Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con

Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con

Pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con
... Sự cần thiết kiểm soát vốn nhà nước công ty mẹ 29 - công ty 3.3 Các phương thức kiểm soát vốn nhà nước công 31 ty mẹ - công ty Chƣơng II Pháp luật kiểm soát vốn công ty mẹ 31 - công ty Thực trạng ... triển công ty mẹ - 18 công ty 2.2 Mô hình công ty mẹ - công ty 19 Cơ sở lý luận việc kiểm soát vốn nhà nước 25 công ty mẹ - công ty 3.1 Quyền chủ sở hữu vốn nhà nước 25 công ty mẹ - công ty 3.2 ... ngữ công ty mẹ - công ty bao hàm công ty mẹ - công ty tập đoàn Cơ sở lý luận việc kiểm soát vốn nhà nƣớc công ty mẹ - công ty 3.1 Quyền chủ sở hữu vốn nhà nước công ty mẹ - công ty Cơ sở pháp...
 • 93
 • 185
 • 0

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên-Môi trường và các vấn đề pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên-Môi trường và các vấn đề pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam
... khung pháp luật bảo vệ môi trường nước ta cần thiết.Vì vậy, chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp là: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên-Môi trường vấn đề pháp luật kiểm soát ô nhiễm nước Việt Nam ... KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TẠI VIỆT NAM 36 1 .Pháp luật bảo vệ tài nguyên nước 36 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 37 2.1 Nghĩa vụ quan quản lý nhà nước việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước ... KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TẠI VIỆT NAM 36 1 .Pháp luật bảo vệ tài nguyên nước 36 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 37 2.1 Nghĩa vụ quan quản lý nhà nước việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước...
 • 103
 • 417
 • 5

Pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam

Pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở Việt Nam
... cỏc liờn quan ti lun v gúp ca nh nc u t vo doanh nghip, phỏp lut v qun gúp ca nh nc u t vo doanh nghip Vit Nam, thc trng phỏp lut v qun nh nc u t vo doanh nghip Vit Nam hin t gúc thc ... vo doanh nghip; i tng ca qun nh nc u t vo doanh nghip l s nh nc u t vo doanh nghip vi cỏc ni dung: qun lý, s dng nh nc u t vo doanh nghip, qun phõn chia li nhun, giỏm sỏt nh nc u t vo doanh ... phỏp c th trờn dn ti nh nc phi qun cht ch hn, khỏc vi cỏc doanh nghip hot ng theo Lut Doanh nghip Xut phỏt thc trng qun nh nc u t vo doanh nghip vic nghiờn cu ti "Phỏp lut v qun nh...
 • 125
 • 443
 • 2

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN VAY NỢ Ở VIỆT NAM

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN VAY NỢ Ở VIỆT NAM
... hành Quy chế quản lý vay trả nợ nước số văn pháp luật khác có liên quan PHẦN NỘI DUNG I – QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN VAY NỢ VIỆT NAM Nội dung quy định pháp luật ... sách nhà nước từ khoản vay nợ Việt Nam Thu ngân sách nhà nước từ khoản vay nợ xem giải pháp quan trọng, chủ yếu để bù đắp cho thâm hụt ngân sách nhà nước không nước giới mà áp dụng Việt Nam Những ... vào ngân sách Nhà nước để sử dụng theo định Thủ tướng Chính phủ II- MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ CÁC KHOẢN VAY NỢ VIỆT NAM Thực tiễn thu Ngân sách nhà...
 • 20
 • 372
 • 0

Quy định của pháp luật về thu ngân sách nhà nước từ các khoản vay nợ ở Việt Nam2

Quy định của pháp luật về thu ngân sách nhà nước từ các khoản vay nợ ở Việt Nam2
... dụng Quy định pháp luật thu ngân sách nhà nước từ khoản vay nợ Việt Nam Theo quy định Khoản Điều Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 quy định “Bội chi ngân sách nhà nước bù đắp nguồn vay nước nước Vay ... định thu ngân sách nhà nước từ khoản vay nợ Việt Nam nằm rải rác nhiều văn pháp luật việc pháp luật quy định rõ ràng hợp lý khoản vay nợ Việt Nam góp phần tạo điều kiện thu n lợi, tạo khung pháp ... duyệt… • Vay từ ngân hàng nhà nước; Vay từ ngân hàng nhà nước hiểu Ngân hàng nhà nước tạm ứng cho ngân sách nhà nước theo định Thủ tướng Chính phủ Khoản tạm ứng phải hoàn trả năm ngân sách, trừ...
 • 13
 • 356
 • 0

Lý luận chung về quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước

Lý luận chung về quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước
... tác quản vốn nhà nớc doanh nghiệp nhà nớc Đó sách quy định nội dung quản vốn, phơng pháp quản vốn, máy quản vốn Các sách đợc thực quan quản nhà nớc nh hệ thống doanh nghiệp nhà ... đợc Nhà nớc giao nhiệm vụ trực tiếp quản tài doanh nghiệp, quản vốn nhà nớc doanh nghiệp nhà nớc 3.2 Ban hành chế độ, sách quản vốn nhà nớc doanh nghiệp nhà nớc Chính sách quản vốn ... nhng phần lợi nhuận doanh nghiệp nhà nớc đợc dùng cho chi phí quản nghiệp hoạt động Nhà nớc II Quản vốn nhà nớc doanh nghiệp nhà nớc Khái quát vốn doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có đặc thù...
 • 21
 • 157
 • 0

Tiểu luận: Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam ppt

Tiểu luận: Đánh giá thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam ppt
... triển tài nguyên nước NỘI DUNG I _Thực trạng ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước: Thực trạng ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước Việt Nam Tài nguyên nước giới theo tính toán 1,39 tỷ km Việt Nam nước có ... kết hợp thực hiệu ngành, cấp toàn thể xã hội III Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật việc kiểm soát ô nhiễm suy thoái tài nguyên nước Việt Nam Qua nhiều năm thực Luật Tài nguyên nước, công tác ... nguồn tài nguyên nước phong phú, dồi nay, tài nguyên nước nước ta tình trạng suy thoái số lượng chất lượng Về số lượng, Việt Nam lâm vào tình trạng thiếu nước tài nguyên nước Việt Nam phân bố không...
 • 14
 • 951
 • 1

PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT SUY THOÁI ĐẤT VÀ RỪNG

PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT SUY THOÁI ĐẤT VÀ RỪNG
... soát tình trạng suy thoái đất rừng 13 II PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT SUY THOÁI ĐẤT VÀ RỪNG A PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT SUY THOÁI ĐẤT Hê ̣ thố ng văn bản pháp luâ ̣t về kiểm soát suy thoái đấ t ... động kiểm soát suy thoái rừng phụ thuộc lớn vào hiệu hoạt động hệ thống quan Pháp luật kiểm soát suy thoái rừng 2.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật kiểm soát suy thoái rừng - Luật BVMT 2005; - Luật ... hình suy thoái đất chủ yếu Như vậy, đất rừng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, suy thoái đất tác nhân gây suy giảm tài nguyên rừng suy thoái rừng khiến cho suy thoái đất ngày gia tăng Suy thoái đất...
 • 71
 • 1,308
 • 22

Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận tây hồ, thành phố hà nội

Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận tây hồ, thành phố hà nội
... THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Cơ sở pháp thực việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Tây Hồ, thành ... khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận bồi thường Nhà nước thu hồi đất Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Tây Hồ, thành ... hiệu áp dụng pháp luật BT NNTHĐ địa bàn quận Tây Hồ nói riêng địa phương khác nước nói chung Với ý nghĩa đó, chọn đề tài Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng địa bàn quận...
 • 17
 • 1,606
 • 7

Pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại việt nam

Pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại việt nam
... tin gây hiểu nhầm 1.3 Pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn 1.3.1 Khái niệm pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn Pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn ... thi hành pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn Vi t Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT HÀNH VI QUẢNG CÁO GÂY NHẦM LẪN 1.1 Khái quát quảng cáo quảng cáo gây nhầm ... pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn; phân tích cách hệ thống thực trạng quảng cáo gây nhầm lẫn Vi t Nam; sở đưa số nhận xét quy định pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm...
 • 17
 • 332
 • 2

Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam

Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam
... Bộ giáo dục đào tạo t pháp Trờng đại học luật hà Nội PH M THU TH Y PHáP LUậT Về BồI THƯờNG KHI NHà NƯớC THU HồI ĐấT NÔNG NGHIệP VIệT NAM Chuyờn ngnh : Lu t Kinh t Mó s : 62.38.01.07 ... TH NG KHI NH N C THU H I T NễNG NGHI P VI T NAM 3.1 nh h ng hon thi n phỏp lu t v b i th ng Nh n c thu h i t nụng nghi p Vi t Nam 3.2 Gi i phỏp nh m hon thi n phỏp lu t v b i th ng Nh n c thu h ... t v b i th ng Nh n c thu h i t nụng nghi p Vi t Nam - Cỏc cụng trỡnh khoa h c v b i th ng Nh n c thu h i t Vi t Nam núi chung v phỏp lu t v b i th ng Nh n c thu h i Vi t Nam núi riờng ó cụng...
 • 178
 • 2,531
 • 16

Luận văn: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh pptx

Luận văn: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh pptx
... THỦY SINH Sự suy thoái nguồn thuỷ sinh vấn đề thực quan trọng vai trò to lớn nguồn thuỷ sinh Do ta cần phải quan tâm đến việc kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh Thế kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ ... TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT SUY THOÁI NGUỒN THUỶ SINH Thực trạng pháp luật 1.1 Xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sinh 36 Mặc dù pháp luật quy định cụ thể chặt chẽ nội dung kiểm soát suy thoái nguồn ... thuỷ sinh? Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh việc nhà nước áp dụng biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn chặn nguyên nhân gây tượng suy thoái nguồn thuỷ sinh. Kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ...
 • 76
 • 868
 • 2

tóm tắt luận án pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở việt nam

tóm tắt luận án pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở việt nam
... Nhà nư c thu h i t nông nghi p Vi t Nam, ây nhi m v mà Lu n án s th c hi n 9 Chương NH NG V N LÝ LU N V B I THƯ NG KHI NHÀ NƯ C THU H I T NÔNG NGHI P VÀ PHÁP LU T V B I THƯ NG KHI NHÀ NƯ C THU ... ng Nhà nư c thu h i t nông nghi p nh ng g i m cho Vi t Nam trình xây d ng hoàn thi n pháp lu t v b i thư ng Nhà nư c thu h i t nông nghi p - ánh giá th c tr ng pháp lu t v b i thư ng Nhà nư c thu ... c a pháp lu t v b i thư ng Nhà nư c thu h i t nông nghi p Vi t Nam - Các công trình khoa h c v b i thư ng Nhà nư c thu h i t Vi t Nam nói chung pháp lu t v b i thư ng Nhà nư c thu h i t nông...
 • 27
 • 580
 • 0

bài giảng luật tài chính - chương 4 pháp luật về chi ngân sách nhà nước

bài giảng luật tài chính - chương 4 pháp luật về chi ngân sách nhà nước
... năng, nvụ BMNN •Gồm nhóm chi chủ yếu: -Chi cho hđ cq NN, cq Đảng chi qlý hc -Chi cho hđ nghiệp -Chi QPAN -Chi khác •Đặc điểm chi TX: -T/C ổn địnhchức NNko thay đổi -Hiệu lực tác độngt/gian ... khoản chi NSNN + QPPLtchức qlý, phân phối khoản chi NSNN *Nguyên tắc điều kiện chi NSNN: •Nguyên tắc: - Cân thu, chi - Chi theo kế hoạch mục đích - Tăng cường thu tiết kiệm chi •Đk t/hiện chi ... •Phân loại ccứ m/đích SD: -Chi đtư XD -Chi đtư, hỗ trợ cấp vốn cho DN, tchức KT, lvực quan trọng phải có NN tham gia -Chi dự trữ NN -Chi c/trình, mục tiêu QG, dự án NN 2.2 Chi thường xuyên •Thể qt...
 • 15
 • 400
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất xây dựng pháp luật về quản lý vốn nhà nướcpháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trườngđổi mới phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp để xác chính xác phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phầnvề cơ chế quản lý vốn nhà nước tại các công ty cổ phần dnnn cổ phần hóangoài các doanh nghiệp thành viên tổng công ty còn quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và công ty liên doanhpháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khípháp luật về thu ngân sách nhà nướcpháp luật về chi ngân sách nhà nướctuân thủ pháp luật về chi ngân sách nhà nướcphap luat về kiểm soát độc quyền và chóng cạnh tranh không lành mạnhpháp luật về kiểm soát suy thoái rừngpháp luật về kiểm soát tập trung kinh tếpháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trườngdanh muc tai lieu phap luat ve boi thuong khi nha nuoc thu hoi dat qua thuc tien ap dung tai dia ban quan tay ho thanh pho ha noipháp luật về kiểm soát suy thoái đất và rừngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm