ý thức pháp luật của người chưa thành niên qua thực tiễn quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ý thức pháp luật của người chưa thành niên qua thực tiễn quận Hoàng Mai, Hà Nội
... HỆ GIỮA Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LUẬT 23 1.2.1 Vai trò ý thức pháp luật pháp luật 23 1.2.2 Sự tác động pháp luật ý thức pháp luật 29 1.3 Ý THỨC PHÁP LUẬT CỦA NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN 30 ... đề lý luận ý thức pháp luật ý thức pháp luật ngƣời chƣa thành niên Chương 2: Thực trạng ý thức pháp luật ngƣời chƣa thành niên địa bàn quận Hoàng Mai, Nội Chương 3: Phƣơng hƣớng, giải pháp ... chủ thể, chia ý thức pháp luật thành: ý thực pháp luật cá nhân, ý thức pháp luật nhóm ý thức pháp luật xã hội - Ý thức pháp luật cá nhân: tƣ tƣởng, quan điểm, khái niệm, tâm lý pháp luật công dân...
 • 119
 • 161
 • 0

Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên đô thị

Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên đô thị
... phỏp lý cho niờn 48 Chng THC TRNG THANH NIấN ễ TH V VAI TRề CA T CHC ON THANH NIấN CNG SN H CH MINH TRONG GIO DC í THC PHP LUT I VI THANH NIấN ễ TH 2.1 THC TRNG THANH NIấN NOI CHUNG VA THANH ... ch th t 1.2.2 Vai trũ, mc ớch ca giỏo dc ý thc phỏp lut cho niờn ụ thi 1.2.2.1 Vai trũ ca giỏo dc ý thc phỏp lut Giỏo dc ý thc phỏp lut gúp phn nõng cao hiu qu qun lý ca nh nc: Trong chiu di ... MINH TRONG GIO DC í THC PHP LUT CHO THANH NIấN ễ TH HIN NAY 3.1 Quan im c bn v tng cng vai trũ on niờn cng sn H Chớ Minh giỏo dc ý thc phỏp lut i vi niờn ụ th hin 79 3.2 Cỏc gii phỏp phỏt huy vai...
 • 117
 • 655
 • 1

Vai trò của đoàn TNCS hồ chí minh trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên ở việt nam hiện nay

Vai trò của đoàn TNCS hồ chí minh trong xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên ở việt nam hiện nay
... giải pháp nâng cao vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng ý thức pháp luật cho niên CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TRONG XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 1.1 VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC XÂY DỰNG Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 3.1 Những quan điểm bảo đảm vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng ý thức pháp luật cho niên ... Chương 1: Cơ sở lý luận vai trò Đoàn Thanh niên xây dựng ý thức pháp luật cho niên Chương 2: Thực trạng vai trò nhiệm vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh niên xây dựng ý thức pháp luật cho niên Chương 3:...
 • 113
 • 154
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ý thức pháp luật của thanh thiếu niêný thức pháp luật của thanh thiếu niên hiện naythực trạng ý thức pháp luật của thanh thiếu niênnâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niêný thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niêný thức pháp luật của thanh niênthực trạng ý thức pháp luật của thanh niêný thức pháp luật của thanh niên hiện naythực trạng hiểu biết pháp luật của thanh thiếu niên hà nộicác yếu tố tác động đến phổ biến giáo dục pháp luật ý thức pháp luật của người lao động trong các loại hình doanh nghiệpy thuc tu tuong cua nguoi viet nam trong thoi ky dau tranh gianh doc lap dan toc tu the ky thu 2 den the ky thu x y nghia cua viec nghien cuu naycầu tìm hiểu pháp luật của người lao động trong tình hình hiện naynâng cao ý thức pháp luật cho thanh niênvề ý thức pháp luật của sinh viên các trường đại học cao đẳng ở thành phố hải phòng hiện nay thực trạng và nguyên nhânthực trạng ý thức pháp luật của sinh viên các trường đại học cao đẳng ở thành phố hải phòng hiện nayThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1A Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao cua BKS 201410 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhan03 Du thao quy che lam viecThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThái cực quyền nguyễn duy chínhGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013