đề thi học sinh giỏi lịch sử THCS

đề thi học sinh giỏi lịch sử THCS

đề thi học sinh giỏi lịch sử THCS
... n s liờn kt khu vc Tõy u? Quỏ trỡnh liờn kt din nh th no ? Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi năm học 2007- 2008 Môn lịch sử lớp I LCH S VIT NAM: Cõu 1: (1 im) + Thc cht ca phong tro Cn Vng l giỳp ... chớnh quyn (0,5) - n nm 1989 ch xó hi ch ngha ó b sp ụng u (0,5) THI HC SINH GII MễN: LCH S -LP THI GIAN:150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1:(2im)Hóy so sỏnh phong tro cn vng vi phong tro ... kinh t v chớnh tr + T nc (1951) thnh 15 nc (1999) ri thnh 25 nc (2004) THI HC SINH GII HUYN Nm hc 2007 - 2008 Mụn: Lch s - Lp Thi gian lm bi: 120 phỳt Phn I: Lch s Vit Nam ( im) Hóy so sỏnh hai...
 • 11
 • 692
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lích sử

Đề thi học sinh giỏi lích sử
... mạng, song không kiên định, dễ thoả hiệp + Giai cấp tiểu t sản: thành phần phong phú nh : học sinh, sinh viên, ngời buôn bán, viên chức, trí thức bị Pháp chèn ép, đời sống bấp bênh, lực lợng ... dân cày nghèo ( 05) + Căn tình hình cụ thể cách mạng nớc Đông Dơng, Hội nghị chủ trơng giải vấn đề dân tộc khuân khổ nớc, song dân tộc phải đoàn kết chống kẻ thù chung Quyết định thành lập Việt ... quan trọng ? Câu - Những nguyên nhân dẫn đến phát triển ( đ ) + Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật ( o.5 đ ) + Trình độ tập trung sản xuất tập trung t cao ( 0.5 đ ) + Quân hoá kinh...
 • 4
 • 431
 • 2

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử 9

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử 9
... 192 5 Câu (2đ) Theo em, công lao to lớn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dân tộc Việt Nam gì? Câu 3(3đ) Ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? B. /Lịch sử giới (6đ) Câu 1(3đ)...
 • 2
 • 568
 • 5

đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9

đề thi học sinh giỏi lịch sử lớp 9
... lượng trị lực lượng vũ trang xây dựng qua thời kì , phong trào cách mạng ( 193 0- 193 1; đ 193 2- 193 5; 193 6- 10 39; 10 39- 1045)( 2,5 đ) -Đảng ta coi trọng lực lượng trị , điều điều kiện 1đ cụ thể ... Nam Cách Mạng Thanh niên, tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt * Hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ 191 9 đến 192 5 có giá 0,25 đ trị: - Tìm đường cứu nước đắn , phù hợp xu thời đại 0,25 đ - Chuẩn bị trị, ... trì sáng lập ĐCSVN -Lực lượng cách mạng bao gồm đông đảo tầng lớp , 2đ giai cấp có yêu cầu , đòi hỏi giải quyền lợi thời kì lịch sử cụ thể cách mạng muốn thắng lợi phải có lực lượng cách mạng...
 • 5
 • 409
 • 3

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 pptx

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 pptx
... ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 26 /12/ 2008 I Phần lịch sử Việt Nam (14 điểm) ... ĐÀO TẠO THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009 -oOo - -/// Đề thứcKỲ Môn: Lịch sử - Lớp 12 (Thời gian 180 phút, không kể phát đề) _ Đề thi có trang Lịch sử Việt ... sau: Tên khởi nghĩa Lãnh đạo Mục tiêu ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 MÔN LỊCH SỬ (150 phút không kể thời gian giao đề) A-LỊCH SỬ VIỆT NAM 14điểm Câu1:(6 điểm) Lập bảng...
 • 13
 • 1,738
 • 20

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9
... ổn định để phát triển phồn vinh _ Năm 199 2 đông nam trở thành khu vực mậu dịch tự (AFTA) _ Năm 199 4 lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm có 23 quốc gia Lịch sử đông nam bước sang thời kì Mỹ trở thành ... chức liên minh trị lớn giới - Tổng số nước thành viên năm 2004 25 nước; 2007 27 nước - Ngày 1- – 199 9 cho phát hành đồng tiều chung Châu Âu ơRô (EURO) Thời cơ: Là có điều kiện để hội nhập vào kinh ... nguyên tử châu Âu” “cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) - Tháng năm 196 7 ba cộng đồng hợp thành cộng đồng châu Âu (EC) - Tháng 12 năm 199 1 hội nghị MaATơXríc (Hà Lan) định với tên gọi liên minh Châu...
 • 3
 • 183
 • 0

đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 bổ túc thpt tỉnh thanh hóa

đề thi học sinh giỏi lịch sử 12 bổ túc thpt tỉnh thanh hóa
... S GIO DC V O TO THANH HểA CHNH THC Cõu HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII CP TNH Nm hc 2013-2014 Mụn thi: Lch s Lp: 12 BTTHPT Hng dn chm gm 03 trang Ni dung c bn im ... dân An Nam - Giữa năm 1920, Nguyễn i Quốc đọc Sơ thảo lần thứ luận cng vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa 0,5 Lênin - Tháng 12/ 1920, Ngời tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã ... Nam gia nhp Liờn hp quc 12/ 1978 M u cụng cuc ci cỏch m ca Trung Quc 10 07/01/1979 Ch dit chng Pụn pt (Campuchia) b lt 11 23/10/1991 Hip nh hũa bỡnh v Campuchia 12 25 /12/ 1991 Chm dt ch xó hi...
 • 4
 • 160
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 16

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 16
... tộc tư sản hoá đại tư sản lên nắm quyền; thi hành sách giáo dục bắt buộc, trọng nội dung khoa học kĩ thuật chương trình giảng dạy, cử học sinh ưu tú du học phương Tây + Về quân sự: Quân đội tổ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu Câu 1: ( đ) Câu : (4 điểm) Câu3 : (4 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ Đáp án Nội dung kết Duy Tân Minh Trị : - Nội dung: + Về kinh tế: Thống tiền tệ, xoá ... 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố làng mạc, nhà máy … bị phá hủy chi phí cho chiến tranh 85 tỉ đô la - Các nước thắng trận thu lợi lớn, đồ giới chia lại * Tính chất chiến tranh giới thứ...
 • 3
 • 494
 • 4

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 17

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 17
... TẠO CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ NỘI DUNG - Cách mạng tháng Mười Nga làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận hàng triệu người Nga: lần lịch sử cách mạng đưa người lên ... Tường, biên Hòa, Vĩnh Long Giai đoạn hai ( 186 2- 188 4)(1,5đ) Nhà Nguyễn có tư tưởng thủ để hòa vứt bỏ cờ chống Pháp nhượng bước đến đầu hàng Năm 186 2 tỉnh miềm Đông ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ triều ... cửa Thuân An, uy hiếp nhà Nguyễn triều đình hoảng sợ ký hiệp ước Héc- măng năm 188 3 sau hiệp ước Pa- tơ – nốt 6-6- 188 4 với nội dung thừ nhận quyền Pháp Bắc, Trung Kỳ Việc Pháp xâm lược nước ta tất...
 • 4
 • 342
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 18

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 18
... khiếp lịch sử loài người, kết thúc thời kì phát triển lịch sử giới đại 5/ Những thành tựu rực rỡ khoa học- kĩ thuật giới nửa đầu 0,5 đ kỉ XX hình thành, phát triển văn hóa Xô viết mang lại sống ... Hiệp ước Giáp Tuất ( 15-3- 187 4 ): Pháp rút quân khỏi Bắc Kì, 0,5 đ triều đình thức thừa nhận tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp Hiệp ước Hac-măng ( Quý Mùi- 25 -8- 188 3 ): Triều đình 0,5 đ thức ... qua viên khâm sứ người Pháp Huế việc giao thi p với nước Pháp nắm Hiệp ước Pa-tơ-nốt ( 6-6- 188 4 ) có nội dung giống với 0,5 đ hiệp ước Hac-măng , sửa đôi chút ranh giới khu vực Trung Kì nhằm...
 • 4
 • 823
 • 6

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 19

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 19
... Trong lĩnh vực khác Hoá học, Sinh học, các khoa học Trái Đất (Hải dương học, Khí tượng học )đều đạt thành tựu to lớn - Nhiều phát minh khoa học cuối kỉ XIX –đầu kỉ XX đưa vào sử dụng điện tín,điện ... thân, sĩ phu yêu nước: Văn thân sĩ phu yêu nước, nhân dân Thời gian hoạt động 29 năm ( 188 4 -191 3) 11 năm ( 188 5- 189 6) Mục đích Chống thực dân Pháp Ủng hộ phong trào Cần Vương chống lại triều đình để ... cho người,cuộc sống người văn minh hơn,con người phải biết phát huy thành tựu rực rỡ khoa học- kĩ thuật vào sống -Đồng thời người phải khắc phục hạn chế với phương châm: “Khoa học- kĩ thuật phát...
 • 3
 • 596
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 20

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 20
... lược Pháp 0,5 thể qua Hiệp ước 186 2, 187 4, 188 3 188 4 điểm b- Hiệp ước Nhâm Tuất 186 2: triều đình Huế cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kì dâng cho Pháp c-Hiệp ước Giáp Tuất 187 4: triều đình Huế thức thừa ... điểm 2 điểm 3điểm HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: LỊCH SỬ Đáp án Vì cách mạng tư sản Pháp làm được: a-Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền b -Thi t lập cộng hòa, xóa bỏ nhiều ... viên Khâm sứ Pháp Huế Như vậy, Hiệp ước 188 3 biến nước ta thành thuộc địa Pháp, điều khoản, điều kiện Hiệp ước ngày nặng nề e- Hiệp ước Pa-tơ-nốt 188 4 chấm dứt tồn độc lập triều đại phong kiến...
 • 3
 • 647
 • 5

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 21

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 21
... nhiều trường học, khuyến khích thi cử, văn học chữ đến nửa đầu Hán tiếp tục chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng kỉ XVI) + Chữ Quốc ngữ đời + Ban hành “ Chiếu lập học + Nhiều ... đến Xương Giang co cụm cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng công, gần vạn tên bị tiêu diệt, số lại bị bắt sống kể tướng giặc Thôi Tụ Hoàng Phúc - Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm Chi Lăng đến ... rộng, Nho Giáo xâm nhập song chưa Lê ( kỉ có ảnh hưởng X): - Nền văn học ( gồm chữ Hán Nôm) phong phú, nhiều tác 1.0 phẩm văn học tiếng đời như: Hịch tướng sĩ Trần - Thời Lí Quốc Tuấn, Phú sông...
 • 4
 • 284
 • 3

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 22

Đề thi học sinh giỏi Lịch sử lớp 8 số 22
... 0,75 c- Ngày 25 -8- 188 3, triều đình Huế ký điều ước 188 3 diều ước 188 4 (66- 188 4) với điều khoản: Triều đình Huế thức thừa nhận quyền "bảo hộ" pháp Trung kỳ Bắc kỳ Mọi việc giao thi p với nước pháp ... 0,5 học – kỹ thuật vào chương trình giảng dạy, cho niên ưu tú nước học 0,5 + Về quân Hiện đại hóa quân đội theo kiểu phương Tây, thực chế độ nghĩa vụ quân - Sau 20 năm Minh Trị tân ( 186 8- 189 5), ... quốc gia thống 0,5 thuộc quyền đạo phủ trung ương…Năm 188 9 hiến pháp ban hành, chế độ quân chủ lập hiến thi t lập 0,5 + Về kinh tế: Chính phủ thi hành sách thống tiền tệ, thống thị trường… cho phép...
 • 3
 • 324
 • 3

Xem thêm