Chống pháp giai đoạn 1919 1930

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 19191930 (2)

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 – 1930 (2)
... lịch sử Mục đích kỳ thi chọn học sinh giỏi địa phương học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử tuyển chọn học sinh xuất sắc để tiếp tục đào tạo phải phát triển khi u môn học cho em sau vào đại học, ... gồm Lịch sử giới Lịch sử Việt Nam Sự phân bố tỷ lệ điểm phần lịch sử Việt Nam lịch sử giới 70% 30% Theo đề xuất nhà giáo dục Lịch sử, câu hỏi đề thi học sinh giỏi sử dụng đề thi mở - biện pháp ... sau, sử dụng câu, từ dễ hiểu, ngữ pháp, chữ phải đủ nét, không viết hoa, viết tắt bừa bãi Thiết lập câu hỏi tập giai đoạn lịch sử Việt Nam (1919 1945) 27 Sau giảng dạy giai đoạn lịch sử, vấn đề...
 • 37
 • 124
 • 1

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 19191930 (3)

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 – 1930 (3)
... trào yêu nước Việt Nam từ 1919 đến 1930 II Lựa chọn phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi Quốc gia dạy Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 đến 1930 Trong chuyên đề tham gia Hội thảo khoa học trường THPT ... đề Tổng kết lịch sử Việt Nam 1919- 1930 Yêu cầu cần đạt Vấn đề lựa chọn để học sinh ôn tập kiến thức - Khái quát Câu hỏi: Nêu nội dung giai đoạn lịch sử nội dung Việt Nam 1919- 1930 giai đoạn lịch ... ôn tập phần Lịch sử Việt Nam 19301 945, 1858-1918 Năm 2014 này, tiếp tục mạnh dạn trình bày số nội dung chuyên đề Lựa chọn vấn đề dạy phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi Quốc gia giảng dạy Lịch...
 • 29
 • 147
 • 0

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 19191930 (4)

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 – 1930 (4)
... điểm giai cấp công nhân Việt Nam? Tại nói, giai cấp công nhân giai cấp có khả lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi? Câu 2: Phân tích chứng minh phong trào công nhân nớc ta giai đoạn từ 1919- ... đặc điểm giai cấp công nhân III Quá trình phát triển phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác Giai đoạn 1919- 1925 Giai đoạn 1926- 1930 IV Vai trò giai cấp công nhân, phong trào công nhân ... quốc Pháp nên cha nêu lên đợc vấn đề dân tộc vấn đề hàng đầu cách mạng mà nặng vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp, cách mạng ruộng đất Đánh giá cha thoả đáng khả cách mạng giai cấp tiểu t sản, giai...
 • 12
 • 135
 • 0

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 19191930

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 – 1930
... LỰA CHỌN VẤN ĐỀ DẠY VÀ PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP CHO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG DẠY NỘI DUNG QUAN HỆ QUỐC TẾ 1919- 1945 A Lựa chọn vấn đề dạy I Quan hệ quốc tế hai chiến tranh giới (1919- 1939) ... học sinh, rèn luyện tính kiên nhẫn học tập, khả giao tiếp…từ đó, phân loại lựa chọn xác học sinh giỏi tham gia vào đội tuyển Thứ ba, sử dụng tập lịch sử bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh giỏi quốc ... dạy học nêu vấn đề - nguyên tắc đạo việc tiến hành nhiều phương pháp dạy học Nó vận dụng tất khâu trình bày nêu vấn đề, tình có vấn đề tập, câu hỏi nêu vấn đề Trong đó, lựa chọn vấn đề dạy phải...
 • 12
 • 179
 • 0

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 19191930

LỰA CHỌN vấn đề dạy và PHƯƠNG PHÁP ôn tập CHO học SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG dạy PHẦN LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 – 1930
... 1: Lựa chọn nội dung ôn tập dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1930 Phần 2: Phương pháp ôn tập cho học sinh đội tuyển Quốc gia dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1930 B/ ... CHUYÊN ĐỀ:LỰA CHỌN VẤN ĐỀ DẠY VÀ PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP CHO HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA KHI GIẢNG DẠY PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919- 1930 A MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập quốc tế nay, Việt Nam cần có ... Nội Dung Phần I: Lựa chọn nội dung ôn tập dạy học phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1930 1.1.Nội dung lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919 1930 Trước giúp học sinh tìm hiểu chuyên đề theo...
 • 37
 • 187
 • 0

SKKN một số biện pháp giảng dạy phần lịch sử VN giai đoạn 1919 1930 nhằm tạ

SKKN một số biện pháp giảng dạy phần lịch sử VN giai đoạn 1919 1930 nhằm tạ
... lịch sử cho thân 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kingh nghiệm Một số biện pháp giảng dạy giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919- 1930 nhằm phát huy tính tích cực tạo hứng thú cho học sinh" sử ... tài: Một số biện pháp giảng dạy giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919- 1930 nhằm phát huy tính tích cực tạo hứng thú cho học sinh" làm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013 - 2014 2.3 Các biện pháp tiến ... (1930) Vì thế, việc giảng dạy tốt giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919 1930 tạo điều kiện cho học sinh có sở kiến thức mở đầu vững để em dễ dàng tìm hiểu kiến thức phần sau, giai đoạn lịch sử 1930...
 • 21
 • 148
 • 0

VAI TRÒ CỦA VIỆT KIỀU TẠI LÀO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

VAI TRÒ CỦA VIỆT KIỀU TẠI LÀO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐỖ THỊ KIỀU VAI TRÒ CỦA VIỆT KIỀU TẠI LÀO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP GIAI ĐOẠN 1945 - 1954 CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ THẾ GIỚI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng ... có vai trò quan trọng Xuất phát từ lý mạnh dạn lựa chọn đề tài Vai trò Việt kiều Lào kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 1954 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vai trò Việt kiều Lào kháng chiến chống ... chiến chống Pháp (1946 – 1947) 16 2.1 Khái quát vai trò Việt Kiều trình vận động Lào (1930 – 1945) 16 2.2 Vai trò Việt kiều Lào cách mạng tháng – 1945 20 2.3 Vai trò Việt kiều...
 • 38
 • 458
 • 0

khang chien chong phap giai doan 1951-1953(3) potx

khang chien chong phap giai doan 1951-1953(3) potx
... cuộ kháng chiế đ n thắ lợ t ị ưa c n ế ng i Đ i hộ lầ thứII thắ lợ đ nêu cao vai trò củ Đ ng củ giai cấ công nhân, i n ng i ã a ả a p tăng thêm lòng tin củ nhân dân Qua Đ i hộ nhân dân ta hiể ... tài ngân hàng, thương nghi ệ Giữ năm 1951, Chính ph ủban ng n p a hành sắ lệ thành lậ mậ dị quố doanh, sắ lệ vềthuếnông nghiệ thuếcông c nh p u ch c c nh p, thương thuếxuấ nhậ khẩ thuếhàng hoá...
 • 13
 • 188
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 19191930 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM      GIAI ĐOẠN 1919 – 1930 Ở TRƯỜNG     TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014-2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Phát triển học sinh dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 Trường Trung học phổ thông Họ ... vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên Hòa., ngày 18 tháng 05 năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG ... dục lịch sử trường Trung học phổ thông, mạnh dạn chọn vấn đề Phát triển học sinh dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 trường Trung học phổ thông Làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm Sáng...
 • 40
 • 266
 • 2

CHUYÊN đề LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 1930 ôn THI đại học CAO ĐẲNG

CHUYÊN đề LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 1930 ôn THI đại học  CAO ĐẲNG
... chất vấn đề học - Sau tìm hiểu xong chuyên đề lịch sử Việt Nam 1919- 1930, em học sinh vận dụng kiến thức để giải đề thi khảo sát trường, sở GD đề thi Đại học- Cao đẳng Bộ GD-ĐT năm học trước ... CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919- 1930 ÔN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG Tác giả: Phạm Thị Hải Yến Đối tượng bồi dưỡng: Học sinh lớp 12 Dự kiến số tiết bồi dưỡng: 15 tiết Mục đích, yêu cầu chuyên ... Nguyễn Ái Quốc ( 1919- 1930) , tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên ( 1925-1929) Đảng cộng sản Việt Nam đời * Học sinh giải đề thi Đại học Cao đẳng Hệ thống kiến thức tập sử dụng chuyên đề: Kiến thức...
 • 33
 • 802
 • 1

PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 1930

PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 1930
... Yên Bái(2 /1930) Việt Nam quốc dân Đảng lãnh đạo Câu 6: Trình bày nhân xét phong trào dân tộc dân chủ Việt nam 1919- 1925? Trả lời Trình bày phong trào dân tộc dân chủ 1919- 1925 Việt nam 1919- 1925 ... mạng Việt Nam? ) Trả lời: - Đảng cộng sản Việt Nam đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp nhân dân ta, sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam ... sức đối phó với phong trào, tổ chức non yếu kiểu tổ chức Việt Nam quốc dân đảng * Chủ quan: - Lãnh đạo phong trào giai cấp tư sản dân tộc tiểu tư sản Trong đó, giai cấp tư sản dân tộc nhỏ bé kinh...
 • 17
 • 772
 • 1

Nội dung tư tưởng của thơ ca kháng chiến chống pháp giai đoạn 1945 1954

Nội dung tư tưởng của thơ ca kháng chiến chống pháp giai đoạn 1945 1954
... trị nội dung tƣ tƣởng thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945- 1954 Nhìn chung, nhiều viết có nhận định khái quát thơ ca giai đoạn 1945- 1975 nói chung nội dung chủ yếu thơ ca chống Pháp giai ... nội dung tưởng khẳng định đóng góp thơ ca kháng chiến giai đoạn 1945- 1954 văn học Cách mạng Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đề tài: “Giá trị nội dung tƣ tƣởng thơ ca kháng chiến chống Pháp giai ... pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: THƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 1945- 1954 Bối cảnh lịch sử Những đặc điểm văn học 1945- 1954 CHƢƠNG II: THƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP-BỨC...
 • 95
 • 715
 • 0

SKKN phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1930 ở trường trung học phổ thông

SKKN phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919  1930 ở trường trung học phổ thông
... PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 1930 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 19 IV Nguyên tắc phát triển học sinh dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 ... thông III N I DUNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH 10 TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 - 1930 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 10 III Nội dung vấn đề phát triển học sinh dạy ... hướng phát t iển học sinh t ong dạy học lịch sử II.2.5 Ý nghĩ củ việc phát t iển học sinh t ong dạy học lịch sử II Thực tiễn việc phát triển học sinh dạy học lịch sử trường Trung học phổ...
 • 41
 • 235
 • 0

skkn PHÁT TRIỂN tư DUY học SINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 19191930 ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

skkn PHÁT TRIỂN tư DUY học SINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1919 – 1930 ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG
... PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 1930 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG IV.1 Nguyên tắc phát triển học sinh dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 1930 ... PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 1930 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 19 IV.1 Nguyên tắc phát triển học sinh dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 ... TRIỂN TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 - 1930 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG III.1 Nội dung vấn đề phát triển học sinh dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông Quan...
 • 41
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử việt nam giai đoạn 1919 đến 1930biện pháp sử dụng tài liệu lịch sử địa phương thành văn trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn từ 1930 đến 1975 lớp 12 chương trình chuẩn ở tỉnh hà tĩnhphương pháp giải đoán ảnhcác phương pháp giải đoán ảnh viễn thámphương pháp giải đoán ảnh bằng mắtphương pháp giải đoán ảnh vệ tinhphương pháp giải đoán ảnh viễn thámphương pháp giải đoán ảnh viễn thám bằng mắtphuong phap giai doan chuyen dong deu lop 5đặc điểm ký sự chiến tranh chống mỹ giai đoạn 1954 1975 qua một số tác phẩm tiêu biểutổ chức học viên lĩnh hội kiến thức cơ bản trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố hồ chí minhcuoc khang chien chong my giai doan 195419651những hoạt động cơ bản của hồ chí minh giai đoạn 1920 1930dự báo khả năng xuất khẩu của việt nam sang thị trường pháp giai đoạn từ nay đến 20103 so sánh ưu và nhược điểm của hai phương pháp giải đoán ảnhVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyBài 33. ôi, ơiVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyĐề ôn luyên 60 câu 90p đề 1VanBanGoc 18.2015.N.CPĐề kiểm tra hkI lớp 2Tổng hợp chương trình ôn tập HSG môn Vật Lý lớp 10 - FIle word có đáp ánKiểm tra 1 tiết số 1Bài tập trắc nghiệm Toán 11 - 87 CÂU TỔ HỢP - XÁC SUẤT - File wordBài 9. Hoạt động và nghỉ ngơiĐỀ ÔN CHƯƠNG 1,2CONDITIONAL SENTENCES IĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN 7de bkiem tra dai so 9 chuong 1Kt 1 tiet so 1 lop 7Written test E11-(including listening)