Pháp luật và luật tục Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật luật tục những vấn đề luận thực tiễn việt nam hiện nay

Pháp luật và luật tục những vấn đề lý luận và thực tiễn ở việt nam hiện nay
... dng mt cỏch cú hiu qu nht vic qun cng ng ngi dõn tc thiu s thi gian ti Vi trờn, tỏc gi chn ti: "Phỏp lut v lut tc: Nhng lun v thc tin Vit Nam hin nay" nghiờn cu v vit lun thc s lut ... Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, nm 2000 Ngụ c Thnh v Chu Thỏi Sn: Lut tc ấờ (Tp quỏn phỏp ca), Nxb Chớnh tr quc gia, nm 1996 GS.TS Hong Th Kim Qu: "Lut tc Tõy Nguyờn - giỏ tr húa phỏp lý, qun ... tm, thng kờ v xõy dng thnh b lut tc cỏc dõn tc thiu s Vit Nam nhm mc ớch dng thc tin qun i sng v phi hp vi phỏp lut tham gia vo qun ng bo cỏc dõn tc thiu s hiu qu Hot ng su tm, nghiờn cu...
 • 16
 • 408
 • 0

Pháp luật luật tục, những vấn đề luận thực tiễn Việt Nam hiện nay

Pháp luật và luật tục, những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
... KHOA LUẬT TRẦN THỊ PHƢỢNG PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : luận lịch sử nhà nƣớc pháp luật Mã số : 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT ... động luật tục đến pháp luật 26 1.3.2 Sự tác động pháp luật đến luật tục 30 Chương 2: 34 THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng mối quan hệ pháp luật luật ... HỆ PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 2.1.1 Những ƣu điểm Với vai trò công cụ hữu hiệu để nhà nước thực...
 • 87
 • 627
 • 4

Vi phạm pháp luật – một số vấn đềluận thực tiễn Việt Nam hiện nay

Vi phạm pháp luật – một số vấn đề lí luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
... xã hội chủ nghĩa Vi t Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2009 Bùi Xuân Phái, Luận văn thạc sĩ luật học, Vi phạm pháp luật số vấn đề luận thực tiễn Vi t Nam nay, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2001 ... hành vi vi phạm pháp luật Hành vi C cấu thành từ yếu tố sau: 2.2 Phân tích cấu thành vi phạm pháp luật ví dụ 2.2.1 Mặt khách quan vi phạm pháp luật Khái niệm: Mặt khách quan vi phạm pháp luật ... quan vi phạm pháp luật Khái niệm: Mặt chủ quan vi phạm pháp luật biểu tâm bên chủ thể vi phạm pháp luật, gồm lỗi, động mục đích vi phạm Lỗi thể thái độ tiêu cực chủ thể xã hội hành vi trái pháp...
 • 7
 • 843
 • 3

Sự phối hợp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát tác động đến hoạt động kinh doanh của NHTM những vấn đề luận thực tiễn việt nam hiện nay

Sự phối hợp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và tác động đến hoạt động kinh doanh của NHTM những vấn đề lý luận và thực tiễn ở việt nam hiện nay
... Mục tiêu sách tiền tệ c Định hướng điều hành sách tiền tệ I.2.2 Các công cụ sách tiền tệ I.2.3 Các nội dung sách tiền tệ II Nhận thức thực trạng phối hợp điều hành công cụ sách tiền tệ thực mục ... kéo b Lạm phát cầu thay đổi c Lạm phát chi phí đẩy d Lạm phát cấu e Lạm phát xuất f Lạm phát nhập g Lạm phát tiền tệ h Lạm phát đẻ lạm phát I.2 Công cụ sách tiền tệ I.2.1 Chính sách tiền tệ Ngân ... I.2.3 Các nội dung sách tiền tệ - Chính sách tín dụng - Chính sách quản ngoại hối - Chính sách ngân sách nhà nước II Nhận thức thực trạng phối hợp điều hành công cụ sách tiền tệ thực mục tiêu kiểm...
 • 20
 • 132
 • 0

PHÁP LUẬT VỀ CĂN CỨ THỤ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

PHÁP LUẬT VỀ CĂN CỨ THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY   LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC
... dạy học trường phổ thông + Thực nghiệm sư phạm trường phổ thông + Thống kê toán học Dự kiến đóng góp luận văn + Làm sáng rõ sở lí luận dạy học giải vấn đề dạy học Vật + Vận dụng sở lí luận ... học Góp phần đổi phương pháp dạy học môn Vật trường THPT Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lí luận đề tài Chương Thiết ... + Nghiên cứu lí luận dạy học đại việc tổ chức hoạt động nhận thức HS dạy học Vật làm rõ sở lí luận dạy học giải vấn đề + Dựa vào phần chuẩn kiến thức kĩ dạy học chương “Các định luật bảo toàn”...
 • 122
 • 69
 • 0

Pháp luật về căn cứ thụ vụ án hành chính việt nam hiện nay

Pháp luật về căn cứ thụ lý vụ án hành chính ở việt nam hiện nay
... I CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CĂN CỨ THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1.1 Quan niệm chung thụ vụ án hành 1.1.1 Khái quát chung vụ án hành thụ vụ án hành Sự phát triển chế định tài phán hành Việt Nam đánh dấu ... * Lời mở đầu * Chương 1: Cơ sở luận thụ vụ án hành * Chương 2: Căn thụ vụ án hành theo quy định pháp luật hành * Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật thụ vụ án hành * ... điểm lập pháp , thực tiễn quy định pháp luật tổ chức thực pháp luật thụ vụ án hành thụ vụ án hành Xuất phát từ trên, lựa chọn Đề tài: Pháp luật thụ vụ án hành Việt Nam nay làm Luận...
 • 96
 • 310
 • 1

Pháp luật về căn cứ thụ vụ án hành chính việt nam hiện nay

Pháp luật về căn cứ thụ lý vụ án hành chính ở việt nam hiện nay
... thực pháp luật thụ vụ án hành thụ vụ án hành Xuất phát từ trên, lựa chọn Đề tài: Pháp luật thụ vụ án hành Việt Nam nay làm Luận văn Thạc sỹ Tình hình nghiên cứu Vấn đề tài phán hành ... thụ vụ án hành chính, đặc biệt thụ vụ án hành theo quy định pháp luật Việt Nam Hơn với đời Hiến Pháp năm 2013 số văn Luật ban hành có liên quan đến thụ vụ án hành như: Luật Tố tụng Hành ... HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ LÂM PHÁP LUẬT VỀ CĂN CỨ THỤ LÝ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Lí luận lịch sử Nhà nước pháp luật Mã số : 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời...
 • 16
 • 67
 • 0

luận về tích lũy tư bản vận dụng vào tình hình thực tiễn Việt nam hiện nay

Lý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt nam hiện nay
... khách quan, giảI pháp vận dụng thực tiễn tích luỹ t Việt Nam I.Vai trò tích luỹ vốn Việt Nam Từ học quốc gia phát triển giới từ thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định tích tụ tập trung vốn có ... khoán vào hoạt động mở rộng ảnh hởng đến tích tụ tập trung vốn nớc Việt Nam từ chuyển sang chế thị trờng kinh tế hình thành hai loại thị trờng tài : Loại thị trờng phi thức tồn từ trớc tới nay, ... đợc mở rộng đến thành phần kinh tế với hình thức tích tụ tập trung vốn phong phú uyển chuyển Chẳng hạn, bên cạnh hình thức tích tụ tập trung vốn theo kênh tiết kiệm truyền thống có hình thức tích...
 • 22
 • 1,535
 • 8

Luận văn: Vai trò của pháp luật trong QLNN đối với lĩnh vực bảo vệ rừng Việt Nam hiện nay potx

Luận văn: Vai trò của pháp luật trong QLNN đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay potx
... THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BẢO VỆ RỪNG VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ... nghiên cứu khía cạnh bảo vệ rừng vai trò pháp luật QLNN lĩnh vực bảo vệ rừng 1.1.1.2 Quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ rừng Trước nghiên cứu pháp luật QLNN lĩnh vực bảo vệ rừng, đòi hỏi phải làm ... Nam, pháp luật bảo vệ rừng vai trò pháp luật nói chung, có vai trò riêng, pháp luật QLNN lĩnh vực bảo vệ rừng sở pháp lý cho việc quy định cấu tổ chức quan quản lý nhà nuớc lĩnh vức bảo vệ rừng; ...
 • 122
 • 486
 • 2

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam hiện nay doc

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay doc
... hoàn thiện pháp luật hội gắn với so sánh với pháp luật quốc tế với vai trò nội dung nghiên cứu Vì vậy, đề tài luận văn thạc sỹ luật học "Hoàn thiện pháp luật hội bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam ... tiết Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY Mặc dù Sắc lệnh số 52/SL ngày 22-4-1946 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng ... xuất, luận chứng quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật hội đáp ửng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế phù hợp với đặc thù trị - xã hội Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận...
 • 117
 • 216
 • 2

Đề tài : pháp luật về thu hồi đất vì mục đích kinh tế việt nam hiện nay

Đề tài : pháp luật về thu hồi đất vì mục đích kinh tế ở việt nam hiện nay
... Chương 2: Thực trạng pháp luật, thực tiễn thực pháp luật thu hồi đất mục đích kinh tế thời gian qua số kiến nghị Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN ... dự án thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế (khoản Điều 40 Luật Đất đai 2003) 17 1.1.2.2 Đặc điểm thu hồi đất mục đích kinh tế Thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế có đặc điểm thu hồi đất ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN MINH TUẤN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã s : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC...
 • 91
 • 747
 • 15

Pháp luật thực thi pháp luật trong họat động lữ hành, hướng dẫn du lịch Việt Nam hiện nay

Pháp luật và thực thi pháp luật trong họat động lữ hành, hướng dẫn du lịch ở Việt Nam hiện nay
... định pháp luật du lịch quy định Luật Du lịch 2005, văn luật hướng dẫn thi hành Luật Du lịch Trong tập trung vào nội dung quy định lữ hành, hướng dẫn du lịch 1.2 Thực thi pháp luật Thực thi pháp luật, ... 1: Pháp luật lữ hành, hướng dẫn du lịch Việt Nam Chương 2: Thực thi pháp luật hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch Việt Nam Chương 3: Những đề xuất tăng cường thực thi pháp luật hoạt động lữ hành, ... THỰC THI PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN DU LỊCH VIỆT NAM 75 Chủ trương Đảng Nhà nước pháp luật thực thi pháp luật 75 Định hướng hoàn thi n pháp luật lữ hành, hướng dẫn du lịch 78...
 • 96
 • 565
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy luật qhsx phải phù hợp với trình độ phát triển của llsx như thế nào qua đó vận dụng vào tình hình thực tế ở việt nam hiện naythành tựu và thách thức đặt ra cho vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở việt nam hiện naymột số vấn đề cơ bản của công giáo ở việt nam hiện naymột số vấn đề xã hội về giáo dục ở việt nam hiện naymot so van de xa hoi cong dan trong qua trinh xay dung nha nuoc phap quyen xhcn cua dan do san va vi dan o viet nam hien naycông đồng vatican ii và những vấn đề công đồng phải đối diện ở việt nampháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán việt nam hiện nayvấn đề dân tộc và giai cấp ở việt nam hiện nayvấn đề dân chủ và nhân quyền ở việt nam hiện nayđề tài lý luận về địa tô của cácmac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở việt nam hiện nay phần 2 potnhững vấn để chung về cổ phần hóa ở việt namkiến nghị nhằm thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng của việt nam hiện nayvấn đề bình đẳng giới trong gia đình việt nam hiện nayduyệtđề tài một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức oda ở việt nam hiện nayđề án tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở việt nam hiện nayĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học