Các Nhà văn Của Quảng Bình

Các Nhà văn Của Quảng Bình

Các Nhà văn Của Quảng Bình
... (1947) -Quê quán : H.Lệ Thủy ,T .Quảng Bình -Hiện sống TP Đồng Hới , T .Quảng Bình -Tác phẩm: - Tôi áo ướt ( tập thơ) Hội VHNT Quảng Bình -1991 - Khoảng vắng ( tập thơ) NXB Văn học - 1995 - Gió đâu ... 4) Nguyễn Văn Lợi -Năm sinh: 1944 -Nơi sinh: Quảng Bình -Bút danh: Văn Lợi, Khánh Văn -Tác phẩm: -Những gương mặt yêu (1972) thơ -Thơ tình Văn Lợi (1977) thơ -Chú bé kỵ sĩ ... Thiếu nhi) Sở VHTT Quảng Bình -1998 - Huyền thoại Bàu Tró ( tập truyện thơ ) Hội VHNT Quảng Bình -1999 - Lời hạt ( tập thơ) NXB Thuận Hóa – 2003 - Gửi gió ( tập thơ) NXB Hội Nhà văn -2007 11) Lê...
 • 5
 • 207
 • 0

Các Nhà văn Của Quảng Bình

Các Nhà văn Của Quảng Bình
... hoa cúc dại (thơ, 2007) 9) Nguyễn Văn Lợi -Năm sinh: 1944 -Nơi sinh: Quảng Bình -Bút danh: Văn Lợi, Khánh Văn -Tác phẩm: -Những gương mặt yêu (1972) thơ -Thơ tình Văn Lợi (1977) thơ -Chú bé kỵ sĩ ... rạng sáng (tập truyện ngắn, 1986) -Ký ức vụn (2009) -Bạn văn (2011) 7) Lý Hoài Xuân (1954) -Quê quán: Nguyệt Áng, Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình -Tác phẩm: -Những đám mây mùa hạ (1987) - Phượng ... Quy Đạt – Huyện Minh Hóa – Tỉnh Quảng -Tác phẩm: -Con chân -Xin làm dòng nước ngược -Quê -Trên đỉnh Bà Nà 6) Nguyễn Quang Lập (sinh 1956) -Ở: Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình -Tác phẩm: -Tiếng gọi nơi...
 • 5
 • 229
 • 0

tiểu thuyết của các nhà văn nữ nam bộ đầu thế kỉ xx, nhìn từ phê bình xã hội học

tiểu thuyết của các nhà văn nữ nam bộ đầu thế kỉ xx, nhìn từ phê bình xã hội học
... đoạn sau, tạm chia hội học văn học thành hai loại: hội học văn học vĩ mô hội học văn học vi mô Với hội học văn học vĩ mô, văn học hiểu theo nghĩa rộng hoạt động hội Nó đặt bối cảnh ... pháp 1.1.1 Phê bình hội học, quan niệm Trong kỉ XX, cách nhất, tạm chia lí luận phê bình phương Tây theo ba khuynh hướng chính: Tâm lí học văn học, Ngôn ngữ học văn học, hội học văn học Nếu ... (sociocritique), hội học văn học (sociologie de la littérature), hội học văn bản” (sociologie du text) Trước hết, cần có phân biệt phê bình hội học (sociocritique) hội học văn học (sociologie...
 • 55
 • 457
 • 4

Hinh ảnh và các tác phẩm cùa các nhà văn

Hinh ảnh và các tác phẩm cùa các nhà văn
... - Thừa Thiên Huế - Là bút có cơng xây dựng văn học cách mạng miền Nam từ ngày - Phong cách thơ : Chân chất, bình dị đơn hậu chân thành đằm thắm + Tác phẩm chính: - Huế mùa xn - Dấu võng Trường ... nỉi tiÕng nh­ §ång chÝ (1947), Ngän ®Ìn ®øng g¸c (1965) Năm 2000 Chính Hữu Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật Tªn khai sinh: Ph¹m TiÕn Dt, sinh ngµy 14 th¸ng n¨m 1941 ... Phiªn, hun Tam D­¬ng (nay lµ hun Tam §¶o), tØnh VÜnh Phóc Thuộc hệ nhà thơ trưởng thành kháng chiến chống Mỹ Phong c¸ch thơ: trẻo, nhẹ nhàng T¸c phÈm chÝnh : ¢m vang chiÕn hµo (in chung); §­êng tíi...
 • 34
 • 316
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi
... i ñ tài: Hoàn thi n công tác qu n v n ñ u xây d ng b n t ngân sách nhà nư c c a huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi Trên c tìm hi u m t s n i dung b n v ñ u qu n v n ñ u XDCB t NSNN ... thi công xây d ng công trình bao g m qu n kh i lư ng xây d ng, ch t lư ng xây d ng, qu n ti n ñ xây d ng, qu n an toàn lao ñ ng công trư ng qu n môi trư ng xây d ng 3.2.6 Qu n nghi ... qu n ñ u XDCB cho ñ i ngũ công ch c t huy n ñ n s - Đ i v i Ch ñ u tư, ñơn v v n nhà th u xây d ng Các ch ñ u tư, ñơn v v n, nhà th u xây d ng trình qu n lý, th c hi n d án ñ u tư...
 • 13
 • 1,103
 • 11

Vai trò của giao thông vận tải quảng bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Vai trò của giao thông vận tải quảng bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)
... MỤC LỤC Trang VAI TRÒ CỦA GIAO THÔNG VẬN TẢI .1 QUẢNG BÌNH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 1975) TỪ VIẾT TẮT GTVT Giao thông vận tải GTCC Giao thông công chánh ... Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 1975) làm luận văn thạc sỹ Lịch sử nghiên cứu đề tài Với vị trí chiến lược tỉnh, vấn đề giao thông vận tải Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ... ngành giao thông vận tải Quảng Bình Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế ngành giao thông vận tải Qua đó, đánh giá cách khách quan vai trò giao thông vận tải Quảng Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu...
 • 148
 • 542
 • 2

Đặc điểm câu văn trong truyện ngắn của nhà văn nguyễn quang sáng trước năm 1980

Đặc điểm câu văn trong truyện ngắn của nhà văn nguyễn quang sáng trước năm 1980
... Tìm hiểu đặc điểm câu văn xét mặt cấu tạo ngữ pháp xét mục đích nói truyện ngắn nhà văn Nguyễn Quang Sáng thể - Rút nhận xét khái quát đặc điểm câu văn Nguyễn Quang Sáng truyện ngắn lịch ... phân tích đặc điểm câu văn xét mặt cấu tạo truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng rút số kết luận sau : - Trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng trớc năm 1980, câu đơn đợc sử dụng nhiều lúc ba lần câu ghép, ... đơn đặc biệt 61,8%/14,4% Chúng lấy kết bảng làm sở để phân loại sâu phần sau nhằm tìm đặc điểm câu văn truyện ngắn tiêu biểu trớc năm 80 Nguyễn Quang Sáng 2.3 đặc điểm câu văn truyện ngắn Nguyễn...
 • 66
 • 702
 • 3

Đặc điểm truyện ngăn của các nhà văn nữ việt nam đương đại viết về tình yêu và hạnh phúc gia đình

Đặc điểm truyện ngăn của các nhà văn nữ việt nam đương đại viết về tình yêu và hạnh phúc gia đình
... định đặc điểm truyện ngắn viết tình yêu hạnh phúc gia đình nhà văn nữ Việt Nam đơng đại cách nêu phát vấn đề - Nêu đặc điểm truyện ngắn viết tình yêu hạnh phúc gia đình nhà văn nữ Việt Nam đơng đại ... Chơng Đặc điểm cách nêu phát vấn đề truyện ngắn viết tình yêu hạnh phúc gia đình nhà văn nữ Việt Nam đơng đại Chơng Đặc điểm truyện ngắn nhà văn nữ Việt Nam đơng đại viết tình yêu hạnh phúc gia đình ... thuật nhà văn nữ đề tài, chủ đề tình yêu hạnh phúc gia đình Chơng Đặc điểm cách nêu phát vấn đề truyện ngắn viết tình yêu hạnh phúc gia đình nhà văn nữ Việt Nam đơng đại 2.1 Cách...
 • 84
 • 934
 • 2

Cảm hứng phê phán trong truyện ngắn của các nhà văn nữ từ 1975 đến nay

Cảm hứng phê phán trong truyện ngắn của các nhà văn nữ từ 1975 đến nay
... sống văn chơng" [75, 203] Những dòng cảm hứng tạo sức sống mãnh liệt cho truyện ngắn đơng thời phải kể đến cảm hứng phê phán, cảm hứng thân phận ngời cá nhân cảm hứng chiêm nghiệm khứ Cảm hứng phê ... văn học nữ Giai đoạn này, đóng góp họ đợc khẳng định thể loại văn xuôi, đặc biệt truyện ngắn Nửa sau kỉ XX, từ năm 60, nhà văn nữ trở thành lực lợng có chỗ đứng văn đàn Tuy nhiên, để truyện ngắn ... tác giả biết tận dụng tối đa lợi vốn có khắc phục yếu điểm 1.3 Nhìn chung cảm hứng phê phán truyện ngắn nhà văn nữ từ 1975 đến 1.3.1 Khỏi nim cm hng hc Thut ng cm hng hc xut hin t thi c i, ting...
 • 123
 • 424
 • 1

Báo cáo " Quan điểm của các nhà văn Pháp đương đại về thuật ngữ thể loại và chủ đề nội dung truyện ngắn " docx

Báo cáo
... thế, chủ đề nội dung truyện ngắn thường hạn chế Trong nhiều từ điển chuyên ngành văn học, truyện ngắn coi "loại hình tự cỡ nh ", chuyển tải "câu chuyện ngắn" nói "chủ đề hẹp" Các nhà văn Pháp đương ... dung tự hoạ, nhà văn gán cho tác phẩm họ tên gọi khác Bên cạnh "truyện ngắn" có "câu chuyện ngắn" (histoire courte), "văn ngắn" (textes courts), "loại hình ngắn" (formes courtes) "loại hình văn ... nhà văn Pháp thể loại chủ đề nội dung truyện ngắn đa dạng Họ vừa muốn truyện ngắn vinh danh thể loại độc lập với nét đặc trưng riêng, vừa muốn tự "nằm khuôn mẫu quy định thể loại" Họ đồng ý truyện...
 • 7
 • 265
 • 0

Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng - văn mẫu

Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng - văn mẫu
... tác phẩm Kb: - Tác giả thể thành công đời sống tình cảm gia đình chiến tranh Đó tình cha (chủ yếu), tình vợ chồng thắm thiết gợi nhiều xúc động, suy nghĩ tình cảm người chiến tranh - Qua tác phẩm, ... mát tình cảm gia đình, niềm đau nhức nhối, dai dẳng lòng người Đây đóng góp quan trọng tác giả - Truyện giúp người đọc nhận đời sống tình cảm mãnh liệt người Việt Nam,vẻ đẹp tâm hồn Chiến tranh ... cho lược, nghe ba”  bé Thu hiểu, muốn bù đắp tình cảm ngày qua tình cảm với cha mãnh liệt a Nhận xét đánh giá: - Qua “Chiếc lược ngà”, người đọc nhận hậu tinh thần không nhỏ mà chiến tranh...
 • 2
 • 50,542
 • 341

Báo cáo " Vấn đề đưa các quy định của luật bình đẳng giới vào cuộc sống " pdf

Báo cáo
... cỏc quy nh b n quy ph m phỏp lu t c ban hnh i v i n v nam; c) Xỏc nh trỏch nhi m v ngu n l c gi i quy t cỏc v n gi i ph m vi b n quy ph m phỏp lu t i u ch nh.(9) Chớnh ph c giao nhi m v quy ... cỏc b n quy ph m phỏp lu t hi n hnh thu c lnh v c qu n lớ s a i, b sung, h y b , ban hnh m i theo th m quy n ho c ki n ngh c quan cú th m quy n s a i, b sung, h y b , ban hnh m i cỏc b n quy ph ... ho t ng c th khỏc Lu t cng quy nh c th l ng ghộp v n bỡnh ng gi i xõy d ng b n quy ph m phỏp lu t bao g m: a) Xỏc nh v n gi i v cỏc bi n phỏp gi i quy t lnh v c m b n quy ph m phỏp lu t i u ch...
 • 6
 • 202
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Gia đình - mối quan tâm của các nhà văn nữ thời kì đổi mới" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Trong Dạo thời chiến tranh, Lê Minh Khuê lên án chế thị trờng bóp nghẹt 63 T T N Loan Gia đình - mối quan tâm nh văn nữ , tr 6 1-6 5 sống ngời, đẩy họ đến bớc đờng cớp hạnh phúc gia đình họ Vì ... bật truyện ngắn nhà văn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay, Luận văn thạc sĩ Lý luận văn học, Trờng Đại học Vinh, 2004 [2] Vơng Trí Nhàn, Phụ nữ sáng tác văn chơng (Trao đổi ý kiến), Văn học, Số 6/ 1996 ... ý thức đợc ý nghĩa tầm quan trọng tổ ấm gia đình, cần phải có ý thức xây dựng, gìn giữ bảo vệ hạnh phúc gia đình Đó thông điệp mà nhà văn nữ thời đổi muốn gửi gắm thông qua tác phẩm T I LIÊU...
 • 5
 • 216
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãicác nhà văn nổi tiếng của mỹcác nhà văn nổi tiếng của trung quốccác nhà văn nổi tiếng của việt namcác nhà văn tiêu biểu của việt namcác nhà văn nổi tiếng của nước ngacác nhà văn nổi tiếng của ngacác nhà văn nổi tiếng của thế giớicác nhà văn nhà thơ nổi tiếng của việt namnhững tác phẩm của nhà văn nguyễn quang sángsuy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn nguyễn quang sáng văn mẫude bai ve nghi luan ve truyen chiet luoc nga cua nha van quyen quang sangsuy nghi ve doi song tinh cam trong chien tranh qua truyen ngan chiec lua nga cua nha van nguyen quang sangbai lamsuy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn nguyễn quang sáng văn mẫucam nghi cua em ve truyen ngan chiewc luoc nga cua nha van nguyen quang sanguftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh25995ufquan tri kinh doanh du lich25996ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H ABài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcHỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhật2015 USFS Announcement VN04dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 20154e2de 2014 2015 HK1 DHLTCổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8Cổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6PHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xongHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gì