Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử trong pháp luật Hình sự Việt Nam

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử theo pháp luật hình sự Việt Nam

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử theo pháp luật hình sự Việt Nam
... VỀ TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM, GIỮ HOẶC TRỐN KHI ĐANG BỊ DẪN GIẢI, ĐANG BỊ XÉT XỬ 1.1 KHÁI NIỆM TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM, GIỮ HOẶC TRỐN KHI ĐANG BỊ DẪN GIẢI, ĐANG BỊ XÉT XỬ Tội trốn khỏi nơi giam, giữ ... PHÁT TRIỂN TỘI TRỐN KHỎI NƠI GIAM, GIỮ HOẶC TRỐN KHI ĐANG BỊ DẪN GIẢI, ĐANG BỊ XÉT XỬ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 13 1.3.1 Tội trốn khỏi nơi giam, giữ trốn bị dẫn giải, bị xét xử trƣớc pháp điển ... GIỮ HOẶC TRỐN KHI ĐANG BỊ DẪN GIẢI, ĐANG BỊ XÉT XỬ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.3.1 Tội trốn khỏi nơi giam, giữ trốn bị dẫn giải, bị xét xử trƣớc pháp điển hóa 2.3.1.1 Tội trốn khỏi nơi giam, giữ...
 • 96
 • 593
 • 1

nghiên cứu hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự việt nam: giữ nguyên hay cần giảm và tiến tới loại bỏ

nghiên cứu hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự việt nam: giữ nguyên hay cần giảm và tiến tới loại bỏ
... học hay lời phát biểu Hội nghị khoa học nhà khoa học pháp Việt Nam Trong trình rà soát Đạo luật hay hệ thống Pháp luật, hành vi công quyền, quan nhà nước cần nghiên cứu tiêu tinh thần pháp luật ... tôn Pháp luật - tinh thần Pháp luật Nhưng nhiều việc tuân thủ Pháp luật thực định cách nghiêm túc, yêu cầu nhà nước Pháp 55 quyền Vì thực tế luật pháp người làm ra, người khuyết tật, luật pháp ... quốc Tất nhằm vào thể yếu tố:1) Luật pháp tối thượng nhà cầm quyền với dân chúng; 2) Sự độc lập ngành tư pháp phân quyền (hành pháp, lập pháp pháp độc lập nhau); 3) Sự thi hành luật pháp phải...
 • 8
 • 104
 • 0

Hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam Giữ nguyên hay cần giảm và tiến tới loại bỏ

Hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự Việt Nam Giữ nguyên hay cần giảm và tiến tới loại bỏ
... phỏp thc trng quy nh ca B lut hỡnh s Vit Nam nm 1999 hình phạt tử hình; 3) V mt thc tin vic ỏp dng cỏc quy nh ca PLHS v hỡnh pht t hỡnh thc tin xột x Vit Nam; 4) V s cn thit bo v quyn sng ca ngi ... phm cú ca ngi nu b kt ỏn tc t do; 11) Quyn c xin õn gim hay thay i hỡnh pht nh hn nu nh b kt ỏn t hỡnh; 12) Quyn khụng phi b lao ng bt buc hay lao ng cng bc; 13) Khụng th b a xột x hoc b trng pht ... ti phm hỡnh s thng) PLHS ca mỡnh v cú quc gia (trong ú cú Vit Nam) thuc nhúm cú s t tự hng nm cao nht [8] III Hỡnh pht t hỡnh phỏp lut hỡnh s Vit Nam Vn hon thin cỏc quy phm cú liờn quan gim...
 • 14
 • 157
 • 0

Phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam

Phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam
... Riêng loại tội phạm nghiêm trọng, BLHS năm 1999 có số điều luật có quy định mức án cao khung hình phạt tội phạm không đến 03 năm tù tất thống hiểu tội phạm nghiêm trọng lẽ loại tội phạm nhẹ 04 loại ... tù tất thống hiểu tội phạm nghiêm trọng lẽ loại tội phạm nhẹ 04 loại tội phạm pháp luật hình Việt Nam (tức thuộc loại tội phạm khác) ...
 • 2
 • 544
 • 4

Báo cáo "Tội giết con mới đẻ trong pháp luật hình sự Việt Nam " ppt

Báo cáo
... thêm cụm từ "hoặc vứt bỏ đ " sau cụm từ tội giết đẻ nh sau: Tội giết đẻ vứt bỏ đẻ Với quy định nh h nh vi có tội danh riêng phù hợp với phần quy định điều luật v thực tế h nh vi giết đẻ có tội ... vi giết đẻ v vứt bỏ đẻ th nh tội phạm độc lập v quy định chúng điều luật riêng - Bổ sung v o tên tội danh Điều 94 BLHS năm 1999 - tội giết đẻ ba chữ "hoặc vứt b " nh sau: Tội giết vứt bỏ đẻ Hoặc ... vi giết đẻ vứt bỏ đẻ có khác Trong trờng hợp giết đẻ có hậu l đứa trẻ chết xảy dù lỗi ngời phạm tội l cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp không ảnh hởng đến việc định tội danh - tội giết đẻ Trong...
 • 2
 • 401
 • 1

tội vô ý làm chết người trong pháp luật hình sự việt nam lý luận và thực tiễn

tội vô ý làm chết người trong pháp luật hình sự việt nam lý luận và thực tiễn
... CA VIC QUY NH TI Vễ í LM CHT NGI TRONG B LUT HèNH S VIT NAM I Sự cần thiết quy định tội ý làm chết ngời pháp luật hình việt nam Con ngi l t bo ca xó hi, l quý nht ca xó hi, l ch th ca quan ... cn thit ỏp ng c ũi hi ca lun v thc tin II Khỏi nim v du hiu phỏp ca ti ý làm chết ngời Khỏi nim Vụ ý lm cht ngi hiu theo ngha rng bao gm tt c cỏc trng hp vụ ý lm cht ngi c quy nh cỏc ... vụ ý lm cht ngi Trong ú lm rừ mt lun v hnh vi vụ ý lm cht ngi, khỏi nim vụ ý lm cht ngi, gii hn can thip ca phỏp lut hỡnh s i vi tội vụ ý lm cht ngi S cn thit phi ti phm hoỏ hnh vi vụ ý lm...
 • 129
 • 1,039
 • 2

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam Luận văn ThS. Luật
... DUNG BO V CC QUYN CON NGI BNG NHNG QUY PHM V TI PHM TRONG PHP LUT HèNH S VIT NAM HIN HNH V THC TIN P DNG 2.1 S TH HIN NI DUNG BO V CC QUYN CON NGI BNG NHNG QUY PHM V TI PHM QUY NH TRONG PHN CHUNG ... V CC QUYN CON NGI BNG NHNG QUY PHM V TI PHM TRONG PHP LUT HèNH S VIT NAM 1.2.1 Khỏi nim bo v cỏc quyn ngi bng nhng quy phm v ti phm phỏp lut hỡnh s Vit Nam Trờn c s nghiờn cu bo v cỏc quyn ngi, ... cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Tạ Xuân Trà MC...
 • 100
 • 281
 • 1

Chuyên đề về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong pháp luật hình sự Việt Nam

Chuyên đề về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong pháp luật hình sự Việt Nam
... TỘI NHIỀU LẦN" QUY ĐỊNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Tình tiết "Phạm tội nhiều lần" Luật Hình Việt Nam quy định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình tình tiết định khung hình phạt nhiều tội phạm ... nhất, Bộ luật hình thiếu số định nghĩa pháp lý: tình tiết định tội, tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng (và tình tiết giảm nhẹ) trách nhiệm hình để làm sở pháp lý giúp cho quan tư pháp hình ... nhiệm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Danh mục tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Theo quy định khoản Điều 48 Bộ luật hình năm 1999, tình tiết sau tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: ...
 • 119
 • 1,043
 • 1

Các Tội Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam

Các Tội Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam
... luật hình Việt Nam tội xâm phạm quyền 11 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Khái quát quyền sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam 1.1.1.Khái ... tội xâm phạm quyền sở hữu , tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhóm tội phạm phát sinh từ pháp luật dân Nếu Luật Sở hữu trí tuệ quy định biện pháp bảo vệ quyền gồm hình sự, hành dân Bộ luật hình ... tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tác giả phân tích chi tiết mục 2.1 Chương 1.4.Lịch sử quy định pháp luật hình Việt Nam tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Thuật ngữ sở hữu trí tuệ xuất muộn Việt...
 • 100
 • 282
 • 0

Tình tiết phạm tội đối với trẻ em trong pháp luật hình sự việt nam

Tình tiết phạm tội đối với trẻ em trong pháp luật hình sự việt nam
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN HNG OANH TìNH TIếT PHạM TộI ĐốI VớI TRẻ EM TRONG PHáP LUậT HìNH Sự VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Hỡnh s v T tng hỡnh s Mó s: 60 38 01 04 LUN ... PHM TI I VI TR EM TRONG LUT HèNH S VIT NAM V THC TIN P DNG 33 2.1 TèNH TIT PHM TI I VI TR EM TRONG LUT HèNH S VIT NAM 33 2.1.1 Tỡnh tit Phm ti i vi tr em PLHS Vit Nam trc BLHS ... TèNH TIT PHM TI I VI TR EM TRONG LUT HèNH S VIT NAM V THC TIN P DNG 2.1 TèNH TIT PHM TI I VI TR EM TRONG LUT HèNH S VIT NAM 2.1.1 Tỡnh tit Phm ti i vi tr em PLHS Vit Nam trc BLHS nm 1999 cú hiu...
 • 95
 • 146
 • 0

Tình tiết “phạm tội đối với trẻ em” trong pháp luật hình sự việt nam

Tình tiết “phạm tội đối với trẻ em” trong pháp luật hình sự việt nam
... ĐỊNH VỀ TÌNH TIẾT “PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM” TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Error! Bookmark not defined 2.1 TÌNH TIẾT “PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM” TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM ... VỀ TÌNH TIẾT “PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM” TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMError! Bookmark no 1.1 KHÁI NIỆM TÌNH TIẾT “PHẠM TỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM”Error! Bookmark n 1.1.1 Khái quát đối tượng tác động tội ... điểm tình tiết định tội, định khung hình phạt “Phạm tội trẻ em”; Sự cần thiết ý nghĩa việc quy định tình tiết “Phạm tội với trẻ em” luật hình Việt Nam; (2) Khái quát lịch sử quy định PLHS tình tiết...
 • 17
 • 71
 • 0

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật hình sự Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật hình sự Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh phải xem xét trạng thái tinh thần người phạm tội bị “kich động mạnh hay bị kích động giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ... pháp hình Việt Nam tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 1.2.1 Tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Luật hình Việt Nam trước ban hành BLHS năm 1999 Sau miền Nam ... nhất, tội giết người trạng thái tinh thần người phạm tội dấu hiệu bắt buộc tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trạng thái tinh thần người phạm tội (đang bị kích động mạnh) lại...
 • 49
 • 2,753
 • 23

Xem thêm