Tinh chat hoa hoc của kim loai Hoa 9

Tinh Chat Hao Hoc Cua Kim Loai

Tinh Chat Hao Hoc Cua Kim Loai
... CủA KIM LOạI I/Phn ng ca kim loi vi phi kim 1.Tỏc dng vi oxi: nhit thng hay nhit cao Kim loi + Oxi Oxit baz (tr Ag, Au, Pt) 2.Tỏc dng vi phi kim khỏc nhit cao, kim loi phn ng vi nhiu phi kim ... thnh tinh th mui natri clorua, cú mu trng NaCl Natri Natri Khớ Clo Tit: 22 Bài: 16 TíNH CHấT HóA HọC CủA KIM LOạI I/Phn ng ca kim loi vi phi kim 1.Tỏc dng vi oxi: 2.Tỏc dng vi phi kim khỏc a /Kim ... m kim loi c dựng lm dng c nu n (ni nhụm, m nhụm) nh kim: Tớnh cht ny ca kim loi c dựng lm trang sc (Ag, Au, Cu) Tit: 22 Bài: 16 TíNH CHấT HóA HọC CủA KIM LOạI I/Phn ng ca kim loi vi phi kim...
 • 18
 • 188
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: tính chất vật lý của kim loại pptx

Bài giảng điện tử môn hóa học: tính chất vật lý của kim loại pptx
... dụng tính ánh kim kim loại ? Kim loại tính chất vật lí chung • * Ngoài ra, kim loại có ? Ngồi t vật lí khác: tính chấ • - Khối lượng riêng tính chất kim loại tính • - Nhiệt độ nóng chảy chất ... ương 2:  Kim loại tính chất vật tính chất hóa học ?  Nhôm, sắt có tính chất ứng dụng ? Hợp kim ? Sản xuất gang thép ?  Thế ăn mòn kim loại ? Có biện pháp để bảo vệ kim loại khỏi bò ... :Do cócó v loại có khảmàmộtdẫnkim Hàng ngang số 34gồm 477 chữcái: Trongkim kim …………….tốt Hàng ngang số65gồm 84chữ Tên c tính loại loại kim loại s loại Nhờ kim chất mà sau, loại kim loại mà Hàng...
 • 29
 • 1,580
 • 8

Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI ppsx

Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI ppsx
... Những kim loại IV TÍNH ÁNH KIM dùng làm đồ trang sức?  2) Dựa tính chất Kim loại có ánh  Nhờ có ánh kim kim mà kim loại dùng làm đồ trang sức? số kim loại làm đồ 3) Kể tên số đồ trang sức làm kim ... phù hợp với tính chất vật kim loại: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao ……………., thấp là…………, Cứng tất kim loại …………… Mềm tất kim loại …………… Nhẹ tất kim loại …………… Dẻo tất kim loại …………… ... lời ghi loại chì  Một mẫu than I TÍNH DẺO:  Yêu cầu làm thí nghiệm Kim loại tính   Tính dẻo dẻo  Hỏi: kim loại không giống 1) Nêu số ứng dụng kim loại dựa tính dẻo chúng?  Kim loại dẻo...
 • 7
 • 865
 • 0

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 15: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI pps

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 15: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI pps
... THPT DL Lomonoxop + Các kim loại khác có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi khác Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Thuỷ ngân (Hg) - 39oC cao vonfram (W) 3410oC + Các kim loại khác có độ cứng khác...
 • 2
 • 1,110
 • 3

Giáo án Hóa Học lớp 12: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI ppsx

Giáo án Hóa Học lớp 12: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI ppsx
... 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI I Mục tiêu: Nắm đặc điểm chung cấu tạo ngtử kim loại, từ suy t/c hóa học chung II Chuẩn bị: + Gv: thuyết pt pư + Hs: Hóa trị ngtố pt pư III Lên lớp: ... kl dẫn nhiệt Ánh kim ? Cho vd Tinh dẫn nhiệt kl tỉ lệ với tính dẫn điện: Ag, Cu, Al, Zn, Fe, Ánh kim: Vì kl có Hầu hết kl có ánh kim, t/c vật chung kl tự kl phản xạ tốt ? tia sáng có bước ... Hãy nêu t/c vật khác kl ? nhìn thấy Tóm lại: Những t/c vật chung kl nói e tự kl gây II Những t/c vật chung khác kl: Tỉ khối, to nóng chảy, tính cứng, Củng cố: Nắm t/c vật chung giải...
 • 7
 • 508
 • 2

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI pps

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI pps
... tượng: +Than chì vỡ vụn, tính dẻo ? +Dây nhôm bị dát mỏng kim loại tính dẻo HS Qua thí nghiệm em rút tính chất - Kim loại tính dẻo ? vật kim loại? Kim loại tính dẻo HS Các kim loại ... nhận xét kim loại Chốt: Vẻ sáng lấp lánh gọi ánh kim Kim loại tính ánh kim sống sản xuất dùng để làm gì? Làm đồ trang sức vật trang trí Củng cố, luyện tập : (3p) BT Nêu tính chất vật kể số ... than Học sinh : Tìm hiểu nội dung học trước lên lớp III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : * Đặt vấn đề vào : (1p)Xung quanh ta có nhiều đồ vật, máy móc làm kim loại Vậy kim loại tính chất vật lí...
 • 10
 • 455
 • 4

Tinh Chat Vat Li Cua Kim Loai Hoa Hoc 9

Tinh Chat Vat Li Cua Kim Loai Hoa Hoc 9
... tính dẻo - Kim loại nhôm, đồng có tính dẻo Bài :15 TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Tính dẻo Tính chất vật lí kim loại Các kim loại khác có tính dẻo khác Bài 15:TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Tính ... dẻo Các kim loại khác có tính dẻo khác Nhờ tính dẻo nên kim loại rèn, kéo sợi, dát mỏng để tạo nên đồ vật khác Tính chất vật lí kim loại Bài 15.TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Tính dẻo Các kim loại ... VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Tính dẻo Các kim loại khác có tính dẻo khác Nhờ tính dẻo nên kim loại rèn, kéo sợi, dát mỏng để tạo nên đồ vật khác Tính chất vật lí kim loại Tính dẫn điện Các kim loại khác...
 • 34
 • 759
 • 0

bài giảng hóa học 9 bài 15 tính chất vật lí của kim loại

bài giảng hóa học 9 bài 15 tính chất vật lí của kim loại
... biết kim loại có đặc tính ? CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI I TÍNH DẺO CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI I TÍNH DẺO -Kim loại tính dẻo -Kim loại ... trên, kim loại tính chất vật khác? IV TÍNH ÁNH KIM 21 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 22 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI GHI NHỚ 1 .Kim loại ... 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH DẪN ĐIỆN CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH DẪN ĐIỆN 10 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA...
 • 26
 • 882
 • 0

Bài giảng Chuyên đề hóa học 9: Tính chất vật lí của Kim loại

Bài giảng Chuyên đề hóa học 9: Tính chất vật lí của Kim loại
... khụng? no? vo c lm bng kim loi CHNG 2: KIM LOI TIT 21: TNH CHT VT L CA KIM LOI II TNH DN IN Trong thc t, dõy dn in thng lm bng nhng kim loi no ? Kh nng dn kim loi trờn, kim kim Ngoi nhng in ca cỏc ... 2: KIM LOI TIT 21: TNH CHT VT L CA KIM LOI II TNH DN IN CHNG 2: KIM LOI TIT 21: TNH CHT VT L CA KIM LOI II TNH DN IN 10 CHNG 2: KIM LOI TIT 21: TNH CHT VT L CA KIM LOI II TNH DN IN 11 CHNG 2: KIM ... CHNG 2: KIM LOI TIT 21: TNH CHT VT L CA KIM LOI Khi quan sỏt cỏc vt trờn, cỏc em cú nhn xột gỡ? 19 CHNG 2: KIM LOI TIT 21: TNH CHT VT L CA KIM LOI IV TNH NH KIM Kim loi cú tớnh ỏnh kim Nờu mt...
 • 31
 • 600
 • 0

Giáo án hoá học lớp 9 tính chất vật lí của kim loại

Giáo án hoá học lớp 9  tính chất vật lí của kim loại
... Những kim loại IV TÍNH ÁNH KIM dùng làm đồ trang sức? 2) Dựa tính chất Kim loại có ánh  Nhờ có ánh kim kim mà kim loại dùng làm đồ trang sức? số kim loại làm đồ 3) Kể tên số đồ trang sức làm kim ... phù hợp với tính chất vật kim loại: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao ……………., thấp là…………, Cứng tất kim loại …………… Mềm tất kim loại …………… Nhẹ tất kim loại …………… Dẻo tất kim loại …………… ... lời ghi loại chì  Một mẫu than I TÍNH DẺO:  Yêu cầu làm thí nghiệm  Kim loại tính Tính dẻo dẻo  Hỏi: kim loại không giống 1) Nêu số ứng dụng kim loại dựa tính dẻo chúng?  Kim loại dẻo...
 • 7
 • 111
 • 0

Giáo án Hoá 9 - CHƯƠNG II : KIM LOẠI TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI potx

Giáo án Hoá 9 - CHƯƠNG II : KIM LOẠI TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI potx
... bề mặt sáng lấp lánh đẹp kim loại khác sáng tương tự Gv: Gọi Hs nêu nhận xét Hs: Nhận xét: Gv: Bổ sung Kim loại tính ánh kim Nhờ tính chất này, kim loại dùng làm đồ trang sức vật Hs: Nghe ... tượng Giải thích: Đó thép có tính dẫn tương tự Gọi Hs nêu nhận xét nhiệt Gv: Bổ sung thông tin: Hs: Nhận xét: - Kim loại khác có khả dẫn nhiệt khác nhau .Kim loại dẫn Kim loại tính dẫn nhiệt ... kết luận Hs: Hiện tượng: - Than chì vỡ vụn - Dây nhôm bị dát mỏng Giải thích: - Dây nhôm bị dát mỏng kim loại tính dẻo - Còn than chì bị vỡ vụn than tính dẻo Gv: Cho Hs quan sát mẫu: - Giấy gói...
 • 6
 • 784
 • 0

Slide hóa 9 bài 15 tính chất vật lí của kim loại _gv V.T Hồng

Slide hóa 9 bài 15 tính chất vật lí của kim loại _gv V.T Hồng
... TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH DẪN ĐIỆN 13 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH DẪN ĐIỆN 14 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH ... đồ vật khác Em có nhận xét tính dẻo kim loại? Tính dẻo kim loại ứng dụng thực tế? CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI 10 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM ... ĐIỆN 15 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH DẪN ĐIỆN 16 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI II TÍNH DẪN ĐIỆN 17 CHƯƠNG 2: KIM LOẠI TIẾT 21: TÍNH...
 • 39
 • 398
 • 1

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 48 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý của kim loại

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 48 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý của kim loại
... điện ; đồ trang sức Giải 2: a) nhiệt độ nóng chây b) đồ trang sức c) nhẹ, bền d) dây diện e) nhôm Bài (Trang 48 SGK hóa chương 2) Có kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc Hãy hai kim loại dẫn ... 48 SGK hóa chương 2) Hãy kể tên kim loại sử dụng để: a) làm vật dụng gia đình b) sản xuất dụng cụ, máy móc Giải 5: a) Ba kim loại sử dụng làm vật dụng gia đình là: sắt, nhôm, đồng b) Ba kim loại ... dược sử dụng sản xuất dụng cụ, máy móc là: sắt, nhôm, niken Bài tiếp: Giải tập 1,2,3,4,5, 6,7 trang 51 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học kim loại ...
 • 3
 • 2,182
 • 1

Tính chất vật lí của Kim loại

Tính chất vật lí của Kim loại
... Thanh kim loại A B inh ốn cn Nn Tm kim loi Bc Đồng Nn ốn cn Kh nng dn nhit ca kim loại giảm dần từ Nhôm inh Ag , Cu, Al Bn 1.Bao nhiờu nguyờn t kim loi ó c bit ? * Hin ó cú khong 90 nguyờn t kim ... b thp s s2 1gm chcỏi ::Nh cú kimcht m mtkim loi cú ,dn vng ễ s gm cỏi : cỏi Tờn kim loi ny mt s loi ny c gm ch : cú thiu nguyờn t tớnh cht m kim loi chy dn nhit s kim loi ny xng mt s loi nhit ... tranh vẽ * Vớ d v tớnh ca mt s kim loi: - Vng l kim loi nht ,vng cú th dỏt mng n 0,001mm ú ỏnh sỏng cú th i qua c - kim Inox vng St trũn ,st vuụng,st cao Hp Nhụm l kim loi cng cú tớnh khỏ lỏ ch...
 • 12
 • 730
 • 9

Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại( GVG Tỉnh)

Tiết 21: Tính chất vật lí của kim loại( GVG Tỉnh)
... Môĩ kim loại có ánh kim riêng , nhờ có ánh kim kim loại sử dụng làm đồ trang sức, đồ trang trí ChươngII: Kim Loại Tiết 21: Tính chất vật kim loại Tính chất vật chung kim loại: - Tính ... chung kim loại: - Tính dẻo Tính dẫn điện Tính dẫn nhiệt ánh kim Chương II: Kim loại Tiết 21: Tính chất vật kim loại Tính chất vật riêng kim loại: - Đa số kim loại tồn trang thái rắn trừ ... Kim loại khác Au, Al đẫn nhiệt khác nhau, nhờ có tính dẫn nhiệt nên kim loại sử dụng làm dụng cụ nấu ăn Chương II: Kim loại Tiết 21: Tính chất vật kim loại IV ánh kim Nhờ có ánh kim nên kim...
 • 16
 • 592
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: tính chất lý học của kim loạitính chất vật lý của kim loại lớp 9tính chất hóa học của kim loại lớp 9bai tap hoa hoc cua bai tinh tinh chat vat li cua kim loaitính chất vật lý của kim loại hóa 9hãy quan sát bảng tóm tắt cấu tạo và tính chất vật lý của kim loại kiềm rút ra nhận xét về năng lượng ion hoá thế điện cực chuẩn eo mạng tinh thể của một số kim loại kiềmdãy hoạt dộng hóa học của kim loại lop 9tính chất vật lí của kim loạitính chất dẫn điện của kim loạitính chất vật lý của kim loạitính chất cơ bản của kim loạitính chất đặc trưng của kim loạitính chất đặc trưng của kim loại kiềmtính chất vật lý của kim loại kiềm thổtính chất vật lý của kim loại kiềmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả