Đề KT Văn lớp 8 1 tiết học kì 1

Đề kiểm tra tiếng anh 1 tiết học 2 lớp 7

Đề kiểm tra tiếng anh 1 tiết học kì 2 lớp 7
... aunt) V Em chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với từ lại. (1. 5 point) A great B beautiful C teacher D mean 2. A wet C rest D pretty 3.A horrible 4.A party 5.A stove V B.better B hour ... don't have a watch Read the text and decide the following statements are True (T) or False (F) (1. 5 points) Hi! My name is Peter I am a student and I am eleven years old I live in Romania, in ... wonderful teacher IV Rewrite the following sentences use ‘so/too’ or ‘either/neither’ as directed (2 point) E.g.: I like chocolate (she) a I like chocolate and she does, too b I like chocolate and...
 • 3
 • 380
 • 7

giáo án ngữ văn lớp 9 chi tiết học 2

giáo án ngữ văn lớp 9 chi tiết học kì 2
... vững lí thuyết học, xem lại tập - Soạn “Tổng kết văn nhật dụng” + Đọc lại văn nhật dụng học + Những vấn đề cần nắm văn nhật dụng Ngày soạn : 12/ 3 /20 08 Tuần 27 Tiết 131,1 32 TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT ... thức học Làm BT - Chuẩn bò kiểm tra văn ( thơ ) : xem thật kó nội dung ôn tập Ngày soạn : 10/3 /20 08 Tuần 26 Tiết 1 29 KIỂM TRA VĂN ( VỀ THƠ ) I./ MỤC TIÊU BÀI HỌC : giúp HS - Kiểm tra đánh ... kê ( xem trang bên ) H 2/ a/ Sắp xếp thơ học theo giai đoạn lòch sử ( HS làm nhóm ) 1/ 194 5- 195 4 : Đồng chí 2/ 195 4- 196 4 : Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Con cò 3/ 196 4- 197 5 : Bài thơ tiểu đội...
 • 104
 • 982
 • 2

Đề kiểm tra sinh 7 1 tiết học 2

Đề kiểm tra sinh 7 1 tiết học kì 2
... ………………………… Lớp : 7C Điểm ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - HỌC KÌ II MÔN SINH Năm học : 2 0 12 2 013 Thời gian : 45 phút –ĐỀ Nhận xét của thầy (cô) A Trắc nghiệm: ( điểm) I.Chọn phương án tra lời ... đúng nhất : ( VD: 1a, 2d,…) Câu 1: Những lớp động vật ngành Động vật có xương nêu sau động vật nhiệt, đẻ con? a Chim, Thú b Cá, Lưỡng cư c Lưỡng cư, bò sát d Chỉ có Thú Câu 2: Lớp động vật có ... điểm) Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?(3 điểm) Câu 2: Đặc điểm đặc trưng để phân biệt Thú Ăn sâu bọ Thú Ăn thịt gì? (2 điểm)...
 • 3
 • 218
 • 0

Đề KT 15 phút, 1 tiết, học Ngữ văn 6

Đề KT 15 phút, 1 tiết, học kì Ngữ văn 6
... điểm Câu C Câu B Câu D Câu C Câu A Câu B Câu A Câu C II/ tự luận (6 điểm) Mỗi danh từ tìm đợc 0,25 điểm Mỗi câu đặt cấu trúc ngữ pháp đợc 0,25 điểm (tổng điểm) Ví dụ: - Danh từ chung: ghế - Đặt...
 • 2
 • 7,635
 • 47

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC II - LẦN 1 - LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 8
... front seat? => Would you …………………………………………… …………………………………………… ……………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Full name…………… Class……… Marks Test 45 minutes ... sitting 10 Do you mind if I ………… some photos on the way to the city center? A will take B take C am taking D took 11 John is interested ……the history of Vietnam A in B on C at D about 12 .You can ... keep her (8) ………… After about ten minutes, the ambulance arrived and the (9) …………… was taken to hospital Thanks to the timely and proper (10 ) ………… the girl was safely rescued III.Match...
 • 3
 • 320
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC II - LẦN 1 - LỚP 8 - đề 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 8 - đề 2
... Would you 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Phòng Giáo dục Tiền Hải Trờng T.H.C.S Giang Phong [ Name: The second English Test (đề lẻ) (Time allowed: ... 36.Could you make me a cup of coffee, please? => Would you 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 29 30 31 ... you mind if I turn borrow your pen? 19 .Shall I take you an aspirin? 20 .How much is the old lamp made in China? 21 . What can tires can be recycled to make? 22 .Would you mind explaining this exercise...
 • 4
 • 379
 • 0

DE KIEM TRA 1 TIET HOC KI II - LAN 1 - LOP 8 - de 2

DE KIEM TRA 1 TIET HOC KI II - LAN 1 - LOP 8 - de 2
... STATEMENTS T F 17 I saw an accident yesterday 18 The woman was knocked down at a Zebra crossing 19 Mary telephoned for an ambulance 20 The woman tried to stop bleeding 21 The policeman used a handkerchief ... SECONDARY SCHOOL Name: Form :8/ Date:……/3 /2 010 Marks THE ONE PERIOD TEST Class School year: 20 0 9 -2 010 Remark I.Listen and stick the following sentences True or False: (2ms) Jim went to Ho Chi Minh ... STATEMENTS T F 17 I saw an accident last week 18 The man was knocked down at a Zebra crossing 19 A young man telephoned for an ambulance 20 The woman tried to stop bleeding 21 The policeman and some...
 • 5
 • 495
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC II - LẦN 2 - LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 2 - LỚP 8
... (24 ) The city is famous for its shopping and department (25 ) London has an excellent underground (26 ) system, so it is easy for (27 ) to get around Bài 4: Tìm lỗi sai câu sau (1, 25 điểm) 28 .You ... sau (1, 25 điểm) 28 .You must come over to dinner one night A B C D 29 .The lava was pouring out when we fly overhead A B C D 30.There were three competition: water fetching, fire- making and rice ... fetching, fire- making and rice cooking A B C D 31. 80 0 years ago, Christmas songs were performing for people in towns and villages A B C D 32. Nhi asked Nga whether people live at My Son A B...
 • 2
 • 286
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết học 1 môn Sinh lớp 8 năm 2015

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh lớp 8 năm 2015
... sát khuẩn -Vào bam đêm tiết nước bọt →Vi khuẩn phát triển nơi thức ăn dính lại Tạo môi trường axit, gây viên lợi → miệng có mùi hôi Xem thêm: Đề thi đáp án đề thi học lớp ... -Không khí phổi ngừng lưu thông, tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu nóng qua mao mạch phổi, trao đổi khí phổi không ngừng diễn -O2 không khí phổi không ngừng khuếch tán vào máu CO2 không ngừng...
 • 3
 • 181
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết học 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên Bái

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên Bái
... Câu 12 : Ng ời R a tRànR niên, tReo qui ịnR pR p luật Việt Nam ng ời R a ủ: A 17 tuổi B 15 tuổi C 18 tuổi D 16 tuổi Trang 2/5 – Mã 11 1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13 : ... p luật là: Trang 3/5 – Mã 11 1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Từ ủ 18 tuổi trở lên B Từ ủ 14 tuổi trở lên C Từ 18 tuổi trở lên D Từ ủ 16 tuổi trở lên Câu 21: Cố ý nR ... quy ịnR ơn vị, tổ Rứ , oàn tRể mà Rọ tRam gia C Công ân kRông ị pRân iệt ối xử việ R ởng quy n, tRự Riện ngRĩa vụ Rịu Trang 4/5 – Mã 11 1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tr...
 • 5
 • 286
 • 0

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 (15 phút, 1 tiết, học kì)

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 (15 phút, 1 tiết, học kì)
... kiểm tra tiếng việt tiết I/ trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu đợc 0,5 điểm Câu C Câu B Câu D Câu C Câu A Câu B Câu A Câu C II/ tự luận (6 điểm) Mỗi danh từ tìm đợc 0,25 điểm Mỗi câu đặt cấu trúc ngữ...
 • 2
 • 29,993
 • 223

Tiết 27: Đề KT GDCD lớp 8

Tiết 27: Đề KT GDCD lớp 8
... lao động B Xe máy, ti vi cá nhân trúng thởng C Cổ vật cá nhân tìm thấy đào móng làm nhà D Tiền tiết kiệm dân gửi ngân hàng Nhà nớc Câu Điền vào chỗ trống sơ đồ sau: Quyền sử dụng Quyền định đoạt...
 • 4
 • 377
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC II - LẦN 1 - LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 6
... / work / every day? 36. There / intersection / ahead / , / we / must not / go fast Bài làm: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... Lan : L- A-N Mary : Uhm How old are you? Lan : Im twelve Im in ( 26) 6, class 6A Mary : (27) you live? Lan : I live on Le Loi Street Mary : Where (28) your school? Lan : Its on Nguyen Trai Street ... are you ( 31) ? Lan : Im learning (32) Bài 6: Dùng từ gợi ý viết thành câu.(2,0 điểm) 33.Lan / which / in / class / is ? 34.There / yard / front / my house 35.How / your father / travel / work...
 • 2
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn lớp 9 chi tiết học kì 2đề kiểm tra văn lớp 8 1 tiếtđề kiểm tra anh văn lớp 8 1 tiếtđề cương văn lớp 8 học kì 1đề thi văn lớp 8 học kì 1đề thi văn lớp 8 học kì 1 2013đề thi văn lớp 8 học kì 1 năm 2012đề cương văn lớp 8 học kì iiđề cương văn lớp 8 học kì 2đề thi văn lớp 8 học kì 2đề cương văn lớp 8 kì 1đề thi văn lớp 8 cuối học kì 2đề thi văn lớp 8 học kì 2 năm 2013đề thi văn lớp 8 giữa học kì 2đề thi văn lớp 8 học kì 2 năm 2012Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư SêĐỊA VẬT LÍ GIẾNG KHOAN HOANG VĂN QUÝBài 19. s, rGiây, thế kỉPhát triển dịch vụ giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bànPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiCông nghệ sản xuất vangPhát triển dịch vụ y tế tỉnh Quảng NamPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK VIEWLOGPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàBài 22. p-ph, nhPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh GiaPhát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIEGiải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Trọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ