câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9
... đường lối cải cách mở cửa năm : A. 194 6 B 10/ 194 4 C 5/ 196 6 D 12/ 197 8 4/ Đất nước Trung Quốc thời kì biến động : A 194 6 – 194 9 B 194 9 – 195 9 C 195 9 – 197 8 D 197 0 - 2000 Bài : 1/Những nước thời ... gian : A 4/4/ 194 3 B 2/4/ 195 4 C 4/2/ 194 5 D 15/8/ 194 5 3/ Việt Nam gia nhập LHQ năm : A 197 5 B 197 6 C 197 7 D 197 8 4/ Ngày thành lập LHQ : A 24/10/ 194 5 B 4/10/ 194 6 C 27/7/ 194 5 D 20/11/ 194 5 Bài 12 : ... 1/ Sau CTTG II, công cải cách ruộng đất Nhật Bản thực vào thời gian : A 193 9 – 194 5 B 194 5 – 195 0 C 194 6 – 194 9 D 195 4 – 196 0 2/ Kinh tế Nhật thập kỉ 60 phát triển với tốc độ : A Nhanh B Chậm C...
 • 6
 • 9,672
 • 115

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam

276 cau hoi trac nghiem mon lich su dang cong san viet nam
... 5-1929) gì? a) Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội b) Hội Việt Nam cách mạng đồng minh c) Hội Việt Nam độc lập đồng minh d) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên X Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng ... nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945 A Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc" B Hướng miền Nam ruột thịt C Nam tiến X D Cả ba phương án Câu 122: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ ... lĩnh cách mạng Việt Nam B Chính cương Đảng Lao động Việt Nam X C Luận cương cách mạng Việt Nam D Cương lĩnh Đảng Lao Động Việt Nam Câu 169: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 nêu...
 • 37
 • 5,633
 • 15

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử
... thỏp Bỏo Thiờn C thnh nh H D cu Thờ Hỳc Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C D tơng ứng với nội dung câu hỏi: Thời Trần, Đại Việt sử kí đợc biên soạn bởi: A Lơng Thế Vinh B ... nuụi cu B luyn kim C len d D buụn bỏn nụ l da en Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C D tơng ứng với nội dung câu hỏi: Chin thng ca ngha quõn Lam Sn khin quõn gic ri vo ... B 28/08/1794 C 26/08/1794 D 27/07/1794 60 A B C D Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C D tơng ứng với nội dung câu hỏi: Cui th k XVIII, nc Phỏp lõm vo cuc khng hong xó hi...
 • 10
 • 4,822
 • 98

117 câu hỏi trác nghiệm môn Lịch Sử Đảng có đáp án

117 câu hỏi trác nghiệm môn Lịch Sử Đảng có đáp án
... đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào? a Tháng năm 1932 b Tháng năm 1932 c Tháng năm 1931 d Tháng năm 1933 Tháng năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ Matxcơva đoàn Đại biểu đảng ... năm ? a b 13 tháng năm 1945 c 19 tháng năm 1945 d 113 16 tháng năm 1945 15 tháng năm 1945 Đảng phát động kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày nào? a b 19 tháng 12 năm 1946 c 23 tháng năm 1945 ... ngày đêm d) 100 ngày đêm 74 Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam từ tháng, năm nào? a) Tháng 9/1945 b) Tháng 12/1946 c) Tháng 6/1949 d) Tháng 2/1951 75 Cuộc biểu tình...
 • 18
 • 1,956
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử ppsx
... Câu 1: “Miền Nam máu máu Việt Nam, thịt thịt Việt Nam Sông cạn, Núi mòn song chân lý không thay đổi” ai? A HCM B Phạm Văn Đồng C Lê Duẩn D Trường Chinh Câu 2: Tại hội nghị ... (9 - 10/1974) D Hội nghị trị (3/1975) Câu 3: Quân dân Miền Nam đánh bại B52 mỹ 12 ngày đêm thời gian sau ? A 10 / 1973 B 10 / 1972 C 12 / 1973 D 12 / 1972 Câu 4: Hội nghị Đảng ta mở đường cho ... nghị 13 khóa (12/1957) Hội nghị 15 khóa (01/1959) Câu 5: Bộ Chính Trị định thành lập Trung Ương Cục Miền Nam vào năm ? A 1958 B 1961 C 1965 D 1972 Câu 6: Tại Đại Hội Đảng ta lấy tên Đảng Lao Động...
 • 11
 • 1,059
 • 13

200 Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng (có đáp án)

200 Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng (có đáp án)
... (1954-1964) miền bắc nước ta tiến bước dài chưa thấy lịch sử dân tộc Đất nước, xã hội người đổi mới' Câu nói ai? d Hồ Chí Minh 34 Đại hội lần thứ đảng đề bốn mục tiêu thời kỳ độ: xây dựng chế độ ... sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) diễn đâu? b) Hương Cảng 58 Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào lúc nào? a) Tháng 10/1930 59 Đại hội Đảng Cộng sản ... nước mặt nhà nước đề hội nghị Đảng? c) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 24 (8/1976) 96 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V diễn vào tháng, năm nào? Tháng 3/1982 97 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI...
 • 17
 • 12,634
 • 84

325 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

325 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử
... Việt Nam A Câu 25 a b c d Đáp án Câu 26 A B C D Đáp án Câu 27 A B C D Đáp án Câu 28 A B C D Đáp án Câu 29 A B C D Đáp án Câu 30 A B C D Đáp án Câu 31 A B C D Đáp án Câu 32 A B C D Đáp án Câu 33 A ... Đáp án Câu 57 A B C D Đáp án Câu 58 A B C D Đáp án Câu 59 A B C D Đáp án Câu 60 A B C D Đáp án Câu 61 A B C D Đáp án Câu 62 A B C D Đáp án Câu 63 A B C D Đáp án Câu 64 A B C D Đáp án Câu 65 A ... Đáp án Câu 87 A B C D Đáp án Câu 88 A B C D Đáp án Câu 89 A B C D Đáp án Câu 90 A B C D Đáp án Câu 91 A B C D Đáp án Câu 92 A B C D Đáp án Câu 93 A B C D Đáp án Câu 94 A B C D Đáp án Câu 95 nào?...
 • 37
 • 750
 • 3

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án
... ích dân tộc PA:D 67 SU79H Trong xã hội dới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp dới xã hội? A) Tầng lớp nông dân B) Tầng lớp công nhân C) Tầng lớp nô tỳ D) Tầng lớp thợ thủ công 68 SU79H.: Triều đình ... tộc ủng hộ D) Nhà Trần đờng lối chiến lợc, chiến thuật đắn sáng tạo danh tớng tài ba PA: D 98 SU714H Câu dới không nằm ý nghĩa thắng lợi ba lần kháng chiêbns chống Mông - Nguyên? A) Đa nớc ... lớn lãnh chúa nông nô PA:C SU71V Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến: A Trao đổi vật B Là kinh tế hàng hóa C trao đổi buôn bán D Không trao đổi buôn bán PA:D SU71H Vì dẫn đến xuất thành thị...
 • 23
 • 2,477
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử cách mạng việt nam

Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử cách mạng việt nam
... Cồ Việt, Đại Việt, Việt Nam b Văn Lang, Âu Lạc, Đại Việt, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Việt Nam c Âu Lạc, Văn Lang, Vạn Xuân, Đại Việt, Đại Cồ Việt, Việt Nam d Văn Lang, Âu Lạc, Đại Việt, Đại Cồ Việt, ... giai cấp, đấu tranh dân tộc Việt Nam b Là tượng ngẫu nhiên trình cách mạng Việt Nam c Là kế thừa lịch sử chống giặc ngoại xâm d Là tượng tự phát đòi hỏi chiến tranh cách mạng 12 Một biện pháp chủ ... dân cách mạng quy, tinh nhuệ, đại b Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, bước tinh nhuệ, đại c Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại d Xây dựng quân đội nhân dân cách...
 • 24
 • 509
 • 0

1260 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12

1260 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12
... này, biên soạn sách "126 0 CẢI ĩ HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH sử LỚP 12" Chúng dã cố gắng biên soạn nhăng câu hỏi trắc nghiệm , vừa phát huy tính tích cực học sinh việc học tập môn Lịch sử, vừa đám bảo tính ... thê kỉ XX Từ nhỡtig năm 30 đến năm 70 thê kỉ XX 126 0 46 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM .1 126 0 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH ĩử 12 PHẦN I LỊCH SỬ THẾ GIỚI 13 Đợt II: 11 136 ... bảo tính vữa siức học sinh lớp 12 theo chương trình SGK Lịch sử lớp 12 mới, bát đầu thực từ năm học 2008-2009 Chúng hi vọng ràng "126 0 CÀU HỎI TRAC nghiệm lịch sử LỚP 12 đến với bạn dồng nghiệp,...
 • 187
 • 785
 • 6

xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử vật lý

xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử vật lý
... Hiền PHẦN II CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VẬT LÝ SVTH: Ngô Thò Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp SƠ LƯC NỘI DUNG Trong luận văn này, em xây dựng số câu hỏi trắc nghiệm lòch sử vật chủ yếu dựa ... khác trắc nghiệm tự luận: (1) Một câu hỏi thuộc loại tự luận đòi hỏi thí sinh phai tự soạn câu trả lời diễn tả ngơn ngữ Mặt khác, câu hỏi trắc nghiệm buộc thí sinh phải lựa chọn câu trả lời số câu ... lợi bất lợi trắc nghiệm khách quan a Trắc nghiệm khuyến khích đốn mò? Một trích mạnh mẽ trắc nghiệm thí sinh đốn mò câu trả lời trắc nghiệm khách quan Nếu trắc nghiệm ngắn gồm tồn câu có hai lựa...
 • 72
 • 674
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm thi Lịch sử Đảng

Câu hỏi trắc nghiệm thi Lịch sử Đảng
... hội đảng toàn quốc lần thứ III (9-1960) b Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976) c Đại hội đảng toàn quốc lần thứ V (3-1982) d Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986) 35 Đại hội đảng ... đối nội đối ngoại? a Đại hội đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960) b Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) c Đại hội đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) 36 Đại hội đảng vạch năm mục tiêu cụ thể ... hàng xuất khẩu? a Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986) b Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991) c Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII (6-1996) 37 Đại hội đảng đề phương châm “chúng...
 • 18
 • 248
 • 0

Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử vật lý

Xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử  vật lý
... Hiền PHẦN II CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ VẬT LÝ SVTH: Ngô Thò Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp SƠ LƯC NỘI DUNG Trong luận văn này, em xây dựng số câu hỏi trắc nghiệm lòch sử vật chủ yếu dựa ... khác trắc nghiệm tự luận: (1) Một câu hỏi thuộc loại tự luận đòi hỏi thí sinh phai tự soạn câu trả lời diễn tả ngơn ngữ Mặt khác, câu hỏi trắc nghiệm buộc thí sinh phải lựa chọn câu trả lời số câu ... lợi bất lợi trắc nghiệm khách quan a Trắc nghiệm khuyến khích đốn mò? Một trích mạnh mẽ trắc nghiệm thí sinh đốn mò câu trả lời trắc nghiệm khách quan Nếu trắc nghiệm ngắn gồm tồn câu có hai lựa...
 • 20
 • 199
 • 0

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12
... thực dân ở châu lục này Câu1 1 Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai: a/ Angiêri b/ Ai Cập, c/ Ghinê d/ Tuynid.i Câu 12 Trong cuộc đấu tranh ... nhân tố Câu 45: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ? a/ Tháng 2/1945 b/ Ngày 12/ 3/1947 c/ Tháng 7/1947 d/ Ngày 4/4/1949 Câu 46: ... mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX II/LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu 1: Vì Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN? a/ Bù vào thiệt...
 • 11
 • 387
 • 3

Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot

Tài liệu MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT DÂN SỰ PHẦN - Nghĩa vụ Dân sự - Hợp đồng Dân sự Trách nhiệm bồi thường thiệt hại pot
... chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhẹ người gây thiệt hại có lỗi cố ý; Trách nhiêm dân hợp đồng trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng; Trách nhiệm bồi thường thiệt haị hợp đồng trách nhiệm ... CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG Người lỗi bồi thường thiệt hại; Trách nhiệm dân hợp đồng trách nhiệm hình trách nhiệm phát sinh theo qui định pháp luật; Cũng trách nhiệm hình sự, người ... THỰC HIỆN – HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ, GỬI GIỮ, GIA CÔNG Hợp đồng dịch vụ hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ; Hợp đồng gia công hợp đồng dịch vụ; 3 Hợp đồng gửi giữ hợp đồng dịch vụ; Cả hai hợp đồng gia...
 • 27
 • 8,905
 • 49

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảngcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 12các câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảngcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 4câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 10câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11cau hoi trac nghiem mon lich su12150 câu hỏi trắc nghiệm môn lich sử lớp 7cau hoi trac nghiem mon lich su van minh the gioicâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sửcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 8câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 9câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 6câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 5câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử 11Quyết định 54 2016 QĐ-UBND quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ AnQuyết định 2133 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà GiangQuyết định 525 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 3256 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Vực, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú YênQuyết định 3225 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND bổ sung Quyết định 4960 2004 QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hànhQuyết định 2552 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangQuyết định 2168 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 18 2016 QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng YênQuyết định 2148 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý chất thải rắn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Quyết định 21 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tỉnh Bạc LiêuQuyết định 33 2016 QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 45 2014 QĐ-UBNDQuyết định 569 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2073 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên GiangQuyết định 2552 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền GiangQuyết định 2567 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3619 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh HóaQuyết định 3584 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa