Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa - thực trạng và giải pháp

Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền giải tỏa thực trạng giải pháp

Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa thực trạng và giải pháp
... SÁCH, PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, ĐỀN BÙ VÀ GIẢI TỎA 3.1 Một vài kinh nghiệm giải khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền giải ... QUYẾT KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, ĐỀN BÙ VÀ GIẢI TỎA 2.1 NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 2.1.1 Mô hình giải tranh chấp đất đai ... cận liên ngành: Xem xét giải khiếu kiện liên quan đến TCĐĐ, đền giải tỏa góc độ pháp luật, kinh tế + Tiếp cận phân tích tổng hợp: Từ trạng giải khiếu kiện liên quan đến TCĐĐ, đền giải tỏa...
 • 99
 • 252
 • 1

Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền giải tỏa - thực trạng giải pháp

Giải quyết khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù và giải tỏa - thực trạng và giải pháp
... trần thị ph-ơng nhung giải khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, đền giải tỏa thực trạng giải pháp Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn ... loi tranh chp t ph bin hin liờn quan n gii phúng mt bng Khỏi nim, c im tranh chp t Khỏi nim v nhn din tranh chp t c im Nhn din v phõn loi tranh chp t ph bin hin liờn quan n gii phúng mt bng Tranh ... GPMB C th nh: - Tranh chp v giỏ n bự (cỏch tớnh giỏ t, cỏch tớnh v chi tr h tr di di, bi thng ); - Tranh chp v ngun gc t, v QSD trờn thc t; - Tranh chp v cỏc thit hi phỏt sinh liờn quan n d ỏn...
 • 15
 • 143
 • 0

Hệ thống chính trị cơ sở trong hòa giải các tranh chấp đất đai ở Thành phố Hà Tĩnh – Thực trạng giải pháp

Hệ thống chính trị cơ sở trong hòa giải các tranh chấp đất đai ở Thành phố Hà Tĩnh – Thực trạng và giải pháp
... sở pháp tranh chấp đất đai hòa giải tranh chấp đất đai; vai trò giới hạn trách nhiệm hệ thống trị sở hòa giải tranh chấp đất đai; thực trạng công tác hòa giải tranh chấp đất đai hệ thống trị ... thống trị sở hòa giải tranh chấp đất đai 38 Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ, HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH XUÂN HẢO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG HOÀ GIẢI CÁC TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP...
 • 83
 • 305
 • 0

Giải quyết điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai ở nông thôn đồng bằng bắc bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Giải quyết điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai ở nông thôn đồng bằng bắc bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
... thức giải điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai nông thôn 23 Chương 2: THỰC TRẠNG “ĐIỂM NÓNG” VÀ GIẢI QUYẾT “ĐIỂM NÓNG” KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI NÔNG THÔN 41 ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2.1 ... trạng điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai nông thôn đồng Bắc Bộ 41 2.2 Thực trạng giải điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai nông thôn đồng Bắc Bộ 63 Chương 3: DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP ... nóng giải điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai nông thôn đồng Bắc + Dự báo giải pháp nâng cao hiệu giải điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai nông thôn đồng Bắc thời kỳ đẩy mạnh...
 • 7
 • 181
 • 2

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp
... Ra định giải khiếu nại Căn vào lập luận, chứng người khiếu nại bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ định giải khiếu nại Công bố Quyết định giải khiếu nại công bố Công báo định sở hữu công nghiệp ... (lý khiếu nại, Thụ lý đơn khiếu nại định bị khiếu nại, thời hạn khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan) , thông báo văn cho người khiếu nại việc thụ lý/không thụ lý đơn khiếu nại ... Phí yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp (mỗi yêu cầu đối tượng): + Sáng chế (bao gồm giải pháp hữu ích) + Kiểu dáng công nghiệp Thông tư số 200.000 đồng 22/2009/TT-BTC...
 • 8
 • 249
 • 0

Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư docx

Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư docx
... Đơn khiếu nại (theo mẫu) - Quyết định hành hành vi hành bị khiếu nại giấy tờ có liên quan khác nội dung khiếu nại Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn khiếu nại Đơn khiếu nại Văn qui định Quyết ... cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan thời gian 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận định giải khiếu nại lần đầu ... vực bồi thường tái định đủ điều Bước kiện thụ lý cán tiếp công dân tiếp nhận đơn phải thụ lý để giải * Trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký nhiều người cán tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại...
 • 4
 • 800
 • 1

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp ppsx

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp ppsx
... TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Công dân gửi đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực pháp phận văn thư Thanh tra Sở Sở pháp nhận đơn thư, xem xét, giải thông báo kết giải ... giải thông báo kết giải cho công dân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại Thành phần hồ sơ Quyết định hành liên quan đến việc khiếu nại (nếu có) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 3
 • 151
 • 0

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp Thông tin Lĩnh vực thống pptx

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp Thông tin Lĩnh vực thống pptx
... TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Công dân gửi đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực pháp phận văn thư Thanh tra Sở Sở pháp nhận đơn thư, xem xét, giải thông báo kết giải ... giải thông báo kết giải cho công dân Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại Thành phần hồ sơ Quyết định hành liên quan đến việc khiếu nại (nếu có) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 3
 • 165
 • 0

KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH
... tờ hộ tịch; báo cáo số liệu thống kê hộ tịch áp dụng Cơ quan Ngoại giao, Lãnh Việt Nam 1.6 KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH 1.6.1 Quyền khiếu nại ... cầu đăng hộ tịch nhân dân c Ban hành, hướng dẫn việc sử dụng thống loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch d Kiểm tra, tra việc đăng quản hộ tịch Việc tra, kiểm tra việc đăng quản hộ tịch ... động khác có liên quan đến quản hộ tịch đăng hộ tịch 1.1.2 Khái niệm đăng hộ tịch Đăng hộ tịch việc quan có thẩm quyền: a Xác nhận kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi nuôi; giám hộ; nhận cha,...
 • 73
 • 179
 • 0

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân qua thực tiễn huyện hoằng hóa, thanh hóa luận văn ths luật

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân  qua thực tiễn huyện hoằng hóa, thanh hóa luận văn ths luật
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH NGC T GIảI QUYếT KHIếU KIệN HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC ĐấT ĐAI CủA TòA áN NHÂN DÂN QUA THựC TIễN HUYệN HOằNG HóA, THANH HóA Chuyờn ngnh: Lớ lun v lch s nh nc v ... c quan nh nc v ngi cú thm quyn c quan nh nc cú liờn quan n quyn qun lý, s dng v nhng li ớch khỏc phỏt sinh t quỏ trỡnh khai thỏc, s dng t, nhng h qu v mt kinh t nh n bự, bi thng thit hi liờn quan ... lc nhng thụng tin cn quan tõm a c nhng phỏt kin riờng cho ti nghiờn cu ca mỡnh Qua tỡm hiu, mc dự xung quanh v gii quyt khiu kin hnh chớnh lnh vc t ó cú khỏ nhiu tỏc gi quan tõm nghiờn cu t...
 • 115
 • 187
 • 0

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

NHỮNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
... chấp đất đai bao gồm tranh chấp quyền quản sử dụng đất đai Theo quy định pháp luật hành có ba loại hình tranh chấp đất đai: + Tranh chấp quyền sử dụng đất đai; + Tranh chấp tài sản có liên quan ... liền với đất; - Tranh chấp đất vụ án ly hôn 1.1.3 Đặc điểm tranh chấp đất đai Quan hệ đất đai dạng đặc biệt quan hệ dân nên bên cạnh đặc điểm chung tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai mang ... dựng giải pháp tốt nhằm giải có hiệu vụ tranh chấp Song thực tế khía cạnh chưa quan nhà nước trọng, xem xét 1.3 KHÁI NIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI...
 • 20
 • 157
 • 0

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH NGC T GIảI QUYếT KHIếU KIệN HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC ĐấT ĐAI CủA TòA áN NHÂN DÂN QUA THựC TIễN HUYệN HOằNG HóA, THANH HóA Chuyờn ngnh: Lớ ... cỏc t vit tt M U Chng 1: MT S VN Lí LUN CHUNG V HOT NG GII QUYT KHIU KIN HNH CHNH TRONG LNH VC T AI CA TềA N NHN DN VIT NAM 11 1.1 Hot ng gii quyt khiu kin hnh chớnh ti tũa ỏn ... defined Kt lun chng Error! Bookmark not defined Chng 2: THC TRNG GII QUYT TRANH CHP HNH CHNH TRONG LNH VC T AI TềA N NHN DN - QUA THC TIN TI TềA N NHN DN HUYN HONG HểA Error! Bookmark...
 • 20
 • 83
 • 1

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây.DOC

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây.DOC
... nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn quận Kiến An thành phố Hải Phòng - Đề xuất ý kiến đóng góp, giải pháp công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai địa bàn quận Kiến An nói ... Lớp: Địa 46 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN- THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU ... An thành phố Hải Phòng năm gần đây” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vấn đề lý luận công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai - Nghiên cứu thực trạng công tác tra, giải khiếu nại,...
 • 73
 • 4,045
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đấtquyết định giám đốc thẩm về tranh chấp đất đaiquan hệ tranh chấp đất đaicông tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai trên địa bàn quận kiến an – thành phố hải phòng những năm gần đây doccông tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đai trên địa bàn quận kiến an – thành phố hải phòng những năm gần đâyđiều 137 giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chínhđánh giá thực trạng công tác thanh tra về giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai tại thị xã châu đốc tỉnh an giang từ năm 2005 đến năm 2010tìm hiểu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố tuyên quang – tỉnh tuyên quang từ khi có luật đất đai năm 2003 đến nayquyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan địa chính trong giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp đất đaitình hình tranh chấp đất đai giải quyết khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đainhững ý kiến liên quan đến vấn đề nghiên cứu ở giai đoạn trước 1975những ý kiến liên quan đến vấn đề nghiên cứu ở giai đoạn sau 1975công tác giải quyết tranh chấp đất đai giải quyết khiếu nại và tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đấtthẩm quyền giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đaisự kiện liên quan đến chứng khoántìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnphương pháp nghiên cứu khoa họcTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamKT 1 tiet anh 8 2017-2018BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42