Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Quyền nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt một số vấn đề luận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... cn y mnh hn na cụng tỏc o to cỏc b, nõng cao kin thc s phm, tõm cho cỏn b giỏo dc, qun giỏo, nhng cỏn b qun trc tip qun phm nhõn Chỳ trng rốn luyn k nng ng x cỏn b chin s Quan tõm hn ... vic nghiờn cu ti: Quyn v ngha v ca ngi chp hnh hỡnh pht tự: Mt s lun v thc tin l ũi hi khỏch quan, cp thit, va cú tớnh lun, va cú tớnh thc tin Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun - Nghiờn ... phm ti khỏc T thc t cụng tỏc qun v theo cỏc s liu thng kờ hng nm cho thy s lng phm nhõn n a vo tri cỏc nm gn õy cú xu hng tng, kộo theo rt nhiu phc cụng tỏc qun lý, giam gi v b trớ lao ng ci...
 • 27
 • 135
 • 0

Quyền nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù, Một số vấn đềluận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
... GIA èNH, ON TH X HI TRONG VIC X HI HO CễNG TC QUN Lí, GIO DC, CI TO PHM NHN 84 3.3 XC LP C CH THANH TRA, KIM TRA GIM ST PHT HIN KP THI, X NGHIấM MINH CC SAI PHM VI PHM QUYN V NGHA V CA ... hoc ti tri iu tr 36 Cụng c chng s tra tn v i x hoc hỡnh pht tn bo, vụ nhõn o Cụng c chng s tra tn v i x hoc hỡnh pht tn bo, vụ nhõn o c thụng qua v t ký kt, Ngh quyt 39/46 ngy 10/12/1984 ca i ... VT CHT, PHNG TIN, TRANG THIT B V NNG CAO CHT LNG NGUN NHN LC CN B PHC V CHO CễNG TC GIAM GI, QUN Lí, GIO DC CNG NH BO M CC QUYN, NGHA V CA PHM NHN CHP HNH HèNH PHT T TRI GIAM 87 KT LUN ...
 • 106
 • 3,208
 • 10

Quyền nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt một số vấn đềluận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù một số vấn đề lí luận và thực tiễn
... cứu đề tài: Quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt tù: Một số vấn đề luận thực tiễn đòi hỏi khách quan, cấp thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận ... thực trạng thực quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt trại giam thuộc Bộ Công an Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt ... luật thi hành án hình nói chung, pháp luật thi hành hình phạt nói riêng - Luận văn đặt thực nhiệm vụ cụ thể sau: a Nghiên cứu sở lý luận quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt trại giam...
 • 5
 • 54
 • 0

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai của cơ quan hành chính nhà nước – Một số vấn đề luận thực tiễn tại thành phố Hà Nội

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai của cơ quan hành chính nhà nước – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại thành phố Hà Nội
... nại đất đai quan hành nhà nước 1.2.1 Khái niệm thẩm quyền giải khiếu nại đất đai quan hành nhà nước Bộ máy nhà nước chỉnh thể thống nhất, tạo thành quan nhà nước Nhà nước thành lập quan nhà nước ... quyền giải khiếu nại hành đất đai quan hành nhà nước CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm khiếu nại hành đất đai 1.1.1 ... cứu vấn đề luận thẩm quyền giải khiếu nại, khiếu nại hành chính, pháp luật hành thẩm quyền giải khiếu nại hành quản nhà nước đất đai, thực tiễn công tác giải khiếu nại hành lĩnh vực đất đai...
 • 69
 • 946
 • 1

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề luận thực tiễn

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... quy n đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ, thân thể; quy n bảo vệ nhân phẩm; quy n hưởng chăm sóc thành viên gia đình II Quy n nhân thân theo quy định Bộ luật dân Một số vấn đề luận thực tiễn ... nhân nhóm quy n nhân thân chủ thể khác (không phải cá nhân) Các quy n nhân thân nhân bao gồm quy n nhân thân quy định từ Điều 26 đến Điều 51 BLDS 2005 quy n nhân thân gắn với tài sản quy định ... tên; quy n thay đổi họ tên; quy n xác định dân tộc; quy n khai sinh, khai tử; quy n hình ảnh; quy n xác định lại giới tính; quy n quốc tịch - Nhóm quy n liên quan đến thân thể cá nhân, bao gồm: quy n...
 • 23
 • 1,630
 • 11

giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở việt nam. một số vấn đề luận thực tiễn

giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở việt nam. một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... tiếp tục thực giáo dục nhân quyền đặc biệt giáo dục nhân quyền hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam đề tài Giáo dục nhân quyền hệ thống trường đại học Việt Nam Một số vấn đề luận thực tiễn giai ... trung vào phân tích sở luận thực tiễn giáo dục quyền người hệ thống trường đại học Việt Nam nay, sở đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục quyền người hệ thống trường đại học Việt ... tác giáo dục quyền người nói chung, giáo dục quyền người hệ thống trường đại học Việt Nam nói riêng 3.2 Nhiệm vụ Luận văn - Phân tích, làm rõ sở luận, thực tiễn công tác giáo dục nhân quyền...
 • 11
 • 220
 • 0

Chức năng kinh tế của nhà nước Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề luận thực tiễn

Chức năng kinh tế của nhà nước Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... tựu đạt - c nhờ vào đổi chức kinh tế nhà n-ớc nội dung quản kinh tế (nh- nhà n-ớc quản vĩ mô kinh tế pháp luật công cụ quản kinh tế; tổ chức xây dựng máy nhà n-ớc quản kinh tế) vận ... Vit Nam Về mặt luận, chức nhà n-ớc - c thực thông qua hình thức ph-ơng pháp định máy nhà n-ớc Nhà n-ớc sử dụng pháp luật để quản xã hội, đó, chức - c thực d-ới ba hình thức pháp xây ... yếu kinh tế nhà n-ớc kinh tế tập, - c tổ chức, quản theo chế tập trung, bao cấp nhà n-ớc quản trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhà n-ớc kinh...
 • 87
 • 219
 • 0

Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề luận thực tiễn

Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... tục thực giáo dục nhân quyền đặc biệt giáo dục nhân quyền hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam đề tài “Giáo dục nhân quyền hệ thống các trường đại học Việt Nam Một số vấn đề luận thực tiễn ... động giáo dục nhân quyền hệ thống trường đại học Việt Nam 25 1.3.1 Giáo dục đại học vấn đề nhân quyền, giáo dục nhân quyền Việt Nam 25 1.3.2 Sự cần thiết việc giáo dục nhân quyền ... trung vào phân tích sở luận thực tiễn giáo dục quyền người hệ thống trường đại học Việt Nam nay, sở đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục quyền người hệ thống trường đại học Việt...
 • 97
 • 135
 • 1

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề luận thực tiễn

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... 2005 quy định quy n nhân họ tên Điều 27 quy định việc thay đổi họ tên Quy n họ tên quy n nhân thân nhân nhân quy n nhân thân kể từ sinh Việc thực quy n nhân thân hoàn toàn phụ thuộc vào ... vệ quy n nhân thân nội dung quan trọng việc thực hóa quy n nhân thân nhân quy định Điều 25 BLDS 2005 Trong quy n dân nhân quy n nhân thân phần quan trọng Quy n nhân thân nội dung quy n người ... sau xác định cha, mẹ trẻ xác định lại dân tộc theo quy định pháp luật Ngoài quy n quy định xác định dân tộc, vấn đề xác định lại dân tộc nội dung quy n nhân thân nhân Việc xác định lại dân tộc...
 • 20
 • 170
 • 0

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề luận thực tiễn

Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... nhiêu quy n nhân thân ngày quan tâm, ý nhiều Chính vai trò to lớn quy n nhân thân xã hội Việt Nam nay,em chọn đề tài : Quy n nhân thân theo quy định Bộ luật dân - Một số vấn đề luận thực tiễn ... ví dụ: Quy n đứng tên tác giả, quy n bảo vệ toàn vệ tác phẩm - Thứ năm: Quy n nhân thân quy n dân luật định Quy n nhân thân quy n nằm nội dung lực pháp luật dân nhân Pháp luật dân quy định cho ... 1946 quy định, quy n dân chiếm đa số (12 quy n) Những quy n nhân thân nhân lần quy định Hiến pháp bao gồm: Quy n tự ngôn luận; quy n tự xuất bản; quy n tự tín ngưỡng, quy n tự cư trú nước; quy n...
 • 21
 • 228
 • 0

Bí mật đời một số vấn đề luận thực tiễn

Bí mật đời tư – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... Việt Nam B Nội Dung I mật đời quyền mật đời pháp luật Quyền mật đời pháp luật Quyền mật đời quyền hệ thống quyền nhân thân cá nhân Quyền mật đời thừa nhận rộng rãi ... vấn đề hạn chế cần ý sửa đổi luật dân quyền mật đời Hiện chưa có quy định xác định xác thông tin coi mật đời tư, thông tin mật đời Còn có nhiều “câu chuyện thực tế” vấn đề mật ... phạm mật đời Trong luận án tiến sĩ “quyền mật đời theo quy định pháp luật dân Việt Nam”, Tiến sĩ Lê Đình Nghị có định nghĩa khái niệm mật đời sau: mật đời thông tin, tư...
 • 21
 • 486
 • 2

Kinh tế đầu một số vấn đề luận chung về đầu thẩm định dự án

Kinh tế đầu tư  một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và thẩm định dự án
... Báo cáo kết thẩm định dự án đầu xây dựng công trình lập theo mẫu 18 Môn: Kinh tế đầu Bài tập cá nhân * Trình người có thẩm quyền định đầu tư: Báo cáo thẩm định dự án đầu xây dựng công ... trả, tiêu hiệu kinh tế, tài dự án Đối với dự án quan trọng quốc gia Quốc hội định chủ trương đầu dự án phải thẩm định phù hợp dự án đầu nhiên phải hết 13 Môn: Kinh tế đầu Bài tập cá nhân ... cụ thể dự án, không nên máy móc, áp đặt CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3.1 Phương pháp thẩm định dự án đầu 3.1.1 Thẩm định theo trình tự Việc thẩm định dự án tiến...
 • 20
 • 362
 • 0

tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong bộ luật hình sự 1999 - một số vấn đề luận thực tiễn trên địa bàn tỉnh nghệ an

tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong bộ luật hình sự 1999 - một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên địa bàn tỉnh nghệ an
... chất ma túy; Tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội tàng ... chương: - Chương 1: Một số vấn đề chung tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy - Chương 2: Tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy ... luận thực tiễn giai đoạn Vỡ trờn, tụi định chọn để tài Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy Bộ luật hình 1999 Một số vấn đề luận thực tiễn địa bàn tỉnh Nghệ An ...
 • 82
 • 714
 • 6

Quyền nghĩa vụ của vợ chồng sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân - Một số vấn đề luận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... luật quyền nghĩa vụ vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG SAU KHI CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN 1.1 Một số vấn ... 2.1 Quyền nghĩa vụ vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân 2.1.1 Quyền nghĩa vụ nhân thân vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân không ... 2.1.2 Quyền nghĩa vụ tài sản vợ chồng sau chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân Quyền nghĩa vụ tài sản vợ chồng sau chia phần tài sản chung thời kỳ hôn nhân Chia phần tài sản chung nghĩa có...
 • 17
 • 479
 • 0

Một số vấn đề luận thực tiễn về thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
... Giữ quyền công tố Viện tr-ởng Phó Viện tr-ởng Viện công tố bên cạnh Toà phúc thẩm công tố viên thực (Điều 510 BLTTHS) Th tc phỳc thm phỏn quyt ca Tũa i hỡnh: Giữ vai trò công tố Viện tr-ởng Viện ... chức Viện công tố Nhật Bản đ-ợc tổ chức t-ơng ứng với hệ thống Toà án Nhật Bản đ-ợc chia thành cấp Hệ thống công tố Nhật Bản hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống độc lập hoạt động công tố ... phỳc thm nh cp 1.3.3 Vin cụng t Phỏp Cho đến nay, mặt hình thức Viện Công tố Pháp đ-ợc đặt hệ thống Toà án, nh-ng không lệ thuộc vào Toà án i vi th tc phỳc thm cỏc phỏn quyt ca Tũa ỏn vi cnh,...
 • 21
 • 654
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn để lý luận cơ bản trong tư phá p quô ́ c tê ́ về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động đi làm việc ở nước ngoàimột số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chínhđề tài trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm uy tín của người khác một số vấn đề lý luận và thực tiễnđề tài trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác một số vấn đề lý luận và thực tiễnngười không được quyền hưởng di sản – một số vấn đề lý luận và thực tiễnxây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiểnliên minh giai cấp công nhân nông dân và các tầng lới lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa một số vấn đề lý luận và sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mớimột số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và đời sống của người lao động khi đi xklđ trở vềmột số vấn đề lý luận về con người và hoạt động cải cách hành chính nhà nướcmột số vấn đề lý luận về khiêu dâm trên internet và thái độ hành vi tình dục của thanh thiếu niênphần ii một số vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động sự đóng góp của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mớiluận văn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở việt namkhóa luận một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thỏa thuận trọng tài đối với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại tại việt nammột số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở việt namngười bào chữa trong tố tụng hình sự việt nam một số vấn đề lý luận và thực tiễnxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộicải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeThiết kế mẫu cho các cuộc điều traBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIcông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộisố học và logic học đồng dưSLide bài giảng môn quản trị bán lẻ chương 1LỌC số và mã hóa BĂNG CONQui trình sản xuất lúa giống tại trại sản xuất trà đảnhgiao dịch quốc tếbáo cáo thực tập công ty cổ phần xây lắp 1 nam địnhđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự ántâm lý hành vi người tiêu dùnglý thuyết đồng dưthông tin trong quản lý hành chính nhà nướcPhân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học onlineứng dụng cũa enzyme trong công nghiệpSAMSUNG và các CHIẾN LUỌC áp DỤNGbài tập môn thông tin quản lý