Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT

TÍNH TOÁN PHỔ DAO ĐỘNG CỦA DGLUCOSE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DFT

TÍNH TOÁN PHỔ DAO ĐỘNG CỦA DGLUCOSE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DFT
... vch ú b Dao ng ca phõn t nhiờu nguyờn t Dao ng ca phõn t nhiu nguyờn t l dao ng phc nhng nghiờn cu dao ng ny ngi ta ó coi nú l s t hp ca nhiu dao ng chun tc (dao ng c bn hay chớnh l dao ng theo ... thng s dao ng chun ti a l 3N v 3N - vi phõn t khụng thng Mi dao ng chun cú mc nng lng xỏc nh nhiờn cú nhng dao ng chun cú cựng mc nng lng gi l dao ng thoỏi bin Cú loi dao ng chun l: 37 + Dao ng ... sut quỏ trỡnh dao ng chun tc ca phõn t H2O 29 Hỡnh 1.7 mụ t s thay i ellipsoid phõn cc quỏ trỡnh dao ng chun tc ca phõn t H2O Dao ng ca nú l hot ng Raman ging nh dao ng ca CO2 Dao ng cung l hot...
 • 95
 • 99
 • 0

Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT

Tính toán phổ dao động của D-Glucose bằng phương pháp DFT
... dao động chuẩn tắc có dao động hóa trị (đối xứng bất đối xứng) dao động biến dạng Hình 1.13: Các kiểu dao động phân tử nước a Dao động hóa trị đối xứng b Dao động hóa trị bất đối xứng c Dao động ... phân tử H2O Dao động ν1 hoạt động Raman giống dao động ν1 CO2 Dao động ν2 hoạt động Raman hình dạng ellipsoid khác +q –q Dao động ν3 hoạt động Raman hướng ellipsoid thay đổi trình dao động số hạng ... tích, tính chất quang, phổ phát quang, phổ dao động, lượng phản ứng, mật độ trạng thái cấu trúc vùng lượng… Chúng ta biết đến việc nghiên cứu vật liệu phương pháp phổ dao động như: phổ dao động...
 • 94
 • 186
 • 0

Tính toán dao động của dầm bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp (ma trận truyền

Tính toán dao động của dầm bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp (ma trận truyền
... Nghiên cứu lý thuyết tính toán dao động dầm Áp dụng công thức, lập thuật toán xây dựng chương trình tính phần mềm Mathcad để tính toán dao động dầm theo phương pháp ma trận chuyển tiếp Đối tượng phạm ... nghiên cứu Tính toán dao động tự cầu phương pháp ma trận chuyển tiếp Trang: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014 Đối tượng nghiên cứu dao động dầm phương pháp ma trận chuyển tiếp ... việc nghiên cứu phương pháp ma trận chuyển tiếp (ma trận truyền) , vận dụng phương pháp mô hình hóa với việc sử dụng phần mềm Mathcad Mathlab để đề xuất phương hướng tính toán dao động tự cầu đơn...
 • 35
 • 255
 • 0

Giải các bài toán dao động cưỡng bức bằng phương pháp số phức

Giải các bài toán dao động cưỡng bức bằng phương pháp số phức
... Chơng II phơng pháp giải toán dao động cỡng số phức 2.1 Phơng pháp giải toán dao động cỡng đơn giản số phức: Ta trở lại dao động cỡng chơng I, với hệ dao động động đơn giản nh dao động lắc đơn, ... đó, dao động hệ dao động phức tạp, tổng hợp dao động riêng tắt dần dao động tác động tuần hoàn gây Sau thời gian t, dao động riêng hệ tắt hẳn dao động ngoại tác động gây ra, dao động có tần số ... Chơng i dao động 1.1 Dao động tuần hoàn dao động điều hoà 1.1.1 Dao động: Dao động dạng chuyển động thờng gặp đời sống kỹ thuật, ví dụ: Dao động dây đàn gãy, dao động lắc đồng hồ, dao động dòng...
 • 57
 • 1,233
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động của gaas bằng phương pháp thống kê mô men (LV01423)

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động của gaas bằng phương pháp thống kê mô men (LV01423)
... phƣơng pháp men để nghiên cứu ảnh hƣởng khuyết tật lên tính chất nhiệt động GaAs Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất nhiệt động GaAs trƣờng hợp lí tƣởng khuyết tật Phƣơng pháp nghiên ... phƣơng pháp thống hiệu việc nghiên cứu tính chất nhiệt động đàn hồi vật liệu – phƣơng pháp thống men Phƣơng pháp men GS Nguyễn Tăng đề xuất đƣợc phát triển đề nghiên cứu tính chất nhiệt ... khuyết tật Việc hoàn thiện nghiên cứu tính chất nhiệt động ảnh hƣởng khuyết tật lên tính chất nhiệt động bán dẫn nói chung GaAs nói riêng trở nên cần thiết Với lý đó, chọn đề tài nghiên cứu: “ Nghiên...
 • 63
 • 228
 • 1

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TẤM DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ TỰ DO GALERKIN (EFGM) potx

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TẤM DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ TỰ DO GALERKIN (EFGM) potx
... 78 Phân tích dao động dày phương pháp phần tử tự Galerkin (EFGM) Hình Thể mode dao động Ngôn ngữ Matlab sử dụng để lập trình tính toán dao động dày dựa theo phương pháp không lưới phần tử tự Galerkin ... plates, Taylor & Francis, 1999 80 Phân tích dao động dày phương pháp phần tử tự Galerkin (EFGM) VIBRATION ANALYSIS OF THICK PLATE BY ELEMENT FREE GALERKIN METHOD (EFGM) Ton That Hoang Lan Department ... 7.9% 0.33% 0.04% Kết luận Bài báo áp dụng phương pháp không lưới phần tử tự Galerkin để phân tích dao động dày Các kết thu cho thấy tính xác, hội tụ phương pháp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] T Belytschko,...
 • 6
 • 242
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu 34000 tấn đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tải

Đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị điện tàu 34000 tấn đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tải
... làm đồ án tốt nghiệp Được trí ban chủ nhiệm khoa, em giao đề tài làm đồ án tốt nghiệp: Trang thiết bị đi n tàu 34000T Đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát đi n phương pháp bảng tải. ” ... PHẦN II: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT TRẠM PHÁT ĐI N BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢNG TẢI 31 CHƯƠNG 4: TRẠM PHÁT ĐI N CHÍNH TÀU 34000T 31 4.1 Khái niệm, phân loại trạm phát đi n tàu thủy ... thông dụng tàu thủy có kích thước nhỏ gọn, suất sinh cao, khả phục hồi áp suất nhanh, hiệu kinh tế cao 30 PHẦN II: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT TRẠM PHÁT ĐI N BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢNG TẢI CHƯƠNG...
 • 87
 • 375
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TÌM HIỂU KHẢ NĂNG THỤ PHẤN THỤ TINH VỚI MỘT SỐ DÒNG CÀ CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ĐƠN TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2006-2007 TẠI THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hợp lai mẹ ♀CLN249E bố ♂CH154 cho số hạt/quả cao (61,6 hạt/quả) 4.2 Đề nghị Cần tiếp tục đánh giá khả thụ phấn thụ tinh tổ hợp lai thích hợp thời vụ trồng khác để kết luận xác khả thụ phấn thụ tinh ... Các dòng ♂, ♀ CLN 5915D; ♀ CLN 1621L; ♂ CH154 có tỷ lệ đậu cao 3.3 Khả phối hợp tổ hợp lai đơn (nghiên cứu lai nhân tạo) Bảng 1: Tỷ lệ đậu tổ hợp lai thời điểm lai ngày Chỉ tiêu Thời điểm lai Số ... tổ hợp lai chùm hoa thân Chùm Chỉ tiêu Số hoa lai (hoa) Số Chùm Tỷ Số hoa lai đậu lệ (quả) Số Số đậu Hoa (quả) hợp lai Tỷ lệ đậu (hoa) đậu Tổ Chùm Tỷ lệ Số Tỷ lệ đậu đậu (quả) đậu quả (%) lai (hoa)...
 • 7
 • 192
 • 0

Xác định các tham số ảnh hưởng đến sự hình thành tinh thể và kinh thước của ZEOLITE bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Xác định các tham số ảnh hưởng đến sự hình thành tinh thể và kinh thước của ZEOLITE bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... (2.17) c Hình 2.14 Hình nh nhi u x tia X c a tinh th CuSO phim b Ghi ph nhi u x b ng ng đ m tia X Ghi ph nhi u x tia X b ng ph ng pháp ion hóa cho phép đo c ng đ tia X v i đ x c cao Tia X qua m ... ybi t i xi b t kǶ đ ybi  y0  (2.12) c tính từ bi u th cμ xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 27 (2.13) 2.2.2.3 Các ph ng pháp ghi ph nhi u x tia X a Ghi ph ... sóng x c đ nh c Phép phân tích ph nhi u x tia X X c đ nh cấu trúc m ng tinh th Ph ng pháp nhi u x b t Debye ậ Scherrer đ c sử d ng r ng rƣi đ x c đ nh c u trúc tinh th Ta dùng chùm tia X song...
 • 94
 • 225
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm chứng minh vật dao động điều hòa bằng phương pháp năng lượng

sáng kiến kinh nghiệm chứng minh vật dao động điều hòa bằng phương pháp năng lượng
... Chứng minh vật dao động điều hòa phương pháp lượng đoạn nhỏ dọc theo trục lò xo thả Chứng tỏ cầu dao động điều hòa, tính chu kì dao động Suy biểu thức tính chu kì lắc bỏ qua khối lượng lò xo Giải: ... 9m  2 Vậy hệ dao động điều hòa với chu kì: T  g 4k  l 9m  GV: Nguyễn Anh Văn - -  SKKN: Chứng minh vật dao động điều hòa phương pháp lượng Câu : Một lắc lò xo khối lượng m độ cứng ... 8m  3M x   2kx  Vậy vật m dao động điều hòa với chu kì : T  2  GV: Nguyễn Anh Văn 3M  8m 2k - -  SKKN: Chứng minh vật dao động điều hòa phương pháp lượng Câu 10 : Cho hệ hình...
 • 13
 • 393
 • 0

Tính toán cấu trúc vùng năng lượng bằng phương pháp giả thế thực nghiệm

Tính toán cấu trúc vùng năng lượng bằng phương pháp giả thế thực nghiệm
... Theo đó, phương pháp thực nghiệm đòi hỏi mặt máy tính so với tính toán ab initio cung cấp phương pháp tương đối dễ dàng để tạo cấu trúc vùng điện tử Phương pháp giả thực nghiệm Khái niệm giả đưa ... phương pháp kết hợp tuyến tính orbital nguyên tử (LCAO)), phương pháp k.p [4], phương pháp giả thực nghiệm cục [5], phương pháp giả thực nghiệm không cục [6] (EPM) Các phương pháp bao gồm tham số thực ... thực nghiệm để khớp với liệu thực nghiệm dịch chuyển vùng đến vùng điểm đối xứng cao cụ thể mà thu từ thí nghiệm hấp thụ quang học Điều thú vị phương pháp cấu trúc điện tử tính toán cách giải phương...
 • 16
 • 418
 • 2

Đánh giá tình trạng buồn ngủ của mắt bằng phương pháp đo điện động nhãn đồ EOG, khảo sát thiết bị đo tín hiệu MP_30 và chế tạo thiết bị cảnh báo buồn ngủ cho mắt

Đánh giá tình trạng buồn ngủ của mắt bằng phương pháp đo điện động nhãn đồ EOG, khảo sát thiết bị đo tín hiệu MP_30 và chế tạo thiết bị cảnh báo buồn ngủ cho mắt
... EOG đánh giá tình trạng hoạt động mắt thông qua thông số điện sinh học thu nhận qua điện cực bề mặt có khả giải trường hợp Do nhóm định đánh giá tình trạng buồn ngủ phương pháp đo điện động nhãn ... đánh giá tình trạng buồn ngủ có hay không?  Nếu để cảnh báo tình trạng buồn ngủ? I.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: Để trả lời câu hỏi thứ nhất, nhóm tìm thiết bị MP_30 hãng BIOPAC chương trình BSL kèm cho ... TP.HCM Hình 3.13: LOC: tín hiệu EOG mắt trái & ROC: tín hiệu EOG mắt phải Tín hiệu thức với mắt hoạt động Hình 3.14: Mắt đóng buồn ngủ Tín hiệu sóng alpha quan sát tín hiệu EEG SVTH: NGUYỄN MINH...
 • 150
 • 672
 • 2

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN
... nÐt sù suy gi¶m ngn lỵi h¶i s¶n ë vïng biĨn §«ng Nam Bé ViƯt Nam 1.4 Ng− tr−êng §«ng Nam Bé Vïng biĨn §«ng Nam Bé cã giíi h¹n vü ®é ®Þa lý tõ phÝa Nam mòi Cµ Mau (vÜ ®é 06030/ N) ®Õn phÝa B¾c tØnh ... §«ng B¾c - T©y Nam, ®Ĩ b¶o ®¶m tÝnh chän läc cÇn giíi h¹n tèc ®é kÐo l−íi ph¹m vi tõ 2,4 - 2,9 h¶i lý/giê vµ qu·ng ®−êng kÐo l−íi chu kú cÇn ®−ỵc giíi h¹n ph¹m vi < h¶i lý Tính chọn lọc nhóm cá ... ®· nªu trªn 1.2 T×nh h×nh sư dơng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch l«gÝc th«ng tin Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch l«-gic th«ng tin (Information- Logical Analysis (ILA) lµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c¸c hiƯn t−ỵng nghiªn...
 • 15
 • 492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trang thiết bị điện tàu 34000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tảitong hop dao dong cuong buc bang phuong phap so phuctính toán cấu trúc vùng năng lượng bằng phương pháp giả thếtính toán mạch dao độngcông thức tính chu kỳ dao động của con lắctcvn 229 1997 chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo tcvn 27371995tính toán dạng dao độngtrình tự tính toán thành phần động của tải trọng giógiây một người quan sát thấy có 3 ngọn sóng biển qua trước mặt tính chu kì dao động của nước biển do sóng gây ranghiên cứu thiết kế chế tạo cam của trục cam ds60 động cơ diesel bằng phương pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lượng của camxác định dung trọng của đất bằng phương pháp dao vòng tại hiện trường pdfnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp dp adsvnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp np adsvnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvtrình bày hai phương pháp để chứng minh hệ dao động điều hòa là phương pháp động lực học và bảo toàn năng lượngBài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng Lê Hoài LongCAU HOI ON THI TO TUNG HINH SUKiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngKiểm soát và đánh giá chất lượng công trình XD trong giai đoạn khảo sát và thiết kếBÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môDeutsch lernen mit spielen und raetseln5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)Cau bi dong dac bietgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 3 full v3MAY hàn digitech 4000MÁY hàn YC 300WP5 TSM89578 09 说明书Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017BỒI DƯỠNG NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP của CÔNG NHÂN vận HÀNH THIẾT bị IN OFFSET tờ rời THEO TIẾP cận LINH HOẠTGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGHỀ cắt gọt KIM LOẠI đạt CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP hồ CHÍ MINHNguyên lí máy phát điệnGiao trinh Khi cu dien ha apBí kíp sử dụng máy tính casio