Ôn tập chương 2 ly 12

TAI LIEU ON TÂP CHUONG III-LY 12 NC

TAI LIEU ON TÂP CHUONG III-LY 12 NC
... trường vật chất đàn hồi như: Rắn, lỏng, khí Âm không truyền chân không *Trong chất khí lỏng : s.âm sóng dọc (SGK) *Trong chất rắn: s.âm sóng ngang dọc Phương pháp khảo sát thực nghiệm tính chất ... đường cong sáng biểu diễn biến đổi cường độ dòng điện theo thời gian hình dạng đường cho ta biết qui luật biến đổi âm theo thời gian Nhạc âm tạp âm: + Âm tạo từ nhạc cụ phát có đồ thị đường cong ... chất đàn hồi không gây cảm giác âm tai người bình thường • Sóng hạ âm sóng học có tần số nhỏ 16Hz, truyền môi trường vật chất đàn hồi không gây cảm giác âm tai người bình thường b Âm sắc: Ba...
 • 5
 • 626
 • 0

ON TAP CHUONG 6_VAT LY 12

ON TAP CHUONG 6_VAT LY 12
... kớnh f1 = 120 cm, th kớnh f2 = 5cm Mt ngi cn th cú khong nhỡn rừ t 15cm n 50cm quan sỏt mt trng khụng iu tit Khong cỏch gia hai kớnh v bi giỏc ca nh ú l A 125 cm; 24 B 120 ,54cm; 24,6 C 124 ,85cm; ... chng vụ cc? A khong cỏch gia vt kớnh v th kớnh l =f1 + f2 B gúc trụng nh cui cựng khụng ph thuc vo v trớ t mt C chựm sỏng ti h l chựm song song thỡ chựm lú h cng l chựm song song D bi giỏc bng ... nh Khi ngi di chuyn vt khong OF ca kớnh thỡ bi giỏc luụn bng V trớ t mt v khong cc cn ca mt l A mt trựng vi quang tõm kớnh; khong cc cn bng 16,67 cm B mt t sau kớnh; khong cc cn bng 24 cm C mt...
 • 7
 • 270
 • 0

Dạng bài tập chương 2 12 cơ bản

Dạng bài tập chương 2 lý 12 cơ bản
... mặt nước ? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s - 12 29 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Một âm có mức cường độ âm 80dB cường độ âm A 10-4W/m2 B 3.10-5W/m2 C 1066W/m2 D 10 -20 W/m2 30* Xét dao ... sóng Biết vận tốc từ 2, 8m/s đến 3,4m/s A 2, 9 m/s B m/s C 3,1 m.s D 3 ,2 m/s 22 Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có ptdđ uM = 4sin( 20 0π t − A 20 0Hz ; B 100Hz ; C 100s ; 2 x ) Tần số sóng λ D ... 1,5 π ; C 2, 5 π ; D 3,5 π 27 .Khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5m Chu kỳ dao động vật mặt nước 0,8s vận tốc truyền sóng mặt nước A 2m/s B 3,3m/s C 1,7m/s D 3, 125 m/s 28 Trong...
 • 2
 • 485
 • 4

Ôn tập Chương II 12

Ôn tập Chương II Lý 12
... thước nhỏ S đặt cách tai đọan 100cm công suất nguồn âm phát để nhức tai là: A 12, 56W B 125 ,6W C 1,256KW D 1,256mW Câu 22: Một loa có công suất 1W mở hết công suất, lấy π =3,14 Cường độ âm điểm ... số: A 812, 12Hz B 787,88Hz C 756,36Hz D 843,64Hz Câu 30: Một nguồn âm phát tần số 800Hz, tốc độ truyền âm không khí 330m/s Một người xa nguồn âm với tốc độ 18km/h nghe âm có tần số: A 812, 12Hz B ... = v.f T Câu 12 Khi sóng học truyền từ không khí vào nước đại lượng sau không đổi : A Tần số C Năng lượng C Vận tốc D Bước sóng Câu 13: Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học không đúng? A...
 • 10
 • 205
 • 0

12:Ôn tập chương 2

Lý 12:Ôn tập chương 2
... 89D 105D 121 B 10D 26 B 42A 58A 74A 90A 106A 122 A 11C 27 C 43C 59D 75C 91B 107D 123 A 12D 28 C 44C 60B 76B 92C 108B 124 D 13A 29 C 45B 61B 77B 93C 109A 125 A 14C 30C 46B 62C 78C 94D 110D 126 D 15A 31B ... 83B 99C 115B 4B 20 C 36D 52C 68D 84C 100D 116D 5C 21 D 37A 53C 69B 85B 101B 117C 6D 22 A 38C 54B 70C 86B 102D 118B 7B 23 B 39C 55B 71B 87A 103C 119D 8C 24 B 40B 56A 72C 88C 104C 120 C 9A 25 B 41B 57B 73A ... = cos(2t /2) (cm), ta suy A1 = 1cm, = - /2 từ phơng trình x2 = 2, 4cos2t (cm) suy A2 = 2, 4cm, 2 = áp dụng công thức tính biên độ dao động tổng hợp A = A1 + A + A1A cos ta đợc A = 2, 60cm 2. 97...
 • 17
 • 116
 • 0

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC docx

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC docx
... Một sóng học có tần số f=1000Hz lan truyền không khí Sóng gọi A .sóng siêu âm B .sóng âm C .sóng hạ âm D .sóng ngang Câu 66: Sóng học lan truyền không khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học ... :Tần số sóng học truyền môi trường cao A bước sóng nhỏ B.chu kì tăng C.biên độ lớn D.vận tốc truyền sóng giảm Câu 16 : Sóng sóng nêu sau sóng dọc? A Sóng âm B .Sóng điện từ C Sóng mặt nước D Sóng ... đây: A .sóng học có tần số 10HZ B .sóng học có tần số 30 kHz C .sóng học có chu kì 2,0s D .Sóng học có chu kì 2,0 ms Câu 67 : Một sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s không khí...
 • 10
 • 795
 • 25

Ôn chương 2 12 Cơ bản ( trắc nghiệm )

Ôn chương 2 Lý 12 Cơ bản ( trắc nghiệm )
... π A uM = 2. cos (2 π t + ) (cm) B uM = 2. cos (2 π t - ) (cm) C uM = 2. cos (2 π t + π ) (cm) D uM = 2. cos (2 π t - π ) (cm) Câu 26 : Dây đàn hồi dài 5m, hai đầu cố định, tần số dao động dây 2Hz, dây ... 25 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 21 cm.* C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d1 = 20 cm d2 = 25 cm Câu : Dùng âm thoa có tần số rung f = 100Hz để tạo điểm O1 O2 mặt nước hai nguồn sóng biên độ, pha Biết O1O2 ... đoạn 2m A uM = 3,6cos(πt)cm B uM = 3,6cos(πt - 2) cm C uM = 3,6cosπ(t - 2) cm D uM = 3,6cos(πt + 2 )cm Câu : Trên sợi dây OA , đầu A cố định đầu O dao động điều hòa với tần số 20 Hz dây có nút Muốn...
 • 8
 • 188
 • 3

Ôn tập chương 3 cho 12/2 và 12/4

Ôn tập chương 3 cho 12/2 và 12/4
... 150cm/s 1B 16A 31 C 46C 61D 2C 17B 32 D 47B 62B 3D 18C 33 B 48C 63C 4C 19D 34 C 49D 64D 5C 20A 35 C 50B 65D 6B 21A 36 D 51C 66C 7D 22B 37 D 52C 67B Đáp án chương 8B 9B 10C 23B 24C 25B 38 D 39 D 40C 53B 54D 55D ... xa bạn với tốc độ 10m/s, tốc độ âm không khí 33 0m/s Khi bạn nghe âm có tần số A f = 969,69Hz B f = 970,59Hz C f = 1 030 ,30 Hz D f = 1 031 ,25Hz * Các câu hỏi tập tổng hợp kiến thức 68 Một sóng học ... 12C 27C 42D 57C 72B 13A 28C 43A 58A 73C 14C 29C 44B 59D 74A 15B 30 B 45B 60D 75B Hướng dẫn giải trả lời chương Chọn B.Hướng dẫn: Dựa vào định nghĩa sóng Chọn C.Hướng dẫn: Dựa vào định nghĩa bước...
 • 9
 • 242
 • 0

Ôn tập chương 2 NC-Vật 10

Ôn tập chương 2 NC-Vật lý 10
... 3 ,27 m/s2; 26 ,15N; 4kg; 2kg m2 Bài 10: Cho hệ hình vẽ: m1 =3kg, m2 =2kg, m3 m1 m2 u m1 r m3 =1kg, F=12N Bỏ qua ma sát khối lượng dây nối F Tìm gia tốc vật lực căng dây nối vật ĐS: 2m/s2; 6N; 2N ... a=1,2m/s2 , 2, 4N Bài 4: cho hệ thống hình vẽ, m1 =3kg, m2 =4kg bỏ qua khối lượng ròng rọc dây, cho g=10m/s2 tính gia tốc chuyển động vật lực căng dây treo vật bỏ qua ma sát ĐS: a1 = 2a2 =2, 25m/s2 ... tác dụng vào ? A 3,2m/s2 ; 6,4N C 6,4 m/s2 ; 12, 8 N B 0,64m/s2 ; 1,2N D 640 m/s2 ; 128 0 N Câu 36: Một lực không đổi tác dụng vào vật có khối lượng 5,0kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3,0...
 • 12
 • 316
 • 2

Ôn tập chương 2: CƠ SỞ VÀ SỰ HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN CỦA TÂM potx

Ôn tập chương 2: CƠ SỞ VÀ SỰ HÌNH THÀNH , PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ potx
... sinh f.Phản ánh tâm g.Khả đáp ứng h .Cơ thể nhu cầu thể 1e – 2c – 3h Về phương diện phát triển loài, mầm mống tâm tính (1)… .của sinh vật Theo mức độ phản ánh, tâm phát triển qua thời kỳ ... trình (1)… trình (2)… Thông qua hai trình này, tâm người (3)…… hoạt động a.Đối tượng hóa b.Sinh thần kinh c .Tâm d .Hình thành phát triển 1a – 2g – 3d e.Bộc lộ hình thành f.Kích thích g.Chủ ... 2.Loại câu nhiều lựa chọn Sự hình thành phát triển tâm phương diện loài gắn với phát triển động vật về: A Cấu tạo chức hệ thần kinh B Trọng lượng C Cấu trúc thể D Cả A, B, C 2.Loại câu nhiều lựa...
 • 14
 • 297
 • 0

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC doc

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC doc
... Phát biểu sau không lắc lò xo ngang? A.chuyển động vật chuyển động thẳng B.chuyển động vật chuyển động biến đồi điều C.chuyển động vật chuyển động tuần hòan D.chuyển động vật dao động điều hòa ... hòa theo thời gian vào vật dao động C .Dao động trì dao động tắt dầnmà người ta tác dụng ngoại lực vào vât dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì D .dao động trì dao động tắt dần mà người ... phát biểu A .Dao động tắt dần dao động có tần số giảm dần theo thời gian B .Dao động tự dao động có biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ, không phụ thuộc yếu tố bên C .Dao động cưỡng dao động trì nhờ...
 • 13
 • 1,166
 • 17

Ôn tập chương 2 - Vật 10

Ôn tập chương 2 - Vật lý 10
... 58,860N b 58,860.1 024 N c 22 ,563N d 22 ,563.1 024 N Câu 96: Mỗi tàu thuỷ có khối lợng 100 000tấn cách 0,5km Lực hấp dẫn hai tàu thuỷ a F = 2, 6 72. 1 0-6 N b F = 1,336.1 0-6 N c F = 1,336N d F = 2, 672N Câu 97: ... lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không thể ... ném đến lúc vật chạm đất; độ cao lớn nhất; tầm bay xa vật a t = 4s; H = 30m; S = 42m b t = 3s; H = 20 m; S = 52m c t = 1s; H = 25 m; S = 52m d t = 2s; H = 20 m; S = 40m Câu 105 : Một vật đợc ném...
 • 8
 • 320
 • 0

ôn tập chương 2 giải tích 12

ôn tập chương 2 giải tích 12
... MŨ Bpt mũ bản: + Dạng : a x > b; a x < b; a x ≤ b; a x ≥ b; + Xét bpt: a x > b : *Nếu b ≤ bpt có tập nghiệm : S = R;  x > log a b a > x *Nếu b ≥ : a > b ⇔   x < log a b < a < ; Tquát:  f (...
 • 2
 • 227
 • 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 66,67 SGK Sinh 12: Ôn tập chương 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 66,67 SGK Sinh 12: Ôn tập chương 2
... NST X có gen gây bệnh 1 /2 X 1 /2 X 1 /2= 1/8 b) Vì bố bị bệnh nên gái chắn nhận gen X mang gen gây bệnh Do vậy, xác suất để sinh gái bị bệnh 1/8 Bài 4: (trang 67 SGK Sinh 12) Người ta lai ruồi mắt ... không alen với D Chúng ta chưa thể rút kết luận Đáp án hướng dẫn giải 6: Đáp án đúng: C Các alen quy định hoa trắng hai dòng bố mẹ không alen với Bài 7: (trang 67 SGK Sinh 12) Đối với loài sinh ... trạng C kiểu gen B kiểu hình D alen Đáp án hướng dẫn giải 7: Đáp án đúng: D alen Xem tập Chương sinh lớp 12: http://dethikiemtra.com/chuong-3 -sinh- 12 ...
 • 3
 • 3,787
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: on tap chuong 2 sinh 12giai bai tap on tap chuong 2 sinh 12 nang caobai tap on tap chuong 2 sinh 12câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương iivật lý 12 nâng cao potôn tập chương 2 vật lý 12on tap chuong 2 vat ly 12 co banôn tập chương 2 sinh học 12 nâng caobài tập ôn tập chương 2 sinh học 12 nâng caoôn tập chương 2 giải tích 12giáo án ôn tập chương 2 giải tích 12đề cương ôn tập chương 2 giải tích 12bài tập ôn tập chương 2 giải tích 12ôn tập chương 2 giải tích 12 nâng caoôn tập chương 2 vật lý 11 cơ bảnbài tập ôn tập chương 2 vật lý 11Danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.doc88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.doc120 c u tr c nghi m KHO NG C CH File word c h ng d n gi i130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)M t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i H